spájame ľudí, ktorí menia svet
Samospráva | PUBLICISTIKA
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Zmeniť dopravné návyky rezidentov, ale aj návštevníkov mesta sa oplatí
9.5.2012 | Moshe Hirsh |

Vyše tritisíc Bratislavčanov sa do začiatku mája zapojilo do verejnej diskusie o novej stratégii parkovania, ktorú nedávno spustila miestna samospráva. Narastajúce problémy spojené s parkovaním musel riešiť aj Tel Aviv. Samospráva mesta dospela k záveru, že cestou k zlepšeniu situácie je zavedenie jasných pravidiel, sprísnenie podmienok parkovania a podpora cyklistickej dopravy.


Na území slovenskej metropoly majú dnes vodiči k dispozícii okolo 150-tisíc parkovacích miest na cestách I. až IV. kategórie. V Bratislave je evidovaných viac ako 210-tisíc áut a ďalších takmer 100-tisíc každý pracovný deň do mesta prichádza z okolitých obcí, miest či regiónov Slovenska.

Narastajúce problémy spojené s parkovaním musel riešiť aj Tel Aviv. Samospráva mesta dospela k záveru, že cestou k zlepšeniu situácie je zavedenie jasných pravidiel, sprísnenie podmienok parkovania a podpora cyklistickej dopravy.  Toto druhé najväčšie izraelské mesto svojou veľkosťou nemá ďaleko od Bratislavy, a aj počet obyvateľov je podobný. Dnes ho obýva okolo 400-tisíc obyvateľov (v Bratislave žije 460- tisíc ľudí).  

Pred desiatimi rokmi dochádzalo do Tel Avivu takmer 400-tisíc áut denne, čo spôsobovalo značné problémy s dopravnými zápchami a parkovaním. Keďže väčšina mestských častí  funguje súčasne ako administratívna  i obytná zóna, citeľný nedostatok parkovacích plôch v celom meste od skorých ranných hodín až do polnoci bol na dennom poriadku. Na riešenie problému prijalo mesto ešte pred desiatimi rokmi stratégiu trvalo udržateľnej dopravy, ktorá uprednostnila obyvateľov mesta. Kľúčové prvky dokumentu zahŕňali zavedenie nového systému riadenia parkovania a intenzívnu podporu nemotorovej, najmä cyklistickej dopravy.  

Nový parkovací systém spustili naraz v celom meste. Tel Aviv rozdelili na štyri pásma. Obyvatelia každej zóny mohli požiadať o bezplatnú parkovaciu nálepku. Každý občan, či už s trvalým alebo prechodným pobytom v meste, mal nárok na nálepku na jedno auto, ktoré vlastnil alebo užíval. Rezidenti  parkovali zadarmo na niektorom z vyznačených uličných parkovacích miest vo svojej zóne. Naopak, návštevníci parkovali za 1,5 eur na hodinu. Minimálne polovica uličných parkovacích miest po 17.00 h bola rezervovaná pre obyvateľov zóny. Niektoré miesta boli návštevníkom za poplatok k dispozícii aj po 17.00 h. Avšak, o tieto sa delili s rezidentmi, ktorí parkovali zadarmo.  

Niektoré mestské časti nemali pre svojich obyvateľov dostatok uličných parkovacích miest. Títo rezidenti mohli zanechať svoje autá s nálepkou aj na komunálnych parkoviskách mimo bydliska, ale v rámci hraníc príslušnej mestskej časti. Mesto vybudovalo tieto miesta z príjmov, ktoré získalo z prevádzkovania nového systému verejného parkovania.

Rozlišovanie medzi rezidentmi a návštevníkmi si vyžiadalo prísny monitoring a dodržiavanie pravidiel. Keďže formálnu zodpovednosť za presadenie parkovacieho systému preniesli z vlády na obec pred 25 rokmi, mesto si zabezpečilo vlastný kontrolný mechanizmus parkovania.

Priemerný príjem z parkovacieho systému v uplynulej dekáde predstavoval okolo 55 mil. eur ročne. Časť finančných prostriedkov sa preinvestovala na vybudovanie 110 km bezpečnejších a pohodlnejších cyklistických trás. Minulý rok zaviedli moderný systém verejného zdieľania bicyklov s vyše 50 stanicami.

Dodržiavaním prísneho parkovacieho systému sa do vlaňajška počet áut prichádzajúcich do mesta znížil o vyše 10 percent. Viac ľudí dochádza do mesta verejnou hromadnou dopravou. A zo všetkých prepravných trás v centre mesta (mimo peších) cyklistická doprava predstavuje v súčasnosti takmer 20 percent.

Čas na hľadanie voľného parkovacieho miesta po návrate z práce (po 17.00 h) pre rezidentov  v priemere klesol z 10 minút na súčasných menej než 60 sekúnd! Priemerná rýchlosť vozidiel na vedľajších cestách sa zvýšila takmer o 8 km/h. Riadenie parkovacieho systému mesto pravidelne aktualizuje. Zavádzajú sa nové technológie na platby a spôsoby kontroly. Finálne podoby zmien zohľadňujú pripomienky a postrehy z priebežného dialógu mesta s verejnosťou.
» Vaše reakcie (0)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme


Súvisiace témy
Samospráva, Doprava

Regióny
Bratislava-Bratislava[26410]
REKLAMA

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt