spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Otvorený list Prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi: Nepodpíšte zákon o vlastenectve!

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Hodžovo nám. 1
P.O. Box 128
810 00 Bratislava 1

V Bratislave, 4. Marec 2010

 

My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, Vás žiadame, aby ste parlamentom schválený návrh zákona o vlastenectve nepodpísali. Zákon o vlastenectve jasne porušuje právo na slobodu názoru občanov Slovenskej republiky, keďže ho svojou vnútenou formou priamo diktuje. Vlastenectvo, má byť vnútorným individuálnym pocitom, každého jedného občana danej krajiny, preto je neprípustné, ak ho umelo nariaďuje zákon. Je rozdiel medzi vlastnectvom a vynúteným vlastenectvom tak ako je rozdiel medzi národnou hrdosťou a národnou hrdosťou vynútenou zákonom. Vynútené vlastenectvo, tým pádom môže mať v každom ohľade jedine negatívny dopad! Pán prezident, apelujeme na Vás, aby ste zákon o vlastenectve nepodpísali. Nedovoľte aby slepá vášeň zvíťazila nad rozumom!

S pozdravom,


Róbert Mihály, Iniciatíva za transparentnú demokraciu

Občania Slovenskej republikyPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Štátna správa
Politika
Demokracia
Právo
Občianska spoločnosťREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS