spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Les pri sídlisku Ťahanovce Petícia za záchranu lesa v Košiciach pri sídlisku Ťahanovce

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo 31. marca 2009 uznesením č. 779 odpredaj  lesného pozemku v  k.ú. Nové Ťahanovce vo vlastníctve mesta Košice  pre spoločnosť FORDIN, s.r.o.  Súčasne uložilo hlavnému architektovi mesta Košice  vypracovať a  Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach predložiť na schválenie zmenu územného plánu v tejto lokalite pre  účely realizácie projektu výstavby obchodného a zábavného centra pre obchodné reťazce.

Chystaný výrub lesa v tesnom susedstve sídliska závažným spôsobom negatívne ovplyvní život všetkých obyvateľov sídliska Ťahanovce a natrvalo poškodí bezprostredné životné prostredie.

Svojím podpisom na petícii vyjadrujem nesúhlas so zmenou lesa na stavebný pozemok.
Žiadam rozhodovacie orgány mesta Košice, aby rešpektovali súčasný platný územný plán, ktorý takúto zmenu neumožňuje.


Petičný výbor:

Ing. Karol Labaš, Berlínska 13, 040 13 Košice - osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy
Ivan Jurčík, Čínska 15, 040 13 Košice
Ing. Štefan Szabó, Varovecká 10, 044 31 Družstevná pri Hornáde 
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Pokroku 7, 040 11 Košice, Spolok na podporu skrášľovania Košíc - predseda

Les pri sídlisku Ťahanovce Les v letný večer Les v zimnej hmle Les v zimnom slnku Les s bielou čiapkou Les v letnom ráne


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia za záchranu lesa v Košiciach pri sídlisku Ťahanovce
3.11.2009 21:36 | Noro Brázda

Fotky (blízkeho) lesa pridala redakcia ako ilustračné. Pochádzajú z článku Petra Kupčíka, ako je pri fotkách uvedené (http://www.changenet.sk/?section=blok&autor=370526&x=424135 ).
Ad: Petícia za záchranu lesa v Košiciach pri sídlisku Ťahanovce
3.11.2009 21:23 | jozef homola

BTW, na fotkach mate uplne inu cast lesa, ako je cerveny kriz na leteckej snimke.
Na leteckej snimke je to v lavom honom rohu.
To co je zakrizikovane, by na fotkach asi (urcite) tak dobre nevyzeralo.
Ani 3500 podpisov lykožrútov nezastavilo
27.10.2009 22:16 | Karol Labaš

Prekvapenie sa nekonalo. „Nám zachráňte les, sebe hrdosť, česť!“ – toto heslo na jednom z plagátov odporcov predaja lesa charakterizovalo obsah výzvy petičného výboru adresovanej poslancom, aby na dnešnom mestskom zastupiteľstve v Košiciach zrušili uznesenie o predaji lesa. Výzva nezabrala, bod o zrušení uznesenia č. 779 nebol hlasovaním zaradený do rokovania. Platí status quo: les je ohrozený rovnako ako zostala ohrozená hrdosť a česť väčšiny poslancov. Prečo? Nevyužili možnosť čestne vycúvať z rozhodnutia, ktoré prijali na základe nepravdivých účelových informácií: o lokalizácii lesa, o stave lesa, o „súhlase“ MČ Ťahanovce, o „súhlase“ ÚHA. Nevyužili možnosť presvedčiť ľudí, že zastupujú ich a že zámena s realitnou kanceláriou je len zdanie. Naopak. Väčšina poslancov sa snažila presvedčiť 3500 signatárov petície za záchranu lesa, že jeho vyrúbanie je pre nich to najlepšie a tak to musia aj prijať. Asi 15 ľudí, ktorí sme plagátmi za záchranu lesa vítali poslancov a primátora pred vstupom do rokovacej sály, sme zažili pocity malomocných či všivavých. Asi tak sa od nás väčšina poslancov odvracala, keď sme im núkali podpísať petíciu. Čo však schválili, bolo vystúpenie člena petičného výboru. Ako predseda som sa ujal slova, naša skupina s letákmi sa postavila za mňa. Aký dojem zanechalo moje vystúpenie, nechávam na posúdenie poslucháčov. V každom prípade moje vystúpenie vyprovokovalo možno hodinovú vášnivú diskusiu. A to napriek tomu, že bod o zrušení predaja lesa už pred mojím vystúpením nebol schválený do rokovania. Pri 3500 podpisoch, ktoré som držal v ruke, poslanci mali problém obhajovať, že ešte zastupujú záujmy nás, občanov a voličov. Moja zmienka o spochybnení dôveryhodnosti kupujúceho zarezonovala až tak, že na jeho adresu padali pojmy ako „garážová firma“ alebo „naháňanie Yetiho“, keď sa mesto vo veciach kúpnej zmluvy nevie skontaktovať so spoločnosťou, od ktorej očakáva 17 mil. €. Taktiež sa ťažko dokázali vysporiadať so spochybneniami pravdivosti podkladov vypracovaných magistrátom a poskytnutých poslancom k rozhodovaniu začiatkom roka. Primátor nakoniec pripustil „nepresnosti“ v materiáloch a tiež pripustil preverenie kupujúceho aj možnosť stretnutia s petičným výborom. Nezaháľali ani médiá, pre ktoré je téma zaujímavým sústom.

Možno sa opýtate: malo naše vystúpenie vôbec význam, keď sa vlastne nič nezmenilo? Moja odpoveď je jednoznačná: malo, a veľký. Dali sme jasný signál, že sme odhodlaní pokračovať. Signál poslancom, vedeniu mesta, že s nami musia rátať. Ale aj signál ďalším hrdým spoluobčanom, že ich radi privítame medzi sebou, keď sa odmietnu identifikovať sa s bezmocným stádočkom ľudí bez názoru, čakajúcich na dobro zhora. To nepríde samo, dnes sme zažili, že si ho musíme vybojovať aj si ho vybojujeme.
Sklamanie? Nie, nemôžem byť sklamaný z ľudí, ktorí prišli, aby zabojovali za záchranu lesa. Sklamanie z poslancov, ktorí ignorovali petíciu? Určite nie väčšie, ako bude vlastné sklamanie tých poslancov, ktorí svojim správaním sa sami vyčlenia z priazne svojich voličov. Dnes sme im k tomuto poznaniu dopomohli.
Ad: Zastavme vyčíňanie lykožrútov!
26.10.2009 17:35 | Karol Labaš

Zajtrajšieho, utorkového rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach sa týka výzva poslancom na zrušenie uznesenia o predaji lesa, o ktorej som napísal v predchádzajúcom príspevku. Príďte sa presvedčiť, ako poslanci z vôle ľudu rešpektujú vôľu ľudu, vyjadrenú zatiaľ asi 2000 podpismi. Stretávame sa v Bielom dome o 8:15 hod. Na zrušenie uznesenia o predaji lesa boli duplicitne oslovení všetci poslanci MZ v Košiciach. Tiež všetci sú informovaní o petícii, prípadne sa o nej dozvedia pred rokovaním, keď im ju ponúkneme na podpis.
Mesto Košice ešte nie je nijako zmluvne viazané, aby najjednoduchším a právne čistým spôsobom vycúvalo z nezmyselného predaja lesa. Zastavme vyčíňanie košických lykožrútov! Na rozdiel od tých tatranských idú zničiť zdravý les, konajú vedome, v rozpore s prírodou, v rozpore s územným plánom aj v rozpore s vôľou tých, ktorí podpísali a ešte podpíšu petíciu za záchranu lesa. Keď už nie poslanci, buďme ekologicky zodpovední aspoň my.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (4)

 


Čítajte tiež:
Košickí poslanci zatiaľ nerozhodli kauzu predaja lesa
Košičania spustili petíciu za záchranu lesa
Manažérsky ťah alebo podraz?


Súvisiace témy:
Samospráva
Lesy
Životné prostredie

Súvisiace regióny
Košice


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS