spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch - výchovný poradca

Žiadame vymedziť v zákone (§33 ods.1) postavenie výchovného poradcu ako člena vedenia školy tak, aby vyjadrovalo skutočný význam jeho práce v oblasti výchovy, osobitne kariérovej výchovy a tiež v oblasti prevencie sociálno-patologických javov v našich základných a stredných školách.

Asociácia výchovných poradcov

Návrh zákona na portáli právnych predpisov.POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Školstvo
Práca a zamestnanosť
Štátna správa
PrávoREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt