spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Z pripravovaného Zákona o pedagogických zamestnancoch, ktorý sa zoberá o.i. pozíciami ako triedny učiteľ, výchovný poradca a podobne akosi vypadli ľudia zodpovední za informačné technológie v škole. Pritom je asi logické, že v 21. storočí v každej slovenskej škole existoval človek, ktorý je v IT zorientovaný a vie posúdiť, čo je vhodné a použiteľné vo výuke a je motorom rozvoja v tejto oblasti.

Nehovoriac o tom, že funkcia správcu – technika nie je dostatočne zadefinovaná (a zaplatená) ani medzi nepedagogickými zamestnancami, pričom by mala byť v každej škole samozrejmosťou, tak ako je v každej škole riaditeľ či školník.

Reálna situácia na väčšine škôl je však taká, že všetku odbornejšiu prácu, súvisiacu s IT (od údržby počítačov cez administratívu až po tvorbu WWW stránok) robia učitelia informatiky, ktorí popri tom majú plný učiteľský úväzok ako ostatní kolegovia. Za svoju nadprácu spravidla vo finančne poddimenzovanom školstve nedostanú adekvátnu odmenu.

Preto sa celoslovenská komunita zainteresovaných (správcov počítačových učební, garantov IKT, učiteľov informatiky) rozhodla podať hromadnú pripomienku, ktorou žiada, aby bola v zákone riešená aj táto dôležitá problematika.

Žiadame v §32 odsek (2) explicitne uviesť pozíciu správca informačno-komunikačných technológií (ďalej len IKT). Žiadame v tomto zákone, alebo v následnom osobitnom predpise, výrazne znížiť úväzok správcu IKT a vyriešiť jeho dostatočné finančné odmeňovanie (podľa rozsahu a typu vybavenia v jednotlivých školách).

Podobne nazvaná funkcia bola uvedená v predošlých verziách navrhovaného zákona, ale v tejto uvedená nie je. Správca IKT je nepostrádateľnou funkciou pre chod modernej školy.

Komunita správcov a garantov IKT v slovenských základných a stredných školách.

Návrh zákona na portáli právnych predpisov.

Splnomocnení zástupcovia verejnosti:

Mgr. Alexander Avenarius, Jesenná 4, 821 02  Bratislava
RNDr. Slávka Blichová, Bauerova 28, 040 23 Košice
Ing. Ladislav Chovanák, Hviezdoslavova 31, 05901 Spišská Belá
Mgr. Ján Palkoci, Lastomír 107, 072 37 Lastomír
RNDr. Nadežda Pappová, Ul.Gen.L.Svobodu 2, 92705 Šala - Veca

 POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
19.12.2008 09:11 | Vlado Gazdik

podporne stanovisko
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
10.12.2008 19:28 | Igor Janic

Správcovia siete by mali byť patrične ohodnotení za svoju prácu, ktorú v 99% prípadoch vykonávajú na úkor svojho voľného času počas prestávok, večerov a víkendov. Pretože jedného dňa sa môže stať, že celý IT systém školstva sa v priebehu krátkej doby zrúti, kedže všetci "IT schopní" ľudia (nie každý kto ovláda Windows je špecialista...) odídu na lepšie pozície mimo školstva a o ich pozízie nebude mať nikto záujem.
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
10.12.2008 12:37 | tibor meszaros

drzim palce, nech to vyjde
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
10.12.2008 11:07 | Margita Zimnáková

Držím palce všetkým, ktorí sa pustili do boja. A dúfam, že aj riadiaci pracovníci v školstve si už konečne uvedomia, že nič nejde samo, ale vďaka tomu, že existujú v našom školstve učitelia, ktorí vedia, že to ísť musí!
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
10.12.2008 09:27 | mária jurinová

Skutočne neocenená a nezaplatená práca navyše, častokrát cez prestávky v poobedňajších hodinách, a to nehovoriach o zaškoľovaní a pomoci kolegom s inštaláciou programu....ak chceme mať modernú školu čo najskôr, je to priam nevyhnutné riešiť.
Verím, že sa to podarí. Držím palce.
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
10.12.2008 08:31 | František Bukovinsky

Doporučujem rozširiť:
Zriadiť kategóriu špecialista IT, v ktorej by boli zaradení zamestnanci – pedagogickí pracovnici (učitelia a majstri odbornej výchovy), ktorí vyučujú predmety IT a/alebo sú zároveň správcami počítačovej učebne/siete (inštalácie hardvéru a softvéru, správa siete, odvírovanie PC, zálohovania systémov a ich obnova, tvorba učebných materiálov, ktoré v ponuke učebníc nie sú, potreba neustáleho sledovania noviniek v oblasti IT a s tým spojené nepretržité vzdelávanie...). Certifikáty, ktoré získavame pri vzdelávacích aktivitách a školeniach nie sú akceptované doterajším systémom odmeňovania (Správca počítačovej učebne, medzinárodne platné certifikáty CISCO a iné). Navrhujeme zaradiť do §32.
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
9.12.2008 18:32 | Anton Hrablay

Prajem mnoho uspechovPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (7)

 Súvisiace témy:
Školstvo
Práca a zamestnanosť
Štátna správa
PrávoREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS