spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Podporte petíciu za zachovanie zelenej plochy na Sputnikovej ulici v Bratislave

V návrhu nového Územného plánu mesta Bratislavy, ktorý sa pripravuje na schválenie Mestským zastupiteľstvom bola pozemku na parc.č. 15675/197 k.ú. Ružinov pridelená funkcia  „ochranná a izolačná zeleň“, čím by bol zachovaný jej súčasný charakter medziblokovej zelene. V tejto podobe bol v roku 2004 návrh nového Územného plánu predložený odbornej a laickej verejnosti na pripomienkovanie. Táto zeleň má slúžiť na ochranu priľahlého územia pred nepriaznivým vplyvom okolia. V jej bezprostrednej blízkosti býva 320 rodín, čo je približne 1.000 ľudí, z toho asi 270 detí v predškolskom a školskom veku. Zelený priestor medzi domami je už dlhé roky miestom susedských stretnutí, udržiavania sociálnych vzťahov a predovšetkým miestom, kde sa môžu hrať deti obyvateľov okolitých domov.

V tesnej blízkosti tejto lokality ( Sputnikova a Planét ) sú 2 železničné priecestia, z toho 1 akustické s výstražnou signalizáciou. Po tejto železnici denne prechádza cca 180 vlakov.  Po priľahlej komunikácii prejde denne viac ako 45.000 vozidiel ( sčítanie dopravy – oficiálne prieskumy ). Zelená plocha a asi 30 stromov, má kompenzačný charakter a vytvára aspoň čiastočnú bariéru voči tomuto hlukovo a emisne agresívnemu prostrediu.

Orgány samosprávy mestskej časti Ružinov navrhli zmenu v Návrhu územného plánu mesta Bratislavy a ako jediné požadovali a presadili požiadavku na zaradenie tejto zelenej plochy do kategórie viacpodlažná bytová výstavba. Paradoxne sa postavili proti občanom svojej mestskej časti a proti zámeru magistrátu, ktorý navrhoval zachovanie zelene. Magistrát túto pripomienku Ružinova akceptoval. To otvorilo dvere investorom ktorí tak, ako v iných častiach Bratislavy chcú zabrať voľné plochy zelene na neustále zahusťovanie výstavby, s dôsledkom negatívnych vplyvov na kvalitu životného prostredia. Pri ďalšom procese tvorby nového územného plánu sme boli ako občania vynechaní, nakoľko zo strany mesta bola prezentovaná len variant územného plánu s funkčným využitím uvedenej plochy ako „ochranná a izolačná zeleň“.

O možnosti akejkoľvek výstavby na tejto zelenej ploche neboli občania nijakým spôsobom informovaní. Variant s uvedením možnosti výstavby na tejto parcele nebol verejnosti vo forme návrhu územného plánu alebo v inej adekvátnej forme  prezentovaný na pripomienkovanie, aby mohli byť uplatnené naše občianske práva. Podľa Ústavy Slovenskej republiky čl. 44 ods. 1:“Každý má právo na priaznivé životné prostredie“, ods. 4: „Štát dbá o ekologickú ochranu a účinnú starostlivosť o životné prostredie“ a podľa čl. 45 „Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu.“ Sme v situácii, keď ani príslušná samospráva mestskej časti nestojí za svojimi občanmi a voličmi.

Napriek počiatočnej vôli Magistrátu hlavného mesta Bratislavy na definitívne ponechanie zelene v tejto lokalite pre kvalitnejšie životné prostredie obyvateľov, dáva mestská časť a magistrát prednosť jednorázovému záujmu a zisku investora. O návrhu MČ Ružinov na nahradenie zelene za viacpodlažnú výstavbu sme sa dozvedeli až teraz, keď sa posudzuje investičný zámer Vodohospodárskych stavieb Malacky na výstavbu polyfunkčného 7-9 poschodového bytového domu so 101 bytmi a 175 parkovacími miestami na území súčasnej lúky. Namiesto vybudovania účinnej hlukovej ( a emisnej ) bariéry a obohatenia územia o maximále množstvo zelene s ohľadom na zdravie občanov, dávajú kompetentné orgány prednosť záberu zelenej plochy na ďalšie zahusťovanie územia. Namiesto proklamovanej humanizácie životného prostredia sa opäť rozhoduje v neprospech súčasných obyvateľov.

My, podpísaní občania, na základe uvedených skutočností žiadame, aby kompetentné orgány pri prijímaní nového Územného plánu mesta Bratislavy ponechali pôvodne navrhovanú funkciu pozemku parc.č. 15675/197 .ú. Ružinov ako „ochranná a izolačná zeleň“. Ďalej vyjadrujeme nesúhlas so zamýšľanou výstavbou na tomto území na Sputnikovej ulici v Bratislave a žiadame príslušné orgány, aby pri rozhodovaní o navrhovanej výstavbe v súlade so zákonom zabezpečili starostlivosť o životné prostredie a neumožnili výstavbu, ktorá zhorší kvalitu života tunajších obyvateľov a poškodí ich životné prostredie.
Petícia je adresovaná:
 • Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
 • Mestské zastupiteľstvo hl. mesta SR Bratislavy, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
 • Miestny úrad mestskej časti - Ružinov, Stavebný úrad, Mierová č. 21, 827 05 Bratislava 2

Petičný výbor:
 • Katarína Šimončičová, Godrova 3b, 811 06 Bratislava
 • Soňa Párnická, Björnsonova 2, 811 05 Bratislava
 • Daša Malíková, ul. Planét 15, 821 02 Bratislavy, poverená zastupovaním členov petičného výboru s orgánmi štátnej správy
 • Ing.arch. Anna Grandtnerová, Sputnikova 25, 821 02 Bratislava
 • Mgr. Marian Brázda, Sputnikova 14, 821 02 Bratislava
 • RNDr. Zlatica Vrábliková, Sputnikova 21, 821 02 Bratislava
 • Ing. Katarína Feňušová, Planét 15, 821 02 Bratislava
 • Ing. Miloslav Arnold, Sputnikova 16, 821 02 Bratislava
 • Peter Straka, Sputnikova 25, 821 02 Bratislava
 • Peter Mareček, Sputnikova 16, 821 02 BratislavaPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Podporte petíciu za zachovanie zelenej plochy na Sputnikovej ulici v Bratislave
6.7.2006 12:52 |

Takéto "úžasné" investorské projekty sa dejú v Bratislave na každom kroku. Možno by sa zišla koordinácia tretieho sektora a občianskych združení cielene zameraná proti aktivitám investorov. Zopár protestujúcich ľudí sa dá prehliadnuť, niekoľko tisíc by sa prehliadalo ťažšie. Najsmutnejší je pohľad na mestských poslancov, ktorí im v tom dávajú voľnú ruku. Teraz neviem, či sú takí hlúpi alebo dobre podplatení. Zrejme obidvoje.
Ad: Podporte petíciu za zachovanie zelenej plochy na Sputnikovej ulici v Bratislave
31.5.2006 20:43 | Peter Spalek

Ked som bol student vela som cestoval po Europe. Mal som moznost vidiet mnohe europske velkomesta ako su Londyn, Pariz, Mnichov atd. Ich velkost nespocivala len ich menach, ale aj ludoch, ktorí dokazali kompetentne a citlivo rozhodnut o archtikture v centrach tychto velkomiest. Dokazali sklbit modernu s historickym duchom mesta a pritom pochopili potrebu neznicit parky, zahrady v tejto casti mesta. Sklbit modernu so zelenou dokazali povacsine aj na periferiach mesta.
Bratislava sa bohuzial napriek jej rozmachu pomaly stava "betonovou dzunglou". Nesvedci o tom len problem so zelenou na Sputnikovej ul., ale aj boj o parcelu na Belehradskej ul.na ktorej je dnes parcik alebo snaha odstranit luzne lesy medzi mostom Appolo a Pristavnym mostom a postavit tam Zimny stadion.
U nas este stale kompetentni ludia bohuzial nepochopili, ze aj Hydeparky(Londyn), Boullonske lesiky (Pariz),Anglicke zahrady (Mnichov) patria ku koloritu a duchu mesta. Zabudaju aj na to, ze dnesna doba je plna stresov a nicenim zelene beru moznost sebe ,ale aj iným ludom aspon nachvilu sa zastavit a relaxovat.
Demokracia nie je len o bezbrehej slobode jednotlivca, ale aj o schopnosti vypocut si nazor vacsiny a schopnosti zodpovedne sa rozhodnut.To sa este Slovaci musia ucit...

P.S. Som rodený Bratislavcan a na osude mojho mesta mi
zalezi, preto peticiu na zachovanie zelene na Sputnikovej ul. podporujem.
Ad: Podporte petíciu za zachovanie zelenej plochy na Sputnikovej ulici v Bratislave
24.5.2006 19:11 | report

Podporujem to v plenj miere, akokeby ste v Bratislave mali prilis vela zelene. Niekomu to uz to asi musi vadit. Napriek tomu, ze to je jedna z vzacnejsich zeleni.
Ad: Podporte petíciu za zachovanie zelenej plochy na Sputnikovej ulici v Bratislave
13.5.2006 20:29 | Martin Halaj

Dajme zeleni šancu a neničme si prírodu za pár barákov.Nie je tu len pre našu generáciu, ale aj naše deti!
Ad: Podporte petíciu za zachovanie zelenej plochy na Sputnikovej ulici v Bratislave
11.4.2006 00:59 | Daša Malíková

Pán starosta Kubovič sa robi pred voľbami pekný. To je všetko. Čistý alibizmus. Keď sme sa boli pýtať na zahusťovanie my - jeho zástupcu - p. Mikuša, priznal, že za vsetkym su peniaze. Že keby Ružinov neponúkal a nepredával plochy na výstavbu, stratil by kredit v očiach investorov. Títo páni sú vo volených funkciách vďaka hlasom občanov a nie vďaka hlasom 15-20 investorom, ktorým sa teraz pchajú do ... pozornosti. Na MZ Ružinov 14.12.2004 odkývalo 31 zo 40 poslancov výstavbu na 40 plochách zelene - zo 44, čiže na 90%. Nikto nehlasoval proti! Keď som im volala a pýtala sa na dôvod, nikto si nič nepamätal a že oni určite nič také neodsúhlasili. Pred sebou som mala hlasovací hárok. Takže tito páni a dámy tam podľa nás nemajú ďaľšie volebné obdobie čo robiť. Schválili zahusťovanie na 10 rokov na úkor takmer všetkej zelene. A podľa toho bude vyzerať aj nový ÚPN, ktorý sa ide schvaľovať. Dávame síce podnet na prokuratúru, ale výsledok je vo hviezdach. O tom, ako sú nenažraní svedčí aj to, že na viacpodlažnú výstavbu predávaju aj pozemky v ochrannom pásme železníc, kde majú nákladné vlaky pri prejazde 90 - 95db - povolená hranica cez deň 60 db, v noci 50 db. Veď oni tam bývať nebudú. A pásy ochrannej a izolačnej zelene ich nezaujímajú. Tie budú musieť ustúpiť. Práve sa pracuje na Hlukovej mape, z akčných plánov vyplynie, že sa tam potom budú musieť v rámci ochrany obyteľov namiesto vyrúbanej zelene stavať miliónové protihlukové steny, ktoré zaplatíme my všetci. Bez problémov vyrúbu stromy, ktoré tam rástli 40 rokov.
Všetkým veľmi pekne ďakujeme za podporu.
Dasa Malikova, OI Zeleny Ruzinov
zeleny_ruzinov@inmail.sk
Ad: Podporte petíciu za zachovanie zelenej plochy na Sputnikovej ulici v Bratislave
11.4.2006 00:45 | Dasa Malikova

Pan starosta Kubovic sa robi pred volbami pekny. To je vsetko. Cisty alibizmus. Ked sme sa boli pytat na zahustovanie my - jeho zastupcu - p. Mikusa, priznal, ze za vsetkym su peniaze. Ze keby Ruzinov neponukal a nepredaval plochy na vystavbu, stratil by kredit v ociach investorov. Tito pani su vo volenych funkciach vdaka hlasom obcanov a nie vdaka hlasom 15-20 investorom, ktorym sa teraz pchaju do ... pozornosti. Na MZ Ruzinov 14.12.2004 odkyvalo 31 zo 40 poslanco vystavbu na 40 plochach zelene - zo 44, cize na 90%. Nikto nehlasoval proti! Ked som im volala a pytala sa na dovod, nikto si nic nepamatal a ze oni urcite nic take neodsuhlasili. Pred sebou som mala hlasovaci harok. Takze tito pani a damy tam podla nas nemaju dalsie volebne obdobie co robit. Schvalili zahustovanie na 10 rokov na ukor takmer vsetkej zelene. A podla toho bude vyzerat aj novy UPN, ktory sa ide schvalovat. Davame sice podnet na prokuraturu, ale vysledok je vo hviezdach.
Vsetkym velmi pekne dakujeme za podporu.
Dasa Malikova, OI Zeleny Ruzinov
zeleny_ruzinov@inmail.sk
Ad: Podporte petíciu za zachovanie zelenej plochy na Sputnikovej ulici v Bratislave
10.4.2006 16:29 | František Žilinek

Pán starosta Kubovič sa v Ružinovskej televízii proti zahusťovanie obhajoval, že sú vždy tlačení magistrátom, že tam sa majú občania sťažovať. Asi nehovoril potom pravdu.
Ad: Podporte petíciu za zachovanie zelenej plochy na Sputnikovej ulici v Bratislave
9.4.2006 20:17 | Radoslav Pešek

Ja sa tiez pripajam.
Ad: Podporte petíciu za zachovanie zelenej plochy na Sputnikovej ulici v Bratislave
6.4.2006 12:00 | MUDr. Ľubomír Straka

V plnej miere podporujem. Veľa úspechov.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (9)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Občianska spoločnosť
Ochrana prírody
Regióny

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt