spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Ruža pre Fica...

Strana SMER na čele s premiérom Ficom oslavovala MDŽ. Zinscenovala sériu stretnutí so ženami po slovenských mestách. Na týchto stretnutiach sa však nehovorilo o ľudských právach žien. Naopak, myšlienka MDŽ ako oslavy zápasu žien za svoje práva sa zmenila na nedôstojnú frašku.

Postaral sa o to premiér Fico rozprávaním sexistických vtipov a osobných vyznaní.  Presne takých, ktoré prispievajú k diskriminácii žien. "Úctu" k ženám premiér Fico prejavil aj rozdávaním červených ruží. Odmietame takéto znevažovanie žien a ich ľudských práv. Odmietame mlčať o tom, čo sa deje v našej krajine so ženami. Práve preto sa zástupkyne Možnosti voľby a Queer Leaders Forum rozhodli vrátiť červené ruže premiérovi.

V pondelok 8. marca, kedy sa oslavuje sté výročie MDŽ, sa stretneme o 10:00 na námestí Slobody. A pôjdeme spoločne vrátiť ruže. A nielen to. Pripomenieme pánovi premiérovi záväzky SR v oblasti ľudských práv žien. Pripomenieme mu, čo ženy v tejto krajine zažívajú. A skutočnosť, že jeho vláda pre zlepšenie postavenia žien neurobila takmer nič. Veríme, že humor ho potom prejde. Diskriminácia nie je vtip. Diskriminácia je tvrdou realitou mnohých žien. 
Ak ani vám nie sú ľahostajné ľudské práva žien a nesúhlasíte s postojom slovenskej vlády v ich riešení/neriešení, podporte svojim podpisom našu výzvu, ktorú spolu s ružami odovzdáme Róbertovi Ficovi. Ďakujeme!

 

Vážený pán premiér Róbert Fico,

Diskriminácia žien na celom svete je tvrdou realitou. Aj preto oslavujeme 8. marec ako deň  zápasu za ľudské práva žien. Vy ste tento deň a jeho sté výročie oslávili so svojimi straníckymi kolegami dehonestujúcimi vtipmi a ponížili ho tak na nedôstojnú frašku.

Ste premiérom krajiny, ktorá je členskou krajinou EÚ, OSN a Rady Európy. Tieto spoločenstvá sa k téme sexizmu veľmi jasne vyjadrili.  Členské krajiny by mali odsúdiť sexizmus v každej jeho podobe a zaviesť ho do legislatívy ako pojem negujúci rovnakú dôstojnosť ľudských bytostí na základe ich pohlavia. Dodnes na takúto legislatívnu zmenu čakáme.

Diskriminácia žien v SR je realitou, nie vtipom. Realitou, ktorá sa nerieši rozdávaním ruží.  A tá je viac ako hrozivá. Ženy v SR stále zarábajú o 27 % menej ako muži. Každá piata žena v našej krajine zažíva násilie. Mnohé v dôsledku násilia ťažko ochoreli, mnohé zomreli či boli zabité. Ženy v SR majú o 20 % nižšie dôchodky ako muži. Ak ste staršou ženou v SR, je vysoká pravdepodobnosť, že ste chudobnou ženou. Ženy sú tiež nedostatočne zastúpené v rozhodovacích pozíciách. Vo vláde, ktorej ste predsedom, sú iba 2 ženy. V SR stále funguje nerovnomerná deľba práce - ženy vykonávajú väčšinu neplatených prác v domácnostiach. Viac ako 99 % žien je na rodičovskej. Kde sú muži? Tých 99 % dostáva smiešnu podporu. V SR chýbajú možnosti na zosúladenie osobného a pracovného života. Je to cesta k zvyšovaniu feminizácie chudoby, k prehlbovaniu diskriminácie žien. Dvadsaťročný útok na sexuálne a reprodukčné práva žien, ktorého cieľom je obmedziť rozhodovanie žien o vlastnom tele a živote pokračuje ďalej. Táto vláda nepodnikla žiadne kroky, aby tomu zabránila.  Ešte hrozivejšej realite čelia ženy z rôznych minorít. Ženy z rómskych komunít, ženy patriace k iným národnostným menšinám či etnickým skupinám sú v SR vystavené viacnásobnej diskriminácii. Lesbické ženy sú naďalej občiankami druhej kategórie, pretože nezdieľajú s majoritnou populáciou rovnaké práva. Tento zoznam by mohol pokračovať ďalej.

Vážený pán premiér, demokracia nekráča ruka v ruke s diskrimináciou žien. A ak áno, je to falošná demokracia. Čo ste urobili preto, aby sa situácia žien zmenila? Kedy začnete brať ľudské práva žien vážne? Ste premiérom krajiny, ktorá sa zaviazala, že bude napĺňať svoje záväzky v oblasti ľudských práv žien a rodovej rovnosti. Namiesto ich napĺňania rozprávate sexistické vtipy. Vtipy, ktoré nás urážajú a ktoré prispievajú k šíreniu rodovej nerovnosti.

Pán premiér, my dolupodpísané a dolupodpísaní Vás otvorene vyzývame, aby ste sa za svoje slová ospravedlnili. Vyzývame Vás, aby ste urýchlene podnikli všetky kroky na to, aby sa záväzky v oblasti ĽP žien začali urýchlene napĺňať.

Pán premiér, nechceme Vaše ruže, chceme svoje práva. Červenými ružami nám ústa nezavriete.

S pozdravom,


Adriana Mesochoritisová, Možnosť voľby
Jana Zezulová, Možnosť voľby
Romana Schlesinger, Queer Leaders Forum
Adriana Lamačková, Možnosť voľbyPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Ženy
Politika
Demokracia
Ľudské právaREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS