spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Výzva rómskych organizácií

Neformálne spoločenstvo rómskych mimovládnych organizácií v Slovenskej republike vyjadruje nespokojnosť so súčasným prístupom k riešeniu sociálnych problémov Rómov. Sme presvedčení, že v období, kedy Európska únia ponúka možnosti využiť na riešenie situácie Rómov prostriedky Európskych štrukturálnych fondov, sa na Úrade vlády SR prijímajú nekoncepčné opatrenia paralyzujúce činnosť Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity.

Čiastkové úpravy štatútu splnomocnenkyne vlády SR a nejasná organizačná štruktúra úradu splnomocnenkyne spôsobujú, že riadenie úradu je netransparentné a v úplnom rozpore s demokratickým systémom zapájania samotných rómskych komunít do riešenia vlastných problémov. Preto navrhujeme otvorené rokovanie s podpredsedom vlády SR Dušanom Čaplovičom, ktorý je zodpovedný za koordináciu  aktivít napĺňajúcich horizontálnu prioritu marginalizovaných rómskych komunít a so splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity s cieľom stanoviť jasné pravidlá pre fungovanie úradu a čerpanie finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych fondov.


Vyhlásenie podporili Asociácia rómskych žien v SR, Prešov, Cespom, Lučenec, Komunitné centrum ZOR, Kežmarok, Nádej deťom, Banská Bystrica, Občianske združenie na podporu rozvoja regiónov, Prešov, Občianske združenie Charťikano, Dunajská Lužná, Romano kher – Rómsky dom, Bratislava, Spolupráca, Malinovo, Združenie mladých Rómov, Banská BystricaPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Diskriminácia a rovnosť šancí
Rómovia
Štátna správa
Ľudské právaREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt