spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Podporte výzvu K výhrade vo svedomí

Zo zmluvy o uplatňovaní výhrady svedomia vyplýva, že občania, ktorých svedomie sa riadi zásadami Magistéria Katolíckej cirkvi, získajú osobitné postavenie, keďže táto medzištátna zmluva má prednosť pred vnútornými zákonmi štátu. 

Štát síce pripravuje dohody aj s inými registrovanými cirkvami, tie však nemôžu mať účinky porovnateľné s účinkami medzištátnej zmluvy. Tým bude svedomie veriacich Katolíckej cirkvi zo zákona nadradené svedomiu ostatných veriacich aj neveriacich občanov. Pokiaľ ide právo na výhrady vo svedomí veriacich iných vyznaní, nie je zďaleka chránené s takou účinnosťou, keďže nemôže byť viazané žiadnou medzištátnou zmluvou.

V článku 5 tejto zmluvy sa uvádza: „Právo uplatňovať výhrady vo svedomí možno uplatniť podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a v jeho medziach. Medze a spôsob uplatnenia upraví Slovenská republika tak, aby bola zachovaná podstata a zmysel práva uplatňovať výhrady vo svedomí.” Do akej miery a ako sa budú meniť medze a spôsob uplatňovania nášho právneho poriadku?

Znepokojuje nás, že prijatím tejto zmluvy sa Slovenská republika zrieka ochrany práv ľudí, ktorí môžu byť uplatnením výhrady svedomia poškodení. Stúpenci tejto zmluvy sa mýlia, keď hovoria, že takéto prípady nastať nemôžu. Napríklad pacientka, ktorej lekár odmietne predpísať antikoncepčné prostriedky, sa má podľa nich obrátiť na iného lekára. Čo ak je však iné zdravotnícke zariadenie ďaleko, takže sa pre ňu stáva nedostupným? Ako bude chránené právo rodičov, ktorí neprihlásili svoje dieťa do katolíckej cirkevnej školy, ale učiteľ biológie uplatní svoje právo na výhradu svedomia a odmietne vyučovať o Darwinovej evolučnej teórii? Čo prakticky vyplýva z uplatňovania výhrady svedomia v „poskytovaní právnych služieb“ alebo „v pracovnoprávnych vzťahoch a iných pracovných vzťahoch, ktorých obsah sa týka predmetu obsahu tejto zmluvy“ (článok 4)?

Tým netvrdíme, že by sa občania teoreticky nemohli domôcť príslušného lekárskeho výkonu,  vzdelania, či iného práva. Hovoríme, že situácie, ktoré vyplynú z uplatňovania tejto zmluvy, zakladajú zo zákona nerovnosť v dostupnosti práv, ktoré sú v živote každého človeka dôležité. Je zrejmé, že dôsledky uplatňovania tejto zmluvy sú nejasné. Obávame sa, že ich nemôžu v plnej miere predvídať ani tí, ktorí túto zmluvu presadzujú. Nemôžu ich poznať už aj preto, že žiadny iný štát takúto medzištátnu zmluvu o uplatňovaní výhrad vo svedomí neuzavrel. Ani samotná Konferencia biskupov Slovenska podľa slov svojho hovorcu Mariana Gavendu nepovažuje uzavretie tejto čiastkovej zmluvy za prioritu pre život cirkvi, ani pre život spoločnosti.

Vyzývame preto politikov, aby vytvorili časový priestor na dôkladné preskúmanie mravných, právnych i sociálnych dôsledkov uplatňovania tejto zmluvy. Verejná diskusia o tejto téme sa nesmie obmedziť iba na spor medzi politickými stranami. Vyžaduje si účasť odborníkov a širokej verejnosti.

Zora Bútorová, sociologička
Soňa Čechová, vydavateľka
Miroslav Kusý, filozof, politológ
Dano Milo, právnik a občiansky aktivista
Teodor Munz, filozof
Šarlota Pufflerová, psychologička
Milica Schraggeová, psychologička
Marta Šimečková, tlmočníčka, novinárka
Magdaléna Špotáková, psychologička


POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 


Čítajte tiež:
Ženská loby Slovenska žiada odmietnuť zmluvu o výhrade svedomia


Súvisiace témy:
Politika
Právo
Náboženstvo
Ľudské právaREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS