spájame žudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia źudia pre lesy

Petícia v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. Zákona o petičnom práve.

Lesy sú najvýznamnejším prírodným bohatstvom Slovenska, sú zdrojom čistého vzduchu, pitnej vody, pýchou našej krajiny, sú nielen producentom dreva, ale najmä domovom stromov, rastlín, zvierat i žudí, miestom pre oddych a rekreáciu. Lesy sú vecou verejnou. Preto my, dole podpísaní občania Slovenskej republiky touto petíciou žiadame:

prezidenta Slovenskej republiky,
predsedu vlády Slovenskej republiky,
ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky,

aby lesy neboli  nikým a ničím zneužívané, ale trvalo zachované pre ďalšie generácie. Žiadame, aby lesnícke organizácie a podniky obhospodarovali lesy na Slovensku zodpovedne, odborne a transparentne, bez koristníctva, bez politického vplyvu a vplyvov lobistických a záujmových skupín. Sme proti tomu, aby lesy boli predmetom politického obchodovania!

Táto petícia nemá žiadny politický podtext a žiadny politický ciež. Naším spoločným dobrým úmyslom je otvorene, zodpovedne a slušne upozorni na súčasné negatívne dianie v lesnom hospodárstve všetkých, ktorým záleží na budúcnosti lesov a lesníctva na Slovensku.

 

Osoba určená členmi petičného výboru na zastupovanie v styku pred orgánom verejnej správy:

Ing. Jozef Marko - lesník, Hlavná 131/86, 044 31 Družstevná pri Hornáde


Členovia petičného výboru:

Ladislav Chudík - herec, Bratislava 
Ladislav ažký – spisovatež, Bratislava
TomᚠJanovic – spisovatež, Bratislava
źubomír Feldek – spisovatež, Praha
František Guldan – sochár a maliar, Bratislava
Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. – vysokoškolský lesnícky profesor, Pro Silva Slovakia, Sliač
Mgr. Anton Adamčík – žurnalista, Bratislava
Ing. Ján Dobrík – lesník,  Banská Bystrica
Ing. Július  Burkovský – lesnícky historik, Banská Bystrica
Ladislav Alcnauer – priekopník pestovania lesa, Helcmanovce
Ing. Ján Malko, CSc. –  Predseda Slovenskej lesníckej komory, Zvolen
Emil Rakyta – lesník, spisovatež, Zvolen
Ing. MikulᚠMichelčík – združenie lesníkov a ochrancov Tatier, Tatranká Lomnica
Ing. Stanislav Bystriansky – Klub lesníkov Liptova, Krážova Lehota
Doc. Ing. Karol Gubka, CSc. – vysokoškolský pedagóg, Zvolen
Miroslav Tonhajzer – umelec lesa, Žilina
Ing. Jozef Jendruch, PhD. – lesník, cirkevné lesy, Krompachy
Ing. Julián Tomaštík  – lesník, mestské lesy, Košice
Ing. Adrián Macko – lesník, mestské lesy, Krupina
Ing. Miroslav Buraž – ochrana prírody, NP Poloniny, Stakčín
Ing. Ján Jurica – lesník, vojenské lesy, Stará źubovňa
Ing. Igor Morong – lesnícky informatik, Zvolen
Ing. Milan Lichý – lesník, taxátor, Banská Bystrica
Ing. Ján Štefánik – lesník, Spišská Nová Ves
Ing. Peter Chrust – lesník, Svederník
Ing. Boris Pekarovič – Lesnícky skanzen, Brezno
Mgr. Jaroslav Hrubý – učitež, Trebišov
Ing. František Suchanovský – lesnícky odborový predák, Staré Hory
Ing. Ján Mičovský, CSc. – lesník, Humenné
Mgr. Peter Gogola – manažér komunikácie, Banská Bystrica
Mgr. Anita Fáková – novinárka, Banská Bystrica
Ing. Marcel Lehocký – lesník, Zvolen







POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia źudia pre lesy
2.9.2009 12:20 | Karol Labaš

Ďakujem pánovi Brázdovi za upozornenie. Presvedčil som sa, že pri tožkých podpisoch je nepochybný mandát predsedu petičného výboru na rokovania. O to viac platí môj apel na signatárov petície vo veci záchrany vežkého lesa pri sídlisku ahanovce, ktorý je vo vlastníctve mesta Košice a v správe Mestkých lesov, ktorých riaditežom je jeden z členov petičného výboru. Pomôžte prosím vyzvaním predsedu petičného výboru zachráni aj nᚠles pred bezohžadným súkromným biznisom developerov v prepojení s miestnymi politickými lobbistami.
Ad: Petícia źudia pre lesy
31.8.2009 09:23 | Noro Brázda

Tých podpisov je podstatne viac (na papierových petičných hárkoch): http://www.ludiaprelesy.sk/
Ad: Petícia źudia pre lesy
30.8.2009 23:12 | Karol Labaš

Necelý trojnásobok podpisov v porovnaní s počtom členov petičného výboru. Taký úbohý je výsledok uzavretej petície s určite vážnou požiadavkou celoštátneho rozsahu. Ani významné osobnosti slovenskej kultúrnej scény, ktoré formálne prijali členstvo v petičnom výbore, akosi verejnos nepresvedčili. Je spokojný petičný výbor s 80 podpismi na petícii? Dostal vôbec mandát predseda petičného výboru rokova s vymenovanými ústavnými činitežmi alebo s orgánmi verejnej správy? Ak áno, očakávam, že sa zavčasu zaangažuje proti nezmyselnému predaju košického mestského lesa v susedných ahanovciach a jeho premene na megalománsku stavbu. Keďže ja som túto petíciu z dôvodov, ktoré som už v diskusii uviedol, nepodpísal, nemám morálne právo ho na to vyzva. Ale môžu tak učini ostatní signatári a otestova serióznos petičného výboru aj celej petície, aby neboli zneužití na formálny pseudociež tak, ako to zatiaž vyzerá u časti členov petičného výboru . Chcem len signatárov povzbudi uistením, že práve okolnosti predaja spomínaného lesa zodpovedajú presne tomu, čo protirečí požiadavkám vymenovaným v tejto petícii. Ide tu totiž o politický obchod s lobbistickým pozadím - predaj 50 hektárov plnohodnotného lesa za účelom jeho kompletného vyrúbania. Lesa s neocenitežným spoločenským významom zdôrazneným susedstvom s vežkým sídliskom, lesa s chránenými biotopmi národného a európskeho významu. Viac info na:
http://www.wolf.sk/sk/aktivity-kosicke-lesy
Ad: Advokat Lach - namiesto lesa certifikat ? (oprava)
25.8.2009 22:34 | Ladislav Rovinsky

Ad: Advokat Lach - namiesto lesa certifikat ?
25.8.2009 22:16 | Ladislav Rovinsky

Pan Lach, necudujem sa Vasej reakcii na moju "peticiu". Zavolam do lesa Tomastiiik (18.893 ha)- a co sa z lesa ozve (?) - Lach (279 ha)
Nemam co bych dodal.
Cielom mojej "peticie" bolo upozornit nie na seba, ale na peticnika Tomastika.

Ja hovorim o 50 ha lesa v kontakte s mestom a Vy o certifikate.
Paci sa mi, co ste napisali "Zodpovedam sa danovemu, lesnemu uradu, vlastnikom lesa a svojmu svedomiu." To by som ocakaval od p. Tomastika.

Teraz by som ocakaval, ze do lesa zavolam Lach - a z lesa sa ozve Tomastik. (Ale ten radsej ostane schovany za buckom - ako je to v Kosiciach zvykom.)

Ku certifikatom a inym tolko:

Aki spokojni budu obyvatelia Kosic - sidliska Tahanovce, ked namiesto lesa sa budu divat na Megabigboard na ktorom bude napisane:

KOSICKE LESY a.s. - PRVA NESTATNA LESOHOSPODARSKA SPOLOCNOST, KTORA ZACALA HOSPODARIT PODLA PRINCIPOV "FSC" A OBDRZALA PRESTIZNY CERTIFIKAT UZ V ROKU 2004.

Nie je to povzbudzujucejsi pohlad ako na nejaky blby nudny obycajny les???

(Zoznam drzitelov certifikatu, ktori splnaju podmienky hospodarenia podla zasad FSC:
1.Mestske lesy Kosice, a.s. certifikat: SW-FM/COC-1346/A,
2.Mestske lesy Dobsina, s.r.o. certifikat: SW-FM/COC-1346/B,
3.Ing. Jan Lach SHR,certifikat: SW-FM/COC-1346/D, z 18.11.2004) vsetci z 18.11.2004...)
Ad: Petícia Ľudia pre lesy
25.8.2009 22:19 | ss

ddd
Ad: AdvokĂĄt Lach - namiesto lesa certifikĂĄt ?
25.8.2009 22:16 | Ladislav RovinskĂ˝

Pán Lach, nečudujem sa Vašej sa reakcii na moju "petíciu". Zavolam do lesa Tomaštííík (18.893 ha)- a čo sa z lesa ozve (?) - Lach (279 ha)
NemĂĄm co bych dodal.
Cieľom mojej "petície" bolo upozorniť nie na seba, ale na petičníka Tomaštíka.

Ja hovorĂ­m o 50 ha lesa v kontakte s mestom a Vy o certifikĂĄte.
Páči sa mi, čo ste napísali "Zodpovedám sa daňovému, lesnému úradu, vlastníkom lesa a svojmu svedomiu." To by som očakával od p. Tomaštíka.

Teraz by som očakával, že do lesa zavolám Lach - a z lesa sa ozve Tomaštík. (Ale ten radšej ostane schovaný za bučkom - ako je to v Košiciach zvykom.)

Ku certifikåtom a iným toĞko:

Akí spokojní budú obyvatelia Košíc - sídliska Ťahanovce, keď namiesto lesa sa budú dívať na Megabigboard na ktorom bude napísané:

KOŠICKÉ LESY a.s. - PRVÁ NEŠTÁTNA LESOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, KTORÁ ZAČALA HOSPODÁRIŤ PODĽA PRINCÍPOV "FSC" A OBDRŽALA PRESTÍŽNY CERTIFIKÁT UŽ V ROKU 2004.

Nie je to povzbudzujúcejší pohľad ako na nejaký blbý nudný obyčajný les???

(Zoznam drŞiteĞov certifikåtu, ktorí spĺňajú podmienky hospodårenia podĞa zåsad FSC:
1.MestskĂŠ lesy KoĹĄice, a.s. certifikĂĄt: SW-FM/COC-1346/A,
2.MestskĂŠ lesy DobĹĄinĂĄ, s.r.o. certifikĂĄt: SW-FM/COC-1346/B,
3.Ing. Ján Lach – SHR,certifikát: SW-FM/COC-1346/D, z 18.11.2004) všetci z 18.11.2004...)

Ad: Rovinský
7.8.2009 11:12 | Ján Lach

Pán Rovinský, nečudujte sa reakcii na Vašu petíciu. Nezmohli ste sa na nič okrem zviditežňovania svojej osoby. Text petície ste ukradli. Stav hospodárenia v lesoch mesta Košíc chcete porovnáva s hospodárením v štátnych lesoch? To nemyslíte vážne, alebo neviete o čom hovoríte. V lesníckych odborných kruhoch na Slovensku je Mestské lesy Košice a.s. považovaná za jednu z najúspešnejších neštátnych spoločností na Slovensku v oblasti hoospodárenia v lesoch. Nie len podža ekonomických ukazovatežov ale vďaka zavádzaniu moderných metód riadenia a spôsobov hospodárenia. Na Slovensku bola prvá neštátna lesohospodárska spoločnos, ktorá začala hospodári podža princípov FSC a obdržala prestížny certifikát už v roku 2004. V roku 2009 ho obdržala znovu. Počas celej platnosti certifikátu je pod kontrolou certifikačnej organizácie.
Jedno odporúčanie pán Rovinský, skúste rieši skutočné problémy a nie so svoju popularitu. Veža úspechov.
Ad: Petícia košičania pre lesy sa neuskutočnila
6.8.2009 22:39 | Ladislav Rovinský

od: Spolok na podporu skraslovania Kosic <spolok.kosice@gmail.com>
adresátom: melesko@meleskosice.sk

dátum 6. júla 2009 20:35
predmet Petícia košičania pre lesy
odoslané z gmail.com
Skry detaily 6. júl
Vážený pán inžinier, dovožujem si Vás požiada, aby ste sa stal členom petičného výboru:

Petícia Košičania pre lesy

Petícia v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. Zákona o petičnom práve.

Lesy sú najvýznamnejším prírodným bohatstvom Košíc, sú zdrojom čistého vzduchu, pitnej vody, pýchou nášho mesta, sú nielen producentom dreva, ale najmä domovom stromov, rastlín, zvierat i žudí, miestom pre oddych a rekreáciu. Lesy sú vecou verejnou.
Preto my, dole podpísaní občania Košíc touto petíciou žiadame:

primátora Košíc,
poslancov mesta Košice,
starostov a poslancov mestských častí,
starostov a poslancov dotknutých obcí,

aby lesy neboli nikým a ničím zneužívané, ale trvalo zachované pre ďalšie generácie. Žiadame, aby lesnícke organizácie a podniky obhospodarovali lesy v regióne Košíc zodpovedne, odborne a
transparentne, bez koristníctva, bez politického vplyvu a vplyvov lobistických a záujmových skupín. Sme proti tomu, aby lesy boli predmetom politického obchodovania!

Táto petícia nemá žiadny politický podtext a žiadny politický ciež.
Naším spoločným dobrým úmyslom je otvorene, zodpovedne a slušne upozorni na súčasné negatívne dianie v lesnom hospodárstve všetkých, ktorým záleží na budúcnosti lesov a lesníctva v Košiciach.

Ladislav Rovinský - navrhovatež petície


A odpoveď ?

Prekvapenie sa nekoná - odpoveď žiadna.
Ad: Petícia źudia pre lesy
20.7.2009 16:29 | Dagmar Biaková

Osoba určená na zastupovanie
Ing. Marko Jozef, ten, ktorý v r. 2006 pomáhal v podvode p. Csorbovi, p. Judr. Biakovej tým, že získali po 2 mil. sk z okresov Vranov, Poprad, Michalovce, Prešov, Košice, Trebišov atď. urobili chránené dielne oklamali 70 invalidov, doteraz im nevyplatili zvyšné mzdy, pán Marko ich chodil školi, hoci vedel že také služby nikto nebude kupova. Bol to podvod od začiatku, zároveň vyvíjali psychický nátlak na žudí, a taký človek má dôveru lesníkov.
Ad: Lach
8.7.2009 08:33 | Ladislav Rovinský

Píšete:"Ing. Tomaštík nie ten kto rozhoduje o odpredaji lesov vo vlastníctve mesta Košice. O odpredaji majetku mesta Košice rozhoduje demokraticky zvolené mestské zastupitežstvo."
Ing. Tomaštík ako odborník dal - mierne povedané - zavádzajúce stanovisko ku odpredaju 50 ha lesa. Ing. Tomaštík nie je muzikant ale riaditež.

"Ing. Tomaštík v účetnej evidencii šktne odpredané ha lesa a to je všetko. Čiže plačete dobre, ale na nesprávnom hrobe."
Ako z lesníka urobili účtovníka... (?)

P.S.: reagoval Ing. J.T. na moju výzvu?

Ad: Rovinský
7.7.2009 08:49 | Ján Lach

Pekný príspevok, len sa mi žiada doda. Ing. Tomaštík nie ten kto rozhoduje o odpredaji lesov vo vlastníctve mesta Košice. O odpredaji majetku mesta Košice rozhoduje demokraticky zvolené mestské zastupitežstvo. Ing. Tomaštík v účetnej evidencii šktne odpredané ha lesa a to je všetko. Čiže plačete dobre, ale na nesprávnom hrobe.
Skôr by som videl problém v tom, že petícia reaguje na stav v Lesy SR š.p. čo predstavuje ani nie polovicu výmery slovenských lesov. Tento podnik funguje ako dojná krava pre vládne strany od revolúcie. Posledná vládna garnitúra nie len dojila, ale zabudla, že krava občas potrebuje aj nažra, aby prežila. Problém politických nominácií sa čiastočne dotýka aj lesov vo vlastníctve obcí a miest. Stačí sa obzrie po Slovenskukožko riaditežov mestských a obecných lesov bolo vymenených po posledných komunálnych vožbách. Častokrát aj v dobre prosperujúcich firmách. Preto predpokladám že sa Ing. Tomaštík stal členom petičného výboru.
Ja osobne, ako vlastník a užívatež súkromných(spoločenstvených lesov), odmietam obsah petície, lebo hospodárim v lesoch nie pod politickým tlakom, ale na základe platných zákonov, ekonomickej výhodnosti. Zodpovedám sa daňovému, lesnému úradu, vlastníkom lesa a svojmu svedomiu.
V prospech celej spoločnosti dávam verejnoprospešné funkcie lesa a to prosím, zadarmo. V Rozvinutých demokraciách za verejnoprospešné funkcie lesa (voda, vzduch, klíma, produktovody, rekreácia, lesné plody atď.) dostáva vlastník lesa zaplatené. Už vôbec nesúhlasím s názorom, že súkromné lesy sú vrejné. Verejné sú len štátne lesy. Však sme sa skladali, v podobe daní, na výsledky hospodárenia v nich. Mne na hospodárenie v lese doteraz neprispel nikto ani halierom. Skôr by som uvítal petíciu, ktorá by adresne pomenovala stav v štátnych lesoch, menovitú zodpovednos za ten neporiadok a žiadala dôsledné potrestanie zodpovedných. Napríklad členov správnej rady, ktorej vôžu vykonáva riaditež a pod.
Ad: Petícia źudia pre lesy
6.7.2009 20:28 | Ladislav Rovinský

Pán Ing. Tomaštík má problém. Musí sa rozhodnú - buď nemôže by členom petičného výboru alebo riaditežom Mestských lesov. Jedno prehlasuje ako člen petičného výboru a iné podpisuje ako riaditež Mestských lesov. Slovami klasika: "I tak še da - i tak še da. Ale i tak i tak še neda."
Je vežmi pravdepodobné, že pán Ing. Tomaštík to ako etický problém necíti.
Preto som sa rozhodol text petície použi na podmienky Košíc a požiada pána Ing. Tomaštíka, aby sa stal členom petičného výboru pre Košice:

" Petícia v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. Zákona o petičnom práve.

Lesy sú najvýznamnejším prírodným bohatstvom Košíc, sú zdrojom čistého vzduchu, pitnej vody, pýchou nášho mesta, sú nielen producentom dreva, ale najmä domovom stromov, rastlín, zvierat i žudí, miestom pre oddych a rekreáciu. Lesy sú vecou verejnou. Preto my, dole podpísaní občania Košíc touto petíciou žiadame:

primátora Košíc,
poslancov mesta Košice,
starostov a poslancov mestských častí,
starostov a poslancov dotknutých obcí,

aby lesy neboli nikým a ničím zneužívané, ale trvalo zachované pre ďalšie generácie. Žiadame, aby lesnícke organizácie a podniky obhospodarovali lesy v regióne Košíc zodpovedne, odborne a transparentne, bez koristníctva, bez politického vplyvu a vplyvov lobistických a záujmových skupín. Sme proti tomu, aby lesy boli predmetom politického obchodovania!

Táto petícia nemá žiadny politický podtext a žiadny politický ciež. Naším spoločným dobrým úmyslom je otvorene, zodpovedne a slušne upozorni na súčasné negatívne dianie v lesnom hospodárstve všetkých, ktorým záleží na budúcnosti lesov a lesníctva v Košiciach.

Ladislav Rovinský - navrhovatež petície

Som zvedavý či túto petíciu pán Ing. Tomaštík podporí
Navrhovaný text petície zároveň odosielam Ing. Tomaštíkovi.
Čo sa bude dia ďalej - uvidíme... :-)
Ad: Petícia źudia pre lesy
6.7.2009 17:11 | Karol Labaš

Jeden z členov petičného výboru sa verejne vyjadroval http://www.kosice.sk/docustore_getbyID.asp?id=13325 k aktuálnemu predaju 50 ha košických mestských lesov, ktoré investor chce vyrúba a premeni na lukratívny stavebný pozemok: „Najdôležitejšie je prijatie podmienok investorom, aby znášal záležitosti súvisiace s odvodmi za záber lesného pôdneho fondu a s poplatkami, ktoré s tým budú súvisie za vysporiadanie sa s biotopmi. Za podmienky, že investor akceptuje tieto náklady ako svoje náklady, je to situácia, ktorá je z pohžadu Mestských lesov prijatežná.“ Pre vysvetlenie, ide o ospravedlnenie zámeru investora zniči spolu s lesom aj zákonom chránené biotopy, hlavne nech za to zaplatí. Inde zas označil 50 predaných hektárov (dodávam, že z hžadiska výrubu) za zanedbatežné percento z celkovej výmery mestských lesov, ktorá je takmer desatisícová. Je mi žúto, že touto informáciou znižujem dôveryhodnos petície, ktorú som tiež chcel podpísa. Verím, že petičný výbor to ešte napraví.
Ad: Petícia źudia pre lesy
6.7.2009 13:14 | GRZVNL

Vežmi ma svrbí jazyk!
Už pred časom som napisal, treba rozdeli zákonom poslanie a vôbec existenciu štátnych lesov a lesov neštátnych. A pokiaž k tomu nedospejeme, furt sa len z času na čas dostaneme do takýchto "problemov". / Finsky model/.
VErejný zaujem je jedna vec a lesníci, ktorí budú zabezpečova jeho chod budú ma svoje povinnosti, a ostatní, neštátní lesníci zase budú ma svoje individuálne záujmy.
a hlavne vplyv politickej moci treba už raz a navždy odštátni!!!
Analýza hovorí, že je niečo VEźMI zlé, ale podstatne bude dôležitejšia syntéza, čo za nový lesnícky svet vznikne! A to bude podstatne dôležitejšia úloha pre celý lesnícky stav!
Ad: Petícia źudia pre lesy
6.7.2009 12:02 | Noro Brázda

Mňa trochu znepokojuje, že v petičnom výbore je napr. pani Fáková, hovorkyňa Lesov SR. Z jej vyjadrení v médiách v minulosti som nadobudol dojem, že sa medializované problémy tejto firmy snažila skôr ututla, než ich otvorene komunikova a rieši. Aká to zrazu zmena.
Ad: Petícia źudia pre lesy
6.7.2009 11:56 | Peter Kupčík

Ad: 6.7.2009 11:24 | Peter Gogola
Verejnos sa najlepšie preberá z letargie pri Lets dance alebo pri Superstar (súdiac podža poslaných hlasovacích SMSiek). To by som ale v žiadnom prípade nepovažoval za "vežké víazstvo občianskej spoločnosti". Predpokladám, že ani vy.
Povedzme, že sa pod túto petíciu podarí nazbiera státisíce podpisov. Premiér sa pekne poďakuje organizátorom aj signatárom za ich bezkonfliktnú angažovanos, na niekožkých vyššie stojacich stoličkách sa vymenia zadky a potom sa pôjde ďalej tým istým štýlom ako doteraz.
Prečo si myslíte, že táto petícia nedopadne takto?
Ad: Petícia źudia pre lesy
6.7.2009 11:24 | Peter Gogola

Text petície si kladie za ciež oslovi čo najširšiu verejnos. Nechce by návodom na riešenie, má by apelom. Každý podpis zvyšuje váhu tohto dokumentu, ktorý má prinútit zodpovedných, aby situáciu riešili. Ak sa podarí verejnos prebra z letargie, bude to vežké víazstvo občianskej spoločnosti, dôstojná oslava dvadsiateho výročia udalostí z novembra 89. Nech politici vedia, že slovenský národ nie je stádo žahostajných hlupákov.
Ad: Petícia źudia pre lesy
6.7.2009 10:09 | Peter Kupčík

Petíciu som podporil, hoci z nej mám trochu neurčitý pocit. Je to podobné, ako keby som rozbehol petíciu za to, že tráva má by zelená, obloha modrá a žudia majú by k sebe dobrí. Takú petíciu môže podpori hocikto, aj ten, kto je za súčasnú situáciu v slovenských lesoch a Lesoch zodpovedný.
Chýba mi adresnejšie vyjadrenie, kto a čo robil doteraz zle, alebo aspoň čo by sa malo robi po novom a inak.



Prida reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohžady na diskutovanú problematiku môžete ponúknu na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desa plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovatežov.

  ť Vaše reakcie (18)

 



Súvisiace témy:
Kriminalita
Ekonomika
Štátna správa
Politika
Lesy
Životné prostredie



REKLAMA



 

CHANGENET.SK | občiansky denník, Š 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt