spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za zrušenie zákona o vlastenectve

Dňa 1. Apríla, nadobudne právoplatnosť zákon o vlastenectve. My, dolupodpísaní občania, občianski aktivisti a študenti odmietame tento zákon pre jeho umelé snahy vštepovania vlastenectva do hláv detí a študentov, bez možnosti slobodnej voľby. Vlastenectvo, má byť individuálnym a slobodným pocitom, každého jedného občana danej krajiny, a už vonkoncom demokratického štátu, akým je i Slovenská republika. Odmietame preto zákon, ktorý vlastnectvo vyslovene diktuje a nariaďuje!

 

Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky
Premiérovi SR, Róbertovi Ficovi

My, dolupodpísaní občania, podľa Listiny základných práv a slobôd, čl. 18 a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, žiadame zrušenie zákona o vlastenectve.  Vlastenectvo ako také, má byť vnútorný individuálny pocit, každého jedného slobodného jedinca. Je neprípustné, aby ho prikazoval zákon, tobôž nie v demokratickom a slobodnom štáte, akým je i Slovenská republika. Je rozdiel medzi národným povedomím či vlastenectvom a vynúteným vlastenectvom! Preto sa s plným presvedčením vyslovujeme za zrušenie zákona o vlastenectve, s apelom na právo slobody názoru každého jedného občana Slovenskej republiky.


Petičný výbor:
Róbert Mihály, Bratislava
Slavomír Hitka, Bratislava
Adrián Meri, Bratislava

Iniciatíva za transparentnú demokraciuPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Štátna správa
Politika
Demokracia
Právo
Občianska spoločnosťREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS