spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Žiadame zachovanie Parku kultúry a oddychu v Bratislave!

Otvorený list predstaviteľov kultúrnej a vedeckej obce a zástupcov občianskej verejnosti.


Vyjadrujeme vážne znepokojenie nad konaním bratislavského primátora Andreja Ďurkovského a sme sklamaní postojom rozhodujúcej časti poslancov a poslankýň mestského zastupiteľstva ku komplexu Parku kultúry a oddychu (PKO) v Bratislave.

Bratislave hrozí ďalšia rana, ďalšie ochudobnenie kultúrno-historického dedičstva, strata genia loci. Dvadsať rokov po páde komunizmu pokračuje súčasná moc v mentalite deštrukcie a diskontinuity. Deje sa tak napriek jasne deklarovanej vôli značnej časti verejnosti a napriek významným hlasom z prostredia kultúrnej, pamiatkárskej a architektonickej obce.

Musí Bratislava naozaj byť zakliatym mestom? Musíme nevyhnutne mať po River Parku I na nábreží aj River Park II?

Bratislava potrebuje priestor pre kultúru, je však zarážajúce a v rozpore s tým, čo vidíme v mnohých iných mestách a štátoch, ak sľubovaný nový kultúrny stánok v komplexe River Park II má vzniknúť deštrukciou existujúceho kultúrneho dedičstva, navyše za zjavne nevýhodných podmienok pre mesto. Zatiaľ čo Park kultúry a oddychu rešpektuje krajinno-priestorový kontext a vzťah medzi Dunajom, nábrežím a Hradným kopcom, budova River Parku svojou masou likviduje charakter nábrežia a obmedzuje jeho potenciál ako kvalitného verejného priestoru.

Na stretnutí predstaviteľov mesta, aktivistov, nezávislých odborníkov a osobností, ktoré sa uskutočnilo 24. marca 2009, vyjadril primátor Andrej Ďurkovský opakovane prísľub zachovať budovy Parku kultúry a oddychu: „Som presvedčený, že investor mal postaviť nové nábrežie, dať do poriadku túto zónu. Ale rovnako som presvedčený o tom, čo som sľúbil aktivistom, že viem zmeniť svoj názor, viem zabrániť tomu, aby sa PKO búralo.“ K splneniu tohto sľubu ho o niečo neskôr zaviazalo aj mestské zastupiteľstvo. Na svojom decembrovom zasadnutí však poslanci a poslankyne náhle a bez akýchkoľvek odborných podkladov schválili uznesenie, ktorým vyjadrili vôľu podpísať zmluvu o prenájme priestorov v rámci River Parku II. Takéto riešenie podľa primátora zachová genius loci na nábreží. Investor Henbury Development sa pritom vyjadril, že „staré objekty PKO“ vo svojom projekte využiť neplánuje a primátor dnes hovorí o „bývalom komplexe PKO“.

Napriek podanej pomocnej ruke zo strany občianskej verejnosti ako aj zo strany odborníkov z Fakulty architektúry STU a Pamiatkového úradu SR, primátor od marca 2009 neprejavil záujem komunikovať s verejnosťou ohľadne riešenia problému PKO. Vo svojom stanovisku z 23. 12. 2009 podozrieva ľudí bojujúcich za záchranu PKO z neúprimnosti a postranných úmyslov, na druhej strane deklaruje dobrú vieru predstaviteľov mesta a hovorí o neodškriepiteľnom posune vpred v riešení otázky kultúrno-spoločenského stánku v Bratislave v dnešnej „dynamickej dobe“.

Sme presvedčení, že aj v „dynamickej dobe“ by mali mať slová a sľuby svoju váhu. Primátor Ďurkovský len pred niekoľkými týždňami uvádzal podujatia pri príležitosti 20. výročia Nežnej revolúcie v Bratislave. Dnes hovorí jazykom, ktorý svojím zafarbením, ale aj technokratickým uvažovaním, prekrúcaním pravdy a naznačovaním konšpiračných teórií pripomína tóny z minulého režimu.

Neželáme si pokračujúcu „urbicídu“ Bratislavy – likvidáciu duchu mesta, vymazávanie pamäti a budovanie bezfarebnej, odľudštenej a odprírodnenej homogenity. Odmietame zneužívanie pojmu genius loci ako formu rétorického cvičenia bez skutočného obsahu. Nie sme bezduché stádo, ktoré sa uspokojí s bufetovou kultúrou a anketami o pagáčoch na Vianočných trhoch. PKO mnohým Bratislavčanom pripomína najmä atmosféru ich mladosti, vzbudzuje v nich pozitívne emócie, vyvoláva príjemné spomienky. Pre ďalšiu, najmä mladšiu, časť verejnosti je PKO jedinečným a nenahraditeľným priestorom pre alternatívnu kultúru, ktorý ponúka okrem iného najväčší tanečný parket v strednej Európe a podľa svedectva hudobníkov aj výbornú akustiku. O urbanisticko-historických, architektonických a kultúrnych hodnotách PKO v súčasnosti hovoria urbanisti, architekti, pamiatkári či hudobníci. Areál Parku kultúry a oddychu bol pôvodne budovaný ako výstavisko pre medzinárodné Dunajské veľtrhy už v štyridsiatych rokoch, odovzdaný do užívania pre kultúru bol v roku 1955. Ide teda o dielo, ktoré zahŕňa viacero architektonických a kultúrno-historických vrstiev a ktoré si dnes zaslúži citlivú obnovu. V čase, keď už Bratislava nerozvážne prišla o viaceré svoje industriálne pamiatky, je nemysliteľné, aby mesto v ochudobňovaní svojho dedičstva pokračovalo.

Obávame sa, že likvidácia PKO by znamenala pre Bratislavu, Bratislavčanov a ich pocit domova podobnú ranu ako likvidácia synagógy na Rybnom námestí v roku 1969. V súčasnej dobe zápasí nielen Bratislava, ale celé Slovensko, za záchranu svojho prírodného a kultúrno-historického dedičstva. Unikátne hodnoty našej krajiny sú ohrozené záujmami netransparentných finančných skupín, aroganciou moci, prekvitajúcou korupciou, ako aj pretrvávajúcou nekultúrnosťou, necitlivosťou a nevzdelanosťou. Skutočné vlastenectvo pre nás neznamená hrubý a primitívny nacionalizmus, ale pestovanie kultúrneho vzťahu ku krajine a vnímavosť voči odkazu tých, ktorí tu žili pred nami.

V tejto situácii sa osud PKO stane symbolicky významný tak pre Bratislavu ako aj pre Slovensko.

Odmietame prepadnúť pocitom dezilúzie a bezmocnosti. Sme presvedčení, že situácia ešte nie je celkom stratená. Navrhujeme preto zásadné prehodnotenie doterajšieho prístupu mesta i štátu ku komplexu Parku kultúry a oddychu v Bratislave a žiadame, aby kompetentní:

  • začali rešpektovať názor tisícov Bratislavčanov a Bratislavčaniek;
  • prestali hazardovať s kultúrnymi hodnotami a majetkom mesta;
  • vyhlásili PKO za kultúrnu pamiatku.


Bratislava 22. januára 2010


Mikuláš Huba, geograf a environmentalista
Zuzana Kronerová, herečka
Ivan Bútora, poslanec m.č. Bratislava – Staré Mesto


K výzve sa pripojili:

Peter Breiner, hudobník, Marián Varga, hudobník, Juraj Nvota, režisér a herec, Rudolf Sikora, výtvarník a pedagóg, Zuzana Homolová, výtvarníčka a folková speváčka, František Kovár, herec, Martin M. Šimečka, spisovateľ a publicista, Jozef Lupták, violončelista, Daniel Pastirčák, básnik, esejista, výtvarník a kazateľ, Marián Slovák, herec, Anna Grusková, divadelníčka, František Guldan, výtvarník, Pavol Breier, fotograf, Stano Dančiak, herec, Vladimír Havrilla, sochár, Marian Huba, výtvarník a pedagóg, Otis Laubert, výtvarník, Branislav Líška, vysokoškolský pedagóg, Eva Matejková, herečka, Eva Guldanová, novinárka, Ivan Marton, muzikológ a hudobný producent, Zuzana Maurery, herečka a speváčka, Marta Šimečková, novinárka, Jena Šimková, fotografka, Kornélia Ríšová, environmentaliska, Kamil Procházka, novinár, Jana Juráňová, spisovateľka, Martin Bútora, sociológ, Michal Majtán, ekonóm a prognostik, Monika Hilmerová, herečka a speváčka, Alžbeta Rajterová, muzikologička, Damas Gruska, informatik a pedagóg, Matúš Jakabčic, hudobník, Martin Porubjak, dramaturg a režisér, László Szigeti, riaditeľ vydavateľstva Kalligram, Anna Daučíková, výtvarníčka, Boris Farkaš, herec, Katarína Farkašová, dramaturgička, Henrich Pifko, architekt a vysokoškolský pedagóg, Magdaléna Kvasnicová, historička umenia, Jozef Dado Nagy, moderátor a publicista, Ľubo Belák, hudobník, Viliam Klimáček, dramatik, režisér, herec, Rasťo Piško, humorista, herec, Peter Žalman, architektPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 


Čítajte tiež:
Otvorený list: Ďakujeme za vianočný dar, pán primátor!
Aktivisti si želajú darček: Ďurkovského rezignáciu
Otvorený list členom a členkám Mestského zastupiteľstva v Bratislave
Ďurkovský zahmlieva a nekoná
Ďurkovský o zrušenie búracieho povolenia ešte nepožiadal
PKO, demokracia a iné
Bratislavský pohár pretiekol
Henbury Development a J&T preferujú neseriózne postupy
Ďurkovský vraj má záujem o zachovanie PKO
Aktivisti sa pýtajú Ďurkovského čo zamýšľa s PKO
Žiadajú zaradiť PKO na zoznam pamätihodností mesta
Vyzývajú Ďurkovského na splnenie sľubov
Bratislavčania si v stredu spomenú na 243 vyťatých stromov
V nedeľu sa v Bratislave uskutoční smútočný pochod za „padlé“ stromy
Poslanci predali areál PKO bez súťaže


Súvisiace témy:
Samospráva
Pamiatky
Ekonomika
Štátna správa
Kultúra

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS