spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  2 200 hektárov lesa za plotom Petícia občanov proti novej železnej opone na Záhorí

Štátny podnik Vojenské lesy a majetky SR (VLM SR), Odštepný závod Malacky vybudoval začiatkom tohoto roka pod zámienkou ochrany vojenského letiska Kuchyňa na hranici Vojenského obvodu Záhorie takmer 10 km dlhý plot. Obyvatelia troch obcí - Perneka, Kuchyne a Rohožníka sa zrazu ocitli za drôteným pletivom. Lesy, do ktorých od nepamäti chodievali so svojimi deťmi na prechádzky, na huby a iné lesné plody sú pre nich zrazu neprístupné. Nikto sa ich na nič nepýtal. VLM SR teraz prišli s projektom na rozšírenie existujúceho oplotenia o ďalších 15 km, až po okresné mesto Malacky. Jedny z najkrajších lesov na Záhorí na ploche 2 200 hektárov, ktoré v čase hubárskej sezóny navštevujú tisíce hubárov, sa tak majú dostať do rúk úzkej skupinke vyvolených - poľovníkom. Tak ako pri výstavbe  prvého úseku plota, VLM SR sa neunúvali osloviť so zámerom dotknuté obce ani ich občanov. Tentokrát sa už VLM SR netaja ani tým, že pravým dôvodom vybudovania plotu je zriadenie zvernice.

My, dolu podpísaní občania, sme pobúrení prítomnosťou  plotu vo Vojenských lesoch na Záhorí (medzi Pernekom a Rohožníkom) a zásadne nesúhlasíme so zámerom štátneho podniku Vojenské lesy a majetky SR, odštepný závod Malacky, rozšíriť tento plot o ďalších 15 km, až po okresné mesto Malacky. Rozhodne odmietame projekt výstavby obory o rozlohe 2 200 ha, ktorý sa tu snažia presadiť Vojenské lesy a majetky.
Žiadame preto kompetentné orgány nesúhlasiť s realizáciou tohto zámeru.


Petičný výbor:   
Stano Marton, predseda Petičného výboru, Hviezdoslavovo nám. 12,  811 02 Bratislava
Róbert Bujna, starosta obce Kuchyňa, Kuchyňa 95, 900 52
Ján Želipský, starosta obce Rohožník, Obchodná č. 382/28, 906 38  Rohožník
ThDr. Ladislav Ostrák – dekan Kuchynskej a Peneckej farnosti, Kuchyňa 448, 900 52
2 200 hektárov lesa za plotom


POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Kontakty:
Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)

Súvisiace témy:
Štátna správa
Lesy

Súvisiace regióny
Malacky


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS