spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia Ľudia pre lesy

Petícia v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. Zákona o petičnom práve.

Lesy sú najvýznamnejším prírodným bohatstvom Slovenska, sú zdrojom čistého vzduchu, pitnej vody, pýchou našej krajiny, sú nielen producentom dreva, ale najmä domovom stromov, rastlín, zvierat i ľudí, miestom pre oddych a rekreáciu. Lesy sú vecou verejnou. Preto my, dole podpísaní občania Slovenskej republiky touto petíciou žiadame:

prezidenta Slovenskej republiky,
predsedu vlády Slovenskej republiky,
ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky,

aby lesy neboli  nikým a ničím zneužívané, ale trvalo zachované pre ďalšie generácie. Žiadame, aby lesnícke organizácie a podniky obhospodarovali lesy na Slovensku zodpovedne, odborne a transparentne, bez koristníctva, bez politického vplyvu a vplyvov lobistických a záujmových skupín. Sme proti tomu, aby lesy boli predmetom politického obchodovania!

Táto petícia nemá žiadny politický podtext a žiadny politický cieľ. Naším spoločným dobrým úmyslom je otvorene, zodpovedne a slušne upozorniť na súčasné negatívne dianie v lesnom hospodárstve všetkých, ktorým záleží na budúcnosti lesov a lesníctva na Slovensku.

 

Osoba určená členmi petičného výboru na zastupovanie v styku pred orgánom verejnej správy:

Ing. Jozef Marko - lesník, Hlavná 131/86, 044 31 Družstevná pri Hornáde


Členovia petičného výboru:

Ladislav Chudík - herec, Bratislava 
Ladislav Ťažký – spisovateľ, Bratislava
Tomáš Janovic – spisovateľ, Bratislava
Ľubomír Feldek – spisovateľ, Praha
František Guldan – sochár a maliar, Bratislava
Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. – vysokoškolský lesnícky profesor, Pro Silva Slovakia, Sliač
Mgr. Anton Adamčík – žurnalista, Bratislava
Ing. Ján Dobrík – lesník,  Banská Bystrica
Ing. Július  Burkovský – lesnícky historik, Banská Bystrica
Ladislav Alcnauer – priekopník pestovania lesa, Helcmanovce
Ing. Ján Malko, CSc. –  Predseda Slovenskej lesníckej komory, Zvolen
Emil Rakyta – lesník, spisovateľ, Zvolen
Ing. Mikuláš Michelčík – združenie lesníkov a ochrancov Tatier, Tatranká Lomnica
Ing. Stanislav Bystriansky – Klub lesníkov Liptova, Kráľova Lehota
Doc. Ing. Karol Gubka, CSc. – vysokoškolský pedagóg, Zvolen
Miroslav Tonhajzer – umelec lesa, Žilina
Ing. Jozef Jendruch, PhD. – lesník, cirkevné lesy, Krompachy
Ing. Julián Tomaštík  – lesník, mestské lesy, Košice
Ing. Adrián Macko – lesník, mestské lesy, Krupina
Ing. Miroslav Buraľ – ochrana prírody, NP Poloniny, Stakčín
Ing. Ján Jurica – lesník, vojenské lesy, Stará Ľubovňa
Ing. Igor Morong – lesnícky informatik, Zvolen
Ing. Milan Lichý – lesník, taxátor, Banská Bystrica
Ing. Ján Štefánik – lesník, Spišská Nová Ves
Ing. Peter Chrust – lesník, Svederník
Ing. Boris Pekarovič – Lesnícky skanzen, Brezno
Mgr. Jaroslav Hrubý – učiteľ, Trebišov
Ing. František Suchanovský – lesnícky odborový predák, Staré Hory
Ing. Ján Mičovský, CSc. – lesník, Humenné
Mgr. Peter Gogola – manažér komunikácie, Banská Bystrica
Mgr. Anita Fáková – novinárka, Banská Bystrica
Ing. Marcel Lehocký – lesník, ZvolenPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Kriminalita
Ekonomika
Štátna správa
Politika
Lesy
Životné prostredieREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS