spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Výzva samosprávam a vláde: Šetrite a nevyhýbajte sa komunálnej reforme!

My, dolupodpísaní občania,

berúc do úvahy najnovšiu negatívnu prognózu dopadov finančnej krízy na rozpočty miest a obcí, vyzývame volených zástupcov a zamestnancov samospráv, aby začali konečne aktívne šetriť. Vyzývame ich, aby v čase krízy obstarávali iba skutočne potrebné tovary, práce a služby a aby, a to nielen v čase krízy, využívali transparentné a efektívne spôsoby verejného obstarávania, napr. elektronické aukcie, ktoré preukázateľne generujú nižšie ceny. Vyzývame všetkých komunálnych aktérov, aby výpadok daňových príjmov kompenzovali v prvom rade „balíčkami skromnosti,“ t. j. znižovaním výdavkov a hľadaním vnútorných rezerv. Vyzývame tiež, aby sa nepristupovalo k unáhlenému odpredaju obecného majetku, a ak už k odpredaju musí prísť, aby sa realizoval v maximálne možnej miere cez súťažné metódy a za trhové ceny.

Sme presvedčení, že transparentným obstarávaním by mohli mestá a obce každoročne ušetriť významnú časť svojich výdavkov. Vyzývame preto tiež vládu SR, aby predložila do parlamentu takú novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá by reálne znemožnila ďalšie šírenie korupcie a klientelizmu v našich obciach a mestách.

Zároveň vyzývame vládu, aby prestala byť nečinná a pokračovala v procese reformy verejnej správy. Považujeme za nevyhnutné, aby vláda pripravila cestu ku komunálnej reforme, prostredníctvom ktorej sa správa vecí verejných pre občanov stane efektívnejšou, kvalitnejšou, lacnejšou, ale i ľahšie kontrolovateľnou. Takmer tritisíc obcí a miest, teda takmer tritisíc starostov, primátorov a úradov, ako i vyše 21 000 komunálnych poslancov, považujeme za luxus, ktorý si nedovolia živiť zo svojich daní ani v mnohých bohatších krajinách Európskej únie. Zlučovaniu obcí sa nevyhneme, odďaľovanie tohto procesu je len plytvaním našich daní.

Vyzývame samosprávy a vládu, aby začali šetriť a nevyhýbali sa komunálnej reforme.


Dušan Sloboda, regionálny geograf, Bratislava, Ivan Rončák, politológ, Banská Bystrica, Vladimír Pirošík, poslanec MsZ, Banská Bystrica, Ondrej Dostál, poslanec MZ, Bratislava – Staré Mesto (OKS), Jozef Mečiar, zástupca primátora, Šaľa (SDKÚ-DS), Milan Lichý, poslanec MsZ, Banská Bystrica, Martina Kubániová, novinárka, Čadca, Michal Novota, poslanec MZ, Bratislava – Petržalka, Zdenko Lipták, člen Košickej alternatívy, Košice, Vladimír Špánik, poslanec OcZ, Vinodol, Alena Kissová, aktivistka, Košice, Peter Hollý, poslanec MsZ, Šaľa, Pavol Katreniak, poslanec MsZ, Banská Bystrica, Jozef Bakša, aktivista a bloger, Zacharovce, Peter Bologa, poslanec MsZ, Bytča, Norbert Brázda, občiansky aktivista, TrenčínPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Výzva samosprávam a vláde: Šetrite a nevyhýbajte sa komunálnej reforme!
7.9.2009 18:09 | Ágnes Máté

Opravujem pravopisné chyby- prepáčte.V zozname podporovareľov nevidím občanov malých obcí, ktoré aj doteraz boli nútené šetriť a aj z mála sa im podarilo urobiť veľké veci. Ja by som zníženie podielu obcí na podielových daniach preferovala len na obciach a mestách nad 1000 obyvateľov. Obce do 1000 obyvateľov mali aj doteraz čo robiť, aby neskrachovali. A čo bude s projektami EU? Ako ich malé obce podajú, keď teraz už nebudú mať ani na základné potreby, nie to ešte na 5% vlastného vkladu do projektov. Aj nad tým by sa mal " niekto, kto vymýšľa takéto výzvy", zamyslieť
Ad: Výzva samosprávam a vláde: Šetrite a nevyhýbajte sa komunálnej reforme!
7.9.2009 18:06 | Ágnes Máté

v zozname podporovareľov nevidím občanov malých obcí, ktoré aj doteraz boli nútené šetriť a aj z mála sa im podarilo urobiť veľké veci. Ja by som zníženie podielu obcí na podielových daniach preferovala len na obciach a mestách nad 1000 obyvateľov. Obce do 1000 obyvateľov mali aj doteraz čo robiť, aby neskrachovali. A čo bude s projektami EU? Ako ich malé obce podajú, keď teraz už nebudú mať ani na základné potreby, nie to ešte na 5% vlastného vkladu do projektov.Aj nad tým by sa mal " niekto, kto vamýšľa takéto výzvy" zamyslieť.
Ad: Výzva samosprávam a vláde: Šetrite a nevyhýbajte sa komunálnej reforme!
13.8.2009 10:09 | starosta

A čo takto zredukovať aj počet okresov, žúp a v neposlednom rade aj krajských úradov ktoré sú takmer bez kompetencii.
Ad: Výzva samosprávam a vláde: Šetrite a nevyhýbajte sa komunálnej reforme!
6.8.2009 14:38 | Peter Kupčík

Ad: 6.8.2009 13:21 | Rastislav Šarišský
Centralizácia služieb zlučovaním obcí nemusí znamenať centralizáciu moci, resp. jej zneužívanie. A zabudli ste na prvú časť výzvy, ktorej realizácia by mala zneužívaniu moci brániť.
Ad: Výzva samosprávam a vláde: Šetrite a nevyhýbajte sa komunálnej reforme!
6.8.2009 13:21 | Rastislav Šarišský

Takže ste sa rozhodli podpísať Veľkému bratovi bianco súhlas s centralizáciou moci.

Ad: Výzva samosprávam a vláde: Šetrite a nevyhýbajte sa komunálnej reforme!
6.8.2009 10:49 | tomas

ZRUŠIŤ "POSLANCOV" a "ÚZEMNÚ SAMOSPRÁVU" bude NAJVHODNEJŠIE RIEŠENIE
Ad: Výzva samosprávam a vláde: Šetrite a nevyhýbajte sa komunálnej reforme!
5.8.2009 11:36 | Peter Kupčík

Ak ste túto výzvu podporili, hádam by ste ju mohli podporiť aj na vybrali.sme.sk (http://vybrali.sme.sk/c/Vyzva-samospravam-vlade-Setrite-nevyhybajte-sa-komunalnej-reforme/), aby sa dostala na titulku SME, aby sa o nej dozvedelo viac ľudí a aby ju viac ľudí podporilo.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (7)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Ekonomika
Štátna správaREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt