spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Výzva komisárovi EÚ za zachovanie zákazu predaja produktov z tuleňov

Svetová a zvlášť európska verejnosť už dlhú dobu so znepokojením sleduje praktiky komerčného lovu tuleňov v Kanade, pri ktorom sú každoročne státisíce tuleních mláďat na smrť ubité alebo stiahnuté z kože za živa. Desaťročia trvajúce snahy milovníkov zvierat o zákaz tejto krutej formy lovu zostali kanadskou vládou dosiaľ z väčšej časti ignorované.

V tomto roku sa Belgicko a Holandsko rozhodli vyhovieť  požiadavke svojich občanov a prijali zákon zakazujúci predaj výrobkov z tuleňov na svojom území. Tento úspech však teraz ohrozuje úmysel kanadskej vlády vyvinúť tlak na ich zrušenie. V auguste tohto roku napadla na svetovej obchodnej organizácii (WTO) tieto legislatívne opatrenia ako odporujúce pravidlám voľného obchodu. Sme však presvedčení, že spomínané opatrenia sú prijaté v plnej zhode so všetkými pravidlami WTO.

V tomto spore ide viac než o tulene a dve európske krajiny. Prípadný úspech kanadského zámeru by podkopal všetky podobné snahy o zákazy, ktorých cieľom je ochrana zvierat pred krutými praktikami. Preto je dôležité, aby sa komisár EU pre obchod, ako zástupca krajín EÚ vo WTO dozvedel, že verejnosť to s ochranou zvierat myslí vážne a od svojich európskych zástupcov žiada nekompromisný postoj.

Žiadame komisára Mandelsona, aby dôsledne obhájil záujmy Belgicka a Holandska a aby ubránil ich národné zákazy proti kanadskému zámeru. Nižšie prikladáme list ktorým sa na pána Mandelsona obraciame.

Vyzývame každého kto sa cíti byť oslovený touto iniciatívou, aby sa k nej pripojil svojim elektronickým podpisom a využil tak možnosť aktívne prispieť k zmenšeniu utrpenia bezbranných zvierat!

Ďakujeme Vám!

Vážený pán Mandelson,

Koncom septembra kanadská delegácia pri Svetovej obchodnej organizácii (WTO) predložila delegácii Európskych spoločenstiev a predsedovi orgánu WTO pre urovnanie sporov  žiadosť o konzultáciu ohľadom legislatívneho opatrenia prijatého v Belgicku a Holandsku, ktorým tieto krajiny zakázali dovoz a predaj produktov z tuleňov.

Ako viete, lov tuleňov je dlhé desaťročia silne odmietaný občanmi EÚ, ich zástupcami v Európskom parlamente a súcitnými ľuďmi na celom svete. Tento záujem bol základom pre pozitívne legislatívne opatrenia v krajinách ako USA a Mexiko, ešte predtým než sa tak stalo v EÚ.

Zákony napadnuté Kanadou jednoducho predznačili čo by podľa mňa mala prijať nie len EÚ ako celok, ale aj ďalšie štáty.

Tieto zákony boli vypracované s ohľadom na pravidlá medzinárodného obchodu s jasným zámerom pretaviť do zákonov verejný morálny záujem zdieľaný väčšinou občanov dotknutých krajín. Vzhľadom na to, že podobný verejný morálny záujem existuje v EÚ ako celku, si myslím, že namiesto ustupovaniu kanadskému zámeru podkopávajúcemu existujúce zákazy, nadišiel čas prijať celoeurópsky zákaz pre produkty z tuleňov.

Píšem Vám preto a žiadam Vás, aby ste urobili všetko čo je vo Vašej moci, aby ste zabezpečili, že Európska komisia nielen dôsledne ubráni existujúce národné zákazy týkajúce sa výrobkov z tuleňov, ale tiež bude konať tak, aby ich rozšírila do celej EÚ, aby ochránila tulene pred krutosťou a aby rešpektovala morálne zásady veľkej väčšiny občanov EÚ.

Ďakujem Vám.


S pozdravomPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Výzva komisárovi EÚ za zachovanie zákazu predaja produktov z tuleňov
15.7.2008 01:15 | Alzbeta Nemcekova

treba im pomoct
Ad: Výzva komisárovi EÚ za zachovanie zákazu predaja produktov z tuleňov
5.12.2007 09:55 | ZuSka

Veronika, tým ľuďom cítenie chýba, pre to je komunikácia s nimi tak náročná. Väčšinou sú to silne zakomplexovaní jedinci, ktorí proste nechápu.
PS: Skús aj Slovenskému poľovníkovi vysvetliť aby nelovil. Asi nepochopí:(
Ad: Výzva komisárovi EÚ za zachovanie zákazu predaja produktov z tuleňov
26.11.2007 21:01 | Veronika Fábryová

prosím nelovte tých tuleňov. Aj oni majú právo žiť. Aj oni majú city. Tak isto ako aj vy a ostatní ďalší. Vžite sa do kože tuleňa a potom pocítite tú hroznú bolesť a utrpenie ako tulene!!!
Ad: Výzva komisárovi EÚ za zachovanie zákazu predaja produktov z tuleňov
26.11.2007 16:18 | Michal Horný

A my sa nazývame "páni tvorstva", nenachádzam slov
Ad: Výzva komisárovi EÚ za zachovanie zákazu predaja produktov z tuleňov
14.11.2007 13:04 | kambium

Pripájam sa k výzve. Pre tých, ktorí si nevedia predstaviť, ako taký lov tuleňov prebieha pripájam adresu...: http://www.youtube.com/watch?v=WeYPM8ncsR8Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (5)

 Kontakty:
Sloboda zvierat

Súvisiace témy:
Európska únia
Ochrana spotrebiteľa
Ekonomika
Zvieratá
Ochrana prírody

Súvisiace regióny
Belgicko


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS