spájame ľudí, ktorí menia svet
Publicistika
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Zničí spoločný jazyk Európu?
9.6.2003 | Rastislav Šarišský |

Začiatky zjednotenej Európy sa bežne zaraďujú kdesi do polovice dvadsiateho storočia. Ale multinárodný štát už existoval viac ako storočie predtým. Obyvateľstvo štátu tvorili Rakúšania, Maďari, Slováci, Česi... V posledných rokoch svojej existencie niesol názov Rakúsko-Uhorsko.


Nie je celkom korektné porovnávať Rakúsko-Uhorsko s Európskou úniou. Bolo v skutočnosti štátom dvoch národov, ktoré tie ostatné iba trpeli. Neskôr ani to.  A práve pokusy jazykovo zjednotiť štát viedli k snahe menšinových národov o sebaurčenie.  Vyvrcholilo to rozpadom na tu dobu silného a pomerne vyspelého štátu. Dnes  sme, myslím si že oprávnene,  hrdý na proces uvedomovania, ktorý začal niekde pri Bernolákovi a Štúrovi a vyústil do vzniku Slovenskej republiky.
EÚ je zväzkom rovnoprávnych štátov. Váži si kultúru a jazyk všetkých národov. Zvýhodnenie jedného, alebo niekoľkých národných jazykov je nie len popretím tohto princípu, ale aj nebezpečný experiment, na ktorom už kedysi Rakúsko-Uhorsko pohorelo. Je hazardérstvo skúšať to znova a ohrozovať celistvosť únie a vystavovať starý kontinent konfliktom, ktorým sa dá predísť.

Druhý spôsob, ktorým môže spoločný jazyk vraziť Európe dýku do chrbta, je ekonomický. Môže sa to stať, ak EÚ uprednostní riešenie, ktoré sa javí ako najlepšie - nechať angličtinu, nech sa presadí sama. Toto riešenie však nie je jednoduché a praktické, ale pohodlné a krátkozraké. Je to rovnako fatálne, ako zrušiť vlastný výskum a nakupovať kľúčové súčiastky od najväčšieho konkurenta. Dosiahnu sa tým značné úspory, ale vedie to k závislosti a obchodný úspech prináša zisky aj konkurentovi.

Práve cez angličtinu získavajú Spojené štáty komparatívnu výhodu. Európsky podnikateľ, alebo firma, ak chce umiestniť výrobky na americký trh, osloviť amerického zákazníka, alebo podnikať v USA, musí investovať peniaze a čas do kurzov a prekladov. Američanovi stačí na európsky trh iba prísť. Jazykový problém v jeho prospech vyriešia na vlastné náklady Európania.

Na druhej strane, Európa spoločný jazyk potrebuje. Pristúpením nových členov sa počet jazykov v EÚ zvýši, preklady a tlmočenie prestanú byť nepraktické a stanú sa neúnosné. Tento babylon je možno horším riešením ako spoločný jazyk. Ako si vybrať s lepšiu z dvoch zlých možností? Ako túto dilemu riešiť?

Vezmime si príklad z Eura. Mohla sa zvoliť mena niektorého štátu. Alebo americký dolár, ktorý bol tvrdou a široko akceptovanou menou. Napriek vzťahu, ktorý mali obyvatelia členských štátov k svojím menám, bolo pretlačené tretie riešenie - Euro. Dnes vieme, že všetky obavy sa ukázali ako neoprávnené,  Euro uspelo a je americkému doláru dôstojným konkurentom.

Riešením by bol teda jazyk, ušitý Európe na mieru. Inšpirovaný európskymi jazykmi a tradíciami, ale zároveň od národných jazykov nezávislý, aby žiaden národ nezvýhodňoval. Mal by byť jednoduchý, aby sa ho všetci ľahko naučili a nemuseli míňať  čas, peniaze a sily jeho učením. Nemal by potláčať používanie národných jazykov, inak bude ťažké presadiť ho. Rozhodne nemôže byť primitívny, musí byť schopný vyjadriť všetko, čo sa dá vyjadriť národnými jazykmi. Musí byť do značnej miery bohatý a pre človeka prirodzený. Je možné nájsť vhodný kompromis?

Jazyk nie je fenomén, ktorý sa môže stvoriť z večera na ráno. Zvlášť nie, ak má slúžiť všetkým Európanom. Vyžaduje si politickú vôľu, zosúladenie názorov odborníkov, ktoré často bývajú protichodné, stanovenie gramatických pravidiel, vytvorenie státisícovej slovnej zásoby. A najmä otestovanie v každodenných situáciách a prijatie ľuďmi. To všetky si vyžaduje trpezlivosť a čas. Má ich však Európa?

Ideálne by bolo, keby jazyk s danými vlastnosťami už existoval, keby boli do neho preložené státisíce beletristických a odborných diel, vytvorené učebnice v každom jazyku EÚ, keby sa už používal vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti. Potom by ho stačilo iba prijať. Našťastie taký jazyk aj existuje. Volá sa Esperanto a má za sebou viac ako storočnú tradíciu. Napriek neprajníkom, ktorí by ho označujú za mŕtvy, žije, dobre sa mu darí a hovoria ním milióny ľudí na celom svete.

Vyznačuje sa jednoduchosťou, vďaka pravidelnej gramatike bez výnimiek, skladačkovému spôsobu tvorby slov a dôsledne dodržiavanej zásade: "Píš ako počuješ, čítaj ako je napísané!". Je zároveň bohatý, jeho slovná zásoba (vrátene odbornej terminológie, moderných a neslušných slov) neustále narastá. Bol postavený úplne od koreňa na základe európskych jazykov, je teda zároveň aj európsky aj neutrálny. Riešenie spoločného európskeho jazyka máme priamo pod nosom. Stačí iba urobiť posledný krok.

 

Ďalšie informácie o Esperante sa dajú získať na www.esperanto.sk
Multijazyčný web http://lernu.net ponúka interaktívne kurzy pre začiatočníkov aj pokročilých, prehľad gramatiky, slovníky, ozvučené poviedky a ďalšie pomôcky na štúdium Esperanta.

POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


» Vaše reakcie (0)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme


Súvisiace témy
Európska únia, Kultúra, Politika, Spoločnosť, Vzdelávanie

Regióny
Európa-Európa[28108]
REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS