spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Podporte výzvu adresovanú TV JOJ na pravdivé informovanie o vlkoch!

Redaktorka televízie JOJ, pani Ruslana Kurilcová opätovne pripravila silne tendenčný príspevok o vlkoch, prirodzenom predátorovi jelenej a diviačej zveri. V príspevku odvysielanom 17. marca 2006 vo večerných správach nedala priestor ani zástupcom štátnej ochrany prírody ani zástupcom mimovládnych organizácií, ktoré sa vlkom zaoberajú. Príspevok tak vytvoril obraz vlka ako šelmy nebezpečnej pre človeka a škodiacej na majetku ľudí. LZ VLK pripravil list adresovaný generálnemu riaditeľovi TV JOJ. List môžu podporiť jednotlivci a organizácie v predĺženom termíne do pondelka 27. marca do 9:30hod.


Milan Kňažko
generálny riaditeľ televízie JOJ

V Tulčíku, 20. marca 2006


VEC: Reakcia na zavádzajúcu správu pripravenú redaktorkou Ruslanou Kurilcovou, odvysielanú
17. marca vo večerných správach televízie JOJ

Podpísané organizácie a jednotlivci vyjadrujú svoje veľké znepokojenie dezinformáciami, zavádzaním a skresľovaním faktov v správe pani Ruslany Kurilcovej odvysielanej v televíznych novinách 17. marca 2006. Pani Ruslana Kurilcová opätovne pripravila silne tendenčný príspevok o vlkoch, prirodzenom predátorovi jelenej a diviačej zveri. V príspevku nedala priestor ani zástupcom štátnej ochrany prírody ani zástupcom mimovládnych organizácií, ktoré sa vlkom zaoberajú. Príspevok tak vytvoril obraz vlka ako šelmy nebezpečnej pre človeka a škodiacej na majetku ľudí.

Skutočnosť je ale presne opačná.


1. Z Európy nie sú známe žiadne prípady, kedy vlk ohrozil život ľudí. Vytváranie atmosféry strachu má slúžiť len ako ospravedlnenie jeho lovu.


2. Vlk nespôsobuje škody v chovoch hospodárskych zvierat, pokiaľ sú tieto riadne chránené pastierskymi strážnymi psami.
Príkladov je aj v regióne, kde nakrúca pani Ruslana dostatok a niekoľkokrát sme jej takýto námet ponúkali. Bezúspešne.


3. Vlk dravý je v Európe, vrátane Slovenska, živočíchom ohrozeným vyhynutím
.

Ešte v 18. storočí sa vyskytoval vo všetkých krajinách Európy, s výnimkou Veľkej Británie. V súčasnosti jeho západná hranica súvislého rozšírenia prechádza Slovenskom. Znamená to, že občania Slovenska sú zodpovední za to, či sa táto západná hranica u nás udrží alebo sa pridáme ku krajinám, ktoré vlkov vyhubili. Vlk neohrozuje ľudí, ale ľudia ohrozujú vlkov. Za posledných 35 rokov bolo na Slovensku oficiálne zabitých viac ako 2800 vlkov. V protiklade k tomu nie je na Slovensku známy jediný prípad zabitia človeka touto „krvilačnou a nebezpečnou“ šelmou!


4. Vlci nie sú premnožení a ich počty sa dlhodobo držia na hranici prežitia populácie.

Poľovníci dlhodobo nahlasujú počty vlkov od cca 900 -1200 jedincov, pričom túto hodnotu považujú všetci odborníci z Lesníckeho výskumného ústavu, Ministerstva pôdohospodárstva, ale i štátni ochranári a terénni zoológovia mimovládnych organizácií za vysoko nadhodnotené. Jediné veľkoplošné sčítanie šeliem, ktoré sa uskutočnilo na Poľane v decembri 2001 za účasti poľovníkov, vedcov, terénnych zoológov, zástupcov mimovládnych organizácií a štátnych ochranárov dokázalo, že početné stavy vlkov udávané poľovníkmi pre túto oblasť sú 5-násobne nadhodnotené! Prenesením tohto koeficientu na celoslovenskú úroveň by v tom čase u nás žilo 185 vlkov, čo je veľmi blízko číslam, ktoré udáva VLK na základe terénnych poznatkov.


5. Vlci ako prirodzení predátori jelenej a diviačej zveri neohrozujú ich početnosť, ale zabezpečujú, aby populácia ich koristi bola zdravá a v dobrej kondícii. Zároveň zabraňujú šíreniu nebezpečných chorôb.

Vlci nikdy v známej histórii nespôsobili vyhubenie svojej koristi (na rozdiel od poľovníkov a lovcov). Lov vlkov je štatisticky selektívny, čo znamená, že lovia predovšetkým mláďatá, zver chorú alebo poranenú. Vlci zabraňujú na území, kde sa nachádzajú, rozširovaniu vírusového ochorenia klasického moru ošípaných u slovenských diviakov. V priebehu sledovaného 5-ročného obdobia bolo od začiatku 90-tych rokov 93% lokalít moru u diviakov tam, kde vlci nežijú. Ochorenie spôsobuje stámilionové hospodárske straty a jediným reálnym a lacným riešením je celoročná ochrana vlkov a rozšírenie ich výskytu do pohorí, kde v minulosti žili.


6. Vlci napomáhajú prirodzenému zmladzovaniu lesov, v ktorých sa vyskytujú. Poľovníci zver koncentrujú prikrmovaním, vlci naopak zver rozháňajú a zabraňujú jej spôsobovať veľké škody na prirodzenej obnove lesa ožieraním mladých stromčekov.

Len na okraj uvádzame čísla zo Zelenej správy Ministerstva pôdohospodárstva SR za rok 2004, podľa ktorej poľovníci zabili 11 982 jeleňov, 17 446 sŕn, 23 187 diviakov a 86 vlkov.


7. Televízia JOJ uverejňovaním zavádzajúcich príspevkov o vlkoch zabraňuje pochopeniu funkcie vlkov v našich lesoch a rozširuje medzi ľuďmi neodôvodnený strach a paniku, ktorej dôsledkom je prenasledovanie a vybíjanie tohto ohrozeného druhu.


Preto žiadame:

  1. aby v akýchkoľvek príspevkoch týkajúcich sa veľkých šeliem boli oslovení zástupcovia VLKa (prípadne inej neštátnej organizácie zaoberajúcej sa veľkými šelmami) alebo zoológovia Štátnej ochrany prírody SR, čo pomôže eliminovať tendenčnosť správ na túto tému,

  2. zverejnenie nového príspevku na tému funkcie vlkov v našich lesoch natočenom so zástupcom VLKa a zoológom štátnej ochrany prírody.


Mapa zachytáva rozšírenie vlka (biela plocha) a rozšírenie klasického moru ošípaných  u diviakov (čierne body) v rokoch 1994 – 1999.

93 % lokalít klasického moru ošípaných je v oblasti bez výskytu vlkov
7 % lokalít klasického moru ošípaných je v oblasti s výskytom vlkovPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Podporte výzvu adresovanú TV JOJ na pravdivé informovanie o vlkoch!
9.10.2010 21:43 | jozef michalec

ochrante vlka
Ad: Podporte výzvu adresovanú TV JOJ na pravdivé informovanie o vlkoch!
26.4.2006 13:12 | Matěj Krupař

Nebudte tak sobečtí,nejsme tu sami!
Ad: Vlci zabraňujú ...
27.3.2006 14:51 | Jana Strnádová

Áno, od augusta 2004 je TN kraj čistý a KMO robí problémy v BB kraji. Ked sa však chceme baviť o KMO v BB kraji, je potrebné hovoriť o konkrétnych katastroch obcí. Stačí si pozrieť mapu s lokalitami KMO a mať aspoň základné znalosti o administratívnom členení Slovenska. Južné obce banskobystrického kraja nie sú
v súvislom areáli vlka a v týchto obciach je problém s KMO. Takže opäť sme v oblasti, kde vlci nežijú. Lokality KMO a rozšírenie vlka v mape sú robené práve preto na úrovni katastrov a nie krajov, či okresov. Až po tomto ujasnení sa môžme ďalej baviť o 7% infikovaných katastrov v areáli vlka. K nim iba toľko, že ohniská boli zlikvidované pomerne ľahko a v priľahlých oblastiach ďalšie ohniská nevznikali. ROZDIEL JE V ROZŠIROVANÍ KMO. Šírenie moru v oblastiach kde vlci nežijú je veľmi ľahké pretože populácia diviakov je veľmi zmladená, má zlú vekovú, sociálnu a pohlavnú štruktúru a pretože poľovníci nedokážu napĺňať plán lovu v kategórii diviakov do 1,5 roka.
Ad: Podporte výzvu adresovanú TV JOJ na pravdivé informovanie o vlkoch!
27.3.2006 14:33 | Robin Rigg

Naša organizácia, SWS - Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou, je za to, aby v správach boli kvalitnejšie, pravdivejšie informácie o vlkoch, medveďoch atď. Preto sa nám nepáčila relácia o vlkoch vysielaná v televízii Joj 17.3.2006. Máme však zopár výhrad, čo sa týka práve presnosti informácií a odporúčame niekoľko zmien v texte uverejnenom pod názvom "Podporte výzvu adresovanú TV JOJ na pravdivé informovanie o vlkoch!". (http://www.changenet.sk/?section=kampane) Hlavné problémy s textom sú nasledujúce.

1. Tvrdenie, že „z Európy nie sú známe žiadne prípady, kedy vlk ohrozil život ľudí“ je nesprávne. Bolo potvrdené vedcami, že v období 1950-2000 boli minimálne 4 ľudia zabití vlkmi v Európe. Ďalší aspoň 5 zomreli po tom ako vlci na nich zaútočili, lebo boli nakazené besnotou. V 18. a 19. storočí bolo viacej takýchto prípadov. Tieto údaje pochádzajú zo správy vypracovanej v roku 2002 tímom 18 z najlepších výskumníkov o vlkovi v Európe pod názvom „Strach od vlka – prehľad útokov vlkov na ľudí.“

2. Tvrdenie, že „vlk nespôsobuje škody v chovoch hospodárskych zvierat, pokiaľ sú tieto riadne chránené pastierskymi strážnymi psami“ je nesprávne. Naša spoločnosť sa zaoberá strážnymi pastierskymi psami už od roku 1998. Tam, kde sú psy správne vychované a pracujú, nie sú uviazané na reťazi, sú škody spôsobené vlkmi a medveďmi podstatne menšie, ale stále sa nejaké straty vyskytujú.

3. Tvrdenie, že „V súčasnosti ... západná hranica súvislého rozšírenia [vlka] prechádza Slovenskom“ je nesprávne. V Taliansku je napríklad okolo 400-500 vlkov a ďalších asi 2.000 ich je v Španielsku. Naviac v posledných 10-20 rokoch bol trend vo viacerých Európskych populáciách vlkov stúpajúci a vlci sa vrátili tam, kde boli predtým vyhubené. Napríklad z Poľska sa vrátili do Nemecka, z Talianska do Francúzska a Švajčiarska, dokonca zo Slovenska do ČR a Maďarska.

4. Z vedeckého hľadiska, korelácia nie je dôkazom príčinnosti. Na základe analýzy prezentovanej na http://www.changenet.sk/?section=kampane, nie sú vylúčené iné možne vplyvy na výskyt klasického moru ošípaných (KMO), predovšetkým iné možné rozdiely medzi oblasťami s a bez KMO okrem toho dôvodu, či tam sú alebo nie sú vlci.

5. Kvôli tomu, že sa zdá absolútne vylúčené, že by poľovníci v SR v súčasnej dobe súhlasili s celoročnou ochranou vlkov, či oficiálne alebo v praxi, a keď zákaz lovu nie je nevyhnutná podmienka pre ochranu vlka, považujeme to za nie dobrú stratégiu stále sa o to žiadať. Týmto ešte viac provokovať poľovníkov k ešte radikálnejšiemu postoju a tiež odkloneniu pozornosti verejnosti od možných produktívnejších krokov ako by bola napríklad propagácia potreby používania preventívných opatrení alebo zákaz lovu na chránenom území.
Ad: Lach
26.3.2006 21:07 | Juraj Lukáč

Pán Lach, vaše tvrdenie bolo jednoynačné:tam kde sú vlci je niekoľkonásobné vyšší počet ošípaných, nami uvedené čísla vyvracajú práve toto tvrdenie.

Pán Lach: Ešte raz opakujem, že KMO - 93% je v katastroch kde NIE SÚ VLCI a 7 % je v katastroch kde SÚ VLCI (a to len dočasne)(tu patrí aj vami spomínaná BB).

Presne toto tvrdíme od začiatku presne v súlade s vami doporučovanou stránkou. Nič viac a nič menej. ČO je nepravdivé na číslach čo som uviedol? Máme záznamy zo všetkých katastrov - KMO, vlkov i chovy ošípaných. A vy? Za skomolenie vášho mena sa vám ospravdelňujem. A očakávam dáta, ktoré dokážu, že opak môjho tvrdenia je pravdou.
Ad: Vlci zabraňujú ...
24.3.2006 19:16 | Ján Lach

Vážený pán Lukáč, chcel by som si vyprosiť dve veci.
1. Moje meno je Lach a nie Ľach.
2. Nie som klamár.
Čo s istotou nemôžem v tomto momente povedať o Vás.
Pozrite si www.svssr.sk a tam nájdete oficiálne údaje o výskyte KMO za posledných 5 rokov.Ak tam nájdete oporu Vašej teórie o výskyte KMO a rozšírení vlkov tak sa Vám verejne ospravedlním. Podľa údajov Štátnej veterinárnej správy o výskyte KMO v rokoch 2001 - 2005 sa KMO utlmil v Trenčianskom kraji a prepukol v Bystrickom kraji, práve v obastiach kde je areál rozšírena vlka. Neočakávam Vaše ospravedlnenie. Očakávam, že prestanete šíriť polopravdy a zamlčovať informácie, ktoré sa Vám nehodia do "kšeftu".
Ad: Podporte výzvu adresovanú TV JOJ na pravdivé informovanie o vlkoch!
24.3.2006 10:27 | Jana Strnádová

„považujewm za kecy vlk a KMO. Počet ošípaných chovaných na územiach kde sa navyskytujú vlci je niekoľkonásobne vyšší ako v oblastiach s výskytom vlkov“

Aby sme boli konkretni:
K 31. 10. 2001 sa na Slovensku chovalo 1 413 873 ošípaných (zdroj: štrukturálny cenzus fariem). Z toho napr. v trenčianskom kraji 155 212, v prešovskom kraji 116 061 a v košickom kraji 148 784 ošípaných. Počtom chovanych osipanych porovnatelne kraje, s jednym hlavnym rozdielom. V trencianskom kraji vlci neziju, v kosickom a presovskom vlci ziju. V tom istom roku mal trenčiansky kraj 15 katastrov s vyskytom KMO u diviakov, v presovskom a kosickom kraji sa nevyskytol ani jeden problemovy kataster!
Takze v tom pocte chovanych osipanych to zjavne nebude.
Hlavnymi nositelmi virusu KMO su mlade diviaky do 1,5 roka a diviaky roznym sposobom oslabene. Je to presne ta skupina z populacie diviakov, ktoru vlci najcastejsie lovia. Mladata a oslabene jedince. To, ze lovia hlavne mladata, nie je az take nepochopitelne. Staci si iba uvedomit, ze vlci nemaju pusky a posedy, aby usmrtili zdraveho, zdatneho 200 kiloveho diviaka. Maju iba svoje nohy, zuby a kus loveckej taktiky.

Od zaciatku 90-tych rokov, tam kde nie su vlci, polovnici marne bojuju s KMO u diviakov. Mozu vystrielat cele lokalne populacie diviakov, ale aj tak KMO vzdy nanovo prepukne. Vo vedlajsom katastri, alebo o 5 katastrov dalej. Polovnici vlkov nedokazu nahradit, pretoze nemaju vlci cuch, vlci sluch, vlciu strategiu lovu a neziju so zverou 24 hodin denne 365 dni v roku.
Naozaj neporovnavajme neporovnatelne. Polovnici lovia zver z rozkose, vlci preto, aby prezili. A vdaka vlkom je zver zdrava a les sa moze prirodzene zmladzovat.
Ad: Lach
24.3.2006 09:09 | Juraj Lukáč

Ten predošlý príspevok bol samozrejme môj, zabudol som na podpis.
A ešte k tej Kanade. To len vy hovoríte o kanadských vlkoch, mňa zaujímajú naši, o kanadských neviem nič. Asi preto, že chodím po slovenských lesoch, sledujem našich vlkov a nečítam vzrušujúco-bulvárne poľovnícke zápisky kanadských lovcov.
Ad: Lach
24.3.2006 08:57 |

"Kecy o KMO a vlkoch",
Vaše tvrdenie, že: "Počet ošípaných chovaných na územiach kde sa navyskytujú vlci je niekoľkonásobne vyšší ako v oblastiach s výskytom vlkov" je jednoducho klamstvo. Nie je to tak. Stačí si pozrieť štatistiky chovov.
Všetko ostatné čo ste napísali sa výzvy netýka, pretože v texte výzvy ide o dodržanie zásad objektívneho spravodajstva. Ak niekto zobrazuje vlkov ako zákerné a krvilačné beštie, ktoré ohrozujú ľudí, mal by byť daný priestor aj druhej strane, ktorá by mohla napríklad povedať, že vlk nezabil žiadneho človeka, že mäso je jeho prirodzená potrava a že všetky vlkmi strhnuté jelenice sú určené na odstrel ľuďmi, ktorí navyše pri tých odstreloch jeleníc zastrelia ročne 10-20 ľudí.
Ad: Podporte výzvu adresovanú TV JOJ na pravdivé informovanie o vlkoch!
24.3.2006 08:40 | Ján Lach

Neporovnávajme neporovnatelné. 1.Správanie sa vlkov v obrovských teritóriách Kanady a na husto osídlenom a hospodársky intenzívne obhospodarovanom Slovensku.
2.Vlk nevyhynul na Slovensku ani vtedy keď za jeho ulovenie bola vyplácaná odmena 2000,- Kčs za kus. 2000,- Kčs bolo takmer dvojnásobok priemerného mesačného platu.
3. Skutočne potešenie mať vlka v revíri. V priebehu troch - štyroch týždňov strhli na výmere 1500 ha 6 ks jeleníc ( vysoko gravidných ). 6 ks jeleníc prestavuje plán odtrelu na 2 roky v danej oblasti.
Dobré je vidieť problematiku vlkov aj z tohto pohľadu a uvedomiť si, tvrdenie, že vlk si nevyhubí korisť môže platiť na obrovských plochách panenskej prírody a nie ú nás kde o selekciu raticovej zveri sa starajú aj poľovníci. Podotýkam na základe platných právnych noriem. Žiaden súdny poľovník nespochybňuje potrebu zachovať vlkov na našom území, ale ochrana jedného druhu može ľahko dospieť k vážnej nerovnováhe v prírode.
ďalej považujewm za kecy vlk a KMO. Počet ošípaných chovaných na územiach kde sa navyskytujú vlci je niekoľkonásobne vyšší ako v oblastiach s výskytom vlkov, preto nad Slnko jasnejšie, že výskyt KMO bude vyšší. Dúfam je každému jasné, že vlk aj napriek potravinovej základni ( diviačia a ostatná raticová zver) sa nerozšíri do oblastí kde je husté ľudské osídlenie a intenzívne hospodárske využívanie krajiny napr. Poiplie, okolie Nitry Tribeč a pod.
Ad: Podporte výzvu adresovanú TV JOJ na pravdivé informovanie o vlkoch!
24.3.2006 08:10 | Ján Lach

Neporovnávajme neporovnatelné. 1.Správanie sa vlkov v obrovských teritóriách Kanady a na husto osídlenom a hospodársky intenzívne obhospodarovanom Slovensku.
2.Vlk nevyhynul na Slovensku ani vtedy keď za jeho ulovenie bola vyplácaná odmena 2000,- Kčs za kus. 2000,- Kčs bolo takmer dvojnásobok priemerného mesačného platu.
3. Skutočne potešenie mať vlka v revíri. V priebehu troch - štyroch týždňov strhli na výmere 1500 ha 6 ks jeleníc ( vysoko gravidných ). 6 ks jeleníc prestavuje plán odtrelu na 2 roky v danej oblasti.
Dobré je vidieť problematiku vlkov aj z tohto pohľadu a uvedomiť si, tvrdenie, že vlk si nevyhubí korisť môže platiť na obrovských plochách panenskej prírody a nie ú nás kde o selekciu raticovej zveri sa starajú aj poľovníci. Podotýkam na základe platných právnych noriem. Žiaden súdny poľovník nespochybňuje potrebu zachovať vlkov na našom území, ale ochrana jedného druhu može ľahko dospieť k vážnej nerovnováhe v prírode.
ďalej považujewm za kecy vlk a KMO. Počet ošípaných chovaných na územiach kde sa navyskytujú vlci je niekoľkonásobne vyšší ako v oblastiach s výskytom vlkov, preto nad Slnko jasnejšie, že výskyt KMO bude vyšší. Dúfam je každému jasné, že vlk aj napriek potravinovej základni ( diviačia a ostatná raticová zver) sa nerozšíri do oblastí kde je husté ľudské osídlenie a intenzívne hospodárske využívanie krajiny napr. Poiplie, okolie Nitry Tribeč a pod.
Ad: Podporte výzvu adresovanú TV JOJ na pravdivé informovanie o vlkoch!
23.3.2006 18:45 | Pavel Kristof

Zabite vsetky tie mrchy nech nezeru ludi. muhaha
Ad: Podporte výzvu adresovanú TV JOJ na pravdivé informovanie o vlkoch!
23.3.2006 13:40 | Anka

Som zvedava kedy si ludia konecne uvedomia ze ich existencia je mozna len v sulade s prirodou. Priala by som pani Kurilcovej prejst si usek Laborca od Certizneho po Humenne kolko komunalneho odpadu a hlavne plastovych flias tam plava a pomedzi to sa ,,este,, prediera europsky vyznamny druh napr. vydra riecna . To zrejme nie je az take terno pre reportaz ako strhnuta jelenica.. Redaktori su ale v TV JOJ plateni za to co robia. Ak sa nezmeni myslenie a postoj ludi k prirode marne bude nase snazenie.
Ad: Podporte výzvu adresovanú TV JOJ na pravdivé informovanie o vlkoch!
22.3.2006 20:46 | Fero Halčin

Len tak na zamyslenie:
v akom zmysle je vlk prezentovaný deťom od útleho detstva? V ktorej rozprávke je vlk kladným hrdinom? Ako dieťa som vyrastal v prostredí Levočských vrchov a permanentne som zo všetkých strán prijímal iracionálne informácie o tom aký je vlk zlý a že je potrebné sa ho báť a ničiť ho. Dnes mám nejakých 35, trošku prehľad a viem posúdiť "reálnosť" takýchto informácií. Lenže vo väčšine ľudí - "bývalých detí" tie informácie ostávajú a s nimi strach a odpor.
Ad: Podporte výzvu adresovanú TV JOJ na pravdivé informovanie o vlkoch!
22.3.2006 13:41 | Jozef Chavko

Je smutné ak také významné médium ako TV JOJ svojími reláciami tendenčne zavádza verejnosť a vyvoláva nenávisť voči prírode. Myslím že takýto prístup len vyvoláva nedôveru v doveryhodnosť jej relácií, da sa vôbec veriť tomu co JOJ vysiela?! Je naozaj úbohé ak niekto prezentuje krvilačnosť vlkov a pri tom nepozná ani základné princípy ekologie. JOJ je pre mna sklamaním a jej nevyvážený propolovnícky lobbing sa neprejavil po prvý raz. Pýtam sa pre co tak pre ekosystémy doležitý druh a také krasne zviera akym vlk nesporne je, má byť obeťou komerčných záujmov malej skupiny ľudí napriek tomu ze je to v rozpore s verejným záujmom!!?? Toto bola relácia ktora zostane jednoznačne veľkou hanbou TV JOJ!
Ad: Podporte výzvu adresovanú TV JOJ na pravdivé informovanie o vlkoch!
22.3.2006 13:41 | Jozef Chavko

Je smutné ak také významné médium ako TV JOJ svojími reláciami tendenčne zavádza verejnosť a vyvoláva nenávisť voči prírode. Myslím že takýto prístup len vyvoláva nedôveru v doveryhodnosť jej relácií, da sa vôbec veriť tomu co JOJ vysiela?! Je naozaj úbohé ak niekto prezentuje krvilačnosť vlkov a pri tom nepozná ani základné princípy ekologie. JOJ je pre mna sklamaním a jej nevyvážený propolovnícky lobbing sa neprejavil po prvý raz. Pýtam sa pre co tak pre ekosystémy doležitý druh a také krasne zviera akym vlk nesporne je, má byť obeťou komerčných záujmov malej skupiny ľudí napriek tomu ze je to v rozpore s verejným záujmom!!?? Toto bola relácia ktora zostane jednoznačne veľkou hanbou TV JOJ!
Ad: Podporte výzvu adresovanú TV JOJ na pravdivé informovanie o vlkoch!
22.3.2006 12:47 | Dagmara Bondorová

Reagujem taktiez na počty vlkov, je ich dosť málo na to, aby si ľudia konečne začali uvedomovať zmysel prírody....
Počty vlkov
22.3.2006 11:54 | Juraj Lukáč

Poľovníci lovia celý prírastok. Vlci sa rozmnožujú vo svorkách, t.j. na našom území aj 150 vlkov aj 450 vlkov bude mať približne rovnaký prírastok, pretože stále pôjde o 30 až 40 svoriek. Zväčšuje a zmenňšuje sa len počet vlkov vo svorke. Takže ročný prírastok je okolo 120 vlkov a toľko sa aj zastrelí - 90 legálne a zvyšok nelegálne.
Ad: Podporte výzvu adresovanú TV JOJ na pravdivé informovanie o vlkoch!
21.3.2006 22:11 | fifa

Mňa šokovali tie počty - na Slovensku žije 185 vlkov a poľovníci za rok ulovia 86 kusov.
Ad: Podporte výzvu adresovanú TV JOJ na pravdivé informovanie o vlkoch!
21.3.2006 21:00 | Rastislav Jakuš

TV JOJ uvadza silne tendencne spravy proti ochrane prírody. Zacali to s temou lykozrut v Tatrach. Kde redaktor presadzuje tazbu dreva v rezervaciach. V podstate sa snazia v obyvatelstve vyvolat paniku, aby mohli Statne Lesy TANAPu tazit drevo v rezerváciach. Teraz presli na vlkov.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (21)

 Súvisiace témy:
Zvieratá
Poľnohospodárstvo
Ochrana prírody
MédiáREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt