spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Vyhlásenie mimovládnych environmentálnych organizácií, odborných pracovníkov z oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, environmentalistov, ekológov a občianskych aktivistov

V posledných dňoch sa vo vyhláseniach vládnych politikov, predstaviteľov vládnej koalície a v správach viacerých médií objavili informácie o plánovanom zlúčení Ministerstva životného prostredia SR s niektorým iným rezortom. My, predstavitelia mimovládnych environmentálnych organizácií, odborní pracovníci z oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, environmentalisti, ekológovia a občianski aktivisti jednoznačne tieto úvahy odmietame.

Sme presvedčení, že zrušením samostatného rezortu ochrany životného prostredia by došlo k ďalšej významnej a veľmi nebezpečnej degradácii významu, postavenia a autority ochrany životného prostredia v Slovenskej republike, a to bez ohľadu na to, v akom stave sa tento rezort, najmä zásluhou súčasnej vládnej koalície, nachádza.

Po zrušení samostatného výboru NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody a po celom rade zlyhaní vo sfére (ne)uplatňovania environmentálnej politiky vnímame plán zlúčiť ministerstvo životného prostredia s iným rezortom ako jasný signál, že súčasná vládna moc nerozumie environmentálnej problematike, nedokáže jasne formulovať a presadzovať modernú štátnu environmentálnu politiku a ignoruje rastúci význam ochrany životného prostredia v domácom aj medzinárodnom meradle. Vzniká dôvodné podozrenie, že ochrana životného prostredia a s ňou spätá kvalita života je pre súčasnú moc prekážkou pri uplatňovaní jej zámerov. Je smutné, že v čase, keď výkonná i zákonodarná moc rozvinutého sveta čoraz viac dbá o environmentálnu problematiku, úvahy našich vládnych predstaviteľov sa uberajú úplne opačným smerom.

Podporujeme diskusiu o zefektívnení štátnej správy, či možných úsporných opatreniach, ale jednoznačne odmietame úvahy realizovať populistické kroky a predvolebne „ľúbivé“ škrty výdavkov na úrok kvality života našich občanov, prírodných zdrojov a biodiverzity Slovenskej republiky.

Vytvorenie rezortu životného prostredia bolo jednou z prvoradých požiadaviek Nežnej revolúcie v r. 1989. Zrušenie tohto rezortu by nás vrátilo o viac ako dve desaťročia dozadu.

Vyzývame preto Vládu SR, ako aj predstaviteľov politických strán a hnutí, aby jednoznačne odmietli unáhlené snahy zlučovať rezort životného prostredia s inými ministerstvami. Zároveň vyzývame, aby sa o súčasnom stave i o budúcnosti Ministerstva životného prostredia SR a štátnej environmentálnej politike otvorila široká verejná diskusia. 

Vyhlásenie podporujú:

Juraj Rizman, riaditeľ Greenpeace Slovensko (iniciátor spoločného vyhlásenia)
Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., vedecký pracovník Geografického ústavu SAV
Prof. RNDr., Mária Kozová, CSc., Prírodovedecká fakulta UK
Doc. RNDr. Ľudovít Kocian, CSc, Prírodovedecká fakulta UK
RNDr. Andrej Šteiner, CSc.. riaditeľ Karpatského rozvojového inštitútu
RNDr. Peter Straka, PhD, geológ a ochranár
RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., biofyzička
RNDr. Anton Kristín, DrSc., vedecký pracovník – ekológ
Ing. Daniel Lešinský, PhD., predseda združenia Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Ing. Štefan Szabó, PhD., predseda OZ SOSNA
Ing.arch. Henrich Pifko, PhD., vysokoškolský pedagóg
Ing. Zbyšek Šustek, CSc., vedecký pracovník, Ústav zoológie SAV
Mgr. Miroslav Demko, riaditeľ, Slovenskej ornitologickej spoločnosť/BirdLife Slovensko
Mgr. Zuzana Aimaq – Fialová, riaditeľka VIA IURIS – Centrum pre práva občana
Mgr. Rudolf Pado, predseda OZ TATRY
Mgr. Aurel Rusnák, predseda OZ Živá planéta
Mgr. Vlasta Körnerová, riaditeľka A-projekt n. o.
Mgr. Ján Dobšovič, predseda Klubu stráže prírody
Mgr. Richard Medal, štatutár Centra environmentálnych aktivít
Mgr. Juraj Hipš, riaditeľ, Živica – Centrum environmentálnej a etickej výchovy
Mgr. Pavol Široký, predseda OZ Za Matku Zem
Mgr. Juraj Smatana, Klub Strážov
Mgr. Boris Strečanský, riaditeľ Centrum pre filantropiu n.o.
Ing. Juraj Vysoký, zástupca WWF pre SR (Dunajsko - karpatský program)
Ing. Lesanka Blažencová, koordinátorka Združenia Slatinka
Ing. Katarína Šimončičová, predsedníčka MV SZOPK
Ing. Peter Nováčik, predseda OZ Brečtan
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Nádej pre Sad Janka Kráľa
Ing. Zuzana Václavová, organizácia Pre Prírodu
Ing. Martin Ceľuch, Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku
Bc. Jana Budáčová, predsedníčka OZ Mladí zelení
Jozef Chavko, predseda organizácie Ochrana dravcov na Slovensku
Martin Valentovič, predseda organizácie Priatelia Zeme - SPZ
Jozsef Wollent, predseda ochranárskeho a kultúrneho združenia Poiplia – Ipeľská únia 
Marek Kurinec, hlavný aktivista Dubnická environmentálna skupina
Zdeněk Pochop, prezident, Asociácia strážcov chránených území Slovenska
Mgr. Milan Barlog, ekológ
Ing. Martina Paulíková, ekologička
Ing. Andrea Zlatňanská, ekologička, koordinátorka klimatickej kampane Greenpeace Slovensko
Mgr. Rastislav Rybanič, environmentalista a ornitológ, BirdLife International
Mgr. Tomáš Hulík, environmentalista, fotograf a filmár 
Ing.Mgr. Ida Wollent, environmnetalistka,  riaditeľka združenia Ipeľská únia 
Mgr. Jana Rybaničová, PhD, environmentalistka
Mgr. Veronika Páričková, environmentalistka,
Mgr. Tomáš Blaškovič, environmentalista
Mgr. Marec Zajac, environmentalista
Ladislav Hegyi, environmentalista
Mgr. Kateřina Věntusová, biochemička, koordinátorka toxickej kampane Greenpeace Slovensko
Mgr. Martin Hojsík, genetik, koordinátor toxickej kampane Greenpeace International
JUDr. Jozef Šuchta, právnik a občiansky aktivista
Mgr. Dana Mareková, právnička a občianska aktivistka
Mgr. Zuzana Čaputová, právnička a občianska aktivistka 
Mgr. Eva Kovačechová, advokátka a občianska aktivistka 
Ing, Jan Lichy CSc., vodohospodár a publicista
Ing. Ľubica Trubíniová, občianska aktivistka
MUDr. Juraj Mesik, občiansky aktivista
Mgr. Lucia Szabová, hovorkyňa Greenpeace Slovensko
Mgr. Ján Gúgh, hovorca Slovenskej ornitologickej spoločnosť/BirdLife Slovensko
Mgr. Alexander Ač, vedecký pracovník a publicista
Ing. Alexander Vágner, projektant
Ing.arch. Alexandra Berková, urbanistka - krajinárka
Ing. Ladislav Sisák, bývalý pracovník S-TANAPu
Ing. Ján Topercer, CSc., vedecký pracovník - ekológ
Ing. Peter Sabo, CSc., environmentalista
dr.PhD. Ján Hanušin, vedecký pracovník
Bc. Vladimír Nemček, ornitológ - odborný pracovník
Hana Fábry, ľudskoprávna aktivistka a publicistka
Eva Stanková, predsedkyňa OZ Tilia
Mgr. Lucia Deutschová, výkonná riaditeľka RPS
Mgr. Monika Chrenkova, environmentalistka
MVDr. Tomáš Linsel, riaditeľ OZ Moruša
RNDr. Ľuboš Halada, CSc., vedecký pracovník
Mgr. Katarína Tuhárska, PhD. riaditeľka o.z. Pangaea
Bc. Soňa Nuhlíčková, environmentálna aktivistka
Ing. Boris Maderič, poľnohospodár a odborný pracovník RPS
Vladimír Trulík, environmentalista a občiansky aktivista
Miroslav Daniš, občiansky aktivista
Marienka Papsíková, environmentálna aktivistka
Pavel Petráš, predseda združenia ochranárov – PČOLA
Miloš Majda, viceprezident organizácie Ochrana karpatskej divočiny – PCW
Erika Majdová, ochranárka, členka Ochrana karpatskej divočiny – PCW
RNDr. Marcel Uhrin, eedecký koordinátor projektu "Ochrana sokola rároha v Karpatskej kotline“
Mgr. Betty Mršková, OZ TYMIÁN Kremnica

Vyhlásenie podporujú aj mimovládne organizácie:

1) A-projekt n. o., Liptovský Hrádok
2) Asociácia strážcov chránených území Slovenska, Spišská Nová Ves
3) Centrum environmentálnych aktivít, Trenčín
4) Centrum pre filantropiu n.o. , Bratislava
5) Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy, Zvolen
6) DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava
7) Dubnická environmentálna skupina, Dubnica nad Váhom
8) Greenpeace Slovensko, Bratislava
9) Inštitút pre ochranu prírody, Banská Bystrica
10) Ipeľská únia - ochranárske a kultúrne združenia Poiplia, Šahy 
11) Karpatský rozvojový inštitút, Košice
12) Klub stráže prírody, Bratislava
13) Klub Strážov, Považská Bystrica
14) Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica
15) Nádej pre Sad Janka Kráľa, Bratislava
16) Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislava
17) OZ Brečtan, Nové mesto nad Váhom
18) OZ Mladí zelení, Bratislava
19) OZ Moruša, Košice
20) OZ Pangaea, Nitra
21) OZ SOSNA, Košice
22) OZ TATRY, Liptovský Mikuláš
23) OZ Tilia, Rajec
24) OZ Tymián, Kremnica
25) Pre Prírodu, Trenčín
26) Priatelia Zeme – SPZ, Košice
27) Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Bratislava
28) Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku, Bardejov
29) Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR, Bratislava 
30) VIA IURIS – Centrum pre práva občana, Pezinok
31) Za Matku Zem, občianske združenie, Bratislava 
32) Záujmové združenie právnických osôb - Ipeľský euroregión, Vinica 
33) Združenie ochranárov PČOLA, Stará Ľubovňa
34) Združenie Slatinka, Zvolen
35) Živá planéta, Piešťany
36) Živica – Centrum environmentálnej a etickej výchovy, BratislavaPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Štátna správa
Politika
Právo
Ochrana prírody
Životné prostredieREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS