spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia Neberte nám Brezinu

Na základe nepriaznivej situácie ohľadom neustáleho zmenšovania plôch existujúcej zelene na území mesta Trenčín (napr. výrub ginka kvôli výstavbe polyfunkčného objektu pri mestskom parku, výstavba polyfunkčných objektov na zelených plochách na Soblahovskej ulici, na sídlisku Noviny, Pod Sokolicami a na Sihoti, pripravovaná výstavba Auparku v parčíku pri Mestskej polícii) a neustálych snáh o zásahy do rozlohy a stavu mestského lesoparku Brezina (opakované žiadosti o trvalé vyňatia plôch z dôvodu výstavby súkromných vilových domov, existujúca vilová výstavba na hranici lesoparku, zatiaľ minimálne jedna schválená žiadosť o trvalé vyňatie časti  lesoparku, plán budovania pozemnej lanovky na hrad, uvažovaná zmena charakteru lesoparku a i.) a vzhľadom na prebiehajúci proces prípravy územného plánu mesta Trenčín,

žiadame my, dolu podpísaní, primátora mesta Trenčín a poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne o nasledovné:

  1. zachovať Brezinu ako lesopark[1], v súčasnej rozlohe (202,15 ha k 31. decembru 2007), v súčasnom stave, v majetku i správe mesta a venovať jej adekvátnu starostlivosť;
  2. zachovať stávajúcu verejnú zeleň a všetky súčasné zelené plochy vo vlastníctve mesta, ktoré nie sú evidované v tejto kategórii, prekategorizovať na verejnú zeleň;
  3. schváliť a v praxi používať Generel zelene[2] do konca roka 2009 (ešte pred dátumom schválenia nového Územného plánu mesta Trenčín)
  4. zvýšiť rozlohu a kvalitu verejnej zelene tak, aby spĺňala platné a používané normatívy, ukazovatele a metodické zásady[3] v práci s verejnou mestskou zeleňou (napr. v prepočte  m2 zelene na 1 obyvateľa)


Členovia petičného výboru:

Richard Medal, Nové prúdy 20, 911 01 Trenčín (osoba určená pre zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy)
Matúš Ďurček, Kyjevská 6, 911 08 Trenčín
Zuzana Václavová, Baračka 74, 914 51 Trenčianske Teplice

 

Poznámky:

[1] Lesopark ako parkovo obhospodarovaný les, ktorý má v prvom rade sociálnu a rekreačnú funkciu, a ktorý je voľne prístupný hromadnému obyvateľstvu a jeho zariadenie je vhodné na rekreačné využitie pre rozličné vekové skupiny.

[2] Generel zelene ako mapový dokument z roku 2003, ktorý zmonitoroval existujúce reálne plochy mestskej zelene, ich typ, stav a význam z hľadiska umiestnenia na území mesta, zmapoval jednotlivé biokoridory a nadregionálne prírodné koridory, obsahoval konkrétne návrhy na zachovanie vybraných území do budúcnosti.

[3] HUDEKOVÁ, Zuzana (Ing.): Problematika zelene a jej normatívy v mestských sídlach, Bratislava 2005 a iné.POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia Neberte nám Brezinu
24.9.2008 10:40 | marek sýkora

neberte nám Brezinu!!!
Ad: Petícia Neberte nám Brezinu
26.8.2008 21:59 | Jozef Gurin

Prečo musia boháči rozoberať našu krásnu brezinu, nech sa hanbia páni poslanci. Veď Brezina sú naše pľúca, Trenčín bez Breziny je zakliate mesto.NEDAJME SI BREZINU!!!!
Ad: Petícia Neberte nám Brezinu
25.8.2008 15:35 | Jaroslav Ondrušek

ok
Ad: Petícia Neberte nám Brezinu
21.8.2008 08:35 | Marian Klacan

Byval som v Trencine, a nevstevoval som to miesto. Je to kus peknej prirody, bola by velka skoda ju znicit. Zamyslime sa.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (4)

 


Čítajte tiež:
Trenčianski poslanci odmietli moratórium na predaj zelene
Odovzdali vyše šesť tisíc podpisov za zachovanie zelene v Trenčíne
Pod petíciou za zeleň v Trenčíne takmer päť tisíc podpisov
Petíciu na ochranu zelene v Trenčíne podpísalo už vyše 2500 ľudí


Kontakty:
Pre Prírodu

Súvisiace témy:
Samospráva
Životné prostredie

Súvisiace regióny
Trenčín


REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt