spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Výzva Tatry štyri roky po...

Pred štyrmi rokmi, bezprostredne po víchrici z 19. novembra 2004, vzniklo niekoľko spontánnych iniciatív (Nové Tatry, Nad Tatrou sa blýska!, vyhlásenia vedcov a podobne). Tieto sa následne „zliali“ do Mimovládneho výboru Naše Tatry (MVNT), ktorý sa hneď v deň svojho vzniku (13.12.2004) obrátil na vtedajšieho predsedu vlády so súborom požiadaviek a odporúčaní, ako vzniknutú situáciu riešiť. Postupne sa s nimi verejne stotožnili samosprávne orgány kľúčových vedeckých ustanovizní (Senát Univerzity Komenského, Snem Slovenskej akadémie vied a ďalšie), ako aj do 300 popredných osobností nášho kultúrneho a spoločenského života.

Odvtedy sa v Tatrách, presnejšie v Tatranskom národnom parku a v jeho ochrannom pásme, udialo toľko negatívneho, namiereného proti prírode, proti bežným ľuďom, proti odborníkom, ale aj proti duchu Ústavy SR a dikcii zákonov, že je to až neuveriteľné a oprávnene to doma i v zahraničí vyvoláva pochybnosti o tom, či náš najstarší a najznámejší národný park ešte má oprávnenie nazývať sa národným parkom.

Z odporúčaní MVNT sa nerešpektovalo takmer nič. Za predchádzajúcej vlády však jestvoval aspoň aký - taký dialóg medzi predstaviteľmi štátnej moci a nositeľmi odlišných názorov. Za súčasnej vlády sa situácia ďalej dramaticky zhoršila. Tí pracovníci štátnej správy a odborných organizácií (vrátane bývalého riaditeľa TANAPu), ktorí sa angažovali v prospech prírody, ľudí a zákonov, boli zo svojich funkcií odvolaní a v nejednom prípade následne prišli aj o zamestnanie. Proti ochranárom a ďalším aktívnym  občanom, snažiacim sa kriticky poukázať na situáciu a zabrániť ťažbe dreva na miestach, kde sa ťažiť v zmysle zákona nemá, bolo použité násilie. Názory vedcov, ktorí upozorňujú na chybné a neodborné prístupy k tatranskej prírode, sa systematicky ignorujú. V poslednom čase sa na území Tatranského národného parku začali - neoprávnene zneužijúc inštitút výnimiek zo zákona - realizovať investičné aktivity, ktoré masívne a natrvalo  poškodzujú a devastujú prírodu národného parku. Týka sa to aj jeho najcennejších častí: národných prírodných rezervácií (odstraňovanie lesných a kosodrevinových porastov, poškodzovanie a ničenie vzácnych biotopov, deštrukcia pôdneho krytu, masívne terénne úpravy a výkopy, zmena vodného režimu, devastácia tokov, hlukové a svetelné znečistenie, neprimeraná výstavba a iné). Tieto (zlo)činnosti sú v rozpore nielen s poslaním národného parku, ale aj s územným plánom Mesta Vysoké Tatry. V susednom Národnom parku Nízke Tatry – a to aj v jeho jadrovej zóne - sa v roku 2008 masívne aplikovali chemické postreky, čo v chránených územiach v Európskej únii nemá obdobu. Podobný postup hrozí aj na území TANAPu.

Svoje vážne znepokojenie zo situácie v Tatrách dali nedávno  najavo Svetová únia ochrany prírody, Európska komisia i Slovenský národný komitét Programu UNESCO Človek a biosféra.

Pod stanoviská, kritizujúce z odborných pozícií protiprírodné postupy uplatňované v TANAPe, NAPANTe a v ďalších národných parkoch, sa podpísali stovky našich i zahraničných odborníkov.

Verejnosť sa prostredníctvom reprezentatívnych výskumov verejnej mienky viackrát výraznou väčšinou vyjadrila za účinnú ochranu prírody v Tatrách i v ostatných chránených územiach na Slovensku.

Rezort životného prostredia, do pôsobnosti ktorého ochrana prírody patrí, vyššie uvedené prístupy a aktivity v rozpore so zdravým rozumom, trestuhodne schvaľuje. Predseda vlády Robert Fico po opakovanom upozornení na situáciu reagoval absurdným tvrdením, že príčinou tatranských problémov sú samotní nezávislí ochranári. Vecne neodpovedal na opakované upozornenia vedcov, aktivistov, osobností spoločenského života a medzinárodných inštitúcií prakticky nik z kompetentných. Za ten čas skaza tatranskej prírody s rastúcou intenzitou pokračuje.

Žiadame preto:

  1. Na území TANAPu okamžite pozastaviť všetky aktivity,  negatívne ovplyvňujúce kľúčovú funkciu národného parku, ktorou je ochrana prírody.
  2. Kvalifikovane (nezávislou prierezovou komisiou expertov) posúdiť vecnú oprávnenosť takýchto aktivít vo vzťahu k zmyslu ochrany prírody a poslaniu národného parku.
  3. Prešetriť legálnosť/nelegálnosť týchto aktivít vo vzťahu k právnemu poriadku Slovenskej republiky, ale aj Európskej únie.
  4. Vyvodiť morálne, politické a právne dôsledky voči všetkým, ktorí sú za vyššie uvedené nevratné škody celospoločenského dosahu zodpovední.
  5. Kriticky prehodnotiť ďalšie pripravované aktivity a zabrániť hroziacim škodám.
  6. Dať rekultivovať poškodenú prírodu na náklady tých, ktorí sú za jej poškodenie zodpovední.
  7. Povolať naspäť do štátnej správy a odborných organizácií Štátnej ochrany prírody SR odborníkov (v tomto prípade ide najmä o Správu TANAPu a ďalších národných parkov), ktorí boli v uplynulých dvoch rokoch bezdôvodne odvolaní, resp. prepustení.
  8. Započať skutočnú (nie fingovanú) vecnú diskusiu o vzniknutých a hroziacich problémoch za účasti všetkých zainteresovaných – vrátane nezávislých expertov z EÚ.


Ján Dobšovič, Mikuláš Huba, Anton Popovič, Adrian Rajter a Ľubica Trubíniová (koordinátori MVNT)POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Výzva Tatry štyri roky po...
18.12.2008 09:25 | Lubos

Nevidim v tom zmysel, keby ste to mysleli vazne, angazujete sa v konkretnych bitkach, ktore prispeli k celkovej prehre TANAPu ako takeho, Vase vyzvy su zial alibisticke!
Ad: Výzva Tatry štyri roky po...
17.12.2008 14:23 | peter

http://www.tatryvohrozeni.sk/index.php?page=1
Ad: Výzva Tatry štyri roky po...
17.12.2008 14:05 | Klára Hornišová

Nechápem, prečo sa okrem takýchto bezzubých výziev, ,,opakovaných upozornení“ a listov vojvodovi z Edinburghu, čo nemajú nijakú vynútiteľnosť, Výbor MVNT neangažuje pri posudzovaní jednotlivých ničivých investičných zámerov v Tatrách. Za posledné dva roky ich bolo na internetovej stránke enviroportálu (nasleduje zoznam – nie je usporiadaný podľa škodlivosti) zverejnených dosť, a z tam uvedenej dokumentácie nevidno, že by sa bol Výbor vyjadril aspoň k niektorým z nich.

Športoviská:
14842 Obnova a dobudovanie turistických chodníkov a cyklotrás v Belianskych Tatrách a ich podhorí
18635 Lyžiarske centrum TLD Tatranská Lomnica
20382 Viacúčelová vodná nádrž v Tatranskej Lomnici
16712 Lyžiarske centrum TLD Tatranská Lomnica, rozšírenie lyžiarskej trate v úseku Štart - Tatranská Lomnica
14964 Lyžiarske stredisko TLD - Jakubkova lúka, Starý Smokovec
26813 Rekonštrukcia a dostavba športového areálu Štrbské Pleso
5489 Lyžiarsky areál Štrbské Pleso - Solisko
23277 SKI tunel Štrba - areál pre bežecké lyžiarske športy s celoročným využitím

Ubytovanie:
29435 Rekreačný areál Juniperus - Tatranská Lomnica
28083 Rekreačný komplex Lomnická vyhliadka, Tatranská Lomnica
19604 Polyfunkčné objekty - zariadenia cestovného ruchu, 4 samostatne stojace, podpivničené objekty, Tatranská Lomnica
19605 Design - House - Hotel s apartmánmi - Vysoké Tatry, Starý Smokovec
19065 Kúpeľný dom - rekonštrukcia a prístavba Tatranská Lomnica
8530 Turisticko- rekreačný komplex Športcamp, k.ú. Tatranská Lomnica
7489 Wellness hotel "Apartmán", Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
24726 Bellevue Palace, Starý Smokovec
20141 Vila MIMO Starý Smokovec
21509 Nová Lesná - Malý Smokovec, Sandberg - objekty cestovného ruchu a bývania
19606 Rekreačné objekty s apartmánovým ubytovaním REVIVA Nový Smokovec
19245 Garáže s vybavenosťou - Starý Smokovec
25304 Prestavba, prístavba a nadstavba hotela Panoráma, Štrbské Pleso - objekt B
8469 Rekonštrukcia a dostavba objektu Helios, Štrbské Pleso
25187 Penzión s apartmánmi Tatranská LesnáPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (3)

 


Čítajte tiež:
Tatry štyri roky po...


Súvisiace témy:
Politika
Právo
Ochrana prírody
Lesy
Životné prostredie

Súvisiace regióny
Vysoké Tatry


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS