spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Protest proti odvolaniu vedúceho oddelenia kultúry Bratislava - Staré Mesto

Vyjadrujeme veľké znepokojenie nad žiadosťou poslancov Demokratického klubu Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Staré Mesto odvolať vedúceho oddelenia kultúry Miestneho úradu Richarda Gregora. Ako dôvod uvádzajú jeho zodpovednosť za výber autorov, ktorí prezentovali svoju tvorbu v Galérii Cypriána Majerníka (GCM) od jej znovu otvorenia v apríli 2008 a najmä nespokojnosť divákov s výstavami. Toto rozhodnutie vygenerovala spolitizovaná polemika v médiách ohľadom výstavy Jediné, čo chcem, je vidieť chlapca šťastného. Výstavu odborne garantoval výtvarný kritik Václav Macek, autor projektu Mesiac fotografie a GCM jej poskytla priestory.

Odvolanie R. Gregora a plánované zmeny v Koncepcii kultúrnej politiky Bratislava - Staré mesto - zriaďovateľa GCM, s konvenčným cieľom rešpektovať názor nešpecifikovanej kategórie Staromešťanov, výrazne obmedzia jej odbornú činnosť alebo povedú k jej opätovnému zatvoreniu. Odvolaním R. Gregora totiž odíde i tím jej pracovníkov a odborných garantov. Kroky zriaďovateľa galérie deklarujú jeho ambivalentný postoj ku vlastnej koncepcii kultúry a snahy zasahovať do nej na základe politických rozhodnutí. Vyjadrujú aj zjavnú ignoranciu ku energii, ktorá bola vynaložená odborníkmi na to, aby galéria svoju činnosť rozbehla a ďalej fungovala. Treba si uvedomiť, že činnosť GCM umožňuje slobodnú prezentáciu tvorby kvalitných mladých autorov v meste, kde galéria s takto určeným profilom neexistuje.

Nesúhlasíme s tvrdením Ing. arch. Andreja Petreka - starostu mestskej časti Bratislava – Staré mesto, že za výber autorov je zodpovedný R. Gregor, ktorého paradoxne vníma ako odborníka a súčasne kvôli výstavám v GCM avizuje jeho odvolanie. Výstavný plán galérie určuje a garantuje Galerijná rada GCM, zložená najmä z výtvarných teoretikov a kritikov, kurátorov a riaditeľov galérií. Väčšina z nich funkciu vykonáva nad rámec iných pracovných povinností, dobrovoľne a bez finančných nárokov. Rozhodnutie Ing. arch. A. Petreka odvolať R. Gregora je arogantné spochybnenie odborných kvalít Galerijnej rady. Je iba „povinným“ ústupkom voči tým poslancom miestneho zastupiteľstva, ktorí majú osobné výhrady k činnosti galérie.

Znova výrazne pripomíname, že snahy cenzurovať výstavy a trestať za ne zodpovedných, boli v GCM prítomné v čase predošlého komunistického režimu a dotkli sa osobností slovenského výtvarného umenia – vtedy mladých začínajúcich výtvarníkov. Smutným paradoxom je, že galéria, ktorá začala svoju činnosť inauguračnou výstavou Otvorené zatvoreným, venovanej cenzurovaným autorom, musí dnes opäť odolávať tlaku novodobých cenzorov s nejasnými argumentmi - nespokojnosť divákov s výstavami a pocit zodpovednosti zriaďovateľa galérie voči divákovi, a to v čase slobody výtvarného prejavu. 

Protestujeme proti odvolaniu Richarda Gregora, ktorý inicioval znovu otvorenie Galérie Cypriána Majerníka, v rámci koncepcie progresívneho modelu kultúry v Bratislave – Staré Mesto. Predovšetkým však vyzývame príslušných poslancov zastupiteľstva a starostu tejto mestskej časti ku zdržaniu sa prejavov cenzúry a ku akceptácii názorov a hlasov odborníkov.


Mgr. Mira Putišová, Považská galéria umenia, Žilina, členka Galerijnej rady GCM
Mgr. Vladimíra Büngerová, Slovenská národná galéria, členka Galerijnej rady GCM
Mgr. Gabriela Garlatyová, riaditeľka Mestskej galérie v Rimavskej Sobote, členka Galerijnej rady GCM
Prof. Dr. Václav Macek, PhD., riaditeľ Mesiaca fotografie Bratislava
PhDr. Ivan Jančár, riaditeľ Galérie mesta Bratislavy
PhDr. Zuzana Gažíková, predsedníčka Rady galérií Slovenska
PhDr. Vladimír Beskid, riaditeľ Galérie Jána Koniarka, Trnava
Prof. Rudolf Sikora, akad. mal., Katedra výtvarných umení a intermédií, Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach
Prof. Juraj Bartusz, akad. soch., Katedra výtvarných umení a intermédií, Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach
Prof. Juraj Meliš, akad. soch.
doc. Anton Čierny, Katedra intermédií a multimédií, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Mgr. Peter Tajkov, Múzeum Vojtecha Löfflera v Košiciach
Mgr. Daniela Čarná, Galéria mesta Bratislavy
PhDr. Alena Vrbanová, Katedra teórie a dejín umenia, Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici
PhDr. Beáta Jablonská, Slovenská národná galériaPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Protest proti odvolaniu vedúceho oddelenia kultúry Bratislava - Staré Mesto
15.12.2008 13:42 | robert sender

nemám slov
Čo je umenie?
15.12.2008 13:05 | Alexej Lešnák, AZSF

Záhada umenia ako ľudskej kultúrnej činnosti spočíva v tom, že pri nazeraní na neho nevedomky miešame dve úrovne, v ktorých pôsobí - individuálnu a sociálnu.
Z hľadiska individuálneho je základným kritériom umenia (umelecká hodnota) jeho estetický účinok. Estetický účinok je však závislý na doterajšej osobnej skúsenosti a teda individuálnej. Z tohoto hľadiska nie je možné požadovať, aby ostatní považovali za umenie to isté, čo my sami.
Z hľadiska sociálneho je umenie (umelecký proces) potrebným nástrojom k tvorbe nových či k inovácii doterajších znakov, k overovaniu ich účinnosti (umelec ich overuje napred na sebe, ďalej na svojich adresátoch)a neskôr k vzájomnej dohode o ich význame (tu sa uplatňuje presadzovanie jednotlivých osobných účinkov). Pôvodný umelecký znak tak po istej dobe prechádza do znakového systému sa svojom všeobecnom oznamovaním a opakovateľne vyvolávateľným významom a posilňuje tak užívaný komunikačný systém. Z tohoto hľadiska platí, že každý znak bol pôvodne metaforou, v ktorej nový znak nejakým spôsobom inovoval vzťahy k znakom na ktorých nadväzuje.
Aby sme umelecký (metaforický) účinok dokázali rozpoznať, musíme sa vedome nebo nevedomky naučiť doterajším znakovým systémom, voči nim sa umelecký znak vymedzuje. K porozumeniu umenia je teda potrebná výchova k umeniu.
Okrem tohoto sémantického popisu umenia je možné je ďalej popisovať a triediť napr. z hľadiska umeleckých systémov (hudba, výtvarné umenie, ďalej na maliarstvo, sochárstvo...), umeleckých slohov, štýlov a smerov (gotika, baroko, impresionizmus, kubizmus...), hľadiska zmyslov, na ktoré pôsobí, z hľadiska sociálnych skupín, v ktorých sú účinné, a pod.
To sa týka v plnej miere aj kreatívnej, umeleckej fotografii, o čom nie sú si vedomí viacerí správcovia výstavných sieni podobne, ako tomu bolo za boľševika!
Alexej Lešník, AZSF
Ad: Protest proti odvolaniu vedúceho oddelenia kultúry Bratislava - Staré Mesto
12.12.2008 12:54 | Z. Adamčiaková

Principiálne nesúhlasím, aby politici rozhodovali, čo sa smie a čo nesmie vystavovať. Mnohé sa mi nemusí páčiť - je to vec diskusie- najmä odbornej, ale i širokej verejnosti. Žili sme v dobe príkazov, zákazov viedli nás za ručičku - bolo to pohodlné - no nenaučili sme sa byť samostatní - diskutovať - je najvyšší čas na odborný, racionálny dialóg.
Ad: Protest proti odvolaniu vedúceho oddelenia kultúry Bratislava - Staré Mesto
11.12.2008 10:09 | mira putisova

http://bratislava.sme.sk/c/4218520/poslanci-galeriu-nik-rusi t-nechce.html

a kruh sa uzatvara...
Ad: Protest proti odvolaniu vedúceho oddelenia kultúry Bratislava - Staré Mesto
10.12.2008 23:53 | Juraj

Na nieco podobne si tak arogantnym sposobom netrufali ani komunisti, ked v GCM vystavovali nekonformni vytvarnici. To, co vyvadza tzv. Demokraticky klub, ktory by sa mal premenovat na Fasisticko-komunisticky klub, nas vracia niekam do 70., resp. 50. rokov, ba az priam do ery Tretej rise.
Ad: Protest proti odvolaniu vedúceho oddelenia kultúry Bratislava - Staré Mesto
9.12.2008 12:34 | akad.mal.Pavol Kráľ

Petíciu proti odvolaniu vedúceho oddelenia kultúry Bratislava - Staré mesto s principiálnych dôvodov podporujeme. Myslím, že môžem tlmočiť nielen v svojom mene, ale aj v mene Slovenskej výtvarnej únie názor, že o odborných otázkach, týkajúcich sa umenia, by nemali rozhodovať politické strany alebo poslanci, ale predovšetkým kompetentní odborníci.
Súhlasíme s názorom z článku, uverejnenom v dnešnom vydaní SME: "Principiálne sa hlásime k európskym štruktúram, pre ktoré je sloboda prejavu najdôležitejším zákonom. Nie je možné byť hrdo niečoho súčasťou a na druhej strane popierať vo vlastnej krajine úplne základné právo."
akad.mal.Pavol Kráľ,
predseda Slovenskej výtvarnej únie
Ad: Protest proti odvolaniu vedúceho oddelenia kultúry Bratislava - Staré Mesto
9.12.2008 11:40 | Marek Urban

Skor by ma zaujimaliposlanci Demokratickeho klubu a to menovite, aby sa mohli obcania tymto "zrudam" vyvarovat, pripadne ziadat ich odvolanie.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (7)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Umenie
Kultúra

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS