spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Východoslovenskej galérie

My, dolupodpísaní, protestujeme proti návrhu odvolania riaditeľa Východoslovenskej galérie, Mgr. Petra Markoviča.

Východoslovenská galéria dlhé roky mala charakter iba regionálneho dosahu. Po nástupe Petra Markoviča, ako riaditeľa sa táto inštitúcia stala významnou v rámci celého Slovenska, ako aj v zahraničí.

Z obsahu činnosti galérie možno spomenúť konkrétne výstavy, ktoré odprezentovali undergroundových autorov, zahraničných i významných slovenských autorov i kvalitné kolektívne výstavy abstraktného, kinetického a svetelného umenia. (Mária Bartuszová 1936-1996 Celoživotné dielo - Cesta k organickej plastike / Vladimír Osif / Blažej Baláž / Európske abstraktné výtvarné umenie / Attila Csáji + Európske svetelné kinetické umenie a dalšie). Galéria taktiež vytvorila priestor pre prezentáciu mladej generácie profesionálnych výtvarníkov a spolupracuje s Katedrou výtvarných umení a intermédií.

Na základe vyššie uvedeného posudzujeme návrh odvolania riaditela VSG za nekompetentný, nesprávny a ohrozujúci vyprofilovaný charakter galérie, ktorý dosiahla počas pôsobenia Mgr. Petra Markoviča, ako riaditeľa.


V Košiciach, 11.8.2008POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Východoslovenskej galérie
28.8.2008 15:35 | Peter Kupčík

P. Markovič bol včera odvolaný z funkcie riaditeľa VSG.
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Východoslovenskej galérie
26.8.2008 14:54 |

Som starý človek, ktorý celý život miloval výtvarné umenie, preto mi nie je ľahostajné, čo sa deje vo výtvarnom živote u nás, v našom regióne. Preto neviem pochopiť, ako môžu nadriadené orgány trpieť ako nekompetentne bašuje riaditeľ galérie, ten zákerný pomstychtivý psychopat Markovič vo VSG. Z množstva jeho prešľapov aspoň jeden na ilustráciu. Pred časom z osobných dôvodov a pomsty, bez zákonného podkladuprepustil pána Mariána Kulíka zo zamestnania, ktorý sa obrátil na súd a svoj spor aj vyhral. Súd odsúdil Markovičom riadenú galériu na zaplatenie niekoľko stotisícového odškodnenia pre pána Kulíka, čo v budúcnosti zaťaží rozpočet galérie. Ani jedna z posledných výstav v galérii" Súčasné východoslovenské výtvarné umenie na východnom Slovensku" nebola odborne a organizačne pripravená. O tom, že neexistuje celoročný a dlhodobý plán výstav galérie, ani nehovorím. Preto som jednoznačne presvedčený, že Markovič v najbližších päťdesiatich rokoch byť nemal byť zamestnaný v galérii ani ako pomocný vrátnik. Výtvarné umenie najmä v našom regióne by bolo veľa získalo, keby Markovič bol zostal pri povolaní, ktorému sa kedysi učil - obuvníkom v Bardejove.
I.K.
P.S. Je zarážajúce, že medzi správami, ktoré zorganizoval Markovič na svoju podporu, sa sa neobjavujú postoje činných výtvarníkov východného Slovenska, ktorí o týchto veciach vedia najviac svoje.
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Východoslovenskej galérie
26.8.2008 14:46 | Marián Kulík

Reagujem na predchádzajúci príspevok: Milá pani Gajdošová. Vy v galérii nepracujete a ani ste nikdy nepracovala, tak nerozprávajte v mene jej zamestnancov. Takúto drzosť som ešte nezažil
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Východoslovenskej galérie
26.8.2008 14:21 | Gajdošova

Veľká väčšina zamestnancov sú spokojní svojím riaditeľom.Držíme Vám palce pán riaditeľ. 99% zamestnancov stojí pri Vás.
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Východoslovenskej galérie
25.8.2008 20:58 | Marián Kulík

Reagujem na predchádzajúci príspevok pána Čizmazia: Východoslovenská galéria v Košiciach sa výstavám karikatúry venuje programovo iba zásluhou Mgr. Nemcovej ako kurátorky už zhruba dvadsať rokov. Za svoju výstavu môžete ďakovať iba jej, lebo ako viem, musela tvrdo vzdorovať riaditeľovmu nesúhlasu s jej realizovaním. Aj za to, že všeko fungovalo ako hodinky vďačíte len jej. O osobnej angažovanosti riaditeľa pri príprave vašej výstavy silne pochybujem. Bolo naozaj smiešne ak vás za tejto situácie požiadal, aby ste ho podporil. A smiešne je aj to, čo ste napísal.
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Východoslovenskej galérie
25.8.2008 17:28 | Karol Čizmazia

Mal som tú česť zoznámiť sa s pánom riaditeľom Mgr. Petrom Markovičom v priebehu príprav výstavy karikatúr vo Východoslovenskej galérii. Spoznal som ho ako vynikajúceho odborníka, schopného manažéra a najmä ako skvelého človeka, plne zanieteného pre svoju prácu. Vďaka jeho profesionálnemu tímu, ale aj jeho osobnej angažovanosti a úsiliu, všetky činnosti súvisiace s prípravou a realizáciou výstavy prebiehali
presne, kvalitne a bez problémov. Všetko klapalo ako hodinky. Ďakujem Vám, pán riaditeľ.
(Mimochodom - koľko našich galérií poskytuje svoje priestory okrem tzv. "vážneho" výtvarného umenia aj iným žánrom, ktoré si zasluhujú pozornosť? Východoslovenská galéria v Košiciach tak činí dlhodobo a pravidelne.)

Karol Čizmazia
karikaturista, Bratislava
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Východoslovenskej galérie
25.8.2008 16:09 | Mira Putišová, PGU Žilina

Citované z dôvodovej správy ku odvolaniu p. Markoviča: "Podľa akčného plánu odboru kultúry schváleného vedením KSK sa v mesiaci apríl 2008 uskutočnilo komplexné hodnotenie kultúrnych inštitúcii od roku 2003 a riaditelia predkladali svoje vízie na ďalšie 5 ročné obdobie." (http://zastupitelstvo.vucke.sk/Dokumenty/2008/19-2008/dokum ent1013%20zast19bod22-3dov.rtf)
Nechcem opakovať to, čo tu už bolo napísané - akým spôsobom je možné posudzovať aktivity inštutúcie spätne (najmä z čias, keď jej zriaďovateľom bolo MK SR) podľa spomínaného dokumentu -Akčný plán odboru kultúry, o ktorom je mi je jasné iba to, že ho schválil KSK. Na stránke KSK som ho nenašla (a ani údaj kedy bol schválený - rok 2003?!, alebo rok 2006, keď VSG prešla pod KSK?), a tak je mi jeho obsah - a teda aj kritériá posudzovania činnosti VSG a jej riaditeľa - neznáme. Preto pokladám argumenty zriaďovateľa proti riaditeľovi VSG za prinajmenšom diskutabilné. Podobne aj argumenty o demotivácii a odchode zamestancov. Boli to technicko - prevádzkoví pracovníci alebo odborníci/kunsthistorici? Ako človek z branže viem, že demotivácia môže prameniť najmä z toho, že vysoko odborná činnosť kunsthistorika/kurátora v galérii, často vykonávaná i nad rámec pracovného času je odmeňovaná vyslovene podpriemerne, ale to už platí aj pre iné galérie zriaďované VÚC.
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Východoslovenskej galérie
25.8.2008 13:31 | Marián Kulík

Len škoda, že autor petície si nepočkal na dôvodovú správu KSK, ktorá mala byť zverejnená 14.8.(pozri prvý príspevok diskusie). Podpisujúci sa z textu petície nedozvedeli nič o skutočných dôvodoch ani o súvisiacich protiargumentoch odvolávania. To vidieť aj v ich reakciách.
Hlavným dôvodom odvolávania sú viacročné pretrvávajúce sťažnosti na zlé pracovné aj osobné vzťahy a chaotická riadiaca práca, za ktoré nesie zodpovednosť skôr ľudský ako odborný rozmer osobnosti riaditeľa. Svoje odborné schopnosti môže aj naďalej uplatňovať ako kunsthistorik, ale ako riaditeľ pracovného kolektívu všetkých sklamal.
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Východoslovenskej galérie
21.8.2008 11:03 | Blažej Baláž

Slovenský národ nemá rád svoju kultúru.

Blažej Baláž

P.S. Návrhy na zmenu zákona o múzeách a galériách sú už na Ministerstve kultúry takmer 2 mesiace.
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Východoslovenskej galérie
20.8.2008 18:58 | Jana Kapelová

Myslím si, že petície tohto typu môžme podpisovať donekonečna a súčasne tipovať, ktorá galéria bude tá ďalšia.
Čo tak ísť namiesto toho k jadru problému a pokúsiť sa ho riešiť? Prečo konečne riaditelia galérii, konsthistorici a teda kompetentní nespíšu podmienky a znenie novely Zákona o múzeách a galériách z roku 2001?
Podľa mňa by išlo o produktívnejšie riešenie problému, namiesto...


Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Východoslovenskej galérie
20.8.2008 15:30 |

No, "samosprávni" kultúrnici, toto sú obrazy Vašich šéfov - zriaďovateľov - mecénov.
Ale pýtajte sa tiež MK SR, ako zabezpečilo elimináciou politikárčenia a jánošíčenia nedoučených "samosprávnych" úradníčkov, "poslancov" a "Predsedov" do chodu a činností inštitúcií, ktoré tak vehementne pustilo preč...
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Východoslovenskej galérie
20.8.2008 14:28 | Richard Gregor

Personálna politika každej inštitúcie, galériu nevynímajúc, má pre jej rozvoj, tvár a štýl kľúčový význam. V Slovenských regiónoch dlhodobo sledujeme mýtus nenahraditeľnosti u ľudí vo vedúcich funkciách galérií, ktorý je živený faktom, že za rozvoj galérie mylne považujeme lokálnu štandardnosť a v lepšom prípade štandardizáciu jej chodu v trochu širšom než lokálnom meradle. Odvolávanie odborných a v odborných kruhoch akceptovaných riaditeľov galérií sa u nás za posledných 15 rokov nikdy nedialo s víziou zriaďovateľa o konkrétnom zlepšení jej činnosti. (A všetci vieme, že také možnosti existujú.) Dôvody boli naopak vždy vágne, politikárske (napr. tlak miestnych, výstavne neúspešných umelcov), alebo korupčné a tým personálne podozrivé. Situácia sa opakuje aj v tomto prípade. Zriaďovateľ (KSK) nemôže očakávať, že galéria, pod akýmkoľvek vedením, zastúpi jeho kultúrno-politické povinnosti. Galéria sa môže odborne podieľať na spoločnej župnej vízii rozvoja kultúry, ale tá nevzíde z pera jedného riaditeľa. Košice sa môžu stať hlavným mestom Európskej kultúry 2013, súťažný projekt existuje a najmä ten má byť motiváciou pre širšiu kultúrno-politickú koncepciu, ktorá galériu zahŕňa a na ktorej sa galéria zúčastňuje. Dnes teda problém rozvoja Východoslovenskej galérie rozhodne nevyrieši odvolanie riaditeľa a vstúpenie do akéhokoľvek provizória - región Košice totiž na vedúcu pozíciu v galérii s tak výnimočnou zbierkou nedisponuje inými vlastnými kvalitnými odbornými kapacitami. Riešenie je vo vytvorení progresívneho plánu rozvoja kultúry v KSK, v jeho synergii medzi inštitúciami a nezávislými iniciatívami, v stanovení konkrétnych implementačných opatrení pre svoje kultúrne organizácie a až po ich plnení sa dá vyhodnotiť, do akej miery ktorý riaditeľ uspel. Očakávať, že každý riaditeľ na vlastnú päsť bezozbytku odhadne súčasné aj budúce očakávania zriaďovateľa je absurdné; navyše pri nejasnom systéme neexistujú objektívne kritériá pre hodnotenie a porovnávanie. Peter Markovič si sám zvolil svoj model vedenia galérie - organizoval zásadné opravy budovy, (ktorá našťastie neprešla pod správu Ústavného súdu) a výstavným programom konfrontoval regionálne umenie s umením v širších kontextoch. Môžeme mať voči konkrétnym aspektom jeho činnosti výhrady. Ale výhrada zriaďovateľa, ktorý nevynakladá žiadne extra financie na propagáciu svojej galérie, smerujúca k nedostatočnej návštevnosti sa nezakladá na reálnom vyhodnotení súčasného stavu kultúrnej vyspelosti, orientácie a vzdelanosti nášho publika.
Snaha zlepšiť činnosť galérie sa nemôže opierať o sny. Jedinou možnosťou je uplatniť širšiu víziu, ktorú vytvorí zriaďovateľ v komunikácii s odborníkmi, napríklad tak, ako vznikla Stratégia kultúrnej politiky v Žilinskom samosprávnom kraji. Iba týmto spôsobom sa dajú získať aspoň základné nástroje na posudzovanie kvality kultúrnych inštitúcií a ich vedenia.
Richard Gregor
výtvarný teoretik
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Východoslovenskej galérie
20.8.2008 14:20 | Z. Adamčiaková


Kto nič nerobí, nerobí ani chyby.
Skúsenosti potvrdzujú, že odvolaním sa činnosť organizácie zablokuje cca na 1 rok:
– kým sa zrealizuje konkurz,
– kým nový riaditeľ nastúpi,
– kým sa zorientuje a bude mať jasno čo, ako, s kým
Bude to stratený rok pre inštitúciu aj jej pracovníkov a naviac – nemusí to byť lepšie ....
Čo tak otvorené fórum – okrúhly stôl – povedať si čo sa nám nepáči, čo by sa malo zmeniť – ako by sa to dalo zmeniť .... alebo na internete otvorená diskusia ....(tu mi chýba internetová stránka galérie – možno i tá by zvýšila propagáciu, informovanosť a tým i návštevnosť galérie.) Neberme hneď sekeru – dobré rada, podaná pomocná ruka – často urobia viac osohu.
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Východoslovenskej galérie
20.8.2008 14:07 | Anna Pančurová

Niektore vystavy boli take, az mi bolo luto, ze nemam viac casu, aby som si ich mohla pozriet viackrat. To som u Petrovych predchodcov nezaznamenala.

apa
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Východoslovenskej galérie
20.8.2008 01:38 | Mária Lopatová

S udivením som si prečítala, že existuje petícia za odvolanie riaditeľa VSG, Mgr. Petra Markoviča. Ja, ako radový občan Košíc, som sa zúčastnila niekoľkých, podľa mňa, úspešných výstav, napr. spomienková výstava na Alexandra Eckerdta , výstava J. Jakobyho, či Európske svetelné kinetické umenie. Podľa môjho laického názoru boli pripravené na vysokej odbornej úrovni.
V dôvodovej správe k návrhu na odvolanie sa ako jeden z dôvodov odvolania uvádza pokles návštevnosti. Domnievam sa ale, že návštevnosť nemôže byť jediným kritériom pre hodnotenie činnosti riaditeľa kultúrnej inštitúcie, ako aj samotnej inštitúcie . Návštevnosť môžeme brať za smerodajnú napríklad pri futbalovom zápase a nie pri výstavách v galériách a múzeách. Myslím, že pri zachovaní aspoň trošky súdnosti, je potrebné zamerať sa minimálne na kvalitu jednotlivých výstav a tá je, podľa mňa, vo VSG vysoká. Kvalitné výstavy samozrejme ale so sebou prinášajú aj finančnú náročnosť .
Ďalším dôvodom na odvolanie, ktorý je v Dôvodovej správe uvedený, majú byť aj nedostatočné riadiace a manažérske schopnosti riaditeľa, no zároveň v druhej časti tej istej vety je vyzdvihnutá aktivita riaditeľa VSG v získavaní mimorozpočtových prostriedkov pre činnosť VSG, bez ktorých by sa mnohé výstavy neuskutočnili. V tomto prípade si autor Dôvodovej správy sám sebe protirečí. Nie je azda dôkazom minimálne dobrých manažérskych schopností riaditeľa získanie finančných prostriedkov na akcie, ktoré by sa nikdy neuskutočnili, ak by VSG fungovala len z prostriedkov zriaďovateľa???
Do vymenovania nového riaditeľa by dočasne mala túto funkciu zastávať PhDr. Mária Kostičová, ktorá je bývalou zamestnankyňou VSG a do dôchodku odchádzala z postu zástupkyne riaditeľa VSG.
V apríli 2008 KSK hodnotil jednotlivé kultúrne inštitúcie od roku 2003. VSG prešla pod zriaďovateľskú pôsobnosť KSK k 1.1.2006, takže predpokladám, že v prípade VSG mohlo ísť zo strany KSK len o hodnotenie za roky 2006 a 2007. Aj pri mojej snahe o zachovanie maximálnej objektívnosti sa mi však natíska otázka, aké argumenty majú tí, ktorí navrhujú dočasne menovať do funkcie riaditeľky PhDr. Kostičovú, že práve ona je tou správnou osobou, ktorá pozdvihne návštevnosť VSG a zrazu zabezpečí realizáciu nových príťažlivých foriem mimovýstavnej činnosti a zatraktívni postavenie VSG v sieti kultúrnych zariadení Košíc. V čase, kedy zastávala funkciu zástupkyne riaditeľky VSG a bola členkou vedenia, mala predsa iste celú škálu možností, ako tak „veľmi nepriaznivé postavenie VSG“ v rámci kultúrnych organizácií Košíc minimálne ovplyvniť, ak už nie zmeniť.
Pripájam sa k protestu voči odvolaniu Mgr. Petra Markoviča z funkcie riaditeľa Východoslovenskej galérie Košice.
Ing. Mária Lopatová
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Východoslovenskej galérie
19.8.2008 09:20 | Ivan Jančár

Pripájam sa k protestu proti odvolaniu Petra Markoviča z funkcie riaditeľa Východoslovenskej galérie, ktorej výstavný program významne napomáha k znovuobjavovaniu významu východoslovenského okruhu pre formovanie celého moderného slovenského výtvarného umenia, ale aj výstavám v širšom medzinárodnom kontexte. Je len prirodzené a podľa porovnania s ostatnými galériami aj ľahko dokázateľné, že náročný výtvarný program mapujúci nie príliš známe oblasti umenia sa odráža aj v nižšej návštevností, pričom galérie majú povinnosť práve takéto výskumy a výstavy realizovať. S Východoslovenskou galériou spolupracujeme dlhé roky. V tomto roku sme spolu pripravili výstavy A. Jasuscha, len na jeseň tohto roku preberáme dve výstavy - A. Eckerta a J. Collinasyho. Som presvedčený, ze aj skutočnosť, ze Galéria mesta Bratislavy prezentuje tieto výstavy náročnému bratislavskému publiku svedčí o vysokej úrovni výstavnej koncepcie riaditeľa Východosloveskej galérie.
PhDr. Ivan Jančár
riaditeľ Galérie mesta Bratislavy
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Východoslovenskej galérie
18.8.2008 22:12 |

Z dużym zaskoczeniem przyjąłem wiadomość o odwołaniu Petera Markovica z funkcji dyrektora Vychodoslovenskiej Galerii.Jako malarz, który miał zaszczyt prezentować swoje prace w koszyckiej galerii , podkreślić muszę przede wszystkim profesjonalizm organizacyjny i merytoryczny p. P. Markovica.Jego gruntowne przygotowanie jako historyka sztuki a także ogromna pasja, przenikliwość i intuicja jakimi kieruje się w swoich artystycznych wyborach, duży talent krytyczny i niepospolity warsztat eseistyczny, pozwalają twierdzić, że w osobie Petera Markowica jako prowadzacego Galerię Sztuki Współczesnej, Koszyce mają znakomitego przedstawiciela.
Piotr Wójtowicz
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Východoslovenskej galérie
13.8.2008 15:52 | Mária Mišková

Pripájam sa k zotrvaniu pána P. Markoviča vo funkcii riaditeľa VsG, s ktorým nás viažu pravovné kontakty pri realizácii viacročného a medzinárodného projektu CEZ OCEÁN/ACROSS THE OCEAN pri uvádzaní významného kanadsko-slovenského fotografa Yuriho Dojca a to nielen v rámci Slovenska ale aj v zahraničí ( Česká republika, Poľsko, Maďarsko, perspektívne Ukrajina /. Peter Markovič svojimi bohatými skúsenosťami a kurátorskou činnosťou zvýznamňuje t=úto svetovú osobnosť ( s vrúcnym vzťahom k rodisku a Slovensku )a pripravuje podmienky pre Dojcove ukotvenie v kontexte slovenskej výtvarnej kultúry, čím aj Východoslovenská galéria v Košiciach prekračuje rámec svojho lokálneho pôsobenia.
Mgr. Mária Mišková
Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Východoslovenskej galérie
13.8.2008 12:33 | Peter Kupčík

Aby boli jasné aj argumenty druhej strany, vedenie KSK vyčíta p. Markovičovi hlavne pokles návštevnosti v galérii a absenciu návrhov na zlepšenie toho stavu. Okrem toho ešte nejaké nedostatky pri následnej finančnej kontrole, ale tie sa nájdu všade, kde sa kontrola robí.
Dôvodovú správu k návrhu si budete môcť prečítať zajtra na tejto adrese: http://zastupitelstvo.vucke.sk/Lists/Zasadnutia/JednoZasadnu tieB.aspx?zsID=13
(hľadajte bod 22).Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (19)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Umenie
Kultúra

Súvisiace regióny
Košice


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS