spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za zrovnoprávnenie poskytovateľov sociálnych služieb a uplatňovanie práva občana na výber poskytovateľa sociálnych služieb

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky, ktorá združuje 92 organizácií v rámci celého Slovenska sa na Vás obracia s prosbou podporiť petíciu, ktorou chceme dosiahnuť zmenu zákona o sociálnych službách.

Petíciou žiadame zrovnoprávniť občanov, ktorým sa poskytujú sociálne služby bez ohľadu na to, či službu poskytuje verejný alebo neverejný poskytovateľ a bez ohľadu na kraj, v ktorom im je služba poskytovaná. Žiadame tiež zrovnoprávniť neverejných poskytovateľov s verejnými, tak aby im boli za rovnaké služby poskytované rovnaké príspevky, lebo sa starajú o občanov toho istého štátu.

Nový zákon č. 448/2008 o sociálnych službách, ktorý platí od 1. 1. 2009:

  • Rozdelil občanov - prijímateľov sociálnych služieb na dve kategórie. Jednej dotuje sociálne služby takmer v plnej výške, ak ju zabezpečuje verejný poskytovateľ. Druhá za sociálne služby musí platiť sama, takmer v plnej výške, ak ju zabezpečuje neverejný poskytovateľ.
  • Zákon neumožňuje občanovi slobodný výber poskytovateľa sociálnych služieb, pod sankciou neposkytnutia príspevku, ak si vyberie iného než ponúknutého poskytovateľa.
  • Diskriminuje občanov a aj poskytovateľov sociálnych služieb, lebo jedným neposkytuje rovnaké príspevky a druhým nevytvára rovnaké podmienky na činnosť.

Každý z nás má nárok na pomoc! Dajme dnes všetkým rovnakú šancu! Veď zajtra môžeme potrebovať pomoc my!


Petícia za zrovnoprávnenie poskytovateľov sociálnych služieb a uplatňovanie práva občana na výber poskytovateľa sociálnych služieb

Žiadame zrovnoprávnenie klientov verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Žiadame zrovnoprávnenie financovania verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a slobodnú voľbu občana pri výbere poskytovateľa sociálnych služieb.

Žiadame NR SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Vládu SR, aby v tomto zmysle prijala legislatívne a iné potrebné opatrenia.

Petičný výbor:

Milada Dobrotková, Bratislava
Cyril Korpesio, Sečovce
Eva Bokorová, Pečeňady
Viera Mrázová, Handlová
Pavol Vilček, ŽákovcePOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Seniori
Samospráva
Ochrana spotrebiteľa
Sociálne služby a pomoc
Humanita a charita
Štátna správa
Právo
Ľudské práva
Sociálna oblasťREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS