spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Žiadame zachovanie Parku kultúry a oddychu v Bratislave!

Otvorený list predstaviteľov kultúrnej a vedeckej obce a zástupcov občianskej verejnosti.


Vyjadrujeme vážne znepokojenie nad konaním bratislavského primátora Andreja Ďurkovského a sme sklamaní postojom rozhodujúcej časti poslancov a poslankýň mestského zastupiteľstva ku komplexu Parku kultúry a oddychu (PKO) v Bratislave.

Bratislave hrozí ďalšia rana, ďalšie ochudobnenie kultúrno-historického dedičstva, strata genia loci. Dvadsať rokov po páde komunizmu pokračuje súčasná moc v mentalite deštrukcie a diskontinuity. Deje sa tak napriek jasne deklarovanej vôli značnej časti verejnosti a napriek významným hlasom z prostredia kultúrnej, pamiatkárskej a architektonickej obce.

Musí Bratislava naozaj byť zakliatym mestom? Musíme nevyhnutne mať po River Parku I na nábreží aj River Park II?

Bratislava potrebuje priestor pre kultúru, je však zarážajúce a v rozpore s tým, čo vidíme v mnohých iných mestách a štátoch, ak sľubovaný nový kultúrny stánok v komplexe River Park II má vzniknúť deštrukciou existujúceho kultúrneho dedičstva, navyše za zjavne nevýhodných podmienok pre mesto. Zatiaľ čo Park kultúry a oddychu rešpektuje krajinno-priestorový kontext a vzťah medzi Dunajom, nábrežím a Hradným kopcom, budova River Parku svojou masou likviduje charakter nábrežia a obmedzuje jeho potenciál ako kvalitného verejného priestoru.

Na stretnutí predstaviteľov mesta, aktivistov, nezávislých odborníkov a osobností, ktoré sa uskutočnilo 24. marca 2009, vyjadril primátor Andrej Ďurkovský opakovane prísľub zachovať budovy Parku kultúry a oddychu: „Som presvedčený, že investor mal postaviť nové nábrežie, dať do poriadku túto zónu. Ale rovnako som presvedčený o tom, čo som sľúbil aktivistom, že viem zmeniť svoj názor, viem zabrániť tomu, aby sa PKO búralo.“ K splneniu tohto sľubu ho o niečo neskôr zaviazalo aj mestské zastupiteľstvo. Na svojom decembrovom zasadnutí však poslanci a poslankyne náhle a bez akýchkoľvek odborných podkladov schválili uznesenie, ktorým vyjadrili vôľu podpísať zmluvu o prenájme priestorov v rámci River Parku II. Takéto riešenie podľa primátora zachová genius loci na nábreží. Investor Henbury Development sa pritom vyjadril, že „staré objekty PKO“ vo svojom projekte využiť neplánuje a primátor dnes hovorí o „bývalom komplexe PKO“.

Napriek podanej pomocnej ruke zo strany občianskej verejnosti ako aj zo strany odborníkov z Fakulty architektúry STU a Pamiatkového úradu SR, primátor od marca 2009 neprejavil záujem komunikovať s verejnosťou ohľadne riešenia problému PKO. Vo svojom stanovisku z 23. 12. 2009 podozrieva ľudí bojujúcich za záchranu PKO z neúprimnosti a postranných úmyslov, na druhej strane deklaruje dobrú vieru predstaviteľov mesta a hovorí o neodškriepiteľnom posune vpred v riešení otázky kultúrno-spoločenského stánku v Bratislave v dnešnej „dynamickej dobe“.

Sme presvedčení, že aj v „dynamickej dobe“ by mali mať slová a sľuby svoju váhu. Primátor Ďurkovský len pred niekoľkými týždňami uvádzal podujatia pri príležitosti 20. výročia Nežnej revolúcie v Bratislave. Dnes hovorí jazykom, ktorý svojím zafarbením, ale aj technokratickým uvažovaním, prekrúcaním pravdy a naznačovaním konšpiračných teórií pripomína tóny z minulého režimu.

Neželáme si pokračujúcu „urbicídu“ Bratislavy – likvidáciu duchu mesta, vymazávanie pamäti a budovanie bezfarebnej, odľudštenej a odprírodnenej homogenity. Odmietame zneužívanie pojmu genius loci ako formu rétorického cvičenia bez skutočného obsahu. Nie sme bezduché stádo, ktoré sa uspokojí s bufetovou kultúrou a anketami o pagáčoch na Vianočných trhoch. PKO mnohým Bratislavčanom pripomína najmä atmosféru ich mladosti, vzbudzuje v nich pozitívne emócie, vyvoláva príjemné spomienky. Pre ďalšiu, najmä mladšiu, časť verejnosti je PKO jedinečným a nenahraditeľným priestorom pre alternatívnu kultúru, ktorý ponúka okrem iného najväčší tanečný parket v strednej Európe a podľa svedectva hudobníkov aj výbornú akustiku. O urbanisticko-historických, architektonických a kultúrnych hodnotách PKO v súčasnosti hovoria urbanisti, architekti, pamiatkári či hudobníci. Areál Parku kultúry a oddychu bol pôvodne budovaný ako výstavisko pre medzinárodné Dunajské veľtrhy už v štyridsiatych rokoch, odovzdaný do užívania pre kultúru bol v roku 1955. Ide teda o dielo, ktoré zahŕňa viacero architektonických a kultúrno-historických vrstiev a ktoré si dnes zaslúži citlivú obnovu. V čase, keď už Bratislava nerozvážne prišla o viaceré svoje industriálne pamiatky, je nemysliteľné, aby mesto v ochudobňovaní svojho dedičstva pokračovalo.

Obávame sa, že likvidácia PKO by znamenala pre Bratislavu, Bratislavčanov a ich pocit domova podobnú ranu ako likvidácia synagógy na Rybnom námestí v roku 1969. V súčasnej dobe zápasí nielen Bratislava, ale celé Slovensko, za záchranu svojho prírodného a kultúrno-historického dedičstva. Unikátne hodnoty našej krajiny sú ohrozené záujmami netransparentných finančných skupín, aroganciou moci, prekvitajúcou korupciou, ako aj pretrvávajúcou nekultúrnosťou, necitlivosťou a nevzdelanosťou. Skutočné vlastenectvo pre nás neznamená hrubý a primitívny nacionalizmus, ale pestovanie kultúrneho vzťahu ku krajine a vnímavosť voči odkazu tých, ktorí tu žili pred nami.

V tejto situácii sa osud PKO stane symbolicky významný tak pre Bratislavu ako aj pre Slovensko.

Odmietame prepadnúť pocitom dezilúzie a bezmocnosti. Sme presvedčení, že situácia ešte nie je celkom stratená. Navrhujeme preto zásadné prehodnotenie doterajšieho prístupu mesta i štátu ku komplexu Parku kultúry a oddychu v Bratislave a žiadame, aby kompetentní:

  • začali rešpektovať názor tisícov Bratislavčanov a Bratislavčaniek;
  • prestali hazardovať s kultúrnymi hodnotami a majetkom mesta;
  • vyhlásili PKO za kultúrnu pamiatku.


Bratislava 22. januára 2010


Mikuláš Huba, geograf a environmentalista
Zuzana Kronerová, herečka
Ivan Bútora, poslanec m.č. Bratislava – Staré Mesto


K výzve sa pripojili:

Peter Breiner, hudobník, Marián Varga, hudobník, Juraj Nvota, režisér a herec, Rudolf Sikora, výtvarník a pedagóg, Zuzana Homolová, výtvarníčka a folková speváčka, František Kovár, herec, Martin M. Šimečka, spisovateľ a publicista, Jozef Lupták, violončelista, Daniel Pastirčák, básnik, esejista, výtvarník a kazateľ, Marián Slovák, herec, Anna Grusková, divadelníčka, František Guldan, výtvarník, Pavol Breier, fotograf, Stano Dančiak, herec, Vladimír Havrilla, sochár, Marian Huba, výtvarník a pedagóg, Otis Laubert, výtvarník, Branislav Líška, vysokoškolský pedagóg, Eva Matejková, herečka, Eva Guldanová, novinárka, Ivan Marton, muzikológ a hudobný producent, Zuzana Maurery, herečka a speváčka, Marta Šimečková, novinárka, Jena Šimková, fotografka, Kornélia Ríšová, environmentaliska, Kamil Procházka, novinár, Jana Juráňová, spisovateľka, Martin Bútora, sociológ, Michal Majtán, ekonóm a prognostik, Monika Hilmerová, herečka a speváčka, Alžbeta Rajterová, muzikologička, Damas Gruska, informatik a pedagóg, Matúš Jakabčic, hudobník, Martin Porubjak, dramaturg a režisér, László Szigeti, riaditeľ vydavateľstva Kalligram, Anna Daučíková, výtvarníčka, Boris Farkaš, herec, Katarína Farkašová, dramaturgička, Henrich Pifko, architekt a vysokoškolský pedagóg, Magdaléna Kvasnicová, historička umenia, Jozef Dado Nagy, moderátor a publicista, Ľubo Belák, hudobník, Viliam Klimáček, dramatik, režisér, herec, Rasťo Piško, humorista, herec, Peter Žalman, architektPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Žiadame zachovanie Parku kultúry a oddychu v Bratislave!
4.5.2011 20:33 | Jozef Sivák

„PKO patrí všetkým Bratislavčanom a ako kultúrny a rekreačný objekt, ktorý má svoju históriu, ho chránia: Ústava SR, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach atď. Jeho predaj nebol mestským. zast. schválený (absolútna neplatnosť následných aktov) a poslanci nemali mandát ani na predaj pozemkov pod ním, pozemkov, ktoré predtým všetkým Bratislavčanom, nie predstaviteľom mesta, daroval Lanfranconi. V 20. stor. (ale bolo to tak už podľa rímskeho práva), sú nábrežia riek a veľtokov verejným priestranstvom v mestách na celom svete. Ak teda došlo k privatizácii pozemkov na ľavom brehu Dunaja, budú musieť byť, skôr či neskôr, vyvlastnené vo verejnom záujme. Developperi sú vítaní pod podmienkou, že budú rešpektovať miestne pomery, územné plánovanie, názor obyvateľov, spolupracovať s miestnymi architektami a vôbec, že sa podriadia kontrole vedenia mesta rovnako ako iné meststé podnikateľské subjekty (taxikári, dopravný podnik, vodárne, teplárne atď. To, že by mohol developper žalovať Hl. mesto, ktoré mu umožnilo vstúpiť na jeho územie a podnikať, je nezmysel. Do rizika išiel on a nie mesto. Naopak, treba podrobiťdeveloppera auditu a postupovať voči nemu podľa zákona o preukazovaní pôvodu majetku, keďže je tu podozrenie, že bol získaný aj defraudáciou kupónovej privatizácie. Bratislavčania na čele s primátorom musia jasne ukázať, kto je pánom v ich meste. Nedajú sa oslniť farebným sklíčkom "nového" PKO ako kedysi Indiáni. Nie sú ani Kambodžania trasúci sa pred čínskymi developpermi. Musia však byť bdelí a podľa potreby aktívni pri obrane nadobudnutých práv, medzi ktoré patrí aj existencia PKO.
Jozef Sivák, staromešťan.“
Ad: Žiadame zachovanie Parku kultúry a oddychu v Bratislave!
5.3.2010 19:23 | Dada Schutz

Nie som odborník ako p. Ďurkovský...., ale som originál "Prešpurák". Tak ako kedysi zlikvidovali židovskú synagógu, tak ako päsť na oko postavili nad "Vydricou" budovu SNR, tak musí padnúť za obeť aj PKO. Veď na čo by sme potom ako Slováci mali byť hrdí. Len na povinnú hymnu? Musíme mať predsa aj takéto trefné rozhodnutia na pleciach, či nie?
Dada.
Ad: Žiadame zachovanie Parku kultúry a oddychu v Bratislave!
18.2.2010 12:38 | Zuzka

Kde sa da prosim stiahnut tato peticia? Nie som si ista, ci ja tato forma peticie najlepsia.
Ad: Žiadame zachovanie Parku kultúry a oddychu v Bratislave!
6.2.2010 16:24 | tomas

6. odstavec - obávam sa, že Pamiatkový úrad SR skôr občianskych aktivistov podviedol, resp. títo naivne sadli na lep jeho vedenia...Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (4)

 


Čítajte tiež:
Otvorený list: Ďakujeme za vianočný dar, pán primátor!
Aktivisti si želajú darček: Ďurkovského rezignáciu
Otvorený list členom a členkám Mestského zastupiteľstva v Bratislave
Ďurkovský zahmlieva a nekoná
Ďurkovský o zrušenie búracieho povolenia ešte nepožiadal
PKO, demokracia a iné
Bratislavský pohár pretiekol
Henbury Development a J&T preferujú neseriózne postupy
Ďurkovský vraj má záujem o zachovanie PKO
Aktivisti sa pýtajú Ďurkovského čo zamýšľa s PKO
Žiadajú zaradiť PKO na zoznam pamätihodností mesta
Vyzývajú Ďurkovského na splnenie sľubov
Bratislavčania si v stredu spomenú na 243 vyťatých stromov
V nedeľu sa v Bratislave uskutoční smútočný pochod za „padlé“ stromy
Poslanci predali areál PKO bez súťaže


Súvisiace témy:
Samospráva
Pamiatky
Ekonomika
Štátna správa
Kultúra

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt