spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Valentínka "Love for Freedom in Belarus" Podporte bieloruské mládežnícke organizácie!

Rada mládeže Slovenska, strešná organizácia 32 detských a mládežníckych organizácií na Slovensku, odsudzuje rozhodnutie bieloruského Najvyššieho súdu zo dňa 6.2.2006, ktorým bola zlikvidovaná bieloruská Únia mládežníckych a detských združení – RADA. Ide o jedinú reprezentatívnu demokratickú a mladými ľuďmi vedenú platformu detských a mládežníckych organizácií v Bielorusku. V rámci verdiktu súdu bola RADA obvinená z porušovania stanov, spolupráce s nezaregistrovanými mládežníckymi organizáciami a iniciatívami, podpory demokratických mládežníckych iniciatív, zriaďovania regionálnych mládežníckych rád a propagácie európskeho modelu mládežníckej politiky. Súd označil za priestupok aj snahu organizácie implementovať dobré príklady práce z Litvy.

Oficiálne vládne štruktúry sa už dlhšiu dobu snažia prerušiť alebo zmariť činnosť RADy ako aj iných mimovládnych organizácií. Keď na jeseň minulého roka zorganizovala FÓRUM, priestor na diskusiu o mládežníckej politike v Bielorusku, bolo ich účastníkom rôznym spôsobom uprené právo zhromažďovať sa. Časť z nich sa napríklad nedostala ani na stretnutie, pretože boli odvedení a zadržiavaní na policajnej stanici. Iní boli filmovaní, či nútení poskytnúť svoje osobné údaje do evidencie. Všetko bez udania dôvodu alebo akéhokoľvek porušenia zákona. Obdobné praktiky vyhrážania sa, neopodstatneného zadržiavania, či vypočúvania sa používajú naďalej.

RMS považuje RADu za plnohodnotného bieloruského zástupcu detskej a mládežníckej obce. Je uznávaným partnerom nielen domácich, ale aj zahraničných mládežníckych organizácií a inštitúcií. RADA patrí, rovnako ako RMS, k plnoprávnym členom Európskeho mládežníckeho fóra, ktoré združuje viac než 90 národných rád mládeže a medzinárodných organizácií a je oficiálnym partnerom Európskej komisie pre otázky mládežníckej politiky. RADA túto pozíciu zastáva už od roku 2000.

S nevôľou sledujeme stále rastúci tlak štátnej moci voči občanom uplatňujúcim svoje základné ústavné práva. Rozsiahle potláčanie občianskej spoločnosti,  násilná likvidácia nezávislej bieloruskej tlače a viacerých mimovládnych organizácií naberá v súvislosti s nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami na intenzite. Nemôžeme a nechceme sa ďalej len pasívne prizerať a tváriť sa, že sa nás to netýka. Počas celého roka 2005 prejavovala RMS svoju podporu partnerskej rade v Bielorusku zasielaním listov adresovaných oficiálnym štátnym bieloruským orgánom a inštitúciám. Tie však existenciu takejto formy spolupatričnosti popierajú.

Európske mládežnícke fórum vyzvalo všetky svoje členské organizácie, aby prejavili solidaritu a podporu mladým ľuďom v Bielorusku a rozširovali túto myšlienku ďalej. Rada mládeže Slovenska tiež listom požiadala vládu SR, aby sa k tejto výzve pripojila a oficiálne odsúdila nielen tento čin, ale i všetky nedemokratické praktiky, ktoré sú bežné v súčasnej bieloruskej spoločnosti.

Zároveň RMS žiada vládu SR o konkrétnu aktívnu podporu bieloruskej občianskej spoločnosti, reprezentovanej predovšetkým nezávislými mimovládnymi organizáciami, ktoré sa v období nadchádzajúcich volieb stávajú jedinou nádejou demokratizácie Bieloruska. 

Pripojte sa aj Vy k tejto výzve, vyjadrite svoju solidaritu a podporte  proces demokratizácie v Bielorusku.

Svoju podporu môžete vyjadriť aj priamo RADe zaslaním valentínky „Love for Freedom in Belarus“.

List podporili členské a pozorovateľské organizácie RMS, ktorými sú: Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET, DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, OZ Dúha, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí – eRko, Inex Slovakia, Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Združenie mladých Laura, Mladí sociálni demokrati, Občiansko-demokratická mládež, Slovenský skauting, Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Spoločenstvo maďarskej mládeže, Strom života, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar, YMCA na Slovensku, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Združenie mariánskej mládeže, Zväz skautov maďarskej národnosti, Aiesec Slovensko, Dievčenský spevácky zbor Ozvena, Mladí kresťanskí robotníci, Štúdio zážitku, NODAM, Montessori centrum, OZ Samaritán, Združenie mladých Rómov na Slovensku, Rada mládeže Trnavského kraja, Rada mládeže Bratislavského kraja, Rada mládeže Trenčianskeho kraja, Rada mládeže Nitrianskeho kraja, Rada mládeže Prešovského kraja, Rada mládeže Žilinského kraja.


Valentínka "Love for Freedom in Belarus"


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Podporte bieloruské mládežnícke organizácie!
22.2.2006 14:55 | Ľubica Šemrincová

Stotožňujem sa s postojom RMS voči praktikám bieloruských mocenských orgánov, a som zhrozená z reality, ktorú nám často servíruje kdekto, ako sa mu to hodí.
Ad: Podporte bieloruské mládežnícke organizácie!
22.2.2006 14:55 | Ľubica Šemrincová

Stotožňujem sa s postojom RMS voči praktikám bieloruských mocenských orgánov, a som zhrozená z reality, ktorú nám často servíruje kdekto, ako sa mu to hodí.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (2)

 


Čítajte tiež:
Likvidácia MVO v Bielorusku pokračuje - na rad prišli mladí


Súvisiace témy:
Medzinárodná pomoc
Európska únia
Deti a mládež
Politika
Demokracia
Občianska spoločnosť
Ľudské práva

Súvisiace regiónyREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS