spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia proti výstavbe vysielača vo vrakunskom lesoparku

My, dolupodpísaní občania vyjadrujeme znepokojenie nad zámerom spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava postaviť Telekomunikačný stožiar základňovej stanice na Brezovej ulici, na parc. č. 3960/9, 3960/7 a 907/1, kat. úz. Vrakuňa, Bratislava, priamo na území Vrakunského lesoparku.

Keďže toto územie má výhradne slúžiť na rekreačné a športové aktivity a je jedno z posledných tohoto druhu v tejto časti Bratislavy, je neprípustné ho devastovať a meniť jeho vzhľad podobnými stavbami.

Žiadame, aby spoločnosť Orange upustila od zámeru postaviť telekomunikačný stožiar v tejto lokalite.


Petičný výbor poverený zastupovaním občanov v styku s orgánom verejnej správy:
Ing. Tomáš Galo, Brezová 8, 821 07 BratislavaPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Informačné technológie
Samospráva
Lesy
Voľný čas
Životné prostredie

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS