spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Rozhlas - Hra o hru Znepokojenie - Občianska iniciatíva za zachovanie umeleckých žánrov vo verejnoprávnom rozhlase

Sme príslušníci kultúrnej obce, rozhlasoví poslucháči a tvorcovia, ktorí tvoria pre detského adresáta a poslucháča vo veku dospievania. Niektorí z nás sú autori, scenáristi, herci, režiséri, dramaturgovia, dramatici, zvukoví majstri, hudobní skladatelia, mediálni kritici, či ľudia iných profesií viažucich sa k rozhlasovému médiu. Spája nás láska k rozhlasu a záujem o jeho poslucháča. Pre túto výzvu nás spojilo aj znepokojnie, ktoré pociťujeme pri aktuálnych krokoch vedenia Slovenského rozhlasu. Rozhlas bol vždy veľmi efektívnym a intímnym sprostredkovateľom rozvíjajúcim emocionálne, racionálne i kreatívne danosti mladého človeka. Nedeľná rozprávka, rozhlasová hra pre mládež, večerníčkové rozprávky, ale aj umelecké a dokumentárne pásma pre mládež boli stimulom na rozvíjanie vlastného aktívneho postoja k realite.

Rozhlasová dramaturgia bola desaťročia naozajstnou tvorivou dielňou, v ktorej tvorili renomovaní tvorcovia, a v ktorej vznikali špičkové diela dramatického umenia. Žiaľ, v súčasnosti sa väčšina umeleckých žánrov vytráca z rozhlasového priestoru. Drastické znižovanie počtu ročných premiér a obmedzovanie prostriedkov na výrobu, ako aj radikálne programové a personálne rozhodnutia nesúvisia len s nutnými úspornými opatreniami, ale predovšetkým s postojmi a prioritami riadiacich pracovníkov. (Presné údaje boli publikované v týždenníku Žurnál 24/2008.).

Slovenský rozhlas prijíma dravý model súkromných rádií, ktoré sú zamerané na okamžitú situáciu, na aktuálnosť, ktorá sa však z dlhodobého hľadiska ukazuje ako krátkodychá a krátkozraká. Upozorňujú nás na to nielen sociológovia, psychológovia, pedagógovia, rodičia, ale aj samotná situácia v spoločnosti, na školách, medzi deťmi a mládežou... Aj medzi deťmi vzrastá brutalita, egoizmus, agresivita, duševné poruchy, necitlivosť, zameranie na konzumný spôsob života... Nemyslíme si, že rozhlasové vysielanie dokáže priamo ovplyvniť tieto neblahé javy. Môže však vytvoriť atmosféru tvorivosti, azylu, pocit bezpečia a orientáciu na trvalé hodnoty.

Rozhlas by sa nemal dobrovoľne zbavovať ambícií byť spoločenským, umeleckým, kreatívnym, estetickým, morálnym generátorom v spoločnosti. Rovnako by sa nemal zbavovať svojich tvorivých pracovníkov, ktorí boli a sú garantmi umeleckej a kultúrnej úrovne programu.

S hlbokým znepokojením sledujeme jednotlivé kroky vedenia Slovenského rozhlasu, ktoré ho vzďaľujú od tohto jeho poslania. Signatári: Darina Abrahámová, Elena Antalová, PhDr. Ján Bábik, Doc. PhDr. Miloslav Blahynka, PhD., Akad. mal. Milota Brimichová, Doc. Martin Ciel, PhD., Akad. mal. Miroslav Cipár, Vilma Cipárová, Rudolf Dobiáš, Akad. mal. Andrea Dobošová, Doc. PhDr. Etela Farkašová. PhD., Eva Fifíková, Libuša Friedová, Ján Gallovič, Patrícia Garajová Jariabková, Peter Glocko st., Doc. ing. arch. Pavol Gregor, Milan Greguš, Erik Jakub Groch, PhDr. Anna Grusková, Daniel Hevier, Róbert Horňák, Akad. soch. Ľubica Chmelová, Dušan Jamrich, Ing. Peter Janík, Jana Juráňová, Ing. Stanislav Kaclík, Martin Kákoš, PhDr. Peter Karpinský, PhD., PhDr. Ľubica Kepštová, Akad. mal. Martin Kellenberger, Víťazoslav Kubička, Jozef Lenhart, Jana Liptáková, Akad. mal. Mária Longauerová, Viktor Lukáč, Ján Milčák, Štefan Moravčík, Ing. Ľubica Olšovská, PhDr. Beata Panáková, Oleg Pastier, Vladimír Rusko, Marián Slovák, Svetozár Sprušanský, Jozef Šimonovič, Akad. mal. Robert Urbásek, Ivan Vojtek, Zuzana Zemaníková, Prof. PhDr. Marta Žilková, PhD.

Rozhlas - Hra o hru Rozhlas - Hra o hru Rozhlas - Hra o hru Rozhlas - Hra o hru


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Znepokojenie - Občianska iniciatíva za zachovanie umeleckých žánrov vo verejnoprávnom rozhlase
17.11.2008 09:29 | Občianska iniciatíva Za zachovanie umeleckých žánrov vo verejnoprávnom rozhlase

Vážení priatelia,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že občianska iniciatíva Za zachovanie umeleckých žánrov vo verejnoprávnom rozhlase prispela aj vďaka vašej podpore k otvoreniu priestoru na dialóg. Dňa 18. 11. 08 Rozhlasová rada prizve k prerokovávaniu správ o reštrukturalizácii Rádia Devín i Centra literárno – dramatického PhDr. Beatu Panákovú, PhD. – dramaturgičku SRo a Prof. PhDr. Martu Žilkovú, PhD. – rozhlasovú kritičku a teoretičku mediálnej komunikácie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a dá im priestor na vyjadrenie sa na danú tému.

Chceme Vám touto cestou vysloviť poďakovanie za podporu a budeme Vás aj naďalej informovať o priebehu ďalšieho dialógu.Občianska iniciatíva
Za zachovanie umeleckých žánrov vo verejnoprávnom rozhlase
Ad: Znepokojenie - Občianska iniciatíva za zachovanie umeleckých žánrov vo verejnoprávnom rozhlase
24.10.2008 13:52 | Erik Jakub Groch

Ak si voľakto dodnes nevšimol, ako veľmi sa Slovenský rozhlas za posledné dva roky zmenil k horšiemu, pre toho je táto výzva určite zbytočná: "Máte uši, ale nepočujete..." Uvediem len jeden z tisíc príkladov, keď sa takmer dojhodinová umelecko.publicistická relácia Zrkadlenie v polovici doslova rozstrihne päťminútovými správami, ako keby ich nebolo za celý deň a zo všetkých jestvujúcich rádií už aj tak priveľa - a o tom istom. Slovenský rozhlas stratil to, čomu sa hovorí esprit, alebo po slovensky najvýstižnejšie pôvab, a z nepochopiteľných dôvodov čoraz viac kopíruje povrchnosť, uponáhľanosť a doslova hlúposť privátnych staníc. Žiaľ, už vyše roka nemôžem vysielanie SRO ani počuť. A to už ani nehovorím o jazyku, z ktorého sa vytratili všetky mäkčene, šťava slovenčiny. A bol to môj milovaný rozhlas! No pomaly 50-ročné dramatizácie a päťkrát vysielané čítania na pokračovanie - vlastne to jediné, čo som v rozhlase počúval - je priveľa aj na Becketta. Erik Jakub Groch
Ad: Znepokojenie - Občianska iniciatíva za zachovanie umeleckých žánrov vo verejnoprávnom rozhlase
23.10.2008 09:09 | Vlasta Hochelová

Francúzsky minister kultúry Jack Lang povedal v roku 1999: „Ekonomika musí kultúre slúžiť a nie ju ničiť. Štát musí venovať spoločnosti, kultúre, inteligencii, inovácii a kráse prvé miesto.“
Na to, aby sa veci uberali naozaj kultúrnym smerom, potrebujeme vôľu na strane štátu (ministerstva), verejnoprávnych médií a kultúrnych ustanovizní a jej predstaviteľov. Inak nás pevalcuje konzum s jeho psedohodnotami. Kultúrna degradácia verejnoprávnych médií je chorobou, ktorá môže poškodiť kultúrnosť národa.
Vlasta Hochelová
Ad: Znepokojenie - Občianska iniciatíva za zachovanie umeleckých žánrov vo verejnoprávnom rozhlase
22.10.2008 22:53 | jana miklovicova

Združenie občianskej sebaobrany, ktoré sa niekoľko rokov angažuje v oblasti ochrany spotrebiteľa, a to aj vo veci služby médií verejnej služby, podporuje občiansku iniciatívu HRA O HRU.
V rámci našej aktivity ide o jednu z viacerých výhrad, ktoré k médiam verejnej služby po "prevratných zmenách" (tzv. Nový začiatok v STV (2004), Postavme rozhlas na nohy (SRo, 2007)máme. Komplexne ich plánujeme prezentovať pri okrúhlom stole, pripravovanom na november t. r. Téma: Média verejnej služby a spotrebiteľ. Pozvaní sú tí najkompetentnejší -poslanci výboru pre KaM NRSR, členovia mediánych rád a manažmentov oboch médií poskytujúce službu verejnosti. V prípade, že by niekto z inciatívy HRA O HRU mal záujem sa ho zúčastniť (ale iba ako divák), nech sa páči skontaktujte sa s nami. Kontakty sú na www.sebaobrana.szm.sk.
Jana Miklovičová - PR manažerka ZOS
Ad: Znepokojenie - Občianska iniciatíva za zachovanie umeleckých žánrov vo verejnoprávnom rozhlase
22.10.2008 20:43 | Mariana Pauliny-Danielisová

Ostáva len dôverovať latinskému prísloviu o kvapke vody, ktorá svojou vytrvalosťou śpravila do skaly dieru -- Gutta cavat lapidem no vi sed saepe cadendum.
Ad: Znepokojenie - Občianska iniciatíva za zachovanie umeleckých žánrov vo verejnoprávnom rozhlase
22.10.2008 14:50 | PhDr.Želmíra Chrenková

Nie som dramaturgička, iba spravodajkyňa, neviem posúdiť ako sa nová"atmosféra" v SRo odráža na umeleckej tvorbe, ale verím, že to nie je nič povzbudzujúce pre redaktorov, dramaturgov a autorov. Je mi, a určite aj mnohým ďalším ortodoxým rozhlasákom, veľmi ľúto toho, čo sa deje... Asi nás označia za kryptokomunistov, staromilcov, ale Slovenský rozhlas a Slovenská televízia skutočne stratili kredit a kvalitatívne kritériá. Poplatnosť bulváru a lacnému vkusu najširšej vrstvy vnímateľa nesvedčí verejnoprávnemu charakteru oboch médií. I keď nejde o cca 200 Sk, ale platíme, resp. mali by sme si platiť seriózne spravodajstvo, ľudovú i vážnu hudbu, krásnu literatúru, koncerty jazzu a šansónu, spomienky skutočných osobností a nie "rozhoďnožiek" celebrít a iných lacných a draho platených rýchlokvašiek.
Vypotila som svoju žlč, ale už nepočúvam SRo, lebo 5x denne odvysielané tie isté príspevky aj s "gramatickými chybami" v Rádiožurnále, prúdových vysielaniach a reprízach nie sú tým, čo by ma ako profesionálnu novinárku nadchýnalo či vlastne zaujímalo.
Česť všetkým dobrým a starým novinárom v SRo, ktorí to ešte prenesú cez žalúdok.
Bývalá kolegyňa Žela Chrenková
Ad: Znepokojenie - Občianska iniciatíva za zachovanie umeleckých žánrov vo verejnoprávnom rozhlase
22.10.2008 00:43 | Mgr. Alexander Císar

Ďaleko od Bratislavy, na Honte trávim v lete veľa dní osamote na samote. Jediným spojivom so spoločnosťou, s krajinou, je rádio, A práve tam, ďaleko od hlavného mesta, ktorého som obyvateľom dlhé roky, vyžívam sa v rozhlasových reláciách, so záujmom a ničím nerušený obdivujem prácu kolegov - redaktorov rozhlasu. Uvedomujem si aj to, že desaťtisíce Slovákov takto na tých najvzdialenejších miestach Zeme cez éter vdychujú vzduch svojej krajiny, cítia jej pulz. Ak toto chce niekto zničiť, potom zničí aj túto zem, o ktorej toľko krasorečia naši tribúnovia. Takže - Slováci, z hlavy na nohy! Rádio nás varovalo pre mnohými katastrofami a dalo nám veľa z pokladnice slovného bohatstva, Nedajme naň siahnuť kradlošom a podrazníkom Slovenska!
Ad: Znepokojenie - Občianska iniciatíva za zachovanie umeleckých žánrov vo verejnoprávnom rozhlase
21.10.2008 08:49 | Magdaléna Debnárová

Slovenský rozhlas bol jedným z mála médií, ktorý si udržiaval pomerne vysokú jazykovú kultúru, žiaľ, aj to už je dnes minulosťou. Táto petícia bude účinná asi tak, ako mnohé pred ňou, napriek tomu som presvedčená, že zmysel má.
Ad: Znepokojenie - Občianska iniciatíva za zachovanie umeleckých žánrov vo verejnoprávnom rozhlase
20.10.2008 09:52 | Miroslav Tížik

Skoda, ze iniciative je taka nekonkretna a pre ludi, ktori nevedia o vnutornych úproblemoch rozhlasu takmer nezrozumitelna. Je to peticia proti atmosfere, proti klime ale ktore konkretne kroky su ohrozujuce existujuci stav? Prijimanie modelu komercnych radii je jeden z argumentov, no kto to presadzuje a akymi opatreniami? Takto hrozi, ze sa petiacia minie ucinkom, co by bola skoda.
Ad: Znepokojenie - Občianska iniciatíva za zachovanie umeleckých žánrov vo verejnoprávnom rozhlase
20.10.2008 08:56 | Walter Egon

Už vtedy, keď rušili "Živé slová" a počul som novú "zvukovú grafiku" (sic!) som vedel, že je zle! Choroba je v SRo, treba "vakcinácia", aby nedošlo k zhoršeniu stavu.
Ad: Znepokojenie - Občianska iniciatíva za zachovanie umeleckých žánrov vo verejnoprávnom rozhlase
19.10.2008 22:20 | Mária Michalková

To, že rozhlas sa napriek neľahkým podmienkam nenachádza dodnes v takom zlom stave ako televízia, je v nemalej miere vysledkom poctivej práce a vytrvalého úsilia mnohých rozhlasových pracovníkov, a to si zasluhuje úctu a podporu.
To, že chceme kvalitné rozhlasové vysielanie, neznamená, že nás nič iné nezaujíma, že nechceme kvalitné televízne vysielanie, kvalitné školstvo, zdravotníctvo či starostlivosť o pamiatky na úrovni. Neviem si však predstaviť petíciu, čo by zahŕňala všetky oblasti, ktoré potrebujú pomoc.
Zmysel uvedeného vyhlásenia vidím v tom, že upozorňuje na bod zlomu, ktorý je možno bližšie, než by sme si želali...
Ad: Znepokojenie - Občianska iniciatíva za zachovanie umeleckých žánrov vo verejnoprávnom rozhlase
19.10.2008 13:38 | Marta Kováčová

Obvykle sa pripájam ku kampaniam, ak je čo len trochu zmysluplná - moje meno je pod väčšinou kampaní. Tentokrát sa (zatiaľ) nepodpisujem, a to z dôvodu, že podľa mňa je STV v omnoho horšom stave a nikoho zo signatárov to zrejme netrápi. Ak by im to nebolo jedno, tak už dávno by podobnú petíciu vo vzťahu k STV spísali - určite by sme ju podpísali mnohí.
Ad: Znepokojenie - Občianska iniciatíva za zachovanie umeleckých žánrov vo verejnoprávnom rozhlase
18.10.2008 13:13 | Ludo Ferenc

Pripájam sa k iniciatíve.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (13)

 Súvisiace témy:
MédiáREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt