spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Kalvária v zime Nová petícia za zachovanie Kalvárie v Banskej Bystrici

Na sklonku minulého roku podpísalo 550 Banskobystričanov petíciu proti plánovanej výstavbe objektov na Kalvárii. Primátor Ivan Saktor ju 21. januára 2010 zmietol zo stola. Vraj „po právnej stránke nič nebráni tomu, aby sa plánovaná výstavba na banskobystrickej kalvárii realizovala.“ Lenže opak je pravdou. Preto vznikla nová petícia za zachovanie Kalvárie.

Banská Bystrica, 2. februára 2010


Pán primátor Ivan Saktor,

po Vašom stretnutí s Banskobystričanmi, ktorí sa vyslovili proti plánovanej výstavbe objektov na Kalvárii, ste sa dňa 22. 1. 2010 vyjadrili, že „po právnej stránke nič nebráni tomu, aby sa plánovaná výstavba na banskobystrickej Kalvárii realizovala.“

My, podpísaní občania, sme presvedčení, že zámer investora, Biskupstva Banská Bystrica, podľa projektu spracovaného architektom Marianom Šovčíkom pre územné konanie je v rozpore s platnou územno-plánovacou dokumentáciou. Taktiež sme presvedčení, že akákoľvek ďalšia výstavba tento priestor znehodnotí a poškodí. Kopec Kalvárie, ktorý je charakteristickou krajinnou dominantou mesta, patril banskobystrickej verejnosti po stáročia. Slúžil ľuďom na načerpanie fyzických a duchovných síl, poskytoval im pocit domova, slobody a krásy. Chceme, aby to tak ostalo pre nás i pre ďalšie generácie.

Ako štatutára mesta Banská Bystrica Vás preto žiadame, aby ste výstavbu na Kalvárii nepovolili.


Petičný výbor:

PhDr. Klára KUBIČKOVÁ, PhD., Skuteckého 26, 974 01 Banská Bystrica (predsedníčka);
Mgr. Ing. Pavol KATRENIAK, Horná 63, 974 01 Banská Bystrica (osoba určená na styk s orgánom verejnej správy –
katreniak@stonline.sk);
Mgr. Andrej ČIERNY, Cikkerova 11, 974 01 Banská Bystrica;
Ing. arch. Václav CHOCHOL, Severná 18, 974 01 Banská Bystrica;
Ing. Milan LICHÝ, Sitnianska 12, 974 01 Banská Bystrica;
Ing. Otto ŠTROFFEK, Kráľovohoľská 14, 974 01 Banská Bystrica

Informácie o priebehu petície, o ďalších akciách ako i možnosť stiahnuť prázdne petičné hárky pre priame podpisovanie občanov nájdete na stránke www.poslanec.sk.


Prečo sme sa rozhodli pre novú petíciu, si prečítajte tu.

Kalvária v zime Kalvária v zime Kalvária: Nová budova kláštora Kalvária: Lúka určená na výstavbu Kalvária: Požehnanie Kalvárie Kalvária: Vizualizácia zástavby Kalvária: Projekt pre UR Kalvária na Kvetnú nedeľu


POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Pamiatky
Štátna správa
Právo
Náboženstvo
Životné prostredie

Súvisiace regióny
Banská Bystrica


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS