spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Nesociálny zákon o sociálnych službách - Výzva na dialóg

Novoprijatý zákon o sociálnych službách zaviedol diskrimináciu pri výbere poskytovateľa sociálnej služby. O tom, kto poskytne sociálnu službu nerozhoduje občan, ktorý ju potrebuje, ale úradník. Konkrétne prípady reálnej praxe v priebehu troch mesiacov ukázali, že obavy mimovládnych organizácií sa naplnili. Reálny stav poskytovania sociálnych služieb sa v mnohých oblastiach zhoršil. Obce a VUC sa správajú diskriminačne a neprihliadajú na vôľu a potreby občana.

Národná rada SR v tomto roku ratifikovala Európsku sociálnu chartu, ktorou sa zaviazala podporovať účasť jednotlivcov a dobrovoľných alebo iných organizácií pri zriaďovaní alebo udržiavaní služieb s použitím metód sociálnej práce. Zároveň sa prijatím tohto dokumentu zaviazala prijať všetky opatrenia nevyhnutné pre zabezpečenie účinného výkonu práv občanov, ktorý sú odkázaní na sociálnu pomoc.

Vyzývame Vládu SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na dialóg o zmenách zákona o sociálnych službách v častiach, v ktorých zákon porušuje princípy rovnosti príležitostí a nediskriminácie.POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Nesociálny zákon o sociálnych službách - Výzva na dialóg
26.4.2009 00:21 | Lukas

Komentár k tejto téme:
http://www.postoy.sk/odvratena_strana_socialnej_vladyPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (1)

 


Čítajte tiež:
Zákon o sociálnych službách ide proti ľuďom aj poskytovateľom


Kontakty:
Áno pre život, n.o.
Arcidiecézna charita Košice

Súvisiace témy:
Samospráva
Ochrana spotrebiteľa
Sociálne služby a pomoc
Zdravotne postihnutí
Štátna správa
Právo
Sociálna oblasťREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS