spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo

Výzva výtvarnej obce k diskusii o verejných kultúrnych inštitúciách určená predstaviteľom Ministerstva kultúry SR a Slovenskej národnej galérie.

Prebehlo dvadsať rokov od Nežnej revolúcie a naša spoločnosť prešla zásadnou zmenou. Ako mladú generáciu nás zaráža fakt, že v dramaturgii inštitúcií venujúcich sa výstavnej a zbierkotvornej činnosti sa téma transformácie objavila len okrajovo. Táto ignorancia zrkadlí stav našej spoločnosti. Chápeme, že Slovenská národná galéria zápasí s množstvom problémov a provizórií, ale fakt, že reflexiu problematiky roku 1989 nezahrnula do dramaturgie svojej výstavnej činnosti, vnímame ako chybu, na ktorú musíme reagovať. Zaujíma nás oficiálne stanovisko galérie.

Voľbu nového riaditeľa SNG vnímame ako možnosť na zaktivizovanie slovenskej výtvarnej scény, sformulovanie jej požiadaviek, vyjadrenie ako vníma inštitúcie zvonka. Naším zámerom je vytvoriť diskusnú platformu na vykryštalizovanie názorov. Požadujeme, aby bola voľba riaditeľa transparentná a otvorená pre odbornú obec (aj zo zahraničia) a aby koncepcie jednotlivých kandidátov boli verejne predstavené. Chceme predísť politickej voľbe riaditeľa. Vyzývame tiež ministra kultúry, aby nám v diskusii vysvetlil kauzy, ktoré dlhodobo traumatizujú umeleckú obec. Ako hlavné v tomto bode vnímame ticho okolo rekonštrukcie SNG a kauzu bratislavskej „Kunsthalle“.

Myslíme si, že je najvyšší čas vyvolať širšiu reflexiu tohto stavu, spoločne nájsť konkrétne riešenia a sformulovať požiadavky pre kompetentných predstaviteľov inštitúcií a MK SR.

SNG ako štátna príspevková organizácia MK SR sa môže stať precedensom pre ostatné inštitúcie spravované štátom, preto je naša výzva určená všetkým kolegom z oblasti kultúry a spriaznenej verejnosti, ktorí chcú niečo zmeniť. Požadujeme, aby zo stretnutia vzišlo záväzné stanovisko MK SR a zainteresovaných strán. Ako predstavitelia mladej generácie by sme chceli mať možnosť byť hrdí na našu vrcholnú štátnu inštitúciu v oblasti galerijnej činnosti, ktorá by uspela ako mienkotvorná nielen v rámci Slovenska, ale i v rámci Európy. 


Vyzývame predstaviteľov Ministerstva kultúry SR a Slovenskej národnej galérie k účasti na diskusii Dvadsať rokov od nežnej neprebehlo. Prvá diskusia na tému „transparentnosť, inštitúcie, kultúrna politika“ sa uskutoční 8. marca 2010 o 18:00 hod v A4 – nultom priestore, Námestie SNP 12, v Bratislave. Viac informácií, faktografiu a možnosť vyjadriť svoj názor k problémovým otázkam hľadajte na: http://sites.google.com/site/dvadsatrokovodneznej


Iniciátori výzvy:

Tomáš Džadoň – výtvarník    (tomasdzadon@gmail.com)
Palo Fabuš – kritik     (palo.fabus@gmail.com)
Marián Grolmus – výtvarník    (marian.grolmus@gmail.com)
Jana Kapelová – výtvarníčka    (jana.kapelova@gmail.com)
Michal Moravčík – výtvarník    (moravcikmichal@hotmail.com)
Mária Rišková – teoretička umenia   (marisa@13m3.sk)
Lucia Sceranková – výtvarníčka    (lucia.scerankova@gmail.com)
Pavla Sceranková – výtvarníčka    (pavla.lila@centrum.cz)
Dušan Zahoranský – výtvarník    (dzahor@gmail.com)   


Oficiálne pozvanie do diskusie bolo zaslané

za MK SR:
minister kultúry Mgr. Marek Maďarič
generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva PhDr. Pavol Šimunič CSc.

za SNG:
bývalá GR SNG PhDr. Katarína Bajcurová CSc.
poverená GR SNG Mgr. Alexandra Kusá PhD.POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Umenie
Štátna správa
KultúraREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS