spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia proti výstavbe polyfunkčného areálu Centrál

Vážení spoluobčania, vyzývame vás na podpis petície proti výstavbe Polyfunkčného areálu Centrál. Na mieste bývalých kúpeľov Centrál sa pripravuje výstavba Polyfunkčného areálu Centrál v obrovskom rozsahu:
 • celé územie (budova, záhrada, parkovisko) bude zastavané dvojpodlažným nákupným centrom do výšky 12 m,
 • na ňom vyrastie výšková budova 110,5 m hotela, pri budúcom vyústení Metodovej ul. na Miletičovu ul.,
 • ďalej dve polyfunkčné budovy (pre administratívne účely a prechodné ubytovanie) o výške 47,8 m a 53,8 m na strane Metodovej ul.,
 • a na strane Jelačičovej ul. vyrastú 4 obytné domy do výšky 30 m,
 • v podzemí bude vybudované 4 podlažné parkovisko pre cca 2000 vozidiel prístupné z Jelačičovej a Metodovej,
  a to všetko rovno na hranici pozemku školy a tesnej blízkosti okolitých obytných domov.


Petícia obyvateľov, zamestnancov a študentov lokality ul. Jelačičova, Metodova, Miletičova a priľahlých ulíc, Bratislava – Ružinov,  proti výstavbe Polyfunkčného areálu Centrál – Bratislava, v podobe uvedenej v Zámere činnosti podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z.z., podľa ustanovení zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z.z. 

My, občania Mestskej časti Ružinov a predovšetkým obyvatelia, zamestnanci a študenti lokality ul. Jelačičova, Metodova, Miletičova a priľahlých ulíc, nesúhlasíme s výstavbou Polyfunkčného areálu Centrál  v podobe uvedenej v zámere  pre hodnotenie vplyvov na životné prostredie, pretože spôsobí neúnosnú zastavanosť danej lokality, kritické zvýšenie dopravy a to najmä v lokalite ulíc Jelačičova, Miletičova, Metodova,  následné trvalé ohrozenie zdravia obyvateľov najmä emisiami a hlukom a radikálne zhoršenie bezpečnosti detí navštevujúcich základnú školu a gymnázium.

Protestujeme proti rozsahu stavby, proti obrovskej zastavanosti daného priestoru, proti zvýšeniu dopravy, ktorá s tým súvisí, a to z dôvodu ďalšieho zhoršenia imisnej a hlukovej situácie našej lokality ovplyvňovanej najmä blízkym Trnavským mýtom s  trvale prekročenými koncentráciami škodlivín oproti povoleným hodnotám, ktoré sa stále zhoršujú, či už z dôvodu zvýšenia dopravného zaťaženia vyvolaného uvedením mostu Apollo do prevádzky, budovaním ďalších obytných centier v okolí a pod.

Protestujeme proti radikálnemu zhoršeniu bezpečnosti žiakov a študentov Spojenej školy na Metodovej a Jelačičovej ulici.

Protestujeme proti likvidácii priľahlej zelene, proti záberu časti športového areálu, ktorý je v tesnej blízkosti Centrálu a jeho obmedzovaniu z dôvodu zamorenia škodlivinami.

Nesúhlasíme s projektom Polyfunkčného areálu Centrál v jeho súčasnej podobe. Ide o „megalomanský“ projekt , ktorý bude neúnosnou záťažou pre danú lokalitu po všetkých stránkach.

Výstavba Polyfunkčného areálu Centrál podľa zverejneného zámeru smeruje k zásadnej premene pôvodného objektu verejných kúpeľov na polyfunkčný areál s výškovými budovami, ktorý budú narúšať výškový profil danej lokality (110 m vysoký hotel). Rozsah a charakter návrhu podstatnou mierou mení charakter stavby, ale aj celkový charakter danej lokality,  objem statickej dopravy a dopravnej obsluhy v lokalite.


Členovia petičného výboru, oprávneného na zostavenie petície, obstaranie podpisov pod ňu a na doručenie petície príslušným orgánom verejnej správy:

 • Ing. Vladimír Rymarevič, Miletičova 10, 821 08 Bratislava
 • Mgr. Igor Turanec, Miletičova 10, 821 08 Bratislava
 • Ing. Peter Axamit, Jelačičova 10, 821 08 Bratislava
 • Ing. Gabriela  Zelenáková, Jelačičova 10, 821 08 Bratislava
 • Ing. Michal Falath, Gorkého 15, 811 01 Bratislava
 • Ing. Zuzana Vaterková, Kpt. Rašu 23, 841 01 Bratislava
 • Ing. Vladimír Rychlík, Miletičova 12, 821 08 Bratislava
 • Ing. Miloslava Pašková, Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava


Osoba oprávnená na zastupovanie petičného výboru pred orgánmi verejnej správy:

 • Ing. Michal Falath, Gorkého 15, 811 01 Bratislava
 • Ing. Peter Axamit, Jelačičova 10, 821 08 Bratislava


Orgány verejnej správy, ktorým je petícia určená:
Ministerstvo životného prostredia, Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, Ministerstvo vnútra, Hlavné mesto SR Bratislava -hlavný architekt, Magistrát hl. mesta Bratislavy, Mestská časť Bratislava – Ružinov, starosta a odbor výstavby a životného prostredia, Obvodný úrad životného prostredia, Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, OR hasičského a záchranného zboru, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Krajský stavebný úrad, Krajský úrad životného prostredia.


Ak ste ju už petíciu podpísali v papierovej podobe, túto webovú už podpisovať nemusíte.

Zároveň vás upozorňujeme na možnosť zasielania písomných pripomienok k výstavbe v zamýšľanej podobe do  20. júna 2006 na adresu Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava.POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia proti výstavbe polyfunkčného areálu Centrál
2.4.2010 12:59 | Zuzana Musilova

Nesuhlasim s vystavbou
Ad: Petícia proti výstavbe polyfunkčného areálu Centrál
7.9.2006 12:17 | Zuzana Rudolfová

nesúhlasím s výstavbou Polyfunkčného areálu Centrál v podobe uvedenej v zámere
Ad: Petícia proti výstavbe polyfunkčného areálu Centrál
29.8.2006 16:03 | DS

Nesúhlasím s projektom Polyfunkčného areálu Centrál v jeho súčasnej podobe.

Ad: Petícia proti výstavbe polyfunkčného areálu Centrál
4.8.2006 17:43 | Kristina Petrikova

Nesuhlasim s vystavbou projektu v navrhovanom rozhasu a podobe.
Ad: Petícia proti výstavbe polyfunkčného areálu Centrál
4.8.2006 17:43 | Kristina Petrikova

Nesuhlasim s vystavbou projektu v navrhovanom rozhasu a podobe.
Ad: Petícia proti výstavbe polyfunkčného areálu Centrál
6.7.2006 12:48 | JK

Takéto "úžasné" investorské projekty sa dejú v Bratislave na každom kroku. Možno by sa zišla koordinácia tretieho sektora a občianskych združení cielene zameraná proti aktivitám investorov. Zopár protestujúcich ľudí sa dá prehliadnuť, niekoľko tisíc by sa prehliadalo ťažšie. Najsmutnejší je pohľad na mestských poslancov, ktorí im v tom dávajú voľnú ruku. Teraz neviem, či sú takí hlúpi alebo dobre podplatení. Zrejme obidvoje.
Ad: Petícia proti výstavbe polyfunkčného areálu Centrál
6.7.2006 12:44 | JK

Takéto "úžasné" investorské projekty sa dejú v Bratislave na každom kroku. Možno by sa zišla koordinácia tretieho sektora a občianskych združení cielene zameraná proti aktivitám investorov. Zopár protestujúcich ľudí sa dá prehliadnuť, niekoľko tisíc by sa prehliadalo ťažšie. Najsmutnejší je pohľad na mestských poslancov, ktorí im v tom dávajú voľnú ruku. Teraz neviem, či sú takí hlúpi alebo dobre podplatení. Zrejme obidvoje.
Ad: Petícia proti výstavbe polyfunkčného areálu Centrál
18.6.2006 14:51 |

ja naopak suhlasim s projektom. az na jedinu vyhradu a tou su tie "vysute" zahrady niekolko metrov nad zemou. nejde mi ani tak o to, ze s tym budu mat neskutocne problemy, ale ze budu len pre vyvolenych. ale podobny koncept s vyskovou budovou je aj v ruzovej doline a je to podla mna jeden z najvkusnejsich novych bytovych komplexov v meste. aj ked tu budu aj ine funkcie, myslim si, ze je to pre tuto oblast prinos.
Ad: Petícia proti výstavbe polyfunkčného areálu Centrál
16.6.2006 11:36 | Alena Zubekova

Nesuhlasim s tymto projektom pokial bude uskutocneny v tejto spominanej podobe.
Ad: Petícia proti výstavbe polyfunkčného areálu Centrál
16.6.2006 00:21 | Peter Beseda

Nesúhlasím s projektom Polyfunkčného areálu Centrál v jeho súčasnej podobe.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (10)

 Súvisiace témy:
Rozvoj
Samospráva
Ekonomika
Štátna správa
Doprava
Regióny
Životné prostredie

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt