spájame ľudí, ktorí menia svet
Právo | KAMPANE
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Momentálne nie sú v tejto sekcii aktívne žiadne kampane.
SKONČENÉ KAMPANE
Spoločné vyhlásenie za slobodné, zodpovedné, odborné, partnerské a transparentné zavádzanie inovácií do slovenského školstva
Hromadná pripomienka k návrhu novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) – časť experimentálne overovanie
Hromadná pripomienka k návrhu zákona Lex Žitný ostrov
Hromadná pripomienka Iniciatívy Chceme veriť k zákonu o policajnom zbore
Všetci za dravce
Petícia proti výstavbe asfaltárne v Kvetoslavove
Hromadná pripomienka proti zavedeniu pravidiel pre odmenu finančného agenta pri sprostredkovaní spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie
Vyzývame ministra práce, aby v novom sociálnom balíčku myslel aj na mladé rodiny
Vyhlásenie občianskeho sektora a nezávislých kultúrnych centier k vymenovaniu Ľubice Laššákovej na post ministerky kultúry
Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva
Vyhlásenie zástupcov kultúrnej obce k nominácii Erika Tomáša na funkciu ministra kultúry SR
Slováci žijúci v zahraničí - Výzva za spravodlivé vyšetrenie úkladnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej
Nechceme, aby základná škola v Jakubove podporovala medzinárodný únos dieťaťa
Verejná výzva vedeniu Pamiatkového úradu SR na vyhlásenie Komplexu na Kamennom námestí v Bratislave za Národnú kultúrnu pamiatku
Petícia proti výstavbe križovatky v lokalite Lúky V - Petržalka
Reakcia členov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej
Sme s Vami - Podpora slovenských občianskych organizácií a iniciatív novinárom, novinárkam, a ich blízkym v ťažkých dňoch februára 2018
Hromadná pripomienka k novele zákona o ovzduší
Stanovisko k Vyhláseniu predstaviteľov cirkví k tzv. Istanbulskému dohovoru
Petícia proti realizácií projektu Goralská dedina Osturňa v katastrálnom území obce Osturňa
Verejná výzva vláde a ministerstvu spravodlivosti, aby riešili akútnu hrozbu ústavnej krízy
Hromadná pripomienka proti zavedeniu dane z poistenia
Pán premiér, neurážajte ľudí pre ich náboženstvo!
Hromadná pripomienka k materiálu H2Odnota je voda - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody
Hromadná pripomienka k novele Trestného zákona
Petícia za spravodlivé financovanie škôl a školských zariadení na území mesta Banská Bystrica
Protest proti zrušeniu relácie Reportéri a výmene moderátorov Dejiny.sk
Výzva poslancom Národnej rady SR a prezidentovi SR k obchodnej dohode CETA
Hromadná pripomienka proti vydaniu osvedčení o významnej investícii pre projekty J&T a HB REAVIS
Výzva poslancom Mestského zastupiteľstva ku neschváleniu návrhu dohody o zámene pozemkov medzi Mestom Košice a Tempus Immo
Otvorený list k vzdelávacím programom pre deti so špeciálnymi potrebami v materských, základných a stredných školách na Slovensku
Hromadná pripomienka verejnosti proti možnému zneužitiu obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) banskými firmami na získanie povolení na ťažbu.
Hromadná pripomienka za dôslednejšie uplatňovanie princípu „jedenkrát a dosť“
Petícia za možnosť výberu predškolského zariadenia a za vznik súkromných materských škôl v meste Pezinok
Hromadná pripomienka za zmenu návrhu zákona, ktorým sa ustanovujú definície a množstvá omamných látok a psychotropných látok
Hromadná pripomienka za lepší infozákon
Hromadná pripomienka k novele zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Výzva na ochranu a rozvoj hlavného mesta SR Bratislavy
Otvorený list Aliancie žien Slovenska
Výzva primátorovi Mesta Košice Richardovi Rašimu
Petícia za záchranu Mŕtveho ramena Váhu v Komárne v rekreačnej oblasti Apáli / Petíció a komáromi Holt-Vág és az Apáli üdülőkörzet megmentése érdekében
Výzva primátorovi Šale
Otvorená výzva Slovenského ochranárskeho snemu avizovaným interpretom a interpretkám v rámci projektu Tatra Flowers
Vyhlásenie k obžalobe Petra Kalmusa
Hromadná pripomienka za demokratickejšiu samosprávu
Hromadná pripomienka za doplnenie mládežníckeho parlamentu v novele zákona o obecnom zriadení
Hromadná pripomienka verejnosti k novele zákona o sociálnom poistení
Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona č. 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.
Hromadná pripomienka proti obmedzovaniu vlastníckych práv k pôde
Hromadná pripomienka za posilnenie práv vlastníkov pri nájme poľnopôdy
Hromadná pripomienka k zákonu o kybernetickej bezpečnosti
Hromadná pripomienka za lacnejší benzín
Petícia za slobodu v písaní
Otvorený list ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi
Hromadná pripomienka Slovensko.Digital k novele zákona o e-Governmente
Stanovisko evanjelikov, evanjelikálov a kresťanských osobností ku kauze únosu, vraždy a politického krytia týchto skutkov
Petícia za minimálne otváracie hodiny škôlok
Otvorený list podnikateľov v energetike k vymenovaniu nového predsedu ÚRSO
Hromadná pripomienka Asociácie policajtov vo výslužbe
Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov
Hromadná pripomienka k zákonu o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
Stanovisko Slovenského ochranárskeho snemu k dlhodobému ignorovaniu odbornosti
Petícia za odstavenie tretieho bloku v elektrárni Nováky
Výzva poslancom: Nezavrite deťom jasličky!
Otvorený list na podporu školských knižníc
Petícia za reguláciu poľovníctva v Lesoparku
Výzva poslancovi Mizíkovi, aby sa vzdal mandátu
Memorandum spoločenských a humanitných vedcov na Slovensku
Za zrušenie vyšších územných celkov do konca roka 2017
Peticia za volby zo zahranicia a cez internet
Hromadná pripomienka proti utajovaniu agrodotácií
Petícia proti ďalšiemu megalomanskému developerskému projektu v Karlovej Vsi / Dlhých Dieloch
Petícia za záchranu Korytnačky
Hromadná pripomienka proti zrušeniu pozemkov v bezplatnom náhradnom užívaní
Hromadná pripomienka proti obmedzovaniu vlastníckych práv k pôde
Petícia za výstavbu polopodzemných a podzemných kontajnerov v Košiciach
Za zrušenie návštevy izraelskej ministerky spravodlivostii
Hromadná pripomienka k návrhu novelizácie zákona o službách zamestnanosti:
Hromadná pripomienka: Miesto v materskej škole pre každé dieťa
Apel dokumentaristov za nezávislosť médií verejnej služby
Podporujeme ideály demokracie a slobody
Zastavme deštrukciu Bezručky!
Hromadná pripomienka za transparentnejšie eurofondy
Petícia za zachovanie borovicového hája
Hromadná pripomienka k novele zákona o sťažnostiach
Výzva Richardovi Rašimu na odstúpenie z funkcie primátora mesta Košice
Hromadná pripomienka k návrhu zákona o sociálnych službách
Otvorený list teológov EBF UK na podporu Mgr. Jakuba Pavlúsa
Petícia za Slovensko bez GMO
Hromadná pripomienka za zastavenie zdražovania poštových služieb
Výzva k zmene zákona o e-Governmente.
Petícia za zmenu legislatívy, ktorá bráni zmierneniu problému plytvania potravinami
Výzva k politickej zodpovednosti
Za republiku!
Stop extrémistom
Petícia za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice
Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona o úhradách za služby RTVS
Za samostanú Kunsthalle!
Petícia za prijatie občianskeho návrhu na skultivovanie petržalského nábrežia Dunaja v lokalite bývalého kúpaliska Lido a zapracovanie projektu Lido lagúny do Územného plánu zóny
Petícia za urýchlené zriadenie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci v Banskej Štiavnici
Odmietame štát v štáte!
Protestujeme proti vymenovaniu Petra Plavčana za ministra školstva SR
Prehlásenie občanov a občianok Slovenska k „oslavám“ vzniku Slovenského štátu.
Hromadná pripomienka Slovensko.Digital k Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy
Petícia proti nadstavbe administratívnej budovy v pamiatkovej zóne mesta Nitry
Výzva pre detskú komisárku Vieru Tomanovú na podanie demisie
Petícia za odstránenie pamätníka Vasiľovi Biľakovi
Hromadná pripomienka za práva verejnosti v pripomienkovom konaní
Petícia proti zmenám v projektoch diaľnice D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina
Otvorený list predsedovi Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
Otvorený list rodičov žiakov ZŠ Tupolevova v Bratislave na podporu štrajku učiteľov
Vyhlásenie rodičov detí navštevujúcich verejné základné a stredné školy
Vyhlásenie študentov FMFI UK k problému podvádzania
Vyzývame primátora I. Nesrovnala, aby nepodpisoval zmluvu so spoločnosťou Henbury Development o PKO a Dunajskom nábreží
Výzva na vetovanie Ficovho protiteroristického balíčka
List vláde SR na podporu Výzvy Slovenskej komory učiteľov
Petícia za zachovanie zákazu vjazdu automobilov na Železnú studienku
Podpora petície proti zámeru Galmm – rozšírenie výrobných kapacít, Ružomberok
Výzva na vetovanie zákona o vyvlastňovaní
Petícia proti plánovanej výstavbe v lokalite Ivanka pri Dunaji - Dombale
Petícia pre vládu a parlament: Netrestajme zdravotne postihnutých za prijímanie darov
Slovenské národné pokračovanie
Kamennú si nedáme, Kamenná patrí všetkým Novomešťanom
Otvorený list redakcii Hospodárskych novín
Nie! v našom kraji - vyhlásenie
Za primára nemocnice sa postavilo 7000 ľudí. Kto sa postaví za zamestnancov školy?
Výzva poslancov a členov SaS vláde, aby nesúhlasila s tretím záchranným balíčkom pre Grécko
STANOVISKO ŽENSKEJ PLATFORMY NÁS NEROZOŠTVÚ! VO VECI NAPADNUTIA TEREZY BERKYOVEJ
Hromadná pripomienka k vládnemu návrhu zákona o športe
Hromadná pripomienka k novele zákona o cestnej premávke
Sme súčasťou tolerantného Slovenska
Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vyhlásenie k trestnému stíhaniu Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza
Nechceme vymeniť Európsku úniu za Rusko
Za lepší hokej s Richardom Lintnerom
Hromadná pripomienka za práva verejnosti pri tvorbe právnych predpisov a ich zverejňovaní
Výzva na zlepšenie situácie vo vzdelávaní rómskych detí
Hromadná pripomienka proti povinným kvótam na slovenskú hudbu
Zachráňme Malý Dunaj - Petícia proti výstavbe malej vodnej elektrárne Eliášovce - Nový Život
Hromadná pripomienka Creative Industry Forum k novele zákona o vysielaní a retransmisii
Petícia za zachovanie futbalového ihriska v Trenčianskych Biskupiciach
Hromadná pripomienka za žiadosti o informácie bez zaručeného elektronického podpisu
Odzvoňme násiliu na ženách – Podporme Istanbulský dohovor
Otvorený list združenia Romano kher ministrovi školstva
Petícia k návrhu Autorského zákona
Hromadná pripomienka proti obmedzeniam kreditového systému, politizácii školstva a za skvalitnenie školského zákona
Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy
Tajná služba chce viac moci. 11 zmien, aby ju nezneužívala (podporte ich)
Hromadná pripomienka k novele infozákona
Hromadná pripomienka proti utajovaniu vyšetrovania korupčných káuz
Nedovoľme schránkam vyciciavať slovenské zdravotníctvo
Rešpektujte hlas mierumilovných ľudí
Výzva na vetovanie zákona o zrušení poplatkov v zdravotníctve
Petícia proti výstavbe výškovej budovy na Šancovej ulici
SOLIDARITOU PROTI NENÁVISTI
Otvorený list riaditeľovi RTVS Ing. Václavovi Mikovi
Otvorený list STUŽ primátorovi Bratislavy
Pripojte sa k programu pomoci Ukrajine
Otvorený list Prezidentovi SR proti vyhláseniu referenda za rodinu
Nehazardujme!
Výzva prezidentovi: Pomôžte zastaviť nezmyselný zánik školských bufetov
Stanovisko Asociácie európskych novinárov AEJ, slovenskej sekcie k vstupu holdingu Penta do vydavateľstva Petit Press
Otvorený list mladých adresovaný ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR, Petrovi Pellegrinimu
Petícia na podporu projektu DSS Slatinka
Hromadná pripomienka za nižšie ceny u notárov
Nevisíme vo vzduchoprázdne
Petícia za schválenie nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy
Vyhlásenie k trestnému stíhaniu Dušana Karolyiho
Načo kultúra?
Augustové vyhlásenie 1944 - 1968 - 2014
Hromadná pripomienka k návrhu zákona o vyvlastňovaní
Hromadná pripomienka za posilnenie regulačnej funkcie územného plánu v novom Stavebnom zákone vo vzťahu ku nežiadúcim zámerom dobývania nerastných surovín
Hromadná pripomienka za obmedzenie nákupu drahých áut úradníkmi
Hromadná pripomienka k návrhu zákona o príspevku na vytvorenie pracovného miesta absolventa
Petícia obrnárov za uskutočnenie zmien v zákone o rozsahu zdravotnej starostlivosti
Naše spoločné československé stanovisko
Otvorený list proti spôsobu informovania o sexuálnom násilí
Zásadné odmietnutie iniciatívy „Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí“
Výzva, aby prezident Andrej Kiska hovoril o ľudských právach
Hromadná pripomienka za dekriminalizáciu marihuany
Petícia za obmedzenie výrubu stromov na Vinohradskej ulici v Hlohovci
Hromadná pripomienka za verejnú kontrolu odpočúvaní
Petícia za kompletnú rekonštrukciu cesty I/65 medzi Turčianskymi Teplicami a Martinom
Výzva poslancom košického mestského zastupiteľstva
Za dobrú voľbu - List členom Súdnej rady
Nechceme sa za súdnictvo červenať!
Chceme vedieť, aký budeme mať dôchodok
Hromadná pripomienka k návrhu zákona o geodézii a kartografii, k návrhu zákona o katastri nehnuteľností a za otvorenie prístupu k priestorovým údajom
Výzva za vybudovanie planetária v Bratislave
Výzva R. Ficovi aby nepripustil ťažbu uránu a zlata s použitím kyanidovej technológie
Ide o nás všetkých II
Petícia proti zastavaniu Železnej studienky a okolia Vydrice
Otvorený list k návrhom ústavného zákazu manželstiev rovnakého pohlavia
Petícia proti výstavbe obchodných priestorov na pozemkoch mestského parku M. R. Štefánika v Trenčíne
Hromadná pripomienka za efektívne, otvorené čerpanie štrukturálnych fondov za účasti občianskej spoločnosti
Ide o nás všetkých
Výzva riaditeľke SNG: Odmietame danajský dar Bratislave
Petícia za zachovanie činností občianskeho združenia CINEFIL v priestoroch Kina Úsmev v Košiciach
Petícia za zalesnenie Koliby
Výzva rodičov z Pezinka politikom: Nezneužívajte naše deti
Hromadná pripomienka k zámeru zrušenia ochrany chráneného areálu Bôrik, k.ú. Staré Mesto
Petícia na podporu odvážnej lekárky
Výzva na vetovanie daňových licencií
Hromadná pripomienka proti obmedzeniu vlastníckych práv k úsporám v II. pilieri
Začnime brať extrémizmus vážne
Pripomienky organizácie Greenpeace Slovensko a Združenia Slatinka k návrhu Energetickej politiky Slovenskej republiky
Petícia za zrušenie nezákonne predraženého výberu poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v Bratislave
Hromadná pripomienka proti obmedzeniu vlastníckych práv k pôde
Hromadná pripomienka verejnosti proti okliešteniu infozákona
Výzva občianskej iniciatívy Za dobrý zákon o slobodnom prístupe k informáciám
Hromadná pripomienka k novele zákona o petičnom práve
Petícia za zrušenie nezákonného výberu parkovného v Košiciach
Otvorený list poslancom politických strán o transparentnom financovaní
Hromadná pripomienka ku návrhu nového stavebného zákona
Petícia proti výstavbe bytových domov na Jánošíkovej ulici v Senci
Hromadná pripomienka na doplnenie novely zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.
Hromadná pripomienka k návrhu zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene Občianskeho súdneho poriadku
Hromadná pripomienka k zákonu o volebnej kampani
Výzva na zapracovanie zákazu ťažby uránu do územného plánu mesta Košice
Hromadná pripomienka - vodný zákon
Výzva proti výstavbe ropovodu Bratislava – Schwechat Pipeline cez hlavné mesto SR
Protest proti zjednodušeniu vyvlastňovania
Petícia za prešetrenie postupu školy voči učiteľovi
Otvorený list tureckej veľvyslankyni s výzvou na zastavenie použitia sily voči protestom v Turecku
Otvorený list Slovenskej volejbalovej federácii
Hromadná pripomienka proti nesystémovému a skokovému zvýšeniu maximálneho počtu žiakov v triedach
Stanovisko slovenských/zahraničných odborníkov a verejnosti k strave a stravovaniu / Position of Slovak/foreign experts and public on diet and nutrition
Verejná výzva primátorovi a poslancom MZ Trnavy na zmenu postupu pri príprave budovania západného prepojenia a vstupu do IBV Kamenný mlyn
Petícia zdravotníckych pracovníkov - STOP kriminalizácii zdravotníckych pracovníkov
Výzva prezidentovi na vetovanie novely zákona o hlásení pobytu občanov
Petícia proti stavbe polyfunkčného bytového domu na Hagarovej ulici
Petícia za zlepšenie podmienok občanov pri poskytovaní parkovacích služieb súkromnou spoločnosťou
Petícia za obmedzenie poľovníctva v lesoch Bratislavy
Poďakovanie mimovládnych neziskových organizácií daňovým poplatníkom
Protest výtvarnej a kultúrnej obce proti odvolaniu z funkcie a výpovedi Richarda Gregora z Galérie Cypriána Majerníka
Podporte predaj z dvora
Hromadná pripomienka za odmietnutie návrhu zákona o odbytovom fonde
Hromadná pripomienka organizácie Greenpeace a košických občianskych iniciatív k novele geologického zákona
Prosíme, nedovoľte ťažbu uránu pri Košiciach
Výzva primátorovi Trenčína: Nepodpíšte pre mesto nevýhodné uznesenia MsZ
Petícia za prepustenie Bradley Manninga
Petícia proti zahusťovaniu zástavby v MČ Bratislava - Rača
Otvorený list ministrovi školstva
Manifest občanov Slovenska k dvadsiatemu výročiu vzniku samostatnej Slovenskej republiky
Pripomienky k novele zákona 309/2009 o OZE
Podpora novinárke Vande Tuchyňovej
Petícia za pridanie nočného autobusu Bratislava – Senec
Otvorený list rodičov žiakov a študentov Spojenej školy Novohradská v Bratislave
Učiteľ 2020: Nové východisko zo štrajku - Otvorený list ministrovi školstva a predsedovi odborov
Petícia za zrušenie povinných príspevkov do umeleckých fondov
Chceme areál pre všetkých, nie pre pár golfistov
Hromadná pripomienka k novele zákona 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii a za otvorenie prístupu k priestorovým údajom
Vyhlásenie k trestnému stíhaniu Zuzany Petkovej
Nechceme viac, neberte nám čo máme
Vyhlásenie k trestnému stíhaniu Zuzany Piussi
Petícia za odobratie oprávnenia SOZA na výkon kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona na území SR
Otvorený list Markíze - Výzva na stiahnutie článku a verejné ospravedlnenie
Hromadná pripomienka k Projektu zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v SR
Petícia proti predĺženiu externého štúdia na vysokých školách
Petícia za zachovanie Domova sociálnych služieb Amalia
Petícia za zákaz vystupovania zvierat v cirkusoch
Petícia občanov proti zmene územného plánu a výstavbe na Kamennej ceste v Trnave
Kampaň Za zmenu financovania politiky na Slovensku
Petícia za odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara z funkcie
Petícia Zachráňme trolejbusy
Hromadná pripomienka proti zvyšovaniu daní, zrušeniu rovnej dane a obmedzeniu paušálnych výdavkov
Výzva primátorovi Košíc na zachovanie zelene v parkoch
Výzva odborníkov Ministrovi dopravy
Otvorený list ministrovi školstva k navrhovaným zmenám vo financovaní centier voľného času
Výzva prezidentovi na vetovanie zvýšenia odvodov pre živnostníkov a dohodárov
Hromadná pripomienka proti obmedzovaniu prístupu k výkonu advokátskeho povolania (novela zákona o advokácii)
Petícia za zachovanie osobnej železničnej dopravy na úseku Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava
List kubánskej veľvyslankyni k úmrtiu O. Payu
Petícia Stop bezdôvodnému predlžovaniu externého štúdia
Hromadná pripomienka k novele Zákonníka práce
Hromadná pripomienka za platenie úrokov z omeškania výživného
List ruskému velvyslancovi na podporu uvaznených aktivistiek Pussy Riot
Petícia za zachovanie výšky 9 % odvodu na osobné účty sporiteľov v II. dôchodkovom pilieri
Vyjadrenie podpory a solidarity trnavskému arcibiskupovi Mons. Róbertovi Bezákovi
Občianska výzva prezidentovi: nepodpíšte euroval
Výzva na ochranu verejného záujmu na zvolenskej Borovej hore
Otvorený list predstaviteľom štátu k stupňujúcemu sa napätiu a násilnému konaniu voči Rómom a reakciám verejnosti ako alarmujúcemu prejavu etnickej neznášanlivosti v kontexte posledných udalostí v Hurbanove
Podporte pochod za ľudské práva
Hromadná pripomienka za vyššiu transparentnosť v školstve
Hromadná pripomienka Slovenskej siete proti chudobe k aktualizovanému Národnému programu reforiem
Výzva obyvateľov rómskej osady v Plaveckom Štvrtku ministrovi vnútra
Sme súčasťou slovenskej spoločnosti
Výzva pri príležitosti osláv Dňa tanca 2012
Petícia proti výstavbe Malej vodnej elektrárne Šašovské Podhradie
Petícia za ochranu Sadu Janka Kráľa, proti zvyšovaniu výstavby a rozšíreniu cesty pri lesíku Krasovského
Dokončime revolúciu!
Občianska výzva 2012
Otvorená výzva na zastavenie súčasných aktivít ministra envirorezortu Józsefa Nagya a vedenia sekcie vodného hospodárstva v rozhodovaniach o prideľovaní profilov a povoľovaní výstavby MVE na vodných tokoch SR
Výzva na dodržiavanie a podporu Etického kódexu pre slobodné a spravodlivé voľby 2012
Výzva občanov prezidentovi SR
Stop búraniu Bratislavy!
Stop premiestneniu dreveného chrámu zo Šmigovca
Výzva členom Európskeho parlamentu proti ACTA
Výzva redakcii Hospodárskych novín na ospravedlnenie sa za zavádzanie
Prečo RužomberOK nie je OK?
Hromadná pripomienka k správe o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a návrhu jej pokračovania
Stanovisko výtvarníkov ku kauze Danubiana
Požiadavky iniciátorov Výzvy na odvolanie Ministra kultúry SR Daniela Krajcera
Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
Výzva kultúrnej obce na odvolanie Ministra kultúry SR Daniela Krajcera
Hromadná pripomienka k novelizácii vyhlášky o očkovaní
Vyhlásenie k výsledkom konkurzu na Priestor pre nezávislú kultúru A4 V Dome umenia v Bratislave
Participatívny rozpočet - Otvorený list poslancom bratislavského mestského zastupiteľstva
Kreatívna Bratislava - výzva na zásadné prehodnotenie kultúrnej politiky mesta
Nájdime správnych kandidátov vo voľbách do NR SR
Otvorený list ministrovi zdravotníctva
Petícia proti prijatiu všeobecne záväzného nariadenia zakazujúceho požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v meste Piešťany
Potrebujeme novú spoločenskú zmluvu
Výzva neziskových organizácií k asignačnému mechanizmu 2% z daní právnických osôb
Hromadná pripomienka k Novele vyhlášky o spoplatnení diaľnic, rýchlostných ciest a ciet I. triedy
Petícia - žiadosť za prijatie návrhu zákona o ochrane zvierat
Petícia Otvorte brány cyklistom
Petícia za zavedenie dištančného elektronického vzdelávania pre samosprávu
Hromadná pripomienka k novele zákona o hazardných hrách a proti cenzúre internetu v SR
Petícia za 5 % na cyklodopravu
Hromadná pripomienka k Novele vyhlášky o cestnej premávke
Výzva na podporu prijatia Palestíny za člena OSN
Petícia za zníženie počtu mestských častí v Košiciach
Hromadná pripomienka k novele zákona o Rozhlase a televízii Slovenska
NIE! rehabilitácii režimu Slovenského štátu
Otvorený list Vláde SR - návrh Koncepcie výchovy a vzdelávania
Petícia učiteľov
Výzva na založenie slovenského múzea dizajnu, úžitkového umenia a architektúry
Petícia proti povoleniu ťažby zlata v regióne Podpoľania
Hromadná pripomienka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení k novele zákona o pedagogických zamestnancoch
Petícia proti výstavbe na Kráľovej hore
Hromadná pripomienka k počtu žiakov na vyučovaní informatiky
Hromadná pripomienka pedagogických a odborných zamestnancov k novele zákona č. 317/2009 Z.z.
Petícia Kriminalizácia alkoholu alebo dekriminalizácia konope?
Hromadná pripomienka k novele zákona o pedagogických zamestnancoch
Petícia proti návrhu MFSR o daňovej a odvodovej reforme
Pripomienka k návrhu VZN mesta Piešťany o podmienkach požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach a o podmienkach dodržiavania nočného kľudu
Hromadná pripomienka verejnosti k Návrhu vecného obsahu novely zákona o vysokých školách
Petícia Chráňme vodné toky
Petícia proti prijatiu zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov a o zmene a doplnení zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách
Petícia za zmeny v zákone o výkone trestu odňatia slobody týkajúce sa návštev odsúdených
Hromadná pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
Výzva podpredsedovi vlády pre ľudské práva
Hromadná pripomienka k novele zákona o cestnej premávke
Petícia proti zlúčeniu Prvého slovenského literárneho gymnázia a Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej
Hromadná pripomienka k výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike
Pripomienka k novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
Petícia za zachovanie Trenčianskej elektrickej železnice
Svätí arizátori, orodujte za nás...
Petícia za odstránenie pamätníka Ferdinandovi Ďurčanskému z verejného priestranstva Rajci
Budmerický kaštieľ patrí umeniu - nie privatizérom!
Sme s Vami! Vyhlásenie na podporu demokracie v arabskom svete
Petícia proti presunu financií zo vzdelávania na diaľnice
Petícia proti parkovaniu nákladných áut a kamiónov na Peknej ceste v Bratislave
Petícia za zmeny v príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave
Hromadná pripomienka Greenpeace k návrhu zákona o identifikácii environmentálnej záťaže
Petícia za bazén pre všetkých vodných pólistov
Otvorený list zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR
Žiadame zachovanie PKO
Podporme rodiny s deťmi
Neboj sa, Slovensko!
Občianska charta 2010
Vyhlásenie nedôvery Akademickému senátu Fakulty prírodných vied Žilinskej univerzity
Petícia dystrofikov za preradenie nervovosvalových chorôb do skupiny A pri kúpeľnej liečbe
Zachráňme prístup pre občanov k vode Dunaja v Karloveskom ramene
Petícia Zachráňme rieku Hron
Petícia proti neodôvodnenému a diskriminačnému prepúšťaniu colníkov
Hromadná pripomienka k novele Zákonníka práce na odstránenie diskriminácie a ochranu tehotných žien
Otvorená výzva predsedovi Najvyššieho súdu Štefanovi Harabínovi
Petícia Podporme rodiny s deťmi
Petícia za zachovanie trhoviska na Žilinskej
Hromadná pripomienka k návrhu nariadenia na sanovanie deficitu v Národnom jadrovom fonde (NJF)
Petícia za zachovanie dostupnosti modernej onkologickej liečby
Výzva zástupcom televíznych, printových, rozhlasových a elektronických médií a reprezentantom novinárskej obce
Pripomienka proti doplatkom za prípravky koagulačných faktorov pre hemofilikov
Za zákaz predaja potravín z klonovaných zvierat
Výzva proti pochodu extrémistov k soche Svätopluka
Petícia proti výstavbe ďalších domov na sídlisku vo Vrakuni
Za zmenu
Výzva k nástupu Mikuláša Dzurindu na post ministra novej vlády
Petícia za zachovanie bastiónovej pevnosti v Košiciach
Výzva - Felhívás - Appeal
Výzva na prijatie Etického kódexu pre slobodné a spravodlivé voľby
Za spravodlivé financovanie a zachovanie systému záujmovej činnosti detí a mládeže
Petícia za rozvoj pamäťových inštitúcií, proti odvolaniu riaditeľa Slovenskej národnej knižnice a proti vývozu písomného dedičstva
Pripomienky k návrhu Výnosu ÚRSO na zníženie výkupných cien energie z obnoviteľných zdrojov
Výzva za očistu verejného života od prejavov rasizmu a ďalších foriem politického extrémizmu
Petícia Opálové bane na Dubníku pre všetkých
Výzva Slovákom žijúcim na strednom a severnom Slovensku
Výzva na podporu umiestnenia pamätnej tabule na rodný dom Jozefa Tisa
Petícia za ukončenie vývozu živých jahniat
Výzva Jánovi Slotovi na verejné ospravedlnenie sa všetkým Rómom
Otvorená výzva zodpovedným: Quo vadis naše životné prostredie, príroda a krajina?
Znepokojenie AEJ: Ako získať stovky tisíc eur
Petícia za zrovnoprávnenie poskytovateľov sociálnych služieb a uplatňovanie práva občana na výber poskytovateľa sociálnych služieb
Petícia za zachovanie ochrany Banskoštiavnickej botanickej záhrady
Pomôžte obetiam znásilnenia z Bosny a Hercegoviny dosiahnuť spravodlivosť
Petícia za zrušenie zákona o vlastenectve
Otvorený list Prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi: Nepodpíšte zákon o vlastenectve!
Ruža pre Fica...
Petícia za zastavenie výrubu stromov pozdĺž potoka Biele vody v Ivanke pri Dunaji
Petícia za slobodnú voľbu v očkovaní
Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo
Nová petícia za zachovanie Kalvárie v Banskej Bystrici
Žiadame zachovanie Parku kultúry a oddychu v Bratislave!
Návrh na Nobelovu cenu mieru pre väzneného čínskeho disidenta
Petícia za skvalitnenie vzdelávania na Slovensku
Petícia za prijatie Zákona o registrovanom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia
Vyhlásenie mimovládnych environmentálnych organizácií, odborných pracovníkov z oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, environmentalistov, ekológov a občianskych aktivistov
Kampaň na podporu prepustenia Dr. Liu Xiaobo a za legitimáciu Charty 08
Hromadná pripomienka k Analýze palivovo-energetických surovín a možnosti využívania zásob a prognóznych zdrojov z pohľadu ich ekonomickej efektívnosti
Výzva na odstúpenie primátora Ďurkovského
Vyhlásenie MVO a aktivistov k 20. výročiu prvého stretnutia Fóra ochrancov a tvorcov životného prostredia na Slovensku
Môžeme dať viac, než peniaze!
Petícia k posudku prof. Labaša v kauze Hedviga Malinová
Petícia za urýchlenie výstavby zeleného C variantu cesty R7 na úseku Bratislava - Dunajská Lužná
Petícia za obmedzenie poslaneckej imunity a za stratu poslaneckého mandátu pri opakovanej neúčasti na schôdzach NR SR
November 2009
Vyhlásenie: Prečo Slovensko kleslo v úrovni slobody médií
Je čas odísť, je čas rokovať
Petícia za zmeny v Trestnom zákone o týraní zvierat
Petícia za záchranu lesa v Košiciach pri sídlisku Ťahanovce
Petícia na podporu šikanovaných sudcov
Petícia proti výstavbe na Prešovskej ulici v Bratislave
Výzva proti predaju pozemkov pre supermarket v Rožňave
Výzva samosprávam a vláde: Šetrite a nevyhýbajte sa komunálnej reforme!
Petícia občanov za zachovanie PKO pre kultúru v Bratislave
Otvorený list premiérovi Róbertovi Ficovi: Je čas šetriť – začnite pri politických trafikantoch
Rómske ženy protestujú
Petícia Ľudia pre lesy
Hromadná pripomienka ku Koncepcii využívania softvérových produktov vo verejnej správe SR
Výzva Viac kultúry za menej peňazí!
Hromadná pripomienka proti regulácii vysielania na internete
Petícia proti výstavbe vysielača mobilného operátora na Devínskej kobyle
Výzva na zastavenie financovania diaľnice D1 Turany - Hubová
Nesociálny zákon o sociálnych službách - Výzva na dialóg
Aj my sme Trebišovčania!
Volíme Ivetu Radičovú
Výzva rómskych organizácií
Petícia proti výrubu stromov v parku Barca
Výzva na prijatie úplného zákazu fajčenia v reštauáricách a baroch
Petícia proti plánu vlády trestne stíhať rodičov za „výchovnú po zadku“
Výzva Tatry štyri roky po...
Protest proti umiestneniu pamätnej tabule Gustávovi Husákovi na miestnom úrade v Dúbravke
Hromadná pripomienka k návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch - výchovný poradca
Hromadná pripomienka k návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhlásenie: Žijeme v spoločnej krajine
Protest proti odvolaniu vedúceho oddelenia kultúry Bratislava - Staré Mesto
Hromadná pripomienka k návrhu novely zákona o štátnom jazyku
Vyhlásenie na podporu Jozefa Mečiara
List ministrovi životného prostredia za prijatie ochrany tuleňov pred komerčným lovom
Petícia proti výstavbe hotelov na Železnej studienke
Znepokojenie - Občianska iniciatíva za zachovanie umeleckých žánrov vo verejnoprávnom rozhlase
Petícia proti výstavbe bytového domu na Tranovského ulici
Nebezpečné prekračovanie hraníc
Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
Petícia Neberte nám Brezinu
Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Východoslovenskej galérie
Petícia za zachovanie Vegetky
Nechceme sa prizerať
Verejná výzva primátorovi a poslancom MZ Bratislavy na zmenu postupu pri príprave rekonštrukcie bratislavského Starého mosta
Strom roka 2008 - hlasovanie
Hromadná pripomienka k novele Občianskeho súdneho poriadku
Zachráňte prístup pre občanov ku Karloveskému ramenu a Dunaju
Výzva na dôsledné vyšetrenie zásahu polície proti novinárke Balli Marzecovej
Výzva komisárovi EÚ za zachovanie zákazu predaja produktov z tuleňov
Výzva na zrušenie vekového obmedzenia liečby pacientov so sklerózou multiplex
Hromadná pripomienka verejnosti k Správe o zdravotnom stave lesov
Podporte hromadnú pripomienku Ekofóra k Správe o zdravotnom stave lesov
Zastavme stupňujúcu sa špirálu národnej nevraživosti
Hromadná pripomienka k ratifikácii Európskej sociálnej charty
Zastavte zhoršovanie situácie občanov s ťažkým zdravotným postihnutím!
Nedovoľme návrat štátnej propagandy
Podporte výzvu proti núteným vysťahovaniam Rómov
Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach vo výstavbe niektorých pozemných komunikácií
Hromadná pripomienka k návrhu vyhlášky o ochrane spoločenských zvierat a požiadavkách na chovné zariadenia, karanténne stanice a útulky
Hromadná pripomienka k návrhu zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy strategických stavieb
Podporte otvorený list generálnemu riaditeľovi STV
Strom roka 2007 - hlasovanie
Pripomienka verejnosti za zmeny v postavení, štruktúre a spôsobe fungovania novo navrhovanej Rady vlády SR pre rodovú rovnosť
Petícia za vytvorenie parku na Dlhých dieloch
Hromadná pripomienka k Návrhu na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre rodovú rovnosť
Podporte výzvu Aby pravda dostala šancu
Hromadná pripomienka proti zmenám v sociálnom poistení a starobnom dôchodkovom sporení
Požiadajte prezidenta o vrátenie zákona o ochrane prírody a zákona CITES
Charta Marihuana 2007
Podporte výzvu Sociálna Európa je prioritou budúcej zmluvy o EÚ
Hromadná pripomienka za zachovanie plurality zdravotných poisťovní
Podporte pripomienku k poslaneckej novele zákona o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín
Petícia za zrušenie povinnosti prispievať do umeleckých fondov
Hromadná pripomienka k novele zákona o ochrane prírody a krajiny
Hromadná pripomienka k návrhu zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb
Požiadajte ministra životného prostredia o zastavenie ťažby v Tichej a Kôprovej doline!
Verejný protest proti využívaniu služobného vozidla rodinou ministra spravodlivosti
Vyhlásenie bývalých pracovníkov a spolupracovníkov Slovenského rozhlasu
Výzva za zachovanie historického organu v Dóme Sv. Martina
Podporte hromadnú pripomienku k návrhu novely antidiskriminačného zákona
Hromadná pripomienka k novele Zákonníka práce
Hromadná pripomienka za presadenie opatrení na zosúladenie práce a rodiny do Zákonníka práce
Hromadná pripomienka za zachovanie slobody výberu zdravotnej poisťovne
Výzva Ministerstvu zahraničných vecí ohľadom Kosova
Hromadná pripomienka k novele zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic
Protest banskobystrickej výtvarnej a kultúrnej obce
Výzva k výrokom arcibiskupa Jána Sokola
Pripomienky k novele zákona o súdnych poplatkoch
Vyhlásenie na podporu Márie Kolíkovej, odvolanej riaditeľky Centra právnej pomoci
Žiadajte zachovanie rakúskych zákazov geneticky modifikovaných rastlín!
Hromadná pripomienka k návrhu zákona o zrušení Špeciálneho súdu
Výzva za zachovanie a reformu Ústavu pamäti národa
Výzva k zámeru vybudovať na Zochovej chate športový areál – golfové ihrisko
Podporte hromadnú pripomienku k Národnému strategickému plánu rozvoja vidieka!
Petícia proti výstavbe vysielača vo vrakunskom lesoparku
Petícia za zachovanie zelene v lokalite Pošeň a Ostredky
Podporte petíciu za záchranu Námestia osloboditeľov v Košiciach
Výzva k voľbe nových sudcov Ústavného súdu SR
Genetické manipulácie? Nie v krmivách pre zvieratá!
Podporte hromadnú pripomienku k novele zákona o dani z príjmov!
Ešte je čas zmeniť atmosféru: postavme hrádzu násiliu extrémistov
Požiadajte prezidenta, aby nepodporil púchovského primátora!
Výzva "Tatry pre ľudí!"
Podporte zachovanie Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry
Federič, ruky preč od zvukových záznamov!
Podporte výzvu Ekofóra na obnovenie výboru NR SR pre životné prostredie
Výzva rómskych a prorómskych aktivistov a mimovládnych organizácií k tvorbe programového vyhlásenia vlády
Podporte výzvu Stop "kultúrnej politike" v našich mestách
Petícia proti výstavbe polyfunkčného areálu Centrál
Petícia občanov proti novej železnej opone na Záhorí
Krúžkujte! Politika môže byť iná
Petícia na podporu vylúčenej advokátky
Petícia proti obmedzovaniu práv menšinových akcionárov
Podporte petíciu proti likvidácii parku na Belopotockého a zelene na Štefanovičovej ulici
Podporte petíciu za zachovanie zelenej plochy na Sputnikovej ulici v Bratislave
Podporte výzvu adresovanú TV JOJ na pravdivé informovanie o vlkoch!
Podporte pripomienky k novele Zákona o obaloch a Vyhlášky o zozname zálohovaných obalov!
Podporte: Petícia za vyhlásenie Prírodnej rezervácie Pramene Vydrice!
Podporte pripomienky Greenpeace k novele banského zákona
Podporte: Hromadná pripomienka k návrhu novelizácie banského zákona!
Podporte bieloruské mládežnícke organizácie!
Podporte výzvu K výhrade vo svedomí
Podpíšte petíciu za prijatie Zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia
Podporte výzvu na odvolanie ministra kultúry Františka Tótha
Podporte stanovisko k návrhu zákona o jadrovom účte
Podporte petíciu proti výrubu stromov pri Sade J. Kráľa!
Požiadajte ministra vnútra aby zakročil proti neonacizmu!
Podporte pripomienky Agro-eko fóra k zákonu o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín!
Podporte pripomienky Greenpeace k zákonu o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín
Podporte pripomienky LZ VLK k návrhu vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody!
Podporte pripomienky platformy pre NATURA 2000 k návrhu vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody!
Podporte petíciu za humanizáciu zdravotnej starostlivosti o ženu v tehotenstve, pri pôrode a v šestonedelí
Podporte pripomienky k návrhu zákona o stráži prírody!
Bezdomovectvo - sociálny problém alebo zločin?
Zrušenie pokút pre úradníkov, likvidačné pokuty pre občanov?
Požiadajte prezidenta SR o vrátenie lesného zákona parlamentu!
Za prísnejšiu kontrolu samospráv!
Používate Wi-Fi sieť? Čoskoro môže byť nelegálna
Podporte hromadnú pripomienku k návrhu Systémovej štruktúry národohospodárskej stratégie SR na roky 2005 - 2013
Podporte pripomienky k novele zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia
Pripomienka k dopravnej politike SR
Podporte výzvu "Nové Tatry"
Za zrušenie zákazu vstupu do lesov
Podporte petíciu proti bieloruskej diktatúre
Podporte hromadnú pripomienku k návrhu zákona o hazardných hrách
Súťaž o najväčšieho priateľa a nepriateľa informácií
Otvorený list Pavlovi Ruskovi
Petícia za záchranu filmového klubu FK 901
Organizujete petíciu, pripomienky či výzvu? V rámci sekcie CHANGENET.SK | Kampane pomáhame občianskym iniciatívam jednoduchým spôsobom získavať podporu občanov pre ich aktivity.

Za jednotlivé kampane zodpovedajú ich iniciátori. Obsah a zameranie kampaní nemusí byť v súlade s názormi a postojmi redakcie CHANGENET.SK.


REKLAMA
CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt