spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Výzva Viac kultúry za menej peňazí!

Výzva poslancom mestského zastupiteľstva Hl. m. SR Bratislavy


Protestujeme proti rozhodnutiu poslancov mestského zastupiteľstva založiť novú príspevkovú organizáciu Mestské divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, ktorej prevádzka je predbežne podľa mesta vyčíslená na sumu do 2 655 514 € ročne. V súčasnej situácii tento krok považujeme za vedomé poškodzovanie záujmov obyvateľov Bratislavy z týchto dôvodov:

  • ako vyplynulo zo zápisu zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, v situácii kedy sa znižujú finančné prostriedky pre existujúce mestské organizácie, je vznik ďalšej, navyše bez jasnej obsahovej náplne, hazardovaním s mestskými financiami. Okrem iného aj z Národnej správy o kultúrnej politike jasne vyplýva, že organizačno-právna forma príspevkovej organizácie je v kultúre najmenej efektívna
  • z dlhodobého hľadiska je pre kultúru v Bratislave omnoho dôležitejšia podpora rôznorodých kultúrnych aktivít formou grantov, čím sa podporia už existujúce projekty, súbory atď., ale hlavne sa vytvorí priestor na vznik a rozvoj nových aktivít
  • svojvoľne zakladať finančne nákladné mestské divadlo v čase krízy a keď existujúce umelecké súbory a  projekty v hlavnom meste živoria a márne sa usilujú získať podporu z mestských zdrojov (v celom grantovom programe Ars Bratislavensis je ročne len 99 582 €), je dôsledkom neexistencie jasne naformulovanej koncepcie rozvoja kultúry a výsmechom všetkých profesionálnych občianskych aktivít, vytvárajúcich život mesta
  • rozhodnutie poslancov zrušiť výsledok úspešného výberového konania na prevádzkovateľa divadla v budove DPOH je prejavom politickej svojvôle a neodbornosti a nevychádza zo záujmov obyvateľov mesta


Vyzývame preto poslancov mestského zastupiteľstva aby:

  • zrušili politické rozhodnutie o založení novej príspevkovej organizácie,
  • akceptovali odporúčanie odbornej výberovej komisie na prevádzkovateľa divadla, ktoré sa v tejto situácii javí ako najefektívnejšie,
  • finančné prostriedky, ktoré sa takto ušetria, použili na transparentnú a efektívnu podporu kultúrnych projektov v hlavnom meste formou grantového systému,
  • zaviazali primátora Bratislavy vypracovať zmysluplnú stratégiu kultúrneho rozvoja mesta, ktorá by prešla odbornou verejnou diskusiou tak, aby zohľadňovala záujmy obyvateľov a zodpovedala európskym štandardom

V Bratislave, 4. 6. 2009


Podpísaní:

Ľubomír Burgr, divadelník a hudobník
Slávo Krekovič, hudobník, dramaturg
Zuzana Duchová, kultúrna manažérka
Dušan Vicen, divadelník, dramatik
Vladimír Zboroň, divadelník
Ingrid Hrubaničová, divadelníčka, spisovateľka, jazykovedkyňa
Vít Bednárik, divadelník
Jozef Vlk, divadelník, hudobník
Stanislava Vlčková, tanečníčka
Mária Rišková, výtvarná teoretička, organizátorka
Maroš Hečko, filmár, hudobník
Jana Ondiková, scenáristka
Lenka Bednárová, výtvarníčka, PR manažérka
Oliver Rehák, redaktor, dramaturg, hudobníkPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Umenie
Kultúra

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt