spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za zachovanie zelene v lokalite Pošeň a Ostredky

V auguste 2006 sme sa prostredníctvom médií dozvedeli, že sa znova raz plánuje výstavba na jednom z mála kúskov zelene v Ružinove. O čo presne ide a kto za to všetko môže?

Veľmi zjednodušene povedané, ide o záujem investora zarobiť pekných pár peňazí, nehľadiac na to, že obyvateľom okolitých ulíc riadne skomplikuje život vo viacerých smeroch.

Návrh nového Územného plánu mesta Bratislavy vo svojej grafickej časti hovorí o určení územia na občiansku vybavenosť, čo však nemusí nevyhnutne znamenať, že súkromný investor „vrazí“ 8 – 11 podlažnú budovu na miesto, kde je v súčasnej dobe zeleň. Zeleň plánuje nahradiť objektom so 163 bytovými jednotkami, 126 parkovacími miestami v podzemí a 58 parkovacími miestami na povrchu.

Parcely č. 1235/102 a 1235/113, ktoré sú investorom označené ako miesto realizovania stavby tvoria časť areálu bývalej Materskej škôlky Exnárova, ktorú sa miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Ružinov rozhodlo v r. 2004 ako nepotrebnú zavrieť. Štátny pedagogický ústav, ktorý v budovách bývalej Materskej škôlky na Exnárovej ulici sídli však tiež nie je nadšený zámerom.

A nie je to len Štátny pedagogický ústav, kto bude „trpieť“ výstavbou. Samotná výstavba postihne najmä obyvateľov Chlumeckého ulice, kde im výrazne zníži preslnenie bytov, pričom napr. v jednom z bytov preslnenie nepresiahne dňa 1.marca 1,15 hodiny, čo je v zjavnom nesúlade s platnou svetlo-technickou normou. Výrazne dotknutý budú rovnako obyvatelia Šándorovej ulice 1-3, ktorým v tesnej blízkosti ich obydlia na mieste zelene, chodníka a využívaných parkovacích miest vyrastie 11 poschodový kolos.

Bezprostredný dopad by mala stavba aj na dopravnú situáciu v dotknutej oblasti. Prístupová cesta je plánovaná cez ulicu Chlumeckého, ktorá je jedinou dopravnou prístupovou cestou nielen pre obyvateľov Chlumeckého 1-15, ale aj pre obyvateľov domov Šándorova 1-3, 5-7, 2-4, 6-8, Štefúnková 1-21, Andreja Mráza 9-17, Exnárová, vlastníkov 80 garáží na Chlumeckého ulici, vlastníkov 54 garáží na Exnárovej ulici, ako aj tú skutočnosť, že je jedinou prístupovou cestou k voľno-časovému zariadeniu ESKO, k predajni potravín, aj k Základnej škole. Výstavbou ďalšieho obytného domu s 184 parkovacími miestami sa táto jediná prístupová cesta stane neprejazdnou a nebezpečnou pre súčasných aj budúcich obyvateľov tejto časti.

Pozemok súkromného investora určený na zástavbu patrí do tzv. „vnútroblokovej zelene“. Písomná časť návrhu nového Územného plánu mesta Bratislavy v sekcii C.3. „Zásady a regulatívy umiestnenia bývania“ zaväzuje investora umiestňovať zástavbu zodpovedajúcu štruktúrou, mierkou a hustotou zastavania okolitému prostrediu tak, aby sa zvyšoval štandard jestvujúcich území. Likvidáciou zelene na spomenutých pozemkoch sa štandard územia nielenže nezvýši ale sa výrazne zníži !!

Miestne zastupiteľstvo v decembri 2004 schválilo uznesenie, na základe ktorého sa môže v mestskej časti Ružinov na 90 percentách zelených plôch uskutočňovať zástavba. Vo svojom stanovisku k návrhu územnému plánu mesta zastupiteľstvo navrhlo zo 44 plôch zelene 40 (!!!) na výstavbu v rôznej forme. Postavili sa tak proti občanom svojej mestskej časti. To otvorilo dvere investorom, ktorí tak, ako v iných častiach Bratislavy, chcú zabrať voľné plochy zelene na neustále zahusťovanie výstavbou, s dôsledkom negatívnych vplyvov na kvalitu životného prostredia

Podľa správy Ministerstva životného prostredia SR o stave životného prostredia SR v roku 2003 je však miera znečistenia ovzdušia v danom území silne narušená – 5. stupeň úrovne narušenia životného prostredia (z 5tich!), pričom v tom čase ešte nebol do prevádzky uvedený diaľničný obchvat Letisko – Prístavný most/ D1 ani expandujúca prevádzka letiska M.R.Štefánika. Realizácia ďalšej výstavby na tomto území podľa zámeru navrhovateľa zapríčiní neúnosné zvýšenie zaťaženia životného prostredia v lokalite a bude mať negatívny dopad na zdravie obyvateľov a kvalitu ich života.

Podľa Ústavy Slovenskej republiky čl. 44 ods. 1:“Každý má právo na priaznivé životné prostredie“, ods. 4: „Štát dbá o ekologickú ochranu a účinnú starostlivosť o životné prostredie“ a podľa čl. 45 „Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu.“ Nebyť jedného „nevinného článku“ v denníku SME v prílohe Bratislava v mesiaci august, neboli by sme sa o tejto plánovanej aktivite investora dozvedeli.

Zeleň v danej lokalite je určená na jej užívanie a vytváranie priaznivého životného prostredia pre cca 500 rodín, žijúcich v najtesnejšej blízkosti navrhovanej stavby ako aj mnohých ďalších, ktorí využívajú túto oblasť ako jednu z mála kľudných oddychových zelených zón. Namiesto skutočného naplnenia „poslania“ daného územia určeného ako občianska vybavenosť (laik by rozumel tomu termínu ako vybavenie pre občanov – a nie proti občanom) a teda revitalizovanie areálu bývalej Materskej škôlky za účelom zriadenia napr. denného stacionára pre seniorov, detského ihriska,... má Mestská časť znova raz v rámci územného konania tendenciu rozhodnúť proti svojim obyvateľom.V petícii vyjadrujeme svoj názor na dianie okolo nás a z dôvodu zachovania kvality životného prostredia a kvality bývania žiadame:
  1. zastaviť plánovanú výstavbu bytového domu „Axton Residence II“ na ulici Ivana Horvátha,
  2. zastaviť schvaľovacie rozhodnutia mestskej časti Ružinov, týkajúce sa akejkoľvej bytovej výstavby a s tým súvisiacej likvidácie zelených plôch do konca volebného obdobia,
  3. zadať vypracovanie územného plánu zóny na lokality Pošeň a Ostredky, ktorými bude regulovaná zástavba

Petícia je adresovaná:
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Miestny úrad mestskej časti - Ružinov
Stavebný úrad, Mierová č. 21, 827 05 Bratislava 2

Petičný výbor:
Ing. Pavol Poklemba, Šándorova 3, 821 03 Bratislava 2
Mgr. Zuzana Petríková, Mierová 30, 821 05  Bratislava 2
Zuzana Vavrová, Šándorova 13, 821 03  Bratislava 2
Jozef Obuch, Chlumeckého 7, 821 03 Bratislava 2
Ing. Marian Zvozil, Chlumeckého 7, 821 03 Bratislava 2
Dáša Malíková, Planét 15, 821 02 Bratislava 2
Ing. Ľubica Trubíniová, Bakošová 36, 841 03 Bratislava 4
Ing. Katarína Šimončičová, Dulovo nám. 4, 821 08 Bratislava 2


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia za zachovanie zelene v lokalite Pošeň a Ostredky
13.7.2016 16:28 | Petra
Ad: Petícia za zachovanie zelene v lokalite Pošeň a Ostredky
16.3.2010 09:31 | STEFAN KOBOL

PLNE SUHLASIM S PETICIOU KEDZE SOM TAM VYRASTAL.KED SME SA TAM NASTAHOVALI V R. 1968 BOLA CHLUMECKEHO CELKOM TICHA ULICA.VELMI DOBRE SI PAMETAM KED SA ROZHODOVALO CI TAM BUDE STAT DETSKE IHRISKO ALEBO GARAZE NASI BOLI NAKONIEC ZA GARAZE ALE SME JU NEDOSTALI.AJ DNES BY SA ZISLI PARKOVACIE MIESTA NA AUTA.NEMALI BY SME BYT LAHOSTAJNI VSETCI AJ KED SME SA ODSTAHOVALI Z POSNE.VSETKO JE TO AJ TAK O PENIAZOCH.NIE SOM SI 100% ISTY ZE TA PETICIA POMOZE ALE BOL BY SOM VELMI RAD.
Ad: Petícia za zachovanie zelene v lokalite Pošeň a Ostredky
10.11.2006 17:12 | Erika Kollarova

Viac, viac, viac zelene
a svet sa zmeni na nepoznanie, omladne a konecne sa zmeni k lepsiemu.
Kazdy, kto priamo, alebo nepriamo zabranuje rozsirovaniu zelene zabija si klince do svojho hrobu....
Ad: Petícia za zachovanie zelene v lokalite Pošeň a Ostredky
7.11.2006 17:14 | Richard Ripka

Ja 35 rocny blavak z Karlovky sa dobrovolne pripajam k peticii za zachovanie zelene v danej lokalite. Vsade sa iba stavia bez ladu, na akomkolvek volnom priestranstve, Mam rad prirodu, som privrzenec Bratislavskeho regionalneho ochranarskeho zdruzenia. Pracujem v statnom podniku Vodohospodarska vystavba. Majte sa pekne a vela elanu do krasnej a zmysluplnej prace.
Ad: Petícia za zachovanie zelene v lokalite Pošeň a Ostredky
7.11.2006 17:14 | Richard Ripka

Ja 35 rocny blavak z Karlovky sa dobrovolne pripajam k peticii za zachovanie zelene v danej lokalite. Vsade sa iba stavia bez ladu, na akomkolvek volnom priestranstve, Mam rad prirodu, som privrzenec Bratislavskeho regionalneho ochranarskeho zdruzenia. Pracujem v statnom podniku Vodohospodarska vystavba. Majte sa pekne a vela elanu do krasnej a zmysluplnej prace.
Ad: Petícia za zachovanie zelene v lokalite Pošeň a Ostredky
7.11.2006 05:56 | Oľga Hauskrechtová

Nestačím sa diviť, ako si sami dokážeme ničiť svoje prostredie, ako keby nebolo dosť globálnych problémov. Koho vlastne volíme sa našich zástupcov, keď dávajú súhlas na takúto devastáciu? A nie je to iba Ružinov. Z kedysi krásnej zelenej časti Bratislavy v okolí Slavína sa stala kamenná džungľa s úzkymi uličkami bez možnosti perspektívneho využitia MHD, o zeleni ani nehovoriac. Ešte zostáva nezastavaný Horský park ...
Ad: Petícia za zachovanie zelene v lokalite Pošeň a Ostredky
30.10.2006 15:51 |

Kde zistim kto ako hlasoval?
Osobne by som rada vedela kto schvalil stavbu pri budove SLSP na Zahradnickej ulici..na jedinom parkovisku siroko-daleko..ktore uz davno nepokryvalo potreby sidliska, hlavne pocas hokejovych zapasov...
Ad: Petícia za zachovanie zelene v lokalite Pošeň a Ostredky
26.10.2006 09:03 | Tomas Pavelka

Ako mozete rozpravat o "kolosoch" a "katastrofach", ked o tom nic neviete? Nie konkretne projekty su navine, ale chaoticky neregulovany stav, kedy potencionalnemu investorovi nikto nevie povedat, co sa da postavit, ako velke a kde. Investor sa len pyta a zistuje a nakoniec mu to dobije, ze cez uplatky na spravnych miestach vie presadit cokolvek, kdekolvek... Je to otazka penazi. Cize odporucam vam vsetkym peticnym vybrom zobrat si na musku tych, ktori z tohoto stavu bez legislativy tazia nelegalne peniaze. Zamyslime sa nad tym, idu komunalne volby!!!!
Ad: Petícia za zachovanie zelene v lokalite Pošeň a Ostredky
25.10.2006 20:49 |

Češi majú jednu takú tradíciu, hoci ju už dosť dlho nepoužili. Volá sa to
d e f e n e s t r a c e.
Ad: Petícia za zachovanie zelene v lokalite Pošeň a Ostredky
25.10.2006 16:52 | Roland Wagner

Ako clovek, ktory vyrastol v Centre Bratislavy - cast zivota prezil aj v Ruzinove (kusok od planovanej "katastrofy") a uz viac ako 13 rokov byva v druhej betonovej katastrofe s nazvom Dlhe Diely nerozumiem, preco musime zakazdym spisovat peticie za zachranu zelene v niektorej casti BA a zhanat podpisy a (obvykle) sa nam to aj tak nepodari...Ako s tym suvisel uzemny plan Bratislavy? Alebo este inak: sporadicke lokalne boje maloco vyriesia (parcik pri Rozhlase?)...a tak lokalne -docasne-vyhrany zapas sa prenesie poslancami a investorom do inej casti mesta - kde vznikne iny peticny vybor, ktory nechce mat novy mrakodrap pod oknami. Logicke...Ale ked je tu tolko iniciativ a napr. aj Komunitnych ci inych nadacii, tak dufam, ze navrhnu spolu s napr.panom Slachtom, co by hlavnym architektom nieco radikalne, co by zastavilo chutky "sialenych betonarov" a nekompetentnych (skorumpovanych?) poslancov a starostov.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (10)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Ekonomika
Právo
Doprava
Životné prostredie

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt