spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Podporte pripomienky k novele Zákona o obaloch a Vyhlášky o zozname zálohovaných obalov!

Ministerstvo životného prostredia SR podalo do pripomienkovacieho konania návrh novely Zákona o obaloch a Vyhlášky o zozname zálohovaných obalov. Obsahujú však negatívne návrhy, ktoré by oslabili právo výberu spotrebiteľov na environmentálne šetrnejšie obaly nápojov – vratné opakovane používané, a umožnili ich ďalšie umelé vytláčanie z trhu škodlivejšími jednorazovými. Zároveň novela Vyhlášky obsahuje chybný návrh, ktorým by sa zaviedlo iba zálohovanie väčších nápojových PET obalov na jedno použitie - nad 0,5 l. Tým by samotné zálohovanie stratilo do značnej miery význam. Pokles miery znečistenia prostredia by tak bol už minimálny, avšak náklady by boli takmer rovnako vysoké ako na zálohovanie väčšiny druhov nápojových obalov. Už samotný fakt, že Ministerstvo životného prostredia uvažuje iba so zálohovaním jediného druhu nápojového jednorazového obalu je unikátna – ak už, krajiny zálohujú minimálne 2 druhy – zväčša s PET obalmi aj nápojové plechovky, niekedy aj sklenené. Rozdiel v znížení znečisťovania životného prostredia medzi zálohovaním iba veľkých nápojových PET obalov a viacerými druhmi nápojových obalov sa pohybuje v desaťtisícoch ton odpadu, stovkách miliónov kusov.

 

Týmto sa pripájam k hromadnej pripomienke Priateľov Zeme - SPZ k návrhu novely zákona 529 / 2002 o obaloch a Vyhlášky č. 732/2002 Z. z. o zozname zálohovaných obalov. Zároveň svojim podpisom splnomocňujem Ladislava Hegyiho nar. 23. 10. 1972, Katarína Vrábľová 3. 2. 1983, na zastupovanie verejnosti v rozporovom konaní podľa čl. 10 ods. 5 Legislatívnych pravidiel vlády.
Pripomienky k návrhu novely Zákona 529 / 2002 o obaloch

Zásadná pripomienka

Pripomienka k bodu 5. – návrhu § 3 ods. 8 :

za slová „ na predajnej ploche“ pripája odkaz na poznámku pod čiarou č. 6 a slová „100 m2“ sa nahrádzajú slovami „ 200 m2“.

Navrhujeme: Vypustiť predmetný návrh.

Odôvodnenie:
Predmetný návrh Ministerstva životného prostredia SR by znemožnil právo výberu na ekologickejší obal pre občanov z väčšiny územia SR. Potravinové obchody s rozlohou nad 200 m2 predajnej plochy sa takmer vôbec nevyskytujú v obciach ani malých mestách. Tie však predstavujú takmer 2500 z 2800 obcí a miest v SR ! Eliminoval by sa tak pôvodný zámer súčasného ustanovenia §3 ods. 6, ktorým bolo :

zabezpečiť právo spotrebiteľov na výber, aj ekologicky šetrnejších vratných opakovane používaných obalov“.

Zároveň tým pomôcť zachrániť tieto environmentálne výhodnejšie obaly, ktorú sú umelo vytláčané z trhu kvôli skladovej politike obchodných reťazcov. Podiel vratných opakovane používaných obalov oproti jednorazovým radikálne klesol v 90-tych rokoch v komodite minerálnych vôd, sirupov, vína, v komodite alkoholických nápojov až na „0“. Následkom je nárast množstva odpadov z nápojových obalov, nárast znečistenia prírody, ulíc nezákonne pohodenými odpadmi z týchto obalov. Nápojové obaly sa podieľajú na tomto znečistení až 38% (objemom), pričom ešte pred vyše 10 rokmi to bol zanedbateľný podiel.

Vratné opakovane používané nápojové obaly je dôležité podporiť z dôvodov :

  1. Ochrana životného prostredia – vďaka opätovnému používaniu sa výrazne znižuje produkcia odpadov, spotreba prírodných zdrojov i ďalšie negatívne dopady na prostredie. Environmentálnu výhodnosť opakovane používaných obalov oproti jednorazovým dokázali nezávislé štúdie životného cyklu v Nemecku, Dánskej agentúry pre životné prostredie, v Austrálii...

Vratné obaly vďaka zálohovaniu tiež minimalizujú nezákonné zahadzovanie nápojových obalov do životného prostredia, na divoké skládky, na rozdiel od jednorazových nezálohovaných.

  1. Vratné opakovane používané obaly šetria finančné prostriedky občanov – sú lacnejšie než jednorazové nevratné.

  2. Prínos pre zamestnanosť: Opakovane používané zálohované obaly vytvárajú väčšie množstvo pracovných miest. Napríklad v Nemecku bol v r. 1998 bol podiel vratných obalov asi 73%. Prieskum ukázal, že ak by boli vratné fľaše nahradené nevratnými, znamenalo by to stratu 53 000 miest. A naopak, pokiaľ by boli zakázané nevratné fľaše, prinieslo by to o 27 000 miest naviac.

Problémom tohto ustanovenia je doposiaľ jeho nedodržiavanie zo strany väčšiny obchodov, ktorých sa dotýka a zlyhávanie príslušného kontrolného orgánu SOI. Ministerstvo životného prostredia SR má pracovať v prospech dodržiavania environmentálnej legislatívy, nie znižovať úroveň ochrany životného prostredia.

Ak by sa schválil predmetný návrh, ešte viac by rástol podiel environmentálne škodlivejších jednorazových nápojových obalov, narástlo by množstvo odpadov a znečisťovanie prostredia voľne pohodenými odpadmi v prostredí ... na návrh Ministerstva životného prostredia.


Pripomienky k  návrhu Vyhlášky MŽP SR o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a o výške zálohy za ne a o výške zálohy za zálohované opakovane použiteľné obaly

Zásadná pripomienka

K bodu 3. -  návrhu § 2 ods. 2 :

Pripomienka :

Zásadne nesúhlasíme s obmedzením stanovenia zálohovania opakovane nepoužiteľných obalov iba na PET obaly pre nápoje a vody nad 0,5 l objemu.

Pozmeňujúci návrh:

Ustanoviť zálohovanie pre PET obaly, ktoré nie sú opakovane použiteľné pre nápoje a vody v objeme od 0,25 l do 3 l.

Odôvodnenie:
Vo vyspelých štátoch so zavedeným zálohovým systémom pre jednorazové obaly sa vždy zálohujú obaly všetkých spotrebiteľských veľkostí (vrátane 0,33 l a 0,5 l). Vo Švédsku sa povinne zálohujú nápojové PET obaly od 0,25l do 3 l (vrátane), podobne aj v Nórsku.

Vylúčenie zálohovania obalov s malým objemom bude znamenať negatívne environmentálne dopady - pokračujúce nezákonné zahadzovanie do prírody, na ulice... divoké skládky, menej vyzbieraných a recyklovaných obalov. Taktiež negatívne ekonomické dopady - náklady na 1 ks zálohovaného obalu vzrastú, pretože náklady na zálohový systém sú pomerne nemenné, avšak tie sa premietnu vo vyššej cene na 1 ks obalu / nápoja v prípade ich menšieho počtu ….

V súčasnosti tvoria PET obaly s objemom 0,5 l a menšie v SR cca 20% z cca 12 000 ton nápojových PET obalov (počet kusov nápojových PET obalov 300- 370 000 000 ks).

Trendom je nárast podielu “maloobjemových” nápojových PET obalov. V západoeurópskych krajinách je ich podiel na celkovej spotrebe PET obalov cca 40% (Rakúsko) až 50% (Nórsko). V SR bude ich podiel v najbližších rokoch narastať.
POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Podporte pripomienky k novele Zákona o obaloch a Vyhlášky o zozname zálohovaných obalov!
3.10.2007 22:58 | len znamy

Len chcem povedat, ze Danica Daskova je tak super falosna devucha, az za sa nehamby... Radeji nechtejte poznat!!
Ad: Podporte pripomienky k novele Zákona o obaloch a Vyhlášky o zozname zálohovaných obalov!
20.3.2006 21:59 | Peter Kurciik

podporujem v plnej miere
Ad: Podporte pripomienky k novele Zákona o obaloch a Vyhlášky o zozname zálohovaných obalov!
17.3.2006 07:29 | Jozef Neoral

Dakujem Vam, ze navzdory roznym spekulaciam korumpovatelnych a inak manipulovatelnych legislativcov vytrvale prichadzate s takymito pozitivnymi, ozdravnymi iniciativami, podlozenymi padnymi argumentami.
Ad: Podporte pripomienky k novele Zákona o obaloch a Vyhlášky o zozname zálohovaných obalov!
16.3.2006 22:35 | Vlastimila Bláhová

Ako to tu uz niekto spomenul: "Je velmi smutne, ze to pre nas nie je samozrejmost." Spametajme sa vsetci, ved je to nase prostredie a my sme tu na to, aby sme sa on starali. Ked vidim tie otrasne zaspinene ulice Petrzalky, je mi do placu. V mojom okoli som sa stretla s odporom a vysmechom voci rieseniu eko otazok. Vdaka vam co sa napriek nevoli ostatnych neprestavate snazit!
Bratislavcanom by padali sanky keby videli ako cisto je v Nemecku, alebo v urcitych mestach Ameriky. Mame co dohanat, tak sup sup do prace.
Ad: Podporte pripomienky k novele Zákona o obaloch a Vyhlášky o zozname zálohovaných obalov!
16.3.2006 22:19 | TM

Podporujem, ale dovoľujem si upozorniť na 2 chyby v texte. Jedna je zrejme v pôvodnom znení ustanovenia:

„zabezpečiť právo spotrebiteľov na výber, aj ekologicky šetrnejších vratných opakovane používaných obalov“
, kde pred „aj" nemá byť čiarka
a druhá je preklep v pripomienke:

„Zároveň tým pomôcť zachrániť tieto environmentálne výhodnejšie obaly, ktorú sú umelo vytláčané z trhu kvôli skladovej politike obchodných reťazcov."
„ktoré" namiesto „ktorú".

S pozdravom
Tibi
Ad: Podporte pripomienky k novele Zákona o obaloch a Vyhlášky o zozname zálohovaných obalov!
16.3.2006 20:32 |

Ad: Podporte pripomienky k novele Zákona o obaloch a Vyhlášky o zozname zálohovaných obalov!
16.3.2006 20:31 |

Ad: Podporte pripomienky k novele Zákona o obaloch a Vyhlášky o zozname zálohovaných obalov!
16.3.2006 17:14 |

Ad: Podporte pripomienky k novele Zákona o obaloch a Vyhlášky o zozname zálohovaných obalov!
16.3.2006 14:50 | Danica Daskova

... je velmi smutne, ze vobec nieco taketo musime riesit, ze to nie je pre kazdeho ako samozrejmost ... !Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (9)

 Súvisiace témy:
Ekonomika
Právo
Odpady a znečistenieREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS