spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Podporte zachovanie Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry

Zachovanie Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry má svoje opodstatnenie.

Zefektívnenie postihovania korupčných aktivít si vyžiadalo špecializáciu a lepšiu koordináciu práce všetkých orgánov činných v trestnom konaní. Z tohto dôvodu bol zriadený Špeciálny súd so sídlom v Pezinku s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, ktorý je príslušný na konanie a rozhodovanie o trestných veciach, ktoré sú špecifikované v Trestnom poriadku (napr. trestná činnosť ústavných činiteľov, trestné činy korupcie a iné). S rovnakou pôsobnosťou funguje aj Úrad špeciálnej prokuratúry.

Stabilita, kredibilita a odborný prístup k hodnoteniu činnosti špeciálnych inštitúcii zameraných na znižovanie korupcie je kľúčom k dosahovaniu cieľov, na ktoré boli vytvorené. Politické pokusy o ich zrušenie, ktoré nie sú založené na serióznej analýze, stabilitu a kredibilitu narúšajú. Takýto prístup vnímame ako nezodpovedný a narúšajúci snahy o zníženie korupcie na Slovensku.

Korupcia je na Slovensku pretrvávajúcim fenoménom, aj napriek viacerým systémovým zmenám ktoré boli uskutočnené počas posledných ôsmich rokov. Je vnímaná aj v radoch súdnictva, podľa prieskumov agentúry Focus pre TIS z marca 2006 ju ako rozšírenú v justícii vnímalo 47% respondentov. Uvedená skutočnosť predstavuje jeden z dôvodov opodstatnenosti existencie špeciálnych inštitúcii na postihovanie korupcie.

V menších komunitách zvyknú byť neformálne prepojenia občanov, podnikateľov s miestnou verejnou mocou pomerne silné. Nedodržanie nárazníkového princípu, teda správanie zástupcov verejného sektora na miestnej úrovni tak, že uprednostňujú príbuzných, známych, priateľov vytvára podhubie pre korupčné aktivity. Zároveň sa takéto prípady ťažšie postihujú. Vzhľadom na náročnosť úplného prerušenia prepojení zložiek súdnictva a rôznych "záujmových" skupín na lokálnej úrovní, existuje opodstatnenie pre „špeciálny prístup“. Špeciálny súd a Úrad špeciálnej prokuratúry má celoslovenskú pôsobnosť, takže je v značnej miery „odtrhnutý“ od regionálnych väzieb. Ak by boli odvolacou inštanciou kraje, stratila by sa uvedená pozitívna stránka týchto inštitúcii.

Všetci sudcovia Špeciálneho súdu museli prejsť bezpečnostnou previerkou, pomerne náročným písomným testom, kde musia byť všetky odpovede správne, a vysoko odborným pohovorom. Okrem toho boli testovaní znalcami z odboru psychiatrie a psychológie. Takýto prístup k výberu sudcov na uvedené pracovisko zvyšuje pravdepodobnosť výberu profesionálov, ktorí sú pre naplnenie cieľov jeho činnosti nevyhnutnosťou.

Špeciálny súd a Špeciálna prokuratúra zároveň predstavujú efektívnejší nástroj na riešenie závažných káuz - viaceré závažné kauzy z minulosti sa všeobecným súdom nepodarilo priviesť k právoplatnému rozhodnutiu. Špeciálny súd naproti tomu rozhodol už doteraz vo viacerých závažných a rozsiahlych kauzách. Výhodou uvedených inštitúcii, ak už bolo uvedené vyššie, je ich nestrannosť a minimalizácia možnosti lokálneho ovplyvňovania ich rozhodovania.

Uvedené špeciálne inštitúcie fungujú len krátke obdobie a prvý rok od zriadenia Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry bol poznačený potrebou dopracovať ich personálne a technické vybavenie. Pri serióznej analýze je do úvahy potrebné zobrať tiež objektívnu dĺžku trestného konania a náročnosť jednotlivých prípadov. Z týchto dôvodov nie je možné v súčasnosti seriózne hodnotiť činnosť uvedených inštitúcii. Reálne zhodnotenie účinnosti tohto nového nástroja v boji proti korupcii je možné uskutočniť až po dlhšom období ich činnosti a po poznaní náročnosti prípadov spadajúcich pod uvedené inštitúcie. Preto uvádzame iba základné fakty popisujúce ich výsledky:
- od roku 2005 do 30. 6. 2006 bolo podaných 117 obžalôb na 167 osôb. K 1. 7. 2006 bolo odsúdených 114 osôb, pričom oslobodených bolo 5 osôb. Úspešnosť Úradu špeciálnej prokuratúry na hlavnom pojednávaní je 95,6 %.
- za rok činnosti prišlo na Špeciálny súd 136 obžalôb. Na prvom stupni bolo rozhodnutých 71 vecí, právoplatne bolo ukončených 59 prípadov, v ďalších kauzách prebieha hlavné pojednávanie. V deviatich percentách prípadov zatiaľ nebolo vytýčené hlavné pojednávanie. V prípravnom konaní v kauzách, ktorými sa zatiaľ zaoberá vyšetrovateľ pod dozorom prokurátora, bolo uskutočnených mnoho rozhodnutí. Súd totiž rozhoduje aj o žiadostiach, ktoré súvisia s obmedzením osobnej slobody, domovými prehliadkami, použitím agenta, odposluchov a podobne. Dodnes bolo vydaných okolo 1200 rozhodnutí.

Vyzývame preto vládu, aby nerušila Špeciálny súd a Úrad špeciálnej prokuratúry a namiesto toho, aby predložila program boja s korupciou na nasledujúce štyri roky.

Signatári výzvy:
Emília Sičáková-Beblavá, Transparency International Slovensko
Šarlota Pufflerová, Občan a demokracia
Zuzana Wienk, Aliancia fair–play
Alena Pániková, Nadácia otvorenej spoločnosti
Marcel Zajac, Ekopolis
Peter Novotný, Občianske oko
Pavel Nechala, Transparency International Slovensko
Grigorij Mesežnikov, Inštitút pre verejné otázky.POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Podporte zachovanie Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry
28.9.2006 21:30 | Mojmír Kovář

Jako občan znalý politologie měl jsem možnost detainího seznámení se s filozofií, operativou i logistikou a efekty při zavádění institutu a instituce Speciálního soudu v Pezinku na prezentaci pana JUDr. Dušana Kováčika na Trnavské univerzitě. Jako absolvent UTV oboru právo na Trnavské univerzitě, jako občanský aktivista, lobista české menšiny na Slovensku a exposlanec FS ČSFR -zastávám názor,že zrušení této instituce je vážným ohrožením demokratizačního procesu v SR a odklonem od modelu anglosaské kultury, jejíž právní systém je založen na biblických principech. Ve svém důsledku tento počin je, dle mého názoru, krokem namířeným proti těm občanům, pro něž svoboda a spravedlnost je vyjádřením Stvořitelského principu, který je národu s křesťanskou tradicí i metodou i cílem.
Ad: NE-Podporte zachovanie Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry
28.9.2006 18:36 | jan special

Ak štatna korupčná mafia chce postihmúť a potrestať všetkých čo o nej vedia zriadi "špecialny súd a prokuratúru" kde sa sústredia všetky udania na ňu, aby potom s tými čo o nej vedia riadne zatočili.
Žiadne výnimky!
Žiadne "špeciálne súdy a prokuratúry"
Ad: Podporte NEzachovanie Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry
28.9.2006 18:29 |

Načo to je? Zas nejaka Slovenská výnimka. čím viac výnimiek tým väčší bordel.
Je to ako Mečiarova akcia "čisté ruky". Aby štatna mafia ZACHYTILA všetkých čo ju prekukli, zriadi "špecialny súd". kde sa sústredia všetky podania na štatnu mfiu, any potom s tými, šo o nej vedia zatočili.
Ad: Podporte zachovanie Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry
19.9.2006 11:32 |

http://www.noveslovo.sk/clanok.asp?cislo=&id=14430&rnd=0,120 9157
Slovo č.37/2006
O SPOLOČNOSTI / Peter Weiss


Špeciálny súd nemôže byť jedinou garanciou
Vytváraním dojmu, že iba u 15 sudcov Špeciálneho súdu majú ľudia istotu, že sa pretrhnú miestne a regionálne väzby a vplyvní a bohatí ľudia nebudú stáť nad zákonom a tešiť sa z beztrestnosti, však D. Lipšic dosiahol aj ním zrejme nezamýšľané efekty. Pritom mi nejde o to, bojovať za alebo proti zachovaniu Špeciálneho súdu. To je záležitosť dôkladnej analýzy efektov takého či onakého riešenia. Pre fungovanie celej slovenskej justície ako aj pre efektívnosť boja so všetkými formami organizovanej kriminality a korupcie. Ak sa eventuálnym zrušením Špeciálneho súdu naozaj otvoria dvere korupcii a organizovanému zločinu (ďalšia marketingová formulka, podobne ako „Špeciálny súd – kladivo na mafiu“, ktorá dáva za pravdu generálnemu prokurátorovi D. Trnkovi, že D. Lipšic je idealista, trpiaci inkvizičným syndrómom), potom do vytvorenia tohto súdu museli byť otvorené!
Pre Daniela Lipšica by to bolo hrozné vysvedčenie, lebo vlastne konštatuje, že ním vedené súdnictvo začalo účinne pôsobiť voči korupcii a organizovanému zločinu až od júla 2005, po investícii 450 miliónov korún do vytvorenia osobitných podmienok pre 15 sudcov, ktorí tvoria iba niečo vyše 1 promile z 1 200 ostatných kolegov. Okrem toho, že tak dáva svojráznym spôsobom za pravdu expremiérovi Dzurindovi, ktorý sa verejne vyjadril, že jeho exminister v reforme justície neurobil takmer nič, Lipšicove povyšovanie Špeciálneho súdu na jedinú garanciu účinného boja proti korupcii a organizovanému zločinu vedie k logickému záveru, že jedna inštitúcia je podmienkou právneho štátu. A to je podľa predsedu Ústavnoprávneho výboru NR SR M. Mamojku nezmysel.
Ad: Podporte zachovanie Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry
29.8.2006 01:57 | martin 22

pre pp:
prave za ucelom dosiahnutia aequum bol špecialny sud zriadeny. Prave koli kauzam a osobam, ktore sa vymikaju beznej sudnej praxi.S cielom dosiahnut to aby tieto osoby nemohli vyuzivat svoj vplyv a kontakty v regione svojho posobenia.Snad si nemyslis ze zavazne pripady organizovaneho zlocinu moze prejednavat "chlapec", ktory pred par rokmi vyliezol z fakulty a nie je pripraveny na to ze mu na dvere zaklopu "páni", ktori ho poucia ze je v jeho zaujme rozhodnut tak ci onak. Osobne poznam sudcu, ktori po takejto kauze radsej opustil sudcovsku stolicku a momentalne sa venuje inej pravnej profesii. Pritom ani zdaleka nepatri medzi slabe povahy. Nie je sudca ako sudca, to je naivna a utopicka predstava. Len zlomok ludi je ochotny riskovat zivot svoj, ci svojej rodiny. Prave preto treba uzku skupinu sudcov a prokuratorov ochotnych podstupit toto riziko, prirodzene so zodpovedajucov praxov v danej oblasti. Tych treba adekvatne zaplatit a zodpovedne chranit. Len pokial sa bude spolocnost ochotna a schopna sa o tychto ludi postarat, moze ocakavat, ze sa oni postaraju o nu.
Ad: Podporte zachovanie Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry
29.8.2006 01:50 | martin 22

pre pp:
prave za ucelom dosiahnutia aequum bol špecialny sud zriadeny. Prave koli kauzam a osobam, ktore sa vymikaju beznej sudnej praxi.S cielom dosiahnut to aby tieto osoby nemohli vyuzivat svoj vplyv a kontakty v regione svojho posobenia.Snad si nemyslis ze zavazne pripady organizovaneho zlocinu moze prejednavat "chlapec", ktory pred par rokmi vyliezol z fakulty a nie je pripraveny na to ze mu na dvere zaklopu "páni", ktori ho poucia ze je v jeho zaujme rozhodnut tak ci onak. Osobne poznam sudcu, ktori po takejto kauze radsej opustil sudcovsku stolicku a momentalne sa venuje inej pravnej profesii. Pritom ani zdaleka nepatri medzi slabe povahy. Nie je sudca ako sudca, to je naivna a utopicka predstava. Len zlomok ludi je ochotny riskovat zivot svoj, ci svojej rodiny. Prave preto treba uzku skupinu sudcov a prokuratorov ochotnych podstupit toto riziko, prirodzene so zodpovedajucov praxov v danej oblasti. Tych treba adekvatne zaplatit a zodpovedne chranit. Len pokial sa bude spolocnost ochotna a schopna sa o tychto ludi postarat, moze ocakavat, ze sa oni postaraju o nu.
Ad: (?) Podporte zachovanie Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry
25.8.2006 19:11 | J.Udr

Niekedy ma ovládne neskonalá predstava, aké by to bolo fajn, keby zrušili všetky naše súdy, aj s celou parazitujúcou advokáciou. Sú semenišťom korupcie s nadštandardtnými právomocami, najväčších zločincov, niekedy prácne chytených, prepúšťajú po procesných (!) chybách.
Kto z veľkých darebákov bol za posledných 15 rokov odsúdený?
A Harabín na čele Ministerstva spravodlivosti? Verný obraz tohoto rezortu!!!
Ad: Podporte zachovanie Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry
25.8.2006 13:53 | slakmaidetrafit

Z niektorych reakcii. Konecne, nieco vzniklo co malo pozitivny dopad a ide sa to rusit.

A kto to chce zrusit?

Najviac skorumpovany minister v tejto vlade a jeden z najhorsich, ktory tam kedy boli. Ten hajzlik dobre pozna zakony a jeho minulsot dokazuje ako ich vedel pre seba vyuzit. Za cias Harabina islo sudnictvo dolu a teraz ide zrusti spec. sud.

Mozno v beznej vyspelej krajine by ho nebolo treba, ale tu sme na Slovensku.Kde je korupcia zakorenena v nasom DNA, tu je spec. sud presne na mieste a treba ho !!!

boze zachran nas pre tym dementom. Je to hanba najvacsieho charakteru ho tam mat. To tak rychlo zabudate, co to je za cloveka preboha!!!!
Ad: Podporte zachovanie Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry
25.8.2006 11:40 | Roman Horský

"Aequum est lex legum" Zákon zákonu je rovný.
"nihil est supra leges" Nie je nič nad zákony.
"lex posterior derogat lex priori" Skorší zákon je rušený neskorším zákonom.
"lex generalis lex specialis derogatur" Všeobecný zákon je rušený osobitným zákonom.
Ad: zrušte speciálny súd a Úrad špeciálnej prokuratúry
25.8.2006 10:59 | ale kopu

Beru vam hracku? Naco tu mame taky a onaky sud? Nech dane sudnictvo robi svoju pracu ako ma, ani obycajny ludia si nemozu vyberat ci budu robit to alebo ono, jednoducho si musia svoju pracu spravit, tak naco je nam specialny sud a prokuratura? Nech to zrusia, a normalne sudy a prokuratura nech si robi svoju pracu!!!!!!!!!!!!!!
Ad: zrušte speciálny súd a Úrad špeciálnej prokuratúry
25.8.2006 10:50 | ale kopu

Beru vam hracku? Naco tu mame taky a onaky sud? Nech dane sudnictvo robi svoju pracu ako ma, ani obycajny ludia si nemozu vyberat ci budu robit to alebo ono, jednoducho si musia svoju pracu spravit, tak naco je nam specialny sud a prokuratura? Nech to zrusia, a normalne sudy a prokuratura nech si robi svoju pracu!!!!!!!!!!!!!!
Ad: zrušte speciálny súd a Úrad špeciálnej prokuratúry
25.8.2006 10:50 | ale kopu

Beru vam hracku? Naco tu mame taky a onaky sud? Nech dane sudnictvo robi svoju pracu ako ma, ani obycajny ludia si nemozu vyberat ci budu robit to alebo ono, jednoducho si musia svoju pracu spravit, tak naco je nam specialny sud a prokuratura? Nech to zrusia, a normalne sudy a prokuratura nech si robi svoju pracu!!!!!!!!!!!!!!
Ad: zrušte speciálny súd a Úrad špeciálnej prokuratúry
25.8.2006 10:50 | ale kopu

Beru vam hracku? Naco tu mame taky a onaky sud? Nech dane sudnictvo robi svoju pracu ako ma, ani obycajny ludia si nemozu vyberat ci budu robit to alebo ono, jednoducho si musia svoju pracu spravit, tak naco je nam specialny sud a prokuratura? Nech to zrusia, a normalne sudy a prokuratura nech si robi svoju pracu!!!!!!!!!!!!!!
Ad: zrušte speciálny súd a Úrad špeciálnej prokuratúry
25.8.2006 10:49 | ale kopu

Beru vam hracku? Naco tu mame taky a onaky sud? Nech dane sudnictvo robi svoju pracu ako ma, ani obycajny ludia si nemozu vyberat ci budu robit to alebo ono, jednoducho si musia svoju pracu spravit, tak naco je nam specialny sud a prokuratura? Nech to zrusia, a normalne sudy a prokuratura nech si robi svoju pracu!!!!!!!!!!!!!!
Ad: Podporte zachovanie Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry
25.8.2006 10:17 | Jano Rohac

Pre nas laikov, co znamenaju tie latinske vety? Vdaka.
Ad: Podporte zachovanie Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry
25.8.2006 09:06 | Roman Horský

Ukludni sa, pp. O znalosti prava sa neboj, je ich dostatok.
Sam velmi dobre vies, ze veta "Aequum est lex legum" je holy nezmysel, pretoze v nasom pravnom priadku plati zasada "lex posterior derogat lex priori" pripadne aj zasada "lex generalis lex specialis derogatur". Vety typu "nihil est supra leges" su uplne na smiech, ked ich vyslovi clovek, ktory pripusti, aby chodili po slobode individua podozrive z trestnej cinnosti, ktorych pachanie je uz pomaly "verejnym tajomstvom".
Ad: Podporte zachovanie Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry
25.8.2006 09:04 | Ivan Janeček

Tak naco sme ho vytvarali? A teraz rusit?je to dobree ho mat,naco by ho vytvarali keby nemal pomaaahat???? Je to hluuupost zrusit taketo institucie....
špeciálny súd
25.8.2006 03:22 | pp

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
KTO Z VáS BOL ASPOˇNA JEDNOM POJEDN´VANÍ ŠPECIÁLNEHO SÚDU??????

KTO Z VÁS MÁ ASPOŇ ZÁKLADNÉ ZNALOSTI Z OBLASTI PRÁVA??????????

CHODTE MOŽNO POCHOPÍTE A UVEDOMÚITE SI, ŽE INKVIZÍCIA PATRÍ DO STREDOVEKU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

AEQUUM EST LEX LEGUM !!!!!!!!
§§§§ NIHIL EST SUPRA LEGES §§§§§§
Ad: Podporte zachovanie Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry
24.8.2006 16:09 | peter

Vsak este uvidime co na to povie sam lenON2. Ci sa zrusenie SS bude zhodovat s jeho predstavou Pravneho statu co o nom basni uz 6 rokov.
Ad: Podporte zachovanie Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry
24.8.2006 15:43 | Mária Hudáková

Rada by som podporila aj odvolanie HarabinaPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (23)

 Kontakty:
Občan, demokracia a zodpovednosť
Inštitút pre verejné otázky (IVO)
Aliancia Fair-play
Transparency International Slovensko
Občianske oko

Súvisiace témy:
Kriminalita
Politika
PrávoREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt