spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Voličský krúžok Krúžkujte! Politika môže byť iná

Voličský krúžok spojil Alianciu Fair-play s 18 signatármi, ktorí sa rozhodli iniciovať výzvu politikom - 4 krúžky pre čestnú politiku.Vďaka úprave volebného zákona predstavuje krúžok reálnu šancu zmeniť tvár politiky. Po prvý raz môžeme reálne určiť politickým stranám podmienky našej dôvery. Máme môžnosť si konkrétne vybrať a môžeme si vyberať tých najlepších.

Ak sa spojíme, máme silu určiť, ako má vyzerať politika, ktorej môžeme dôverovať. Preto na kandidátkach zakrúžkujeme troch politikov, ktorí spĺňajú etické a odborné kritériá. Posledným krúžkom označíme posledné meno na kandidátke ako symbol a jasnú žiadosť o hlbokú zmenu politiky.

Voľby môžu byť vďaka poslednému krúžku viac ako len výberom konkrétnych mien a strán. Môžu sa stať referendom o potrebe hodnôt v politike, o politike, ktorej môžeme s čistým svedomím dôverovať, a ktorá spĺňa naše etické a odborné kritériá.

Môžu sa stať hlasnou a jasnou žiadosťou o hlbokú zmenu štýlu politiky naprieč celým spektrom. Môžeme dať najavo, že máme svoju predstavu o dôveryhodnej politike a žiadame, aby sa naplnila.

Môžeme zreteľne a merateľne komunikovať, že stranám nedávame hlas, preto že by sme im výhradne dôverovali, ale preto, že od nich žiadame, aby začali konkrétne plniť naše predstavy o čestnej, odborne fundovanej a zodpovednej politike. Nastal čas, aby sme sa prestali pozerať na prehlbovanie krízy v politike, a aby sme týmto voľbám dali tému, ktorú si zaslúžia.

Pridajte sa k signatárom výzvy 4 krúžky pre čestnú politiku.


4 krúžky pre čestnú politiku

Žijeme v slobodnej krajine a vyžadujeme, aby nás vo verejnej správe zastupovali čestní, odborne fundovaní a zodpovední ľudia.

Sme rozčarovaní z toho, ako sa mocenský boj v podobe vydierania, nedodržiavania dohôd a zneužívania politického postavenia stal štýlom vašej politiky. Chýba nám u vás politická kultúra a zmysel pre verejnú službu.

Záleží nám na tejto krajine.
Záleží nám na tom, aby ste rešpektovali našu slobodu.

Želáme si takú podobu politiky, ktorá nebude zviazaná s korupciou, s bezohľadným bojom o moc, ktorá prinesie výrazné zlepšenie vzťahu štátnej moci k občanom.
Želáme si kvalifikovanú, modernú, efektívnu a férovú politiku a ochranu občianskych slobôd.
Toto je naša predstava o zodpovednej politike a jej naplnenie budeme od svojich zástupcov vyžadovať.

Vaše prázdne sľuby nás už nepresvedčia.
Slobodu rozhodnúť sa si ceníme a je pre nás čoraz ťažšie ju uplatniť.
Svoj hlas dáme tým, ktorí spĺňajú etické a odborné kritériá.
Na kandidátkach budeme aktívne vyhľadávať tých politikov, ktorým môžeme dôverovať a ich mená označíme krúžkom.

Štvrtým krúžkom označíme meno posledného kandidáta na listine. Týmto symbolickým gestom zaväzujeme stranu, ktorú volíme, k naplneniu našich predstáv o čestnej, odborne fundovanej a zodpovednej politike.


Voličský krúžok


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Krúžkujte! Politika môže byť iná
19.3.2009 11:43 | MarcELA kOCOUROVá

PROSíM váS PEKNE NAJPRV BY MUSELA VyMRIEť GENERáCIA KOMUNISTOV.... A BYť ZAVEDENý MORáLNY PROFIL PEDAGÓGOV , KTORí SíRIA DEMAGÓGIE, PRACOVAť V INšTITúCII KDE SA NEKRADNE , NIE Sú DISKREDITOVANí ĹUDIA , KTORí SA SPRáVAJú čESTNE A MORáLNE , ETICKY.
Ad: Krúžkujte! Politika môže byť iná
6.6.2006 09:54 | Jordán Fabuš

Držím palce aby už konečne začali riadiť náš štát charakterní odborníci preto podporujem "krúžkovanie".Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (2)

 


Čítajte tiež:
4 krúžky pre čestnú politiku


Súvisiace dokumenty:
Desatoro čestného, odborného a zodpovedného politika /čky
Naše predstavy o čestnej, odborne fundovanej a zodpovednej politike
Návod na podporu kampane "Voličský krúžok"

Kontakty:
Aliancia Fair-play

Súvisiace témy:
Politika
Demokracia
Občianska spoločnosťREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt