spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Podporte výzvu na odvolanie ministra kultúry Františka Tótha

Kultúrna obec má záujem spolupracovať s kompetentnými verejnými činiteľmi, ktorí sú schopní viesť dialóg na odbornej úrovni a majú prirodzený rešpekt v kultúrnom prostredí.

Osobnosti kultúrnej obce prejavili dobrú vôľu a akceptovali menovanie pána Ing. Tótha do funkcie ministra kultúry ako kandidáta vládnej koalície, hoci si uvedomovali jeho odbornú nekvalifikovanosť, v nádeji, že využije svoje proklamované manažérske schopnosti v riadení jemu zvereného rezortu.
Manažér však musí rozumieť procesom, ktoré riadi a usmerňuje. Pán Tóth dostal šancu a z tohto pohľadu svoju úlohu nezvládol.

Minister František Tóth zjavne nechápe zmysel a význam pôsobenia kultúrnych inštitúcií a kultúry vôbec. Činnosť ním riadeného ministerstva (v rozpore s vládou prijatým dokumentom Stratégia štátnej kultúrnej politiky, ktorý zaručuje ideologickú neutrálnosť štátu v oblasti kultúry) sa vyznačuje ideologizáciou, prejavujúcou sa príklonom k vulgárne chápanému ekonomickému liberalizmu, podľa ktorého trh určuje, ako má vyzerať kultúra. Táto tendencia je zrejmá i z narábania so štatistickými údajmi, ktorých ukazovatele nedokáže vyhodnotiť v kontexte zmyslu spravovania rezortu kultúry. V riadení dlhodobo podhodnotenej a marginalizovanej kultúry minister Tóth uplatňuje technokratický prístup v rozpore so základným poslaním ministerstva, ktorým je ochrana kultúrnej kontinuity a hodnôt vytváraných kultúrou v modernej demokratickej spoločnosti.

„Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo.“
(Ústava SR, čl. 44, ods. 2)

"Rezort kultúry nemôže byť pokusným králikom v rukách agilného politika, člena  "skupiny nezávislých poslancov", ktorý disponuje výkonnou mocou bez politickej zodpovednosti za následky svojich rozhodnutí. Ktorá politická strana vládnej koalície preberie zodpovednosť za nevyčísliteľné kultúrne a s tým súvisiace ekonomické a sociálne škody spôsobené nekvalifikovanými a nekompetentnými mocenskými zásahmi ministra a jeho úradníkov? Ministerstvo kultúry sa pod vedením Františka Tótha vzďaľuje od napĺňania kľúčových vládnych dokumentov - Programového vyhlásenia vlády a Stratégie štátnej kultúrnej politiky. Pretrvávanie tohto stavu je pre nás neprijateľné, preto žiadame odvolanie Ing. Františka Tótha z funkcie ministra kultúry. Súčasne žiadame spoluprácu zodpovedných orgánov s predstaviteľmi kultúrnej obce pri obsadzovaní tohto postu na obdobie do parlamentných volieb v r. 2006."

Výzvu je možné podporiť aj na emailovej adrese verejnost@gmail.com

S výzvou sa k 10. 1. 2006 stotožňujú:

Alexander Bárta, herec
Juraj Bartoš, hudobník
Ivan Csudai, akademický maliar
Peter Čanecký, scénický a kostýmový výtvarník
Ladislav Čarný, výtvarník
Michal Dočolomanský, herec
Daniel Fischer, výtvarník
Elena Flašková, prekladateľka
Kornel Földvári, spisovateľ
Marián Geišberg, herec
Fero Guldan, výtvarník
Monika Hilmerová, herečka
Emil Horváth, herec a režisér
Mikuláš Huba, environmentalista
Michal Hvorecký, spisovateľ
Matúš Jakabčic, hudobník
Juraj Johanides, režisér
Koloman Kertész Bagala, vydavateľ
Ján Kocman, kostýmový výtvarník
Zuzana Kronerová, herečka
Matej Landl, herec
Juraj Letenay, tanečný pedagóg
Ľubomír Longauer, akademický sochár
Eva Matejková, herečka
Henrieta Mickovičová, herečka
Jana Nemčoková, umelecká fotografka
Peter Pavlac, dramaturg
Anton Popovič, hudobník
Martin Porubjak, dramaturg a režisér
Soňa Norisová, herečka
Juraj Novák, osvetový pracovník
Marek Ormandík, výtvarník
Stanislav Párnický, režisér
Daniel Pastirčák, kazateľ, spisovateľ
Adriena Pekárová, teoretik umenia
Adrian Rajter, muzikológ
Robert Roth, herec
Rudo Sikora, výtvárník
Marián Slovák, herec
Michal Spišák, režisér
Anton Steinecker, hudobný skladateľ
Vladimír Strnisko, režisér
Ronald Šebesta, hudobník
Anna Šišková, herečka
Anton Šulík, režisér
Laco Teren, výtvarník
Ingrid Timková, herečka
Božidara Turzonovová, herečka
Marek Ťapák, herec
Emília Vášáryová, herečka
Svetlana Waradzinová, dramaturg
Miloš Valent, hudobník
Pavel Vilikovský, spisovateľ
Peter Zajíček, hudobník

POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Politika
Kultúra

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS