spájame ľudí, ktorí menia svet
Publicistika
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
TU sa mi nepáči!
26.3.2007 | Marcel Zajac |

Normalizácia je slovo z politologického slovníka - a je dobre, že v našej spoločnosti existuje generácia, ktorá o nej počula už len rozprávať. To však nemení nič na fakte, že sme ju na Slovensku mali. A keďže naša spoločnosť sa so svojou minulosťou vyrovnáva po svojom - formou hrubých a ešte hrubších čiar - môže byť, že na to, čo niektoré slová znamenajú, sa dnes nevieme rozpamätať.


„Normalizácia“ bola a je inak vnímaná úzkou skupinou vládnucej a užívajúcej si skupiny straníckych aparátnikov a ich servisných zložiek. Inak úzkou skupinou odvážlivcov ochotných sa jej otvorene postaviť. A samozrejme inak, tou najväčšou skupinou každej spoločnosti, tajne odvážnou alebo ľahostajnou: „Mlčiacou väčšinou“.

Pritom práve „Mlčiaca väčšina“, to je „Normalizácia“. Nie politickí dobrodruhovia na jednej (vládnucej) alebo druhej (opozičnej strane). Predátori spoločnosti idú do hry s vedomím, že môžu byť víťazmi, ale aj porazenými. Mlčiaca väčšina, ktorou nič nepohne, rezistentná na porušovanie zákonov alebo etických noriem, necitlivá k jednoznačným prejavom nespravodlivosti, ustráchaná, neschopná odporovať, spokojná s naplnením základných životných potrieb – to je normalizácia. Je len otázkou, či väčšina mlčí, lebo je ľahostajná, alebo preto, že je zastrašená. Normalizácia nemusí byť nič tak strašné, ak je dobrovoľná – aj možnosť mlčať, byť ľahostajným, pasívnym je občianskym právom. Ak je však mlčanie výsledkom zastrašenia, represie, vynára sa, žiaľ, ďalší politologický pojem – diktatúra – a to už strašné je.

Patrím medzi tých, ktorí, žiaľ, diktatúru, ale hlavne jej prejav – normalizáciu – na Slovensku zažili. Preto si dovolím tým mladším porozprávať krátky príbeh.

Z recesie sme na jedného prvého mája, ani nie moc nahlas, s priateľom v sprievode zakričali: „TU sa nám nepáči!“ Okamžite sme boli pánmi v civile odvedení na nejakú okresnú či obvodnú strážnicu VB (Verejnej bezpečnosti, dnes polície; pozn. redakcie), boli sme vypočutí a do našej školy prišlo o tejto skutočnosti - že „TU sa nám nepáči“ upovedomenie. A toto upovedomenie skončilo na kope upovedomení na chalanov a baby kúpajúcich sa na Rusoveckej nudapláži.

Nevnímam a nevnímal som ako problém to, že sme sa prvého mája stretli v sprievode; problém bol a je pre mňa v tom, že sme sa nemohli stretnúť v sprievode hocikedy, napríklad aj ôsmeho decembra. Ale ako problém vnímam hlavne to, že som sa nemohol v spoločnosti prejavovať ako jednotlivec.

Tak ako je normalizácia historickým faktom, je historickým faktom aj to, že sme ju v našej spoločnosti odmietli. Som si istý, že mlčiaca väčšina sa zmenila na hlučnú nielen preto, aby jednu vládnucu stranu nahradili tri či štyri vládnuce strany, ale aj preto, aby členovia mlčiacej väčšiny získali osobnú slobodu. Aby mali možnosť „necítiť sa TU dobre“ a nemuseli sa preto hneď vysťahovať do inej krajiny. Dúfam, že na Slovensku vznikol inštitút aktívneho občana.

Aktívny občan nie je pre politikov, správcov vecí verejných, príjemný spoločník, ani pre politikov vládnucich, a ani pre politikov v opozícii (zdá sa, že títo sa preľahko dokážu vžiť do predstavy, že za chvíľu budú vládnuci). To je úplne v poriadku, každý sa chce vyhnúť nepríjemnostiam.

Charakter spoločnosti sa však láme na tom, ako s týmto nepríjemným spoločníkom správcovia vecí verejných naložia. Či aktívnemu občanovi umožnia prejavovať svoju aktivitu alebo naopak, či sa pred nim budú s pomocou svojho aparátu brániť.

Smutné je, že vláda „sociálnej demokracie“, vláda Roberta Fica (napriek tomu, že všade na svete liberálnemu duchu politiky aktívny občan prekáža menej ako konzervatívnemu či fundamentalistickému), začína proti aktívnemu občanovi  boj. Dúfam, že to nie je boj o návrat k diktatúre a normalizácii našej spoločnosti, a že sa veľa pripravovaných zmien neuskutoční.

Pri sledovaní politickeho diania si však musím klásť otázku: "Sú to iba ekonomické záujmy?"

Prvým veľkým útokom sociálnej demokracie na inštitút aktívneho občana bol návrh ministerstva financií na zrušenie mechanizmu asignácie 2 percent z daní právnických a fyzických osôb.

Asignácia, zavedená liberálnymi ekonómami predchádzajúcej vlády (a pre spravodlivosť treba povedať, že pred nimi neskôr aj obhájená), bola napadnutá hlásateľmi sociálnej spravodlivosti. Pritom strata tejto formy nepriamej podpory verejnými financiami môže stáť aktívneho občana - príjemcu 2 percent potrebnú sociálnu nezávislosť, a aktívneho občana - poskytovateľa 2 percent, schopnosť sociálnej solidarity.

Snažím sa uveriť, že išlo o návrh motivovaný snahou nájsť finančné prostriedky pre sociálny rozpočet novej vlády; pri hlbšom preskúmaní výsledku je moja viera otrasená. Výsledok demaskoval motívy - aktívni v poskytovaní služieb občania tejto spoločnosti môžu byť, v napĺňaní ľudských, občianskych práv a práv prírody nie.

Inštitút aktívneho občana sa trasie aj pri útokoch na slobodný prístup k informáciám.

V parlamente sa o zmenu zákona pokúsila na popud ministerstva financií prostredníctvom smiešneho paragrafu o „rozumných" informáciách - v nepriamej novelizácii cez zákon o reklame - možno nič netušiaca poslankyňa vládnej sociálnodemokratickej strany. Motívom bola údajne nezvládnuteľná a náročná šikana daňového úradu so strany jedného občana. Útok bol zatiaľ odložený skôr pre jeho unáhlenosť ako pre jeho podstatu. Čím však bolo motivované vládou zrušené sprístupňovanie záznamov z jej rokovaní? Údajne tým, že nevie prísť na dôvod, čo môže byť pre občana zaujímavé na procese tvorby rozhodnutí, keď dôležité sú predsa rozhodnutia samotné. To znamená, že vláda nepovažuje za dôležité, aby občania vedeli o motívoch jej rozhodnutí, ako aj to, že nepotrebuje aby občan - volič rozhodoval vo voľbách podľa toho, ako sa pri rozhodnutiach správal ten, kto sa uchádza o jeho hlas.

Útokom na aktívnych občanov je útok na druhý princíp Aarhuského, medzinárodne platného, dohovoru na právo aktívneho občana na slobodný prístup k rozhodovaniu.

Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácii SR neakceptovalo odporučenie Legislatívnej rady vlády SR a nechalo vláde schváliť návrh zákona o výstavbe diaľnic aj s ustanovením, ktoré ruší účastníctvo občianskych združení pri povoľovaní diaľnic. Pripravené sú podobné zmeny aj v zákonoch o ochrane prírody či v stavebnom zákone.

Vláda nevidí dôvod na to, aby občianske združenia boli súčasťou schvaľovacieho procesu - čiže mali riadne informácie o procese rozhodovania, mali informácie potrebné k prijatiu rozhodnutia, a v konečnom dôsledku mali právo na odpoveď v prípade vznesenia pochybností či alternatívnych návrhov. To všetko zaručuje len jediný inštitút zákona - a to možnosť byť účastníkom procesu. Možnosť stať sa iba zúčastnenou osobou stavia občana do role diváka. Ešte že posledný paragraf navrhovaného zákona nás nenúti po ukončení povoľovacieho procesu radostne zatlieskať. Budem veriť tomu, že hlavný vplyv na ministerstvo a vládu pri neakceptovaní svojho odborného poradného orgánu je iba sila betonárskej loby? Asi nie, keď si všimnem ako naložilo ministerstvo zdravotníctva s hromadnou pripomienkou k novele zákona 580/2004 Z.z. za zachovanie slobody výberu zdravotnej poisťovne, ďalším inštitútom aktívneho občana.

No a ako inak než normalizačným môžem vnímať vášnivé vystupovanie poslanca a ideológa sociálnej, upozorňujem, že stále ešte demokracie, v diskusii o zákonníku práce? Veď ten milý pánko ani len nezapochybuje o tom, čo je pre mňa, občana, ktorý som ho mohol aj voliť, lepšie: či vybrať si, akým spôsobom chce svoju prácu vykonaváť alebo len tupo prijať to, čo on prikáže? Páni sociálni demokrati, čo keď tú robotu proste chceme vykonávať ako živnostníci?! Myslím, že pri optimistickom nazeraní na tento pohár ako na pohár skôr poloplný ako poloprázdny, sme samozrejme radi, že pána poslanca nenapadlo do tohto zákona pridať k povinosti zamastnávateľov platiť odborových funkcionárov aj povinnosť ich vyzbrojiť.

To, že sa táto vláda nespráva ako štandardná sociálno-demokratická vláda, ako to deklarovala strana, ktorá je jej sociálno-demokratickým strojcom, už nie je len politologickým konštatovaním. Už to nie je len zlomyseľným opozičným konštatovaním. Začína to byť bolestivým zistením obyčajného občana.

Dnes pokus o návrat k diktatúre a normalizácii pociťuje hlavne aktívny občan. Najedení otcovia, matky s poupratovaným, útulným bytom, verte, keď sa vaše deti vrátia so záznamom z policajnej stanice za výkrik „TU sa nám nepáči“, začne sa to týkať aj vás.
POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: TU sa mi nepáči!
21.7.2010 16:57 | Vyteková

Pred štyrma rokmi ste nadávali na Dzurindovú vládu že ako oberali ľudí o peniaze tak isto robili si svoje kšefty len vtedy bol Fico nepozarný a nesledoval ich tak ako to oni robili ja si myslím že značili kedy chodí Fico na záchod hanba ja ako matka ktorej syn skončil strednú školu nedostal ppodporu lebo matka môže chovať svojho syna aj z tých pár korún do 25 rokov ja sa Vás pýtam asi čia to bola práca no Dzurindova s preslávnou Radičovou a teraz sa robí jemná usmievavá a príjemná žena ale takéto ženy sú najhoršie a tak môj syn musel ísť si prácu hladať v zahraničí tak prečo píšete že Fico vyhnal mladých do zahraničia asi máte zlu pamäť a ešte sa mi nepáči ako sa vyjadril Sulík na Fica on si čo myslí že nie je nikto už taký múdry ako on no ja som ztoho všetkého vedľa čo sa deje ale dúfam že Fico nezabudne na nič držím Vám palce
Ad: TU sa mi nepáči!
18.4.2007 05:58 | hustatyova

Mam mozno dlhsiu skusenost, preto by som rada prispela aj ja. Aktivny obcan tu bol aj pred rokom 1989. Aj ja sa zaradujem do ich radov.Najmenej 40 rokov.Poznam vsak nielen idologicku, ale aj dogmaticku,nabozensku, stranicku, najma vsak ekonomicku diktaturu. ,KTO na to nema, nech sem/tam nelezie..., Ina je recesia mladych, ina je uvedomena aktivita obcana. Je mi luto, ze dodnes ani jedna vladna strana, ci koalicia nehladala vyvazenost, mieru solidarity...mieru udrzatelneho rozvoja...fungujeme tu tak, ze raz vykrikuje jedna skupina, potom reaguje druha...aj tu posluzi pamat: Ako si zamestnavatelia nedavo davali podmienky, ze bud budes vykonavat pracu ako zivnostnik, alebo nebudes ' Teda ekonomicka sloboda ,volby, alebo diktat...Je to uhol pohladu: zamestnvatela, ci zamestnanca. Teda otazka: kde prave stojim ja...chyba mi a velmi spolocenska zodpovednost nielen tzv. politickej ,elity, ale aj nas obcanov. Lebo politika je podla mna kazdodenne rozhodovanie kazdeho o sebe a velmi chcem verit, ze raz dovidime aj dalej od seba. Najma, ak sa rozhodneme kandidovat v hociktorych volbach, alebo nekandidovat, ale zit tak, aby moja sloboda neobmedzovala slobodu ineho obcana. A to je uz o permanentnom dialogu o pravidlach, hraniciach a moznostiach...
Ad: TU sa mi nepáči! Zajac
5.4.2007 11:59 | pel

Pane, ja nenavidim komunistov. Tych, ktori tu boli, ale boli motivovani jedine osobnym prospechom - vyhodami, karierov a podobne. Im neslo o idei komunizmu - to by som este bral, prvym pravym komunistom bol Jezis.
A ty si pre mna typicky mentalny komunista. Presne ten typ, ktory mi stale vadil a bude vadit. Vycuranec.
Ty si plateny z danovych penazi, kricis, ak ti maju obmedzit danove peniaze (2 percenta dani su dane) a na druhej strane si natolko vycurany, aby si sam nemusel platit dane.
Vykrikujes tu, ze je normalizacia, ked ti chcu priskrtit vyvalovanie sa za danove peniaze a jednym dychom kricis, ked ta chcu prinutit platit dane.
Mentalny komunista. Mozno sa neskor zamestnas ako uradnik v statnej sprave a budes buzerovat obcanov. Mentalnu vybavu na to mas.
Ad: Pelovi
5.4.2007 10:28 | M. Zajac

Pel,
beries to prilis osobne, tebe asi naozaj vadim.
Vykrikujes tu do sveta svoje vlastne pravdy .... Znizujes si zaklad na socialne, zdravotne poistenie a taktiez danovy zaklad roznymi polozkami, ktore by si si ako zamestnanec nemohol.
Mas auto? Pises si cestaky? Mobil nejde z nakladov?Pocitac doma pre deti - nesiel z nakladov, atd atd. ...

Nemyslim si ze by bola moja povinnost ti odpovedat, ale myslim si ze tak, ako mi nevadi vystupovat pod vlastnym menom a nie pod "nickom" tak ti s kludom mozem odpovedat: Auto mam, cesty si odpisujem tie ktore mam na fakturach ako prijem. Mobily mam dva, jeden odpisujem a druhy nie (faktury su tak pol napol). Pocitac doma mam a hraju sa na nom aj moje deti, ale nedal som si ho do nakladov a ani pripojenie na internet nemam v nakladoch, ani pevnu linku nemam v nakladoch. Neodpisujem ani halier z najmu, ci energii. Zdravotne poisenie platim podla prijmu z predchadzajuceho roka a socialne poistenie platim dobrovolne vyssie, kedze je to mozne, prave kvoli druhemu pilieru, pricom (mozno naivne) verim ze si setrim na svoju starobu.

Je ti teraz lepsie? Byt motivoavny iba osobnou nenavistou. Nie je to malo? Ak sa ti nieco v zivote stalo, ak si sa stretol z niekym kto ti ublizil je mi to luto. Podla "nicku" ta nepoznam a podla toho co pises ta ani poznat nechcem.

Tvoj kralicek.

PS:
K podstate mojho prispevku.
Pel, ja pisem o tom ze 40 rokov socializmu v nas zabil schopnost rozhodovat o veciach, ktore sa deju okolo nas a aj o tych, ktore sa nas bytostne dotykaju. Tych 17 rokov po socializme sme sa pustili do reformy kadecoho, ale do reformy vlastnej odvahy sa pustil malo kto. A este aj tych malo odvaznych, aktivnych ludi rozne vladne garnitury po socializme motivuju len málo, alebo aj tu malu motivaciu beru ci likviduju. Co si mam o tom mysliet? Nenapada ma nic ine len to ze vladnym garnituram je luto za starymi casmi. Nie za -izmom. Za moznostou ovladat. A ovlada sa lepsie pasivny clovek ako aktivny. Tvoj nazor na tuto temu je, ze Zajac je podvodnik.

Ja som mozno uvazneny v klietke ktoru vzdy vymedzovala slovenska realita, ale prepac tvoja klietka je ovela mensia, ty si si ju totiz vyrobil v sebe samom a nesies si ju so sebou kdekolvek sa nachadzas.
A co citat 3
4.4.2007 16:27 | M . Zajac

Ale to je moje riziko. Ja ho nesiem sam a sam som sa pre neho rozhodol. A je velmi pravdepodobne ze a to hlavne s rastucim vekom kedy tych moznosti pre mna ziskat zakazku, pracu, objednavku, toho kto je ochotny za pracu zaplatit, bude coraz menej vzhladom na to ze mladsi sikovnejsi a vzdelanejsi ju budu vediet urobit kvalitnejsie. V tom momente sa budem asi skor rozhodovat pre zamestanecky vstah.

Opakujem pisem o mojom rozhodovani nie mojom sude.
Ad: TU sa mi nepáči!
4.4.2007 15:50 | jan

myslel som, ze je to normalny zaner internetovej diskusie, ze ludia maju nick-y. ked nieco publikujem, podpisujem sa obcianskym menom, uistujem ta.
Ad: TU sa mi nepáči!
4.4.2007 15:42 | Noro Brázda

A najlepšie je o zodpovednosti za napísané písať z bezpečia anonymity, však?
Ad: TU sa mi nepáči!
4.4.2007 15:17 | Jan

v kazdom pripade toto nie su srandy ale velmi vazna tema. ten titulny clanok je nabity polopravdami a zavadzajucimi informaciami, prvoplanovo apeluje na ludsky egoismus a zavist. to ,ze su odborari plateni podnikom nie je nic zvlastne. odbory su potrebne, keby reakcna zaslepenost autora mu v tom nebranila, tka by zistil, ze krajiny kde su odbory silne a rozhodnutia sa prijmaju korporativne su najdemokratickejsie a najbohatsie krajiny. aj podla arhuskych principov. prirovnavat odbory k ludovym miliciam je polutovaniahodna hlupost.
vladou navrhovany zakonik nejde rusit zivnosti, takze autor nemusi mat obavu, ze by ho niekto chcel nasilu zamestnat a tak utocit na jeho flexibilitu a moznost pracovat naraz pre viac zadavatelov.
na niektore veci sa ale neda reagovat lebo su to kraviny. (deti predvolavane novou diktaturou na policajtnu stanicu, atd.)
kazdy kdo verejne publikuje by mal pocitovat urcitu zodpovednost za to co napise a moze svojim pisanim vyvolavat.
Ad: Pel
4.4.2007 11:22 | M. Zajac


Nie Pel nemas pravdu.
Ved dnes kazdy, aj ja, odvadza dane, socialnu poistovnu (Ta platba je potom rozdelena na moj dochodok, prispevok na dochodok mojim rodicom (Ani jeden nezije na Slovensku, ked sme uz pri tom. Sprvodlivost?)a na dochodky tym ktori si nie su nan schopni zarobit sami) aj zdravotnu poistovnu (tie odvody su tiez pouzite aj na solidaritu s tymi co to potrebuju viac ako ja)

V zasade setrim to co odvadza zamestanavatel a to znamena jedine nie som v socialnej sieti - cize, ked na to co viem robit, nenajdem toho, kto mi je za to ochotny zaplatit, ostanem bez prijmu. Bez podpory v prvych mesiacoch bez prijmu, ... Ale to je moje riziko. Ja ho nesiem sam a sam som sa pre neho rozhodol. A je velmi pravdepodobne ze a to hlavne s rastucim vekom kedy tych moznosti pre mna ziskat zakazku, pracu, objednavku, toho kto je ochotny za pracu zaplatit, bude coraz menej vzhladom na to ze mladsi sikovnejsi a vzdelanejsi ju budu vediet urobit kvalitnejsie. V tom momente sa budem asi skor rozhodovat pre zamestanecky vstah. Ak este budem mat moznost sa rozhodnut.
Byt nezavislejsi, nemusiet intrigovat v nejakej trapnej hierarchii, moct pracovat naraz pre viac zadavatelov, rozdelit si svoj pracovny den podla toho ked mam chut, to su hlavne dovody preco je mnoho zivnostnikov zivnostnikmi. Tvoja fantazia a fantázia socialnych inzinierov zatazenych vsemocnostou statu, vidiacich v ludoch ziviacich pracou ci hlavou odrbavacov statu, dosiahnete maximlne k spekulovaniu nad danovymi podvodmi. To je normalizacia, Pel. Ty si normalizacia.
Ad: TU sa mi nepáči!
3.4.2007 18:45 | pali

Sudruh pel nepochopil absolutne nic, ani o com je clanok.... A na takychto hlupakoch je postaveny cely stat....
Ad: TU sa mi nepáči! Zajac
3.4.2007 18:19 | pel

Tebe vlastne ide o to, aby si platil menej dani z penazi zamestnavatela urcenych na tu pracu a rozculujes sa na stat, ze on chce tomuto zabranit.
Ze chces byt vlastne zamestnanec, ale chces si znizit dane roznymi polozkami za auto a pod.
Podnikatel je NIEKTO, je to pan, ktory vytvara pracovne prilezitosti a ako taky ma mat aj podporu statu. Rozni vycuranci, ktorych hlavny ciel je platit co najmenej dani tuto podporu mat nemaju - lebo pracovne moznosti nevytvaraju.
Dane idu na socialny system okrem ineho, na tvoje deti, na tvojich rodicov a podobne.
AD Pel
3.4.2007 16:39 | M. Zajac

Pravda, "zamestanavatel" nie je asi ten spravny vyraz, uznavam je to skor ten kto ma moznost dat mi pracu.
Ad: TU sa mi nepáči!
3.4.2007 15:35 | vykricnik!

Tupe hlavy zavelili do utoku, na cele s pelom. To ked sa Marcel bil za dve percenta, na to vam bol dobry, ze?!!! Ste obycajni zapredanci, Ficolizaci!
Ad: TU sa mi nepáči!
3.4.2007 15:29 |

su to absolutne somariny "A myslím si že čistý príjem je to, čo robí všetkých, v každej spoločnosti, ktorá tu doteraz fungovala (aj v socializme)v zásade slobodných, aj ľudí práce."

chodte do kelu s tym svojim cistym prijmom, nevidite si na spicku nosa... mozno vam je cisty prijem dobry ked si myslite, ze budte mat na tie vsteky privatizovane dochodkove sporenia, nemocnice a socialne sluzby... raz vas stej enmocnice poslu poslu do kelu, ked budte potrebovat nejaky drahy pristroj... ale vas mozno ani nie, vsetci vieme preco...
Ad: TU sa mi nepáči!
3.4.2007 14:48 | vykricnik!

Dobre Marcel! Spravne vravis! Su to skety, na cele s pel-om, ktore nic nevedia!
Ad: Ad: TU sa mi nepáči!
3.4.2007 14:25 | Marcel Zajac

„Propaganda zaplatená peniazmi predchádzajúcej vlády“
.... Za všetko hovorí posledný odstavec, v ktorom sa píše "Dnes pokus o návrat k diktatúre a normalizácii..."
Tvrdiť o dnešku, že je tu nejaký pokus o navrát k diktatúre, pripadne normalizácii, pripadne že je tu 'plazivá normalizácia' je dobrý bonmot pri pive ale je detinské, nezodpovedné a hlúpe to písať na papier alebo na web.
Hlúpejšiu propagandu by nevymysleli ani na straníckych grémiách SDKU.
S partikulárnymi vecami v článku sa dá polemizovať, ale v takomto rámci, akože je tu 'návrat k totalite' je to zbytočné. Takéto kraviny delegitimizuju akúkoľvek konštruktívnu diskusiu....

„Slohový nezmysel“
....Tento článok je úplné nádherný, že pán Zajac nevie písať viem už dávno (nekonzistentný text, ťažko pochopiť CO tým chcel autor povedať, dojmy vydávané za pojmy). Keby mi takúto úvahu dal študent prvého ročníka humanitného zamerania tak ho z ňou v momente vyrazím.....

„Pojmologická argumentácia“
....je to kopa hlúposti... pán zajac nepindajte do zákonika prace, keď sa tomu absolútne nerozumiete. fascinuje ma sebavedomie niektorých ľudí, hovoriť o veciach, o ktorých nemajú ani šajnu a ani si nedajú námahu veci pochopiť - maximálne o nich rozmýšľajú prizmou osobnej skúsenosti (tak sa mi dobre pracuje na faktúry atd.)....

No a moja najobľúbenejšia téma „Koľko asi ten hajzel zarába z peňazí daňových poplatníkov“
....Odporúčam predchádzajúci článok pána Zajaca, kde píše, že pokiaľ Miki, Robo alebo Bela chcú mat jemu podobných, musia ich kŕmiť.
Pán Zajac si zvykol na dobre živobytie z daňových peňazí a tváril sa ako občiansky aktivista.
Jeho ciel bolo byt domáci králik. Vyvaľovať sa v klietke a byť kŕmený politikmi. Nejaký typ kolaborantskej ľahkej ženy, flirtujúcej s vládnou mocou.
Dzurinda sprostituoval "tretí sektor. Občianski aktivisti sa nehanbia si dávať 60 tisícové platy z "grantov" pripadne byt platení zo Svetovej banky 120 tisíc mesačné ako rôzni Szalayovci.
Sú to typy ľudí, ktorí nikdy nepracovali v otvorene konkurenčnom prostredí, ich celoživotná činnosť sa sústredila na nejaký kompilát iných myšlienok na konferencii alebo nejakej brožúre. Im nezaškodí normalizácia a trosku žiť "normálny" život....

Pokúsim sa reagovať na tieto „diskusné“ príspevky.

Peniaze v MVO?
Najviac ma baví neustále sa vracajúci výkrik Pela, nech sa píše o čomkoľvek, on je proste naštvaný na nejaký môj plat, či čo a bude sa k tomu neustále vracať. Môže, ale ak potom hovorí o nemožnosti diskutovať, myslím si, že tú nemožnosť zapríčiňuje aj on sám týmto neustálym vracaním sa k svojej frustrácii. Pre väčšinu čítajúcich si dovoľujem pripomenúť: Tento článok nie je o mimovládnych organizáciách, a preto písanie o príjmoch ich lídrov je síce ľubozvučné ale v kontexte úplne nezmyselné.
Útok na aktívnych ľudí, ktorý ja v súčasnosti pociťujem je oveľa horší ako útok na mimovládne organizácie (a odpustite mi, aj táto diskusia k článku ma o tom iba utvrdzuje)

Propaganda?
No tu si dovolím iba zasmiať sa. Zdá sa že mnohí diskutujúci ma poznajú lepšie ako ja sám. Ja, ale asi úplne neúspešne, som mal pocit že článok/úvaha skôr vypovedá o frustrácii nenaplnených očakávaní od Socálnej demokracie. Ale keď myslíte?

Nezmysly?
Zákonník práce.
Neochvejný postoj že rozumieť mu môže len niekto kto ho teoreticky rozobral a z titulom preskúmal ma pobavil. Ale dobre.Tu by som chcel ešte napísať prečo som zákonník práce spomenul:
Vyčítam návrhu to, čo trápi mňa, ja nie som na ministerstve a nie som ani poslanec, preto ho snáď nemusím posudzovať len ako celok. Ani ho nenavrhujem a ani ho nebudem schvaľovať. Štve ma to, čo sa týka živností, a to preto, že som živnostník.
Pre mňa dôležitá vec je to, že doteraz som si zo zákona mohol vybrať či chcem byť zamestnaný alebo živnostník. Viem že mnoho príkladov je takých že zamestnávateľ určil akým spôsobom dá prácu, ale viem aj o mnohých zamestnávateľoch ktorí dali vybrať.
Zamestnávateľ povie: Ja dám za tvoju prácu toľkoto,
1.
Ak budeš robiť na živnosť, tak dostaneš na účet toľkoto a ostatné je tvojou vecou. Ty zaplatíš dane ty odvedieš poisťovniam, ty si určíš koľko mesačne a ako formou začneš šetriť, ti si určíš koľko preješ.(Aj mňa mrzí, že napriek tomu, čo si myslí Pel, som ešte za 17 rokov práce neušetril ani korunu, ale nemyslím že je to problém zákonníka práce.)
2.
Ak ťa zamestnám tak, toľko dám poisťovniam, toľko ma stojí zamestnanie účtovníčky ktorá sa venuje tvojej agende, toľko stojí administrácia agendy s tebou spojená na ruku ti pošlem toľko.
A ten kto prácu odvádzal (Aj ja milí Pel) si mohol vybrať.

To čo je v návrhu dnes, znamená iba to, že dnes zamestánvateľ a ani ten, ktorý prácu odvádza nebudú mať na výber. Zákon im dopredu určí ako formou majú svoj vzťah riešiť. A to je podľa mňa dosť neprípustný vstup štátu do rozhodovania nie skupín, mimovládnych organizácií, ale do rozhodovania jedincov. Takže nemožnosť výberu, to je to čo vadí.Staneme sa neaktívni ešte aj v tom intímnom vsťahu medzi nami/zamestnancami a našimi zamestnávateľmi.

Druhá vec je, že si nie som taký istý, či navrhovaná zmena pomôže tým, o ktorých tu tak vášnivo hovoríte aj v spojení s Prvým májom – ľuďom práce. Ja si totiž nemyslím, že zákon zmení ochotu zamestnávateľov zaplatiť za prácu viac. Čisto teoreticky si viem predstaviť aj to, že ak všetci, ktorí dnes pracujú na živnosť ostanú pracovať pre zamestnávateľa ako zamestnanci, klesne im čistý príjem. A myslím si že čistý príjem je to, čo robí všetkých, v každej spoločnosti, ktorá tu doteraz fungovala (aj v socializme)v zásade slobodných, aj ľudí práce.

Slohový nezmysel?
Moja vedomosť o tom, čo je úvaha je taká, že je to formulovaný osobný názor. Čiže pevne stanovené skutočnosti mi úvaha dovolí hodnotiť s dávkou subjektívneho zhodnotenia. Prosím, nevyhadzujte študentov z okna len pre to, že si dovolili v úvahe uvádzať svoje dojmy, len preto, že sa nezhodujú s Vašimi „pojmamy“.
Ad: TU sa mi nepáči!
3.4.2007 10:53 | Jan

to ida zelinska je for.... ftipne, dakujem
ad noro: napada ma, 'trafena hus zagaga', to samozrejme nie je na brazdu ale najme na MDZ.
chcelo by to samostatny projekt, obsahova analyzu changenetu, co hovorila za SDKU a co teraz za SMER-u...atd. na to samozrejme nie je casu. moj dojem vsak je, priznavam mozno pokriveny, ze o plazivej totalite nikdo za SDKU na changenete nehovoril: vtedy to boli iba 'male dopravne nehody', teraz je to systemova katastrofa. ale otompotom...
Ad: TU sa mi nepáči!
3.4.2007 09:45 | Ida Zelinska

Marcel,

ďakujem za brisktnú analýzu - konečne mi niekto našiel tie správne slová "mlčiaca väčšina" - aj ja sa tak už niekoľko týždňov rozhliadam okolo seba a hovorím si, že cesty k neslobode sa dejú nenápadne, akoby ani nestáli za članok: veď to, čo sa deje, je tak strašne banálne - sem tam je niekto odvolaný (no a čo - môže robiť niečo iné a jeho koncepty? tie "sa" dokončia), sem tam sa nieco hlúpe povie (koľký už raz?)... hlavne nič velké a dramatické, žiadne 50-te, či 70-te... sweet 2007, chvála priemernosti... nuž, ako to vidím - dopijeme a pôjdeme...
Ad: TU sa mi nepáči!
3.4.2007 09:39 | Noro Brázda

Najskôr tvrdíte že sú štatistami. Keď sa ukáže, že to nie je pravda, tvrdíte, že vyhrávajú iba vlastné súdne spory a že iným nepomáhajú. To tiež nie je pravda, ale nemám už ani chuť argumentovať, pretože vy argumenty k svojim nepodloženým tvrdeniam nepotrebujete.
Ad: TU sa mi nepáči! Brazda
2.4.2007 19:09 | pel

Organizacia Obcan a demokracia je mozna vo svojich sporoch uspesna, ale jedna sa o JEJ spory, ale ked ju poziada o pomoc obcan, tak ho odkaze na vlastne sily aby si nasiel advokata.

Ministri za dzurindovej vlady flagrantne porusovali zakon o slobodnom pristupe k informaciam, sam mam jeden s podpisom ministra za SDKU.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


» Vaše reakcie (43)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme


Súvisiace témy
Granty, fundraising a filantropia, Práca a zamestnanosť, Demokracia, Ekonomika, Politika, Právo, Prístup k informáciám, Štátna správa[33322]
REKLAMA

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt