spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Podporte výzvu adresovanú TV JOJ na pravdivé informovanie o vlkoch!

Redaktorka televízie JOJ, pani Ruslana Kurilcová opätovne pripravila silne tendenčný príspevok o vlkoch, prirodzenom predátorovi jelenej a diviačej zveri. V príspevku odvysielanom 17. marca 2006 vo večerných správach nedala priestor ani zástupcom štátnej ochrany prírody ani zástupcom mimovládnych organizácií, ktoré sa vlkom zaoberajú. Príspevok tak vytvoril obraz vlka ako šelmy nebezpečnej pre človeka a škodiacej na majetku ľudí. LZ VLK pripravil list adresovaný generálnemu riaditeľovi TV JOJ. List môžu podporiť jednotlivci a organizácie v predĺženom termíne do pondelka 27. marca do 9:30hod.


Milan Kňažko
generálny riaditeľ televízie JOJ

V Tulčíku, 20. marca 2006


VEC: Reakcia na zavádzajúcu správu pripravenú redaktorkou Ruslanou Kurilcovou, odvysielanú
17. marca vo večerných správach televízie JOJ

Podpísané organizácie a jednotlivci vyjadrujú svoje veľké znepokojenie dezinformáciami, zavádzaním a skresľovaním faktov v správe pani Ruslany Kurilcovej odvysielanej v televíznych novinách 17. marca 2006. Pani Ruslana Kurilcová opätovne pripravila silne tendenčný príspevok o vlkoch, prirodzenom predátorovi jelenej a diviačej zveri. V príspevku nedala priestor ani zástupcom štátnej ochrany prírody ani zástupcom mimovládnych organizácií, ktoré sa vlkom zaoberajú. Príspevok tak vytvoril obraz vlka ako šelmy nebezpečnej pre človeka a škodiacej na majetku ľudí.

Skutočnosť je ale presne opačná.


1. Z Európy nie sú známe žiadne prípady, kedy vlk ohrozil život ľudí. Vytváranie atmosféry strachu má slúžiť len ako ospravedlnenie jeho lovu.


2. Vlk nespôsobuje škody v chovoch hospodárskych zvierat, pokiaľ sú tieto riadne chránené pastierskymi strážnymi psami.
Príkladov je aj v regióne, kde nakrúca pani Ruslana dostatok a niekoľkokrát sme jej takýto námet ponúkali. Bezúspešne.


3. Vlk dravý je v Európe, vrátane Slovenska, živočíchom ohrozeným vyhynutím
.

Ešte v 18. storočí sa vyskytoval vo všetkých krajinách Európy, s výnimkou Veľkej Británie. V súčasnosti jeho západná hranica súvislého rozšírenia prechádza Slovenskom. Znamená to, že občania Slovenska sú zodpovední za to, či sa táto západná hranica u nás udrží alebo sa pridáme ku krajinám, ktoré vlkov vyhubili. Vlk neohrozuje ľudí, ale ľudia ohrozujú vlkov. Za posledných 35 rokov bolo na Slovensku oficiálne zabitých viac ako 2800 vlkov. V protiklade k tomu nie je na Slovensku známy jediný prípad zabitia človeka touto „krvilačnou a nebezpečnou“ šelmou!


4. Vlci nie sú premnožení a ich počty sa dlhodobo držia na hranici prežitia populácie.

Poľovníci dlhodobo nahlasujú počty vlkov od cca 900 -1200 jedincov, pričom túto hodnotu považujú všetci odborníci z Lesníckeho výskumného ústavu, Ministerstva pôdohospodárstva, ale i štátni ochranári a terénni zoológovia mimovládnych organizácií za vysoko nadhodnotené. Jediné veľkoplošné sčítanie šeliem, ktoré sa uskutočnilo na Poľane v decembri 2001 za účasti poľovníkov, vedcov, terénnych zoológov, zástupcov mimovládnych organizácií a štátnych ochranárov dokázalo, že početné stavy vlkov udávané poľovníkmi pre túto oblasť sú 5-násobne nadhodnotené! Prenesením tohto koeficientu na celoslovenskú úroveň by v tom čase u nás žilo 185 vlkov, čo je veľmi blízko číslam, ktoré udáva VLK na základe terénnych poznatkov.


5. Vlci ako prirodzení predátori jelenej a diviačej zveri neohrozujú ich početnosť, ale zabezpečujú, aby populácia ich koristi bola zdravá a v dobrej kondícii. Zároveň zabraňujú šíreniu nebezpečných chorôb.

Vlci nikdy v známej histórii nespôsobili vyhubenie svojej koristi (na rozdiel od poľovníkov a lovcov). Lov vlkov je štatisticky selektívny, čo znamená, že lovia predovšetkým mláďatá, zver chorú alebo poranenú. Vlci zabraňujú na území, kde sa nachádzajú, rozširovaniu vírusového ochorenia klasického moru ošípaných u slovenských diviakov. V priebehu sledovaného 5-ročného obdobia bolo od začiatku 90-tych rokov 93% lokalít moru u diviakov tam, kde vlci nežijú. Ochorenie spôsobuje stámilionové hospodárske straty a jediným reálnym a lacným riešením je celoročná ochrana vlkov a rozšírenie ich výskytu do pohorí, kde v minulosti žili.


6. Vlci napomáhajú prirodzenému zmladzovaniu lesov, v ktorých sa vyskytujú. Poľovníci zver koncentrujú prikrmovaním, vlci naopak zver rozháňajú a zabraňujú jej spôsobovať veľké škody na prirodzenej obnove lesa ožieraním mladých stromčekov.

Len na okraj uvádzame čísla zo Zelenej správy Ministerstva pôdohospodárstva SR za rok 2004, podľa ktorej poľovníci zabili 11 982 jeleňov, 17 446 sŕn, 23 187 diviakov a 86 vlkov.


7. Televízia JOJ uverejňovaním zavádzajúcich príspevkov o vlkoch zabraňuje pochopeniu funkcie vlkov v našich lesoch a rozširuje medzi ľuďmi neodôvodnený strach a paniku, ktorej dôsledkom je prenasledovanie a vybíjanie tohto ohrozeného druhu.


Preto žiadame:

  1. aby v akýchkoľvek príspevkoch týkajúcich sa veľkých šeliem boli oslovení zástupcovia VLKa (prípadne inej neštátnej organizácie zaoberajúcej sa veľkými šelmami) alebo zoológovia Štátnej ochrany prírody SR, čo pomôže eliminovať tendenčnosť správ na túto tému,

  2. zverejnenie nového príspevku na tému funkcie vlkov v našich lesoch natočenom so zástupcom VLKa a zoológom štátnej ochrany prírody.


Mapa zachytáva rozšírenie vlka (biela plocha) a rozšírenie klasického moru ošípaných  u diviakov (čierne body) v rokoch 1994 – 1999.

93 % lokalít klasického moru ošípaných je v oblasti bez výskytu vlkov
7 % lokalít klasického moru ošípaných je v oblasti s výskytom vlkovPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Zvieratá
Poľnohospodárstvo
Ochrana prírody
MédiáREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS