spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Námestie osloboditeľov v Košiciach - navrhovaná zmena územného plánu Podporte petíciu za záchranu Námestia osloboditeľov v Košiciach

Vážený pán primátor,
vážení poslanci mestského zastupiteľstva v Košiciach,
naši spoluobčania,
Košičania!

Vy, volení predstavitelia a poslanci mestského zastupiteľstva v Košiciach máte v najbližších dňoch rozhodnúť o zmene platného regulačného plánu Námestia osloboditeľov. Nám obyvateľom i Vám, našim voleným zástupcom je táto zmena vysvetľovaná ako zmena zanedbateľná, bez výrazného dopadu na dané územie. Pravdou je však opak.

Dnes platný regulačný plán je výsledkom práce mnohých odborníkov, vychádza z urbanistickej súťaže, mnohých pripomienkovaní a rokovaní. Navrhovaná zmena by však umožnila zmeniť charakter tohto priestoru – totálnu zástavbu námestia. Pôvodne plánovanú oddychovú zónu s dominanciou živej zelene, by nahradila betónová megastavba komerčného zamerania, ktorú mesto v ochrannom pásme mestskej pamiatkovej rezervácie nepotrebuje. Stavba na Námestí osloboditeľov v historickom jadre mesta by bola nadbytočná, ohrozujúca život historického centra mesta – pešej zóny, na ktorú sú Košičania tak hrdí. Stavba v hodnote niekoľkých miliárd by vyvolala ďalšie výdavky mesta do zbytočných dopravných stavieb, podľa vyjadrenia odborníkov, za približne 600 až 700 mil. Sk. Tieto ďalšie výdavky by muselo uhradiť mesto. Tým by sa záväzok mesta neskončil. Mesto by muselo financovať aj údržbu týchto dopravných stavieb (podzemného tunela), v hodnote niekoľko miliónov korún ročne. Stámiliónové výdavky takéhoto charakteru, by nepomohli mestu a nám občanom, ale by iba spotrebovali ďalšie peniaze, ktoré v celých Košiciach môžeme využiť účelnejšie.

Rozhodne protestujeme proti navrhovanej zmene územného plánu Námestia osloboditeľov a zároveň:

Vyzývame poslancov mestského zastupiteľstva,
  • aby nepodporili zmenu regulačného resp. územného plánu Námestia osloboditeľov
  • aby nepodľahli rôznym tlakom a svojim principiálnym postojom zabránili presadzovaniu individuálnych záujmov v neprospech nás občanov
  • aby sa zasadili za skutočný a uvážený rozvoj Košíc výstavbou nového mestského centra na Terase – „Košickej akropoly“ a rozvoj ďalších lokalít ktoré budú slúžiť pre občanov

Uvedomujúc si závažnosť rozhodovania pripájam svoj podpis pod túto petíciu, ktorou žiadam o to, aby sa nemenil platný územný resp. regulačný plán Námestia osloboditeľov.Petičný výbor: 

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Pokroku 7, 040 11 Košice
Spolok na podporu skrášľovania Košíc, rovinsky@orangemail.sk, +421905384171

Ing. arch. Viktor Malinovský, Rázusova 44, 040 01 Košice
Spolok architektov Košice, vmalinovsky@stonline.sk
Námestie osloboditeľov v Košiciach - navrhovaná zmena územného plánu


POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 


Čítajte tiež:
Košičania podpisujú petíciu za záchranu Námestia osloboditeľov


Súvisiace témy:
Samospráva
Pamiatky
Ekonomika

Súvisiace regióny
Košice


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS