spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Podporte petíciu za humanizáciu zdravotnej starostlivosti o ženu v tehotenstve, pri pôrode a v šestonedelí

Petícia adresovaná prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva SR pracovníkom gynekologických, pôrodníckych a neonatologických zariadení Slovenskej republiky:


Žiadame, aby boli pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ženám v tehotenstve, pri pôrode a v šestonedelí dodržiavané:
platné právne normy definujúce práva pacientov, základné etické pravidlá, možnosť zvoliť si vyhovujúci medicínsky postup a individuálny prístup.

Napriek tomu, že slovenské pôrodníctvo vykazuje dobré štatistické výsledky, konštatujeme, vychádzajúc so skúseností a zážitkov žien, že etické a právne normy nie sú v gynekologicko-pôrodníckych zariadeniach vo všeobecnosti a dôsledne dodržiavané, často chýba informovanie, možnosť voľby, individuálny a profesionálne ľudský prístup zdravotníckeho personálu.

Rôznorodá gynekologicko-pôrodnícka prax v zahraničí i na Slovensku, odporúčania medzinárodných organizácií (WHO, UNICEF atď.) a skúsenosti žien ukazujú, že rešpektovanie prirodzených a individuálnych potrieb žien a ľudský prístup zdravotníkov prispievajú k lepšiemu priebehu tehotenstva, pôrodu, šestonedelia a okrem vyššej psychickej pohody žien znamenajú i posilnenie ich zdravého aktívneho prístupu a osobnej zodpovednosti, čo je v konečnom dôsledku veľkým prínosom aj pre zdravotnícky personál.

Princípy, ktoré musia byť v praxi uplatňované :

 • Právo na informácie a vyjadrenie súhlasu
 • Právo na individuálny prístup s možnosťou slobodného výberu
 • Rešpekt súkromia a intimity
 • Podpora a rešpekt materstva

  Na základe uvedeného žiadame nasledovné, pokiaľ kritický stav ženy alebo dieťatka nevyžaduje akútny medicínsky zásah :

  1. Žena musí byť vopred informovaná o procedúrach, ktoré zdravotník plánuje vykonať a musí mať možnosť slobodne vyjadriť svoj súhlas al. nesúhlas s navrhovanou procedúrou, ako napr. vyvolanie pôrodu, pretrhnutie plodového vaku, nástrih hrádze, rozťahovanie krčku maternice, zavedenie infúzie, podanie medikamentov atď. 
  2. Pri navrhnutí vyšetrenia musí byť žena dostatočne oboznámená s dôvodom vyšetrenia, rizikom spojeným s vyšetrením a so závermi z neho vyplývajúcich, napr. pred odberom plodovej vody musí byť podaná informácia o riziku vyšetrenia i možnom riešení pri nepriaznivom výsledku atď. 
  3. Žena sa musí sama bez nátlaku rozhodnúť pre, či proti postupom, ktorých opodstatnenie je v danom momente diskutabilné, sú rutinné, či lokálne zaužívané, ako napr. klystýr a holenie genitálií pred pôrodom, obmedzovanie pitia tekutín v 1.dobe pôrodnej, v 2.dobe pôrodnej nariadená poloha, vonkajšie tlačenie na brucho rodičky, priväzovanie nôh do opierok, uprednostňovanie nástrihu hrádze pred potenciálnymi prirodzenými trhlinami atď. 
  4. Žena musí mať oficiálnu možnosť byť v starostlivosti ňou zvoleného zdravotníckeho personálu nielen počas tehotenstva, ale aj počas pôrodu. 
  5. Zdravotníci musia podporovať a rešpektovať vyjadrenie individuálnych potrieb ženy, či už písomne, napr. tzv. pôrodný plán, al. ústne. 
  6. Prítomnosť viacerých či cudzích osôb (neošetrujúci zdravotnícky personál, študenti, pomocný personál atď.) počas pôrodu, pri diagnostických a liečebných postupoch je možná len s vyjadreným súhlasom ženy. Neželané sú napr. tzv. hromadné vizity, keď je žena vyšetrovaná viacerými osobami a za prítomnosti iných hospitalizovaných žien. 
  7. Závažné informácie o zdravotnom stave ženy či novorodenca nesmú byť zverejňované pred tretími osobami, ktoré nie sú viazané profesionálnou mlčanlivosťou, napr. pred ďalšími ženami v ambulancii či nemocničnej izbe. 
  8. Profesionálne slušný prístup zo strany zdravotníckeho personálu musí byť samozrejmosťou - korektné, citlivé a nevulgárne vyjadrovanie, vstupovanie so zaklopaním al. upozornením, predstavenie sa menom a funkciou. 
  9. Je nutné brať ohľad na prirodzený ostych a potrebu zachovania súkromia počas zdravotníckych procedúr a pôrodu. 
  10. Žena má právo na prítomnosť ňou zvolenej blízkej osoby (osôb) počas celého trvania pôrodu, nielen v 2.dobe pôrodnej, ale ako žene a jej sprievodcovi(-om) vyhovuje. 
  11. Ihneď po pôrode musí byť žene a jej sprievodcovi umožnený bezprostredný, dostatočne dlhý a nerušený kontakt s novorodencom - prvé ošetrenie a vyšetrenie novorodenca je možné odložiť po vzájomnom oboznamovaní sa matky s novorodencom. 
  12. Musí byť umožnené čo najskoršie priloženie novorodenca k dojčeniu hneď po pôrode a každá matka musí byť aktívne podporovaná pri dojčení - rozhodnutie o prikrmovaní, či nedojčení dieťaťa má byť rozhodnutím poučenej matky. 
  13. Novorodenec nesmie byť odlúčený od matky bez vážnych zdravotných dôvodov, najmä pokiaľ si to matka nepraje, napr. počas adaptácie zdravého novorodenca na izolovanom termolôžku či v inkubátore. Aj počas nutného odlúčenia musí byť umožnené a podporované dojčenie. 
  14. Matka (príp. iný rodinný príslušník) má byť vždy vopred informovaná o vyšetrovacích a liečebných postupoch, ktorým sa jej dieťa má podrobiť a musí jej byť umožnená prítomnosť pri ich výkone. 
  15. Zdravotníci majú primeraným a citlivým spôsobom informovať matku o stave novorodenca, zvlášť pokiaľ sa vyskytli nejaké zdravotné komplikácie. 


  Priezvisko [*]
  Meno [*]
  Organizácia
  Adresa [*]
  PSČ [*]
  Mesto [*]
  E-mail
  Polia označené [*] sú povinné. Zoznam podporovateľov bude spolu s petíciou zaslaný Ministerstvu zdravotníctva. Podporovatelia budú informovaní o výsledku a prípadných ďalších kampaniach.  Priebežne aktualizovaný
  zoznam podporovateľov a podporovateliek


  Organizátor petície:
  Únia materských centier, Baštová 5, 81103 Bratislava
  tel.: 02-54417907, e-mail: umc@materskecentra.sk


 • POZNÁMKY / vaše reakcie


  Pridať reakciu:

  Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

  Meno a priezvisko E-mail
   
  Predmet


  Poznámka


  Autorizačný kód
  Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


   

  Kampaň bola ukončená.

  Prehľad podporovateľov

    » Vaše reakcie (0)

     Súvisiace témy:
  Zdravie
  Rodina
  Ženy  REKLAMA     CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
  kontakt | reklama | info | služby | RSS