spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Zachráňte prístup pre občanov ku Karloveskému ramenu a Dunaju

Poslanci Miestneho zastupiteľstva v Karlovej Vsi odsúhlasili predaj obecných pozemkov v oblasti Karloveského ramena netransparentným spôsobom - bez výberového konania a so zmenou územného plánu spoločnosti Karloveské rameno, patriacej impériu J&T. Podľa platného územného plánu má táto lokalita slúžiť pre šport a oddych všetkých občanov Bratislavy.

Týmto rozhodnutím sa výrazne obmedzí rozvoj športových aktivít v tejto oblasti, ktorým sa venuje najmä mládež, a zamedzí sa prístup občanov k ramenu Dunaja.

Máme obavu z rozširovania developerských aktivít pri Karloveskom ramene.

Rozhodnutím poslancov sa tak časť Karloveského ramena stane súkromným, uzatvoreným priestorom, kam nebudú mať občania a športovci  prístup.

Ostro protestujeme proti rozhodnutiu poslancov Miestneho zastupiteľstva Karlovej Vsi takýmto spôsobom predať pozemky v Karloveskej zátoke.

Preto žiadame:
  1. Žiadame zastaviť takýmto spôsobom realizovaný predaj pozemkov v Karloveskej zátoke v Bratislave.

  2. Žiadame zmluvne zaviazať kupujúceho tak, aby dodržal podmienky platného Územného Plánu Hl. mesta SR Bratislavy, v ktorom je pre Karloveské rameno a predmetné územie stanovená funkcia: zariadenia pre šport, telovýchovu a športové aktivity vo voľnom čase.

  3. Žiadame zabezpečiť v podmienkach  kúpnej zmluvy rozsah predanej parcely tak, aby nebol obmedzený prístup občanov k ramenu Dunaja cez pozemky mesta.


Občania Karlovej Vsi a celej Bratislavy

Aktualizovane znenie - doplnenie Máj 2010:
 
Žiadame primátora, poslancov MČ Karlova Ves aj starostku MČ Karlova Ves, aby podnikli všetky kroky na zabránenie výrubu stromov a výstavbe ďalšieho bytového domu v Karloveskej zátoke vedľa existujúcich dvoch, nakoľko ide o územie určené podľa platného Územného plánu na šport a rekreáciu a premenovanie bytového domu na Ubytovňu pre športovcov je len prostriedok na obídenie zákona.Petičný výbor Zachráňte prístup pre občanov ku Karloveskému ramenu a Dunaju:

JUDr. Iva Lukačovičová, bytom ul. Na Riviére 22, 841 04 Bratislava 4    
Ing. Jaroslav Kohn, bytom Lykovcová 1, 841 04 Bratislava 4
Martin Marček, bytom Nad Dunajom 6, 841 04 Bratislava 4
Alexander Vojček, bytom Lykovcová 1, 841 04 Bratislava 4


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Zachráňte prístup pre občanov ku Karloveskému ramenu a Dunaju
15.9.2010 21:02 | Rudolf Lachkovič

Karloveské rameno nie je problém LEN vodákov.

Najvážnejšie je, že po dokončení už len krátkeho úseku, ktorým sa spojí cyklotrasa od Tatranu K.Ves s promenádou väčšina si ju nebude môcť užiť (ideálne to budú mať len majitelia nových bytov).

Navždy stratíme možnosť prísť ku Karloveskému ramenu z Dlhých Dielov, zaparkovať a vybrať sa na korčuliach do mesta na zmrzlinu popri Dunaji. Proste bude tam miesto najviac pre cca 10 vozidiel, a to ako keby nebolo nič.
Neostane nič iné, ako len naďalej chodiť do Petržalky na hrádzu. Alebo, ak chcete niečo zmeniť pridajte sa k Petícii.
Ad: Zachráňte prístup pre občanov ku Karloveskému ramenu a Dunaju
15.9.2010 00:02 | dcéra

Neničte všetko čo sa dá. Dvadsať rokov som tu bývala a dodnes sem chodím každý víkend športovať.
Ad: Zachráňte prístup pre občanov ku Karloveskému ramenu a Dunaju
10.6.2010 15:41 | katarína Hanáková

Nie som veriaca, ale ak by existovalo nejaké to peklíčko, tak sa do neho dostanem (hoci aj smaovraždou :-)), aby som videla ako sa tí úplatní páni poslanci a iní "dobrodincovia", korí majú svoje ctené prsty v tejto nehoráznosti a megapodvode smažia v ohni pekelnom
Ad: Zachráňte prístup pre občanov ku Karloveskému ramenu a Dunaju
14.5.2010 08:53 | -

žiadate zastaviť predaj, alebo zmluvne zaväzovať kupujúceho???
Ad: Zachráňte prístup pre občanov ku Karloveskému ramenu a Dunaju
13.5.2010 17:45 | Mamina

Niektorých poslancov by bolo vhodné defenestrovať hneď po tom, ako ich uvedú do funkcie a nečakať, keď začnú pracovať !!!
Ad: Zachráňte prístup pre občanov ku Karloveskému ramenu a Dunaju
13.5.2010 10:24 | Albert Liptovský

Patrím k skupine " starých " karlovešťanov, kde som žil od roku 1950. V minulom období, keď sa zrodil tento " geniálny" nápad s odpredajom pozemkov som bol prednostom Miestneho úradu v KV. Z tohto dôvodu poznám problematiku predaja dosť podrobne. Nikdy a to zdôrazňujem, nikdy, sa nejednalo o zlepšenie podmienok pre vodákov, karlovešťanov prípadne návštevníkov ramena. Vždy išlo o splnenie záujmov J§T.Už návrh na predaj bol predložený tak, že navrhujúci ani neupresnili o ktorý pozemok sa jedná, ale predložili v návrhu iba čísla parciel. Návrh nebol prerokovávaný v žiadnej komisii a ani na miestnej rade. Jednoducho jeden poslanec z väčšiny to navrhol priamo na rokovaní zastupiteľstva a vládna väčšina "zabrala". Starostka návrh zamietla ako pre obec nevýhodný. Poslanci to však opäť odhlasovali. Od júna minulého roka, kedy prehlasovaná starostka už musela zmluvu podpísať bol rok pokoj. Starostka zmluvu podpísala aj preto, že vodáci súhlasili s predloženým návrhom vybudovania novej modernej lodenice. Hoci úrad ešte za mojej éry viackrát žiadal J§T o vrátenie podpísanej zmluvy a úhradu prostriedkov J§T okrem sľubov nereagovala. A naraz, asi preto, že sa blížia voľby a mohla by byť zvolená nová generácia poslancov a vedenia mesta narýchlo sa s predajom šturmuje. Alebo pred voľbami je každé euro dobré?
Zaujímavý je i opakovane používaný scenár p. Bertu: Keď je problém treba poveriť kontrolórku prešetrením a podaním návrhu. A potom sa stačí iba vyhovárať : "však kontrola to tak zistila a navrhuje takéto riešenie a my poslanci iba plníme odporúčenia kontrolórky." Za mojej éry to bolo najmenej päťkrát a scenár sa pravidelne opakuje.....
Ad: Zachráňte prístup pre občanov ku Karloveskému ramenu a Dunaju
11.7.2009 18:45 | marián poor

súhlasím s petíciou.
Ad: Zachráňte prístup pre občanov ku Karloveskému ramenu a Dunaju
6.12.2007 08:13 | Noro Brázda

Je zaujímavé, že p. Kadnár tvrdí, že má podporné stanoviská klubov, pričom už z letmého pohľadu na zoznam signatárov je zrejmé, že ju podpísali desiatky vodákov z tamojších klubov. Niečo asi nebude v poriadku...

Argumenty typu "rastie tam burina, tak to radšej predáme" sú už typickou šablónou (rovnako sa zdôvodňoval aj predaj pozemkov pod PKO a množstvo ďalších). Nie je burina (a stav lokality vôbec) skôr (zlou) vizitkou a problémom jej správcov (t.j. miestnej samosprávy), než dôvodom na predaj? Zátoka je jedno z posledných verejnosti dobre dostupných území s prírodným charakterom a špecifickou atmosférou. Je mi ľúto, že niekto má potrebu takéto územia modernizovať (rozumej zabetónovať). Presne podľa hesla "budeme to vylepšovať aj keby sme to mali úplne zničiť".


Ad: Zachráňte prístup pre občanov ku Karloveskému ramenu a Dunaju
5.12.2007 14:49 | Martin Nýdr

JaT žiaľ asi nepremôžeme. Je tu veľa nečestných a úplatných ľudí a preto to je ťažké. Jedine že by toto impérium niekto zničil zvnútra.
Čo myslíte, pre koho sa upravujú brehy zátoky, pre koho energetika budovala nové nn rozvody? Sú to dlho pripravované procesy a tento predaj je už dávno dohodnutá vec. Pozrite si to korzo, ktoré tu investor veľkodušne vybudoval za veľké milióny. Chodník už opravovali, stožiare VO dobetónovávali, menili svietidlá, elektovýzbroje, trávu kosiť nemá kto. Tak bude vyzerať aj tá lodenica ktorú zadarmo urobia, ktorá bude stáť akože milióny. Tie rozprávočky o tom ako chcú dobre športu občanom a prírode, tak tie nech si nechajú, za všetkým je biznis veľké prachy a veľké provízie a úplatky - samozrejme nič nieje dokázateľné. Čo myslíte kto platí ľúdí, čo načiernoa akože zadarmo lepia predvolebné palgáty, kto financuje, tie kampane dalo by sa pokračovať.. je to jeden hnus ktorý musí iba generačne zmiznúť/možno/
Ad: Zachráňte prístup pre občanov ku Karloveskému ramenu a Dunaju
5.12.2007 10:45 | Matúš Šrámek

Nadväzujem na poslednú vetu príspevku p.posl.Kadnára: Verím, že zvíťazí zdravý rozum a čas nám dá za pravdu.Nemyslím si že to čo obhajuje p. Kadnár bude raz víťazstvo zdravého rozumu. Doterajší vývoj podmienok života Karlovešťanov v ostatnom časen na to vonkoncom nedávajú nádej. Pýtam sa je výsledkom zdravého rozumu to, že K.Ves s dnešným počtom obyvateľov má kultúrny dom, ktorý si postavili Karlovešťania v r. 1962, keď mala ich obec o niečo viac ako 1000 obyvateľov? Je takýmto výsledkom skutočnosť, že na mieste (v centre ) kde by mal stáť objekt celoobecného významu napr.kultúrne a spoločenské centrum, alebo športová hala dnes stoji bebzínová pumpa a onedlho tam bude stáť aj Lídl.Je takýmto výsledkom proces zahusťovania výstavby a s tým spojené zhoršovanie životných podmienok v našej mestskej časti? Bol takýmto počinom súhlas s výstavbou dvoch obrovských bytových komplexov v
Karloveskej zátoke na mieste kde mohli stáť objekty pre oddych a šport nie len Karlovešťanov. Mohol by som pokračovať. So zreteľom na tieto skusenosti som jednoznačne na strane tých ktorí podporujú predkladanú petíciu.

5.12.2007
Matúš Šrámek
Ad: Zachráňte prístup pre občanov ku Karloveskému ramenu a Dunaju
3.12.2007 21:02 | Luciša

Nedá mi nereagovať. Sama som vodák, obyvateľ KV. Práve som si prezerala anketu o najlepšieho športovca bratislavy roka. Z 15 nominovaných je 7 vodákov. Keď prídete do Viedne, do Budapešti, lodenicami sa to len tak hemží. Ako je tomu v Bratislave? Lodenica Interu sa predáva, petržalské lodenice bojujú o prežitie, bratislavský staviteľský boom neobišiel ani ich. Po tom, čo spoločnost Karloveské rameno dostavala domy pri zátoke, nepredĺžili šlepom nájomné zmluvy. Samozrejme pre ich havarijný stav. Teraz má zmiznúť aj lodenica KVŠ. Pán Kadnár si však určite stojí za svojím slovom. Po čítaní jeho slov som nadobudla presvedčenie, že investor určite nepostaví ďalšie megalománske baráky a lodeničku zastrčenú v svahu, kde nie je riešený ani prístup k vode (ani pre vodákov, ani pre pospolitý ľud). Postaví exkluzívnu lodenicu, pýchu Bratislavy, kde sa zmestia všetci - turisti, štrekári, medici, zjazdári. No a keby to náhodou nevyšlo, nejaké vysvetlenie sa nájde, že pán Kadnár???
Ad: Zachráňte prístup pre občanov ku Karloveskému ramenu a Dunaju
3.12.2007 15:34 | koloman just

Tak nám treba! Nik sa nezastal KV.pristavani sídliska! nik sa nestaral za likvidovanie lesov,parkov, historických budov v Bratislave a okolí. Až keď sa "nás" to priamo dotkne!Z lodenice mali záujem o KV.?Tu sa postavia "na čierno" obrovské budovy,ničia kultúrne pamiatky a historické domy a nič sa nedeje.Úradniček si kľudne sedí na svojom poste a ticho rozhoduje o osude Bratislavy! Nik nezisťuje kdo to tam sedí a prečo tak rozhodol ako rozhodol. Pri volbách všetci milujú Bratislavu a pri tom ju ani nepoznajú. Vedia kde je ešte nejaká nehnuteľnosť a treba ju vytrhnúť Bratislave za lacnú cenu a aj krivdu spáchanú jednotlivcom.Nemali sme hlavného archirekta Bratislavy a ten čo teraz prijal túto funkciu vie že nemá žiadne právomoci, ale dostal dobrý plat a hraje sa na piesočku nás všetkých.Takže zbohatlíci, úplatkári a hajzel akéhokoľvek druho, potichu pracuje do svojeho vačku. Dali sme také právomoci našim "veľkým" aby vydávali nezvratné rozhodnutia o osude Bratislavy.viď karpatské vinohrady, budova vedľa mostu v Petržalke, čierna stavba pri Blumentále, sídlisko v Karlovej vsi,stavba mostov na Dunaji ktoré neriešia dopravu, búranie historických častí mesta a okolia a všeličo iné čo vidíte pri prechádzke v meste. Takže sa nečudujme ako dopadne aj táto lodenica. bratislavčan
Reakcia na p. Kadnára
3.12.2007 13:36 | občan Karlovej Vsi

Milý pán Kadnár,
istým ľuďom tu odporúčate návštevu očného lekára. Máte pravdu, navštívim ho, lebo to čo tu píšete a ja to čítam - nemôže byť pravda. Bývam v Karlovej Vsi niekoľko desaťročí, mám tam početnú rodinu, stovky známych a priateľov. Často sa bavíme o Karlovej Vsi a výstavbe, toto je totiž téma, ktorá Karlovešťanov mimoriadne zaujíma a trápi. Ale ako náš zástupca o tom isto viete. Veď súčasná starostka vyhrala voľby zrejme vďaka heslu: STOP VÝSTAVBE V KARLOVEJ VSI. Škoda že jej plnenie toho hesla neostalo dlho, mala naše sympatie. Z týchto niekoľko sto známych nie je NIK (NIKTO, ani 1ks) za výstavbu predajne LIDL, nechápem tento fenomén, vraj výsledky ankety ukázali že občania tam ten ich hangár chú mať. Neviem kde a kedy sa ten prieskum konal. Takisto aj aktuálna téma - Karloveská zátoka, myslíte že tam občanie KV výstavbu chcú? Za koho nás máte? Vy idete obhajovať cenu 4500,- Sk/m2?? Za koho nás mate? My tu bývame vieme za koľko sa predáva m2 v Karlovej Vsi. A to tá lodenica sa má postaviť z uvedenej ceny?
Čo vás motivuje predávať danú parcelu? Peniaze do rozpočtu? Tak prečo je taká nízka? Ako moze poslankyňa do novím prehlásiť že hlasovala za, ale k cene sa vyjadriť nevie, pretože nie je odborníčka na reality? Veď pri predaji čohokoľvek je takmer vždy prvoradá.
Posmievate sa vy, poslanec karloveského zastupiteľtva, ako to tam v zátoke vyzerá. Čo ste spravili preto aby to tam bolo krajšie? O aké fondy ste sa zaujímali, kde všade ste hľadali financie na revitalizáciu, skrášlenie tejto časti Karlovky? A prečo ste nič nezohnali? To je totiž o.i. vaša práca, nie len pekná fotka s predvolebným heslom 2 týždne pred voľbami. Nie arogantne sa vysmievať miestnym "pltníkom" že vykonávajú svoju činnosť v hrdzavých šlepoch, garážach a búdach a Váš názor nezdieľajúcu časť občanov KV posielať očnému. Váš príspevok vyzerá skôr ako od PR managera J&T a nie ako zástupcu občanov Karlovej Vsi.

Prosím všetkých o ospravedlnenie trošky emócii v príspevku, Karlovešťania ich dôvod isto poznaju.

Ďakujem
Ad: Zachráňte prístup pre občanov ku Karloveskému ramenu a Dunaju/Kadnár Róbert
30.11.2007 19:05 | PS

1.Vážený pán poslanec Kadnár "dovoľuje" si pochybovať nad spôsobom takto vedeného predaja- teda najmä v jeho formulácii- zdôvodnení(ako budúci právny predpoklad zakotvenia do zmluvy). Citujem úryvok z Vašej reakcie: "Rozsah výstavby, ako aj dispozičné riešenie bude uzatvorené pred podpisom zámennej zmluvy s kupujúcim. Štúdia, ktorá bola v materiály na zastupiteľstve nie je záväzná"!!!
Akú má potom logiku baviť sa výhodnosti predaja a
-Stanovovať cenu lodenice z architekt.štúdie - a najmä priamo ju posunúť do ceny kúpy- to je teda prisilná káva! Sám viete, že ako sa bude stavba projektovo a legislatívne vyvíjať cena sa bude radikálne meniť! Veď po štúdii- a tá sa musí teda poriadne "prekopať" pôjde ako prvý stupeň na úrad: Dokumentácia pre územné rozhodnutie, potom Dokumentácia pre stavebné povolenie, a až po Realizačnej dokumentácii sa dajú náklady ako tak akceptovať! Tento proces môže v Bratislave trvať aj 1 rok! Kde je zohľadnená inflácia, neustále zvyšovanie ceny stavebných prác. Kto zaplatí nárast nákladov keď sa objavia napr. nejaké závažné problémy s inžinierskymi sieťami celomestského významu, ktorými je parcela lodenice prešpikovaná! Kde je záruka, že keby takáto situácia nastala a potrebné náklady na dokončenie lodenice by sa zvýšili rádovo o milióny- kto zabezpečí aby sa dokončila?!
Ale ja som človek ústretový,a chcem veriť, že to "zatiahne" Karlova Ves a moderná mestská lodenica sa dokončí. Kupujúci konečne dostane pozemok, zrealizuje tam niečo v súlade s územným plánom a najmä v súlade s predstavami občanov mesta a Karlovej Vsi, a vlastne vybuduje si tak "nehynúci pamätník".Napadá mi ako bude v kúpnej zmluve podchytený tento aspekt, teda, že naozaj aj tam niečo postaví, v akom rozsahu a v akom časovom horizonte!
Už jediným neuralgickým bodom je len ten prístup k vode- myslím si, že by mal byť mimo jurisdikciu kupujúceho!, a je to všetko v najlepšom poriadku.
Takže petícia by mala dobehnúť, dať jasne najavo mienku občanov, vy- teda poslanci "realizátori vôle ľudu" to dodržíte, a občania mesta a Karlovej Vsi budú mať ďalšiu neopakovateľnú lokalitu.

2.Nechcem kaziť túto "vzletnú náladu", ale musím sa zastať kamarátov vodákov na šlepoch.
Treba o tejto téme diskutovať. Vidím riešenie v osadení nových vyhovujúcich šlepov aj formou darovania vyradených- možno od Slovenskej plavby a prístavov,a.s.?,
v revitalizácii Karloveského ramena vodohospodárskymi úpravami?- aby sa ďalej nezanášalo...
Šlepy sú unikát, v nejakom rozsahu by mali zostať, samozrejme na vyhovujúcej estetickej a technickej úrovni, minimálne ako atrakcia Karlovej Vsi. Je tu veľký potenciál bez záberu pozemkov riešiť vodácky výcvik, prácu s mládežou i vrcholový šport!
Poznámka: "Voľne pohodené lodičky a móla" z architekt. štúdie riešenia ramena mi pripomínajú vizualizácie arch. Van Egeraata na River Parku. To je tak možné v Holandsku na kanáloch, ale nie v Karloveskom ramene, kde pri povodňových stavoch môže tiecť aj 500 m3/s. Tu sa veru šlepy najviac osvedčili..

3.Na záver niečo odľahčené: Estetika krajiny a teda aj pohľadov na nábrežia je veľmi citlivá záležitosť. O tom asi veľa vieme aj my vodáci. Chcel by som Vás preto pozvať niekedy na jar 2008 na celodennú diskusiu na túto tému, formou 1 dňového protiprúdneho splavu na trase: Karlova Ves-rameno-Dunaj-Devín-Morava a zpäť, loď: dvojmiestne canoe, pohonná jednotka: vlastná sila a dve pádla.

S pozdravom PS, jeden z celoživotne "vyvolených" vodákovAd: Zachráňte prístup pre občanov ku Karloveskému ramenu a Dunaju
30.11.2007 14:23 |

Vážený pán poslanec,

mne sa zdá demagogické stále rozprávať o zátoke plných haraburd a starých šlepov. Vy sa tu a v novinách vyjadrujete ako keby sa o to nikto nestaral a vodáci o to nemali záujemn. Na tých šlepov a v tých garážoch prebieha od skorej jary až do neskorej jesene pravidelný vodácky výcvik, či už pre študentou, mládež alebo pre deti z Karlovej Vsi a iných časti mesta počas letných prázdnin. Zabezpečiť túto činnosť stojí nemalé peniaze, pritom potom neostáva veľa peniazí na skrášľovanie areálu. Aj ked sa o to každá lodenica maximálne snaží. Mne osobne je oveľa dôležitejšie poznanie, že moje deti majú kam chodievať a tráviť svoj čas rozumnou činnosťou, ako nejaká krásna promenáda na ktorú sa dá pekne pozerať aj s vody. Najmä keď sa budem musieť báť, že ma tam prepadne banda mladistvých, ktorý, pretože nemajú kde tráviť svoj volný čas sa zabávaju týmto spôsobom (chodte sa tam niekedy po prechádzať v piatok večer).
A ked sa niekedy pôjdete previesť na loďke tak zistíte aj vy (aj bez naštevi očného lekára) že tá príroda je tam ešte naozaj panenská. Aspoň bobry čo tam sú si to myslia:))

Som rád, že je snaha postaviť novú lodenicu, len by som rád mal istotu, že sa bude naozaj ako lodenica používať a že ju budú moje deti môcť používať aj o 10-15 rokov. (jedná budova tam už tuším stojí čo mala slúžiť ako lodenica a teraz neviem čo v nej je). Neviem si osobne moc predstaviť ako sa všetky lodenice napracú do jednej, aj keď trojposchodovej, ale verím, že to máte doriešené. Spoliehám, že komisia zriadená zo zástupcov vodáckych klubov, ktorá bude s projektantom konzultovať všetky konkrétne požiadavky, bude naozaj založená zo zastupcov klubov. Tvrdíte, že veríte, že zvíťazí zdraví rozum, takže to chápem tak, že s bodmi petície súhlasíte.
A prosím, nerozprávajte tu o skupine ludí čo háji svoje záujmi, lebo aj to je demagogia.
Ad: Zachráňte prístup pre občanov ku Karloveskému ramenu a Dunaju
29.11.2007 18:08 | Tomas

Vážený pán poslanec, ide vám o dunajskú promenádu, alebo iba o predávaný kus pozemku? Na realizáciu toho prvého bude musieť hlavné mesto ešte veľa šporovať...
Ako chcete tvoriť panorámu Bratislavy od vody, keď z nej uvidíte akurát monolitický River-Park?
Prečo chcete búrať Lodenicu (vodácky klub, drevená), ktorú je súčasťou vedeckých publikácii o dejinách architektúry Slovenska v 20. storočí?
Ad: Zachráňte prístup pre občanov / PS
29.11.2007 08:45 | tomas

V zásade s Vami (08:20) súhlasím, nemyslím si však, že investor chce kúpiť územie na účely, ako píšete, a dokonca ako predpokladá Nový územný plán.
Napokon, neodoslala práve starostka mestskej časti Karlova Ves Hlavnému mestu SR (magistrát) požiadavky na zmeny a doplnky Nového územného plánu?
Ad: Zachráňte prístup pre občanov/Tomas
29.11.2007 08:20 | PS

1,Poslanci si naozaj pozývajú koho chcú, ale keď tam bol zástupca vodákov prečo sa neobhajoval aj kupujúci?
2,3,Načo bremeno?!- jednoducho predám čo chcem a nebudem sa baviť o bremene!
A veru ak niekto nedodrží čo sľúbil, a k čomu sa zaviazal to je jeho vizitka, ale aj vizitka práce poslancov, stavebného úradu, územeno- regulačných orgánov mesta ako takých...atď. A povedzme si aj vizitka úrovne občianskej spoločnosti a záujmu ľudí o verejné dianie...
4,Momentálny stav územia je naozaj nereprezentačný Je to najmä otázka financií. Mesto a Karlova Ves by v tomto priestore potrebovali reprezentačný nástup k ramenu Dunaja , ktorý by najmä terénnymi, sadovými úpravami,osvetlením, komunikačnými plochami pre chodcov, bicyklistov v súčinnosti s mobiliárom podtrhol neopakovateľnú panorámu na rameno a Dunaj. Nie je tu rozpor ani s proporčným umiestnením objektov vybavenosti napr. altánkov, ľahkého občerstvenia, fitness prvkov v prírode, a najmä novej mestskej funkčnej a elegantnej lodenice. Je obrovská škoda, že sa nepracuje s revitalzáciou, zakomponovaním funkčných a estetických plávajúcich šlepov- lodeníc. Také niečo sa len tak nedá hocikde umiestniť na Dunaji, ani sa nenájde len tak na Slovensku. Dunaj v oblasti Karlova ves - Devín je neopakovateľný fenomén v rámci Slovenska i Dunaja ako takého. Vyrástli tu mnohí reprezentanti, olymionici ba dokonca olympijskí víťazi, a aký význam má šport, príroda a vodáctvo v tomto uponáhľanom svete na ľudí je nevyčísliteľné...
To je samozrejme môj názor.
Konečne dotknuté územie je v Územnom pláne okrem priradenej funkcie: zariadenia pre šport, telovýchovu a športové aktivity vo voľnom čase, označené písmenom X, to znamená, že každý developer v území musí včas overovacou archit.- urbanistickou štúdiou preukázať možnosti územia, a ešte podrobnejšie upresniť jeho náplň.
Ad: Zachráňte prístup pre občanov/Pavel Slovák
28.11.2007 20:42 | tomas

Ad 1)
Zastupiteľstvo je aj nie je súd. Ak nemá informácie (materiál), môže pozvať na prerokovanie tých, ktorí niečo chcú a udeliť mu slovo (zákon o obecnom zriadení); karloveskí poslanci a ct. starostka sa však stali napospol a unisono hovorcami tomu, o čom ani nevedia...
Ad 2), 3)
Neviem, či je vecné bremeno ako podmienka predaja - lebo o to vlastne ide - potrebná, pretože územný plán platí pre každého, hoci je omaľovánkou a zmeniť sa môže skutočne na počkanie (tunajšia samosprávna prax). Skutočne si však myslíte, že verejný šport (športoviská pre všetkých) sú portfóliom "kupujúcej organizácie"? Nie je to trochu naivná myšlienka? (Prístup pre všetkých je zabezpečený len vtedy, keď organizácia buduje nákupné strediská.)
Ad 4)
Ide Vám prosím o Karloveské rameno ako v zásade prírodno-krajinný úkaz ("šperk prírody"), alebo aj Vy si ho neviete predstaviť bez masívneho "investičného rozvoja"? Nie je známe, čo (akú funkciu) a v akom rozsahu navrhujete (vrátane prípadných stavieb); na rovinu si myslím, že po predpokladanom uskutočnení predaja tam pribudnú akurát bytovky, tak ako v susedstve, obohatené nanajvýš o nejaké priestory na vodný šport pre niektorých...

Ad: Zachráňte prístup pre občanov ku Karloveskému ramenu a Dunaju
28.11.2007 19:40 | Pavel Slovák

1.Petícia je najmä proti takémuto netransparentnému spôsobu predaja pozemku, kde sa pred hlasovaním napr."nikto z kupujúcej spoločnosti "ani len neunúval" zúčastniť sa a odpovedať na otázky. O to vehementnejšie a diletantsky sa tento predaj snažili obhajovať niektorí poslanci.
2.Takže v odôvodnení predaja (ide to ďalej na odsúhlasenie od mestských poslancov a primátora) nie sú naformulované podmienky pre kupujúceho, ktoré by ho zaviazali, že dodrží komplexne na celom získanom území podmienky Územ. plánu Hl.mesta SR Bratislavy- t.j. zariadenia pre šport, telovýchovu a športové aktivity vo voľnom čase. Síce to kupujúca organizácia sľubuje v médiách, ale petícia žiada aby to bolo zakotvené v kúpnej zmluve.
3.Úplne arogantné z kupujúcej strany, a aj zo strany niektorých poslancov je, že neurčili a teda nezmenšili rozsah predaja parcely na zabezpečenie zmysluplného-funkčného" a trvalého prístupu občanov k ramenu Dunaja. Momentálne v grafike návrhu na predaj parcely absolútne táto možnosť neexistuje!
4.Petícia nie je proti výstavbe- "harmonzácii" územia pre výstavbu zariadení pre šport, telovýchovu a športové aktivity vo voľnom čase!
Mesto Bratislava a Karlova Ves obzvlášť si musia tento posledný "šperk prírody" pri Dunaji chrániť! My občania tohto mesta len chceme mať dohľad nad "správou vecí verejných" a aj nad chodom tejto konkrétnej situácie.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (23)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Šport
Voľný čas
Životné prostredie

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt