spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Rómske ženy protestujú

Vážený pán
Robert Fico
Predseda vlády SR
Nám Slobody 1
813 70 Bratislava


6. júla 2009


Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,

dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s diskriminačnými výrokmi voči rómskym ženám, ktoré vyslovil dňa 1. 7. 2009 v televíznej relácii TA3 Téma dňa pán Ladislav Richter. Jeho vyjadrenie  v mene Rómov o tom, že u Rómov ešte nedosiahla emancipácia taký stupeň ako v majoritnej spoločnosti a do rómskych komunít ešte neprešla rovnoprávnosť žien, nás znepokojilo a pobúrilo. Apelujeme na Vás  najmä preto, že ide o poradcu podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča. Udivuje nás tiež skutočnosť, že podpredseda vlády SR, ktorého politická pozícia by mala spočívať na dodržiavaní ľudských práv, sa od týchto výrokov nedištancoval.

Spoločenské zmeny po roku 1989 priniesli Rómom okrem pozitívnych vecí aj mnoho  problémov. Ako rómske aktivistky, ktoré v tejto oblasti pracujeme už dlhé roky, pomáhame odstraňovať  stereotypy v zmyšľaní,  pomáhame im uvedomiť si svoj status občana. Rozmýšľame s nimi a plánujeme súčasné aj budúce riešenia ich problémov – vzdelávanie detí, dospelých, ako sa zamestnať a pod. Posilňujeme ich v tom, ako sa stať aktívnymi občanmi vo svojich obciach a mestách. Často pracujeme aj so ženami z najzaostalejších častíach  Slovenska. Pomáhame im stretávať sa a navzájom si pomáhať. Spájame ich s nerómskymi ženami, ktoré pociťujú tie isté problémy a nevedia, kde nájsť pomoc. Myslíme si, že rómske ženy majú tie isté problémy, ako aj nerómske ženy, je to celospoločenský problém. Uvedomujeme si zložitosť tohto procesu a jeho dlhodobé riešenie. Práve preto sme toho názoru, že poradcovia, ako je pán Richter, namiesto pomoci robia veci komplikovanejšími a nemali by radiť vláde v demokratickej krajine, akou je Slovenská republika. Takíto ľudia spochybňujú  princípy rodovej rovnosti a  nediskriminácie na základe pohlavia, ktoré sú  zakotvené v legislatíve Slovenskej republiky a ktoré patria medzi základné atribúty Európskej únie. Je pre nás samozrejmosťou, že všetky ženy na Slovensku bez ohľadu na to, akej sú národnosti, majú právo slobodne  rozvíjať svoje schopnosti a vyberať si možnosti bez obmedzení.  

Vážený pán predseda vlády, sme presvedčené o tom, že je vo Vašom záujme, aby  rodová rovnosť, ako jeden z princípov ekonomického a sociálneho rozvoja bola zabezpečená ako prirodzená a legitímna požiadavka a že chcete, aby túto požiadavku zabezpečili kompetentní ľudia . Očakávame preto, že nepripustíte, aby ľudia ako pán Ladislav Richter, ktorého vyššie spomínané výroky v nás oprávnene vzbudzujú pochybnosti o jeho kompetentnosti a primeranej úrovni vzdelania pre výkon ním v súčasnosti zastávanej funkcie, boli prekážkou v tomto rozvoji.
 

S úctou

 
Zdenka Lacková, Martin
Zlatica Berkyová, Detva
Mgr. Anina Botošová, Bratislava
Mgr. Jana Ľuptáková, Forum pale romnja, Detva
Darina Tököliová, Spolu, Kremnica 
Agnes Horváthová, Bratislava
Eva Demeová, Cespom, Lučenec 
Zlatica Smetanova, Detva
Mgr. Dagmar Horváthová, Nová cesta, Michalovce
Irena Berkyová, Detva,
Jana Hanečáková, Vyšné Ružbachy
Viera Lajčáková, Podolinec
Mária Mirgová, LomničkaPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Diskriminácia a rovnosť šancí
Rómovia
Ženy
Menšiny
Štátna správa
Politika
Ľudské právaREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS