spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Kampaň na podporu prepustenia Dr. Liu Xiaobo a za legitimáciu Charty 08

Dňa 25. decembra 2009, počas sviatkov pokoja, čínska komunistická vláda udelila Dr. Liu Xiaobo-vi trest 11 rokov odňatia slobody. Dr. Liu Xiaobo je prominentný čínsky disident, intelektuál a aktivista za ľudské práva.

Dôvodom zatknutia sa stalo dielo Charta 08. Je to manifest presadzujúci ľudské práva a slobodu, slobodu prejavu a politickú reformu v Číne. Momentálne ja táto Charta symbolom občianskeho pravicového hnutia. Podľa Ústavy Čínskej ľudovej republiky mala byť plne chránená. Dokonca ani na súde nemal možnosť vyjadriť sa k rozsudku a celý tento akt hrubo porušuje základné medzinárodné štandardy.

Európska Únia a U.S.A. taktiež naliehajú na Peking, aby prepustil Lia.

Občania, zduženia, priaznivci a členovia Čínskej Zelenej Strany, a ostatní, ktorí túto Chartu podpísali sú teraz frustrovaní a ohrození týmto neprimeraným rozsudkom.

Táto Charta propaguje sociálnu spravodlivosť, demokraciu, nenásilie a decentralizáciu.

Všetci, ktorí sme za tieto demokratické hodnoty, chceme podpísaním kampane vysloviť hlboký nesúhlas s rozhodnutím čínskej vlády a podporiť jeho okamžité prepustenie a legitimáciu Charty 08.

Kampaňou vyzývame a zároveň žiadame kompetentné osoby v parlamente, v ambasádach, aj v organizáciách, aby dali najavo svoj nesúhlas s nedodržiavaním ľudských práv vláde Čínskej ľudovej republiky.


Lívia Magdošková
OZ Mladí ZeleníPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Kriminalita
Štátna správa
Demokracia
Právo
Občianska spoločnosť

Súvisiace regióny
Čína


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS