spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Kaskády - pohľad zhora Petícia za vytvorenie parku na Dlhých dieloch

Vážená pani starostka mestskej časti Karlova Ves
a
Vážený pán primátor mesta Bratislavy,

žiadame Vás, aby ste využili svoje kompetencie a iniciovali rozšírenie rozlohy parku a rokovali ste so spoločnosťou OTYK spol. s.r.o. o výmene pozemkov parc. číslo 1459/25 a 1459/26 za iné v meste Bratislava, ako aj podnikli všetky nevyhnutné legislatívne kroky s cieľom zachovať existujúce územie na vybudovanie parku na Dlhých Dieloch.

Našim cieľom je skultúrniť bývanie na Dlhých Dieloch, ktoré sa hustotou výstavby, množstvom automobilov a nedostatkom zelene medzi jednotlivými domami stali najväčšou betónovou džungľou v Bratislave.

Ďalej Vás žiadame, aby ste zorganizovali verejnú diskusiu o budúcom parku na Dlhých dieloch, aby sa občania mohli vyjadriť k jeho funkciám, k zeleni a k rozlohe parku.


Petičný výbor:
Stanislav Žiačik, Kresánkova 20, 841 05 Bratislava (osoba určená na styk s orgánom verejnej správy) stano128@gmail.com; Fridrich Tanglmayer, Kresánkova 22, 841 05 Bratislava, Klaudia Šaškovičová, Kresánkova 20, 841 05 Bratislava
Kaskády - pohľad zhora


POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Rozvoj
Samospráva
Životné prostredie

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS