spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Výzva proti predaju pozemkov pre supermarket v Rožňave

My, dolupodpísaní občania,

vyzývame poslancov Mestského zastupiteľstva v Rožňave, aby zvážili a prehodnotili predaj pozemkov vo vlastníctve mesta pod autobusovou stanicou v prospech výstavby supermarketu Kaufland alebo rozšírenia hypermarketu Tesco.

Nie sme proti príchodu supermarketu Kaufland, sme však presvedčení, že širšie centrum mesta nie je v nijakom prípade vhodné na stavbu nového či rozšírenie už existujúceho obchodného reťazca.

Myslíme si, že v čase krízy je prvoradou úlohou mestskej samosprávy šetrenie spotrebných výdavkov Mestského úradu, vysoké odmeny vedeniu mesta nevynímajúc.

Odpredaj pozemkov pod autobusovou stanicou podľa nás nesmie byť východiskom pri problémoch s udržaním vyrovnaného rozpočtu mesta, ako to vyžaduje zákon.

Lukratívne parcely by mali byť predmetom predaja až ako posledné východisko po neúspešnom využití všetkých ostatných nástrojov na prekonanie poklesu príjmov mesta a mali by sa pri ňom zohľadňovať aj dlhodobejšie vízie o charaktere mesta, resp. jeho širšieho centra.

Umiestnenie nového supermarketu do priestorov autobusovej stanice spojené s jej predpokladaným radikálnym zmenšením so sebou prinesie niekoľko zásadných rizík, ktoré podľa nás nemožno ignorovať:

  1. dopravný chaos, spôsobený zvýšeným počtom ľudí, pohybujúcich sa na území zastavanom tromi supermarketmi (Tesco, Billa, Kaufland), priľahlými parkoviskami a autobusovými nástupiskami a výstupiskom
  2. zvýšené riziko dopravných nehôd a zranení
  3. zvýšená koncentrácia sociálne neprispôsobivých občanov
  4. zvýšenie hlučnosti a emisií, spôsobených dopravnými prostriedkami

Iným typom rizika je nepriaznivý vplyv súvislého betónového povrchu na mikroklímu mesta. Spolu s úbytkom zelene je masívne a prirýchle odtečenie vody z lokality a jej prehrievanie ďalším dôvodom neuskutočniť zamýšľaný predaj.

Okrem týchto praktických rizík a obmedzení v živote občanov sú tu aj tie ťažšie uchopiteľné, no rovnako dôležité. Ide najmä o zachovanie posledných zvyškov genia loci historického námestia a časti Šafárikovej ulice, ako aj o estetické stvárnenie danej lokality už aj tak ťažko poznačenej stavbou Tesca.

V meste sú vhodnejšie lokality, ktoré rovnako vyhovujú danému podnikateľskému zámeru. Ide napr. o pozemky za bývalým Geologickým prieskumom na Šafárikovej ulici, alebo na sídlisku Juh pri čerpacej stanici Shell.

Sme presvedčení, že naše mesto, ktoré máme radi a na ktorom nám záleží, má potenciál konečne sa stať reálnym turistickým centrom Horného Gemera. To však predpokladá uskutočňovať také kroky, ktoré budú premyslené nielen z ekonomického ale aj z urbanistického, architektonického, environmentálneho a estetického hľadiska.

Preto vyzývame vás, poslancov Mestského zastupiteľstva v Rožňave, aby ste nepredali pozemky mesta pod autobusovou stanicou za účelom výstavby ďalších obchodných reťazcov v tejto lokalite.

V Rožňave 8. 8. 2009


Signatári:

Rado Kovács, učiteľ – hovorca občianskej iniciatívy, Edita Kušnierová, historička umenia, Tibor Takáč, podnikateľ, Peter Koreň, reštaurátor, Belo Hefler, politológ a publicista, Peter Bischof, architekt, Pavol Lacko, študent politológie, Rudolf Pažitka, lesník, básnik a výtvarník, Gabriel Szabó, hudobník, Peter Kmotrík, občiansky aktivista, Matúš Bischof, učiteľ, Jaroslav Stankovič, jaskyniar, Eugen Pál-Baláž ml., hudobník, Michal Baffy, podnikateľ,  Štefan Fábián, fotograf, Roland Neupauer, výtvarník Jozef Šebalj ml., technik, Tomáš Székely, výtvarník, Miro Timár, architekt, Robert Kolesár, stavebný inžinier, Silvia Lörinčíková, muzeologičkaPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Výzva proti predaju pozemkov pre supermarket v Rožňave
24.11.2009 20:53 | VLADIMíR RáC

NEVIEM PREčO BI KAFLAN NEMOHLI POSTAVIť V BIVALOM AREALI GEOLOGICKI PRIESKUM PODLA MNA JE TO NAJ VHODNEšIE MIESTO PRE TENTO VELKO OBCHOD.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (1)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Ekonomika

Súvisiace regióny
Rožňava


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS