spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Výzva k voľbe nových sudcov Ústavného súdu SR

Na nadchádzajúcej schôdzi bude parlament voliť kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Do konca roka treba zvoliť až 9 nových sudcov z celkového 13-členného ústavného súdu, vrátane predsedu súdu. Slovensko bude tak fakticky mať nový ústavný súd.

Ústavný súd je v každej slobodnej krajine kľúčová inštitúcia, ktorej úlohou je chrániť ústavu, princípy právneho štátu a základné ľudské práva pred svojvoľnými zásahmi štátnej moci. Jedine ústavný súd môže byť v konečnom dôsledku účinnou hrádzou proti zneužívaniu moci. Sudcovia, ktorí budú zvolení, budú nasledujúcich 12 rokov významne ovplyvňovať chod štátu a ich rozhodnutia budú mať pre každého občana ďalekosiahle dôsledky. Voľba nových členov ústavného súdu je preto významnou udalosťou.

Vyzývame poslancov Národnej rady SR i prezidenta Slovenskej republiky, aby pristupovali k voľbe sudcov s najväčšou zodpovednosťou.

Vyzývame ich, aby zabezpečili maximálne možnú informovanosť verejnosti o navrhovaných kandidátoch, o ich profile a minulom pôsobení. Je nevyhnutné, aby proces vypočutia kandidátov na ústavnoprávnom výbore bol otvorený pre médiá i širokú verejnosť a aby verejnosť bola informovaná o názoroch kandidátov a o ich predstave o pôsobení na ústavnom súde.
Starostlivý výber kandidátov musí byť uprednostnený pred snahou rýchlo zaplniť neobsadené miesta na súde. Na zváženie kandidátov a verejnú diskusiu o nich musí byť dostatok času.

Voľba kandidátov spätých s politickými stranami a iných kontroverzných či skompromitovaných osôb za sudcov ústavného súdu by vážne ohrozila dôveru občanov Slovenskej republiky nielen v Ústavný súd SR, ale aj v právny štát a ochranu základných práv v našej krajine.

Vyzývame poslancov a prezidenta, aby vybrali sudcov, ktorí sú uznávanými odborníkmi, ktorí majú širokú dôveru, a ktorých pôsobenie a postoje v minulosti i teraz sú zárukou, že sa vždy postavia za hodnoty demokratického právneho štátu a budú chrániť základné práva a slobody.


Martin Bútora, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava

Ivan Csákay, občianske združenie ZIM, Zlaté Moravce

Daniel Darida, občianske združenie Brečtan, Nové Mesto nad Váhom

Rastislav Diovčoš, Aliancia Fair-play

Ján Dobšovič, Bratislava

Ondrej Dostál, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika

Jaro Dunaj, Považská Bystrica, občan

Michal Filek, novinár, Žilina

Peter Getting. publicista, novinár

Ľuboš Hajdin, občianske združenie Naše mesto, Bratislava

Pavel Hron, Bratislava

Monika Janigová, novinárka, Žilina

Alena Kissová, Košice

Juraj Kukla, Brunovce

Ľubica Lacinová, Inštitút molekulárnej fyziológie a genetiky, Bratislava

Milan Lichý, Banská Bystrica

Hana Lyons, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava

Ivan Májsky, občianske združenie Občania za prosperitu Púchova, Púchov

Dáša Malíková, Bratislava

Peter Ničík, Žilina

Dušan Ondrušek, Partners for Democratic Change, Bratislava

Rudolf Pado, občianske združenie Tatry, Liptovský Mikuláš

Šarlota Pufflerová, občianske združenie Občan a demokracia

Juraj Smatana, stredoškolský učiteľ a občiansky aktivista, Považská Bystrica

Lucia Stasselová, Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava

Štefan Szabó, občianske združenie SOSNA, Košice

Katarína Šimončičová, MV SZOPK, Bratislava

Iveta Škripková, Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica

Zuzana Wienk, Aliancia Fair-play

Peter Wilfling, právnik, občianske združenie Občan a demokracia

Pavol Žilinčík, právnik, občianske združenie Via Iuri
s


POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 


Čítajte tiež:
Pozor na voľbu nových ústavných sudcov!
Za sudcu Ústavného súdu SR navrhujú aj Š. Harabina


Kontakty:
Občan, demokracia a zodpovednosť

Súvisiace témy:
Štátna správa
Politika
Právo
Ľudské práva

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS