spájame ľudí, ktorí menia svet
Právo | PUBLICISTIKA
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Čo nie je tajné, je verejné Iniciatíva Za dobrý zákon o slobodnom prístupe k informáciám vyzýva vládu
28.10.2013 | |

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám je jedným z najdôležitejších zákonov garantujúcich občianske práva a kontrolu moci verejnosťou. Vláda Slovenskej republiky sa rozhodla tento zákon zmeniť. Sme pripravení diskutovať o riešeniach, ktoré tento zákon vylepšia, nie o pokusoch smerujúcich k obmedzovaniu práva verejnosti na informácie.


Zákon o slobodnom prístupe k informáciám je jedným z najdôležitejších zákonov garantujúcich občianske práva a kontrolu moci verejnosťou. Vláda Slovenskej republiky sa rozhodla tento zákon zmeniť. V súčasnej dobe prebiehajú prípravné práce na návrhu novely.

Vnímame argumentáciu Združenia miest a obcí Slovenska a ďalších inštitúcií týkajúcu sa problémov pri aplikácii infozákona. Sme otvorení diskusii. Chceme však diskutovať o reálne existujúcich problémoch, nie o zničení zákona o slobodnom prístupe k informáciám pod zámienkou riešenia vymyslených alebo umelo nafúknutých pseudoproblémov. Sme pripravení diskutovať o riešeniach, ktoré tento zákon vylepšia, nie o pokusoch smerujúcich k obmedzovaniu práva verejnosti na informácie.

Preto sme sformulovali 18 princípov dobrého zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Akákoľvek zmena v zákone by mala tieto princípy rešpektovať. Bez ich zachovania bude podľa nášho názoru právo občanov na informácie ohrozené a obmedzené. Trváme na tom, že zákon nesmie vytvárať priestor pre svojvôľu úradníkov pri posudzovaní žiadostí, ani pri účtovaní nákladov za sprístupnenie informácií. Trváme na tom, že zákon musí ostať efektívnym nástrojom kontroly fungovania a hospodárenie verejnej správy. Trváme na tom, aby bol zákon aj naďalej postavený na princípe „čo nie je tajné, je verejné“, a aby rozsah nesprístupňovaných informácií bol obmedzený na minimálnu nevyhnutnú mieru.

Vyzývame vládu, aby pri pripravovaných zmenách rešpektovala 18 princípov dobrého zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Budeme proces prípravy a schvaľovania novely infozákona pozorne sledovať a sme pripravení upozorniť verejnosť na akékoľvek pokusy obmedzovať jej právo na prístup k informáciám.


Členovia občianskej iniciatívy:
Marcel Zajac, Centrum pre filantopiu, Norbert Brazda, Changenet.sk, Pavel Nechala, advokát Transparency International, Tomáš Kamenec, advokát, Vladimír Pirošík, advokát a občiansky aktivista, Šarlota Pufflerova a Ľubica Trubíniová, Občan, demokracia a zodpovednosť, Peter Wilfling, Via Iuris, Zuzana Wienk a Peter Kunder, Aliancia Fair-play, Ondrej Dostál, Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika, Vladimír Špánik, Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS), Juraj Rizman, Greenpeace Slovensko
Čo nie je tajné, je verejné


POZNÁMKY / vaše reakcie
Kraský súd v Bratislave - porušenie ustanovení zákona o slobodnom prístupe k informáciám - Iniciatíva Za dobrý zákon o slobodnom prístupe k informáciám vyzýva vládu
10.3.2014 12:31 | Gajdošová

Dobrý deň,

podelím sa s mojou skúsenosťou.
Dňa 7.2.2014 som elektronicky požiadala Krajský súd v Bratislave ako povinnú osobu podľa zák.č.211/2000 Z.z. v platnom znení o sprístupnenie informácie: Rozsudku Krajského súdu v Bratislave, pod číslom konania 1T/5/ 2001. Ide o čisto náhodný rozsudok, nepoznám účastníkov konania, neviem ani merito veci, vzhľadom na rok vydania, mám za to, že je právoplatný.

Dňa 18.2.2014 mi prišla elektronická správa od Krajského súdu v Bratislave, podpísaná JUDr. Luboš Sádovský, predseda súdu, v zmysle ktorej ma žiada doplniť moju žiadosť o dátum vydania rozsudku a meno, priezvisko a dátum narodenia účastníkov konania, inak moju žiadosť podľa § 14 zák.č.211/2000 Z.z. v platnom znení odloží.

Odpovedala som v tom duchu, že nakoľko neviem kto je účastníkom konania pod 1T 5/2001, neviem dátum vydania rozsudku - nemôžem moju žiadosť o informáciu v tomto duchu doplniť. Následne dňa 24.2.2014 ma predseda Krajského súdu v Bratislave elektronicky informuje, že moju žiadosť odložil, nakoľko som nedoplnila požadované údaje.

Toto je príkladom svojvôle súdov na úseku práva na informácie poskytovaných pdoľa zák.č.211/2000 Z.z. v platnom znení. Uvedené viem preukázať výpisom z elektronickej komunikácie.

V tomto prípade som preto za to, aby bol zákon o slobodnom prístupe k informáciám novelizovaný o povinnosť náhrady škody tomu, kto informáciu nesprístupní, hoci ju má k dispozícii. Mal by tento pracovník povinnej osoby za porušenie zákony byť sankcionovaný zrážkou zo mzdy.
Je evidentné, že rozsudok bol vydaný, je právoplatný a v tomto prípade povinná osoba nesplnila svoju povinnosť, nevydala ani rozdhodnutie voči ktorému je možné odvolanie, žiadosť svojvoľne odložila s tým, že neboli doplnené údaje, ktoré žiadala - pričom zákon takúto povinnosť žiadateľovi neukladá.

Len na zamyslenie, tento pán je aj členom Súdnej rady Slovenskej republiky a skutočne pokiaľ budú osoby týchto kvalít pôsobiť v riadiacich funkciách súdov prípadne v súdnictve vôbec, vymožiteľnosť práva bude taká aká je. Načo sú zákony, ak sa nedodržujú.
Ad: Iniciatíva Za dobrý zákon o slobodnom prístupe k informáciám vyzýva vládu
25.11.2013 12:46 | michal sadovsky

ziadam zachovat moznost pre obcanov aby mohli kontrolovat statne organy
nech infozakon plati, protestujem proti jeho okliestovaniu
Ad: Iniciatíva Za dobrý zákon o slobodnom prístupe k informáciám vyzýva vládu
2.11.2013 09:40 | Tončo

Ľudia poďme do ulíc a povedzme im to aj tam...)
Ad: Iniciatíva Za dobrý zákon o slobodnom prístupe k informáciám vyzýva vládu
30.10.2013 11:01 | Peter Kováč


» Vaše reakcie (4)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme


Súvisiace témy
Občianska spoločnosť, Samospráva, Demokracia, Politika, Právo, Prístup k informáciám, Štátna správa[386656]
REKLAMA

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt