spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k návrhu zákona o zrušení Špeciálneho súdu

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o zrušení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry. Zámer zrušiť Špeciálny súd a Úrad špeciálnej prokuratúry avizoval minister spravodlivosti Štefan Harabin už v minulosti. Tento zámer vyvolal kritiku zo strany občianskej verejnosti. Návrh zákona predpokladá zrušenie Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry od 1.4.2007.

Podľa prekladateľov hromadnej pripomienky by sa zrušením Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry spochybnila snaha štátnych orgánov o potieranie závažnej trestnej činnosti, predovšetkým organizovaného zločinu a korupcie. Hromadná pripomienka preto požaduje zamietnuť návrh zákona ako celok a vyslovuje sa za zachovanie Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry. Návrh zákona možno pripomienkovať do 11.12.2006.


Podporte hromadnú pripomienku!

Týmto sa pripájam k nižšie uvedenej hromadnej pripomienke verejnosti k návrhu zákona o zrušení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň svojim podpisom splnomocňujem Juraja Petroviča, bytom Bratislava, Hlaváčikova 35, Ondreja Dostála, bytom Bratislava, Beskydská 8, Vieru Satinskú, bytom Bratislava, Dunajská 60 a Emíliu Beblavú, bytom Bratislava, Polárna 6 na zastupovanie verejnosti v rozporovom konaní podľa čl. 10. ods. 5 legislatívnych pravidiel vlády. 


Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona o zrušení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13
813 11 Bratislava
    

V súlade s článkom 10 Legislatívnych pravidiel vlády, ktoré boli schválené uznesením vlády SR z 8. apríla 1997 č. 241 v znení uznesenia vlády SR z 28. septembra 2005 č. 736 týmto predkladáme hromadnú pripomienku k návrhu zákona o zrušení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) (číslo materiálu MS 18143/2006-120), ktorou žiadame zamietnuť návrh ako celok, pričom hromadná  pripomienka má charakter zásadnej pripomienky.
 

Odôvodnenie:

Špeciálny súd a Špeciálna prokuratúra sa počas svojej pomerne krátkej existencie stali pre mnohých občanov SR symbolmi boja proti organizovanej kriminalite a korupcii, ako aj trestných činov politikov, finančných a spoločenských elít.

Korupcia a organizovaná trestná činnosť prepojená na politiku sú najväčšími hrozbami pre každý demokratický právny štát. Podrývajú jeho autoritu, znižujú jeho vážnosť v očiach občanov, podkopávajú dôveru v rovnaké práva a povinnosti všetkých a spochybňujú princíp rovnosti pred zákonom, keď „mocní, vplyvní a bohatí“ majú vďaka svojmu postaveniu a kontaktom výhodu oproti „bezmocným a chudobným“.

Práve preto, aby sa pretrhali miestne väzby medzi súdnou mocou a možnými páchateľmi závažnej trestnej činnosti bol zriadený Špeciálny súd a Úrad špeciálnej prokuratúry. Mimoriadne vysoké nároky na sudcov, prokurátorov a ostatných pracovníkov týchto inštitúcií majú zabezpečiť ich nekorumpovateľnosť, zodpovedné vykonávanie si povinností a v konečnom dôsledku spravodlivosť pre obvinených aj ich obete. Vzhľadom na to, že ide o prípady, kedy obvinení disponujú značnými materiálnymi, personálnymi a finančnými zdrojmi, ktoré môžu v prípade svojho obvinenia využívať na svoju „obranu“ vydieraním, ohrozovaním na zdraví a živote, či pokusmi o korupciu pracovníkov Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry, bolo rozhodnuté o zvláštnom životnom režime týchto pracovníkov, špeciálnom systéme ochrany prostredníctvom Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií, ako aj podrobnostiach ich ubytovania priamo v sídle ŠS a ÚŠP.

Všetky vyššie zmienené opatrenia majú vo svojej podstate jediný cieľ: umožniť, aby aj tí najbohatší a najvplyvnejší páchatelia trestnej činnosti boli postavení pred súd, nestranne a objektívne súdení a v prípade dokázania trestnej činnosti aj odsúdení na im prislúchajúci trest podľa Trestného zákona.

Návrh vyššie uvedeného zákona je priamym popretím snahy o potieranie závažnej trestnej činnosti. Presunom prejednávania tejto trestnej činnosti späť na miestne príslušné okresné súdy v sídlach krajských súdov vracia obvineným možnosť vplývať na vyšetrovanie a súdne konanie prostredníctvom lokálnych väzieb, známostí, či korupcie. Neexistencia špecialistov, schopných rozkryť aj veľmi rafinované a veľkými sumami financované zakrývanie trestnej činnosti povedie k menšej objasnenosti tejto najzávažnejšej trestnej činnosti.

Existuje dôvodné podozrenie, že presuny sudcov zo Špeciálneho súdu na okresné súdy v sídlach krajských súdov,  ako to predpokladá návrh zákona, za súčasného zníženia ich príjmu bude v rozpore s Ústavou SR.

Ministerstvo spravodlivosti opakovane vo svojich vyhláseniach tvrdí, že existencia Špeciálneho súdu je protiústavná. Napriek tomu dodnes nepodali kompetentní v tomto smere žiadne podanie na Ústavný súd, ktorý jediný je oprávnený vyhlásiť ústavnosť, či neústavnosť zákona, ktorým boli Špeciálny súd a Úrad špeciálnej prokuratúry zriadené.

Tvrdenia v dôvodovej správe, že „Špeciálny súd Slovenskej republiky je len mimoriadnym súdom, zriadeným predchádzajúcou politickou mocou, ktorá považovala súdy za vykonávateľov svojej vôle a vyžadovala od nich, aby rozhodovali v závislosti na vládnucej politickej ideológii („súlad s požiadavkami ľudu, názorov spoločnosti“).“ sú hrubo zavádzajúce a poukazujú minimálne na ignorovanie spôsobu, akým boli sudcovia, prokurátori a ostatní pracovníci Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry vyberaní. Tento spôsob mal práve naopak v maximálnej možnej miere eliminovať vplyv mocenských a finančných elít na ich fungovanie tak, aby bola zabezpečená rovnosť pred zákonom a spravodlivosť v súdnom konaní. Tvrdenia, že aj ostatní sudcovia prejednávajú veci rovnakej dôležitosti je zavádzajúce a nezakladá sa na pravde, nakoľko konania, ktoré sa prejednávajú pred Špeciálnym súdom, boli z ich právomoci práve jeho zriadením vyňaté.

Ďalším problémom je, že návrh zákona predpokladá presun nedokončených prípadov späť na okresné súdy v sídle krajských súdov, znamená, že aj prípady, ktoré by boli tesne pred rozhodnutím, budú musieť príslušné okresné súdy nanovo prejednať. Celá práca Špeciálneho súdu tým vyjde navnivoč a páchateľom bude umožnené od začiatku vplývať na súdne konanie, bez nutnosti rešpektovať už vykonané dôkazy a svedecké výpovede.

Z vyššie uvedených dôvodov sa domnievame, že návrh zákona o zrušení Špeciálneho súdu smeruje k zhoršeniu stavu spoločnosti v oblasti boja so závažnou trestnou činnosťou a preto žiadame zamietnuť tento návrh ako celok.


Juraj Petrovič, Petícia za očistu súdnictva, Občianska konzervatívna strana
Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana
Viera Satinská, lekárka
Peter Getting, publicista
Alena Kissová, občianska aktivistka
Michal Filek, novinár, Bytča
Milan Lichý, Banska Bystrica
Emília Beblavá, Transparency International Slovensko
Daniel Darida, Brečtan, o.z.
Miroslav Beblavý, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)
Peter Hodál, právnik, občiansky aktivista
Daša Malíková, o.i. Zelený Ružinov


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o zrušení Špeciálneho súdu
14.12.2006 16:04 | Jozef Michalak

Je smutne ako ludia tuzia po spravodlivosti.Vsetci chceme rovnopravnost.Je smutne ze ti ktori maju moc vysvetlit co a ako sa stalo obycajnemu cloveku nemaju priestor.Tym straca specialny sud pomoc a kolegu ktory by sa za neho vzdy postavil.Tym myslim ak ludia uvidia ze toto (konkretne) vyriesil specialny sud islo by to lahsie a o odvolavani by nemohla byt rec.Na nikoho neutocim(viem ze vysvetlovat jednoduchym ludom je taske ale su to naj ludia ak vam veria) chcem len pomoct a podakovat tym ktori to robia aby to mali lahsie. Jozef Michalak

Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o zrušení Špeciálneho súdu
11.12.2006 13:08 | Ivan Bača

Ak nič iného, tak 30 ročná kauza Cervanová, BMG Invest,Horizont,1.dôchodková a 1. garantovaná, atď... pán Fruni,Majský,konkurzná mafia na súdoch, kyselinári, Devín banka,divoká privatizácia, atď... sú dostatočným dôvodom na to, aby existoval Úrad špeciálnej prokuratúry a špeciálny súd. Niekoľko súdnych žalôb,pomocou ktorých sa "ctihodní" privatizéri a rýchlozbohatlíci domáhajú ochrany dobrého mena a žiadajú miliónové satisfakcie svedčia o tom, že ešte dlho bude Slovensko potrebovať tieto inštitúcie
Ivan Bača
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o zrušení Špeciálneho súdu
3.12.2006 06:22 | špeciálny súd

Pred zákonom by sme si mali byť všetci rovní. Nedopusťme, aby existoval nejaký "špeciálny" súd so "špeciálnymi" sudcami, "špeciálnymi" prokurátormi, lebo by sme potom museli pripustiť, že existujú "špeciálni" ľudia. A my sme len tá druhá kategória. Ešte raz - pred zákonom sme si všetci rovní.
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o zrušení Špeciálneho súdu
29.11.2006 08:45 | Juraj Fellmayer

Všetko v poriadku, ale pozastavujem sa s počudovaním nad veľkým počtom anonymných signatárov.
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o zrušení Špeciálneho súdu
28.11.2006 19:24 | dd

Hej, toho páva sa nie a nie dovolať.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (5)

 


Čítajte tiež:
Občiania ďalej protestujú proti zrušeniu Špeciálneho súdu


Súvisiace témy:
Kriminalita
Štátna správa
Politika
PrávoREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS