spájame ľudí, ktorí menia svet
Regióny | PUBLICISTIKA
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
O nekompetentných paralelných štruktúrach
28.3.2013 | Martina Paulíková |

V posledných týždňoch sa znovu viac začína hovoriť o vode. Jednak sa topí sneh, a voda na mnohých miesta viac či menej opäť pohrozila či hrozí, a jednak pokračuje príprava dokumentov, na základe ktorých budú prerozdeľované Európske fondy. Jednou z priorít, na ktoré v pozičnom dokumente k vypracovaniu partnerskej dohody a programov na Slovensku na roky 2014 – 2020 poukázala Európska komisia, je udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov. V rámci toho chce komisia podporovať opatrenia na prispôsobenie sa zmene klímy.


Je zaujímavé, že kým európske kapacity a odborná verejnosť pod týmito opatreniami rozumejú spracovanie adaptačných stratégií na prispôsobenie sa zmenám klímy, podporu prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, podporu nemotorovej dopravy, ochranu horských lesov, opatrenia v poľnohospodárstve, obnovu rybníkov či záplavových území, v našej krajine to pochopili mnohí po svojom. Oprášili sa desiatky rokov staré projekty nádrží a regulácii „neposlušných“ vodných tokov. A aby aj európski úradníci pochopili, že síce inde decentralizované a zelené riešenia fungujú, na Slovensku je to ale úplne inak, v médiách sa práve v tomto období začínajú aktivizovať štátni a štátom platení vodohospodári. Kritizujú nenávidené „kravčíkove“ prehrádzky a ukľudňujú verejnosť, že teraz už zoberú do rúk problém odborníci a začnú robiť skutočne účinné opatrenia. Teda žiadne hnijúce drevené hrádzky, ale pekne odolné betónové stavby. Odkazujú občanom, samosprávam a vlastne všetkým „laikom“, že hospodárenie s vodou v krajine patrí do ich rúk. Akákoľvek snahy o presadzovanie iných riešení sú odsúvané na potom (keď sa vybudujú priehrady), nositelia iných názorov zosmiešňovaní, samosprávy zapojené do vládneho programu revitalizácie krajiny boli nedávno označené za „nekompetentnú paralelnú štruktúru“.

Áno, program revitalizácie krajiny začal a skončil iba hrádzkami. Mimovládne organizácie upozorňovali už na začiatku na to, že iba hrádzky problémy nevyriešia, čo však netvrdil ani splnomocnenec Kováč. Aj preto väčšina z nás viac či menej trpezlivo čakala, že skutočne po čase dôjde aj na opatrenia v lesnej, poľnohospodárskej aj urbanizovanej krajine, a medzitým sme ďalej systematicky pracovali na svojich aktivitách v prospech ochrany mokradí, prirodzených lesov či zachovalých úsekov riek. Osobne som vďačná programu revitalizácie najmä za to, že kým pred tým sa často práve starostovia a primátori najhlasnejšie dožadovali betónovania a regulácií tokov, zrazu zistili, že to ide aj inak. Mnohé miestne komunity získali pozitívnu skúsenosť a sebavedomie, že sa dokážu aj sami postarať o potok, rieku aj krajinu, obnoviť to, čo s úspechom ochraňovalo ich chotáre v časoch ich dedov,  urobiť niečo nové. A možno práve táto nezávislosť vydesila štátnych vodohospodárov najviac, a možno práve preto taký tvrdý úder štátu na samosprávy. Čo by sa stalo, ak sa niečo podobné udialo v lesoch, na poľnohospodárskej krajine, priamo v mestách a obciach? Prišlo by sa na to, že existujú a skutočne fungujú opatrenia lacnejšie, efektívnejšie, ktoré sa úspechom realizujú v zahraničí, len u nás sú označované za smiešne a neodborné? 

Namiesto vyhodnotenia toho, čo sa urobilo dobre, v čom boli slabiny, namiesto nasmerovania zdrojov do ďalších nevyhnutných decentralizovaných opatrení v lesoch, poľnohospodárskej krajine, mestách, sa ale program nateraz skončil a štátni vodohospodári zámerne zužujú diskusiu na to, či vieme zadržať vodu v krajine lepšie malými prehrádzkami alebo veľkými priehradami, akoby ani iné opatrenia neexistovali. To považujem za najväčšiu prehru programu revitalizácie, pretože toto riziko bolo zjavné od začiatku, a urobilo sa len veľmi málo, ak vôbec niečo, aby sa eliminovalo.

Štátnym vodohospodárom veľmi vyhovuje zužovanie diskusie o vode v krajine na legálnosť a účinnosť prehrádzok. Odpútavajú tým pozornosť od účinných opatrení pozitívne vplývajúcich na hospodárenie s vodou v krajine, ktoré od nás žiada realizovať Európska komisia z rozpočtu EÚ na roky 2014 -2020. Zdá sa, akoby niekomu na Slovensku prekážalo vôbec pomyslenie na to, že by mohlo existovať veľa malých, decentralizovaných zdrojov úžitkovej vody, o ktorých by rozhodovali tí, čo vodu skutočne potrebujú – občania, samosprávy, poľnohospodári, priemysel. Zdá sa, že zámerne sa nespomínajú úspešné príklady bioretenčných systémov, opatrení na podporu vsakovania či zadržiavania dažďových vôd v mestách, ktoré si financujú zatiaľ iba súkromní investori z vlastných zdrojov. Pritom už za najbližšími hranicami v Brne nájdeme fungujúcu „verejnú“ nádrž na sídlisku zadržiavajúcu vodu zo striech panelákov, ktorá nejde do kanalizácie a na jar sa nepodieľa na vzniku povodňových prietokov v rieke, ale je v období sucha je používaná na zavlažovanie a tiež zvlhčuje suchý vzduch v meste. Zdá sa, že vyčistiť zanesené vodné nádrže, ktoré už máme, nie je ekonomicky tak zaujímavé, ako stavať nové. Zdá sa, že ochrana horských lesov, obnova rybníkov, záplavových území, podpora nemotorovej dopravy či nízkouhlíkového hospodárstva je niečo, čo si vodohospodári, ani pri najlepšej vôli, nedokážu spojiť s „ovládateľnými“ objemami vody v priehradách, ktoré sú pre nich jedinou istotou, ako prispôsobiť krajinu zmenám klímy. 

Ak ste si niekedy mysleli, že časy, keď všemocný štát držal ruku na kohútiku vody a tým ovládal rozvoj celých regiónov sú preč, práve toto je posledná príležitosť na vytriezvenie. Ako aj pri iných veciach na Slovensku, aj teraz ide o peniaze. Ak sa práve teraz hlasno neozvú samosprávy, krajinní inžinieri, ekológovia, urbanisti, poľnohospodári, lesníci a ďalší, ktorí v skutočnosti hospodária s vodou v krajine, peniaze z európskych fondov náš štát preinvestuje na technické opatrenia a nové retenčné nádrže, ktoré sa tiež po čase zanesú, ale veď sa dajú znovu postaviť nové, a potom zasa nové, a zasa nové... Krajina síce nebude schopná zadržať vodu, budeme jej mať chvíľu priveľa a potom zas primálo, ale veď nejaké fondy tu snáď budú aj neskôr.

Politici často kritizujú „verejnosť“ za jej apatiu a nezáujem. Kým v mnohých oblastiach nášho života sa už považuje diskusia, záujem a účasť „laikov“ za normálne, oblasť vodného hospodárstva je jednou z posledných, kde akýkoľvek hlas zdola je označovaný za hlas „nekompetentných štruktúr“. Je čas ozvať sa a povedať, že my sme tí miestni experti, ktorí dennodenne chodia po našich mestách a obciach, ktorí poznajú svoju krajinu a sú plne kompetentní sa o ňu starať. S vďačnosťou prijmeme pomoc, usmernenia a odporúčania odborníkov aj štátu. Ale nechcite, aby sme boli apatickí a pasívni, čakali na vaše motorové píly, buldozéry a domiešavače.

POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: O nekompetentných paralelných štruktúrach
8.4.2013 01:07 | Kravčík

Milá Martina, problém je v tom, že vôbec nepoznáš Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí, ktorý Vláda schválila 27. oktobra 2010. Z neho sa štartovali projekty. Prvý a druhy sa venovali lespoľnohospodárskej krajine s podmienkami, o ktorých som písal tu: kravcik.blog.sme.sk/c/325287/K....
Cca 40% vodozádržných opatrení boli hrádzky, stovky kilometrov lesných i poľných ciest bolo ošetrených odrážkami, Bolo vybudovaný množstvo zasiakovacích jám, zasiakavacích pásov po vrstevnici, vodozberných nádrži na zbieranie dažďových vôd. Dohromady bolo viac ako 100.000 objektov v 488 obcí, s objemovou kapacitou viac ako 10 mil. m3. (v priemere 100 m3/ na objekt.) V druhom už bolo zrealizovaných 10 projektov v intravilánoch na zbieranie dažďovej vody. Treti nebol schválnený a namiesto aby pochopili o čo v programe išlo, začali bojkotovať a spolupracovať s technokratmi. To, že Ti stačia informácie z médií, kde sa píše o "hrádzkach" ja to nezmením. Celá tragikomédia ochranárskeho hnutia je v tom, že niekomu v roku 2004 sakramenský vyhovovalo rozbiť jednotu ochranárskeho hnutia a oslabiť ho. Ja som sa nesťažoval, ale trpezlivo som pracoval na programe. V tomto momente je pre mňa oveľa dôležitejšie to, že z nezamestnaných ľudí na slovensku sa stali ochranári a že sa podarilo urobiť zmenu v myslení starostov, že sa dá lacnejšie a efektívnejšie na lokálne úrovni opravovať poškodenú krajinu a chrániť holistický vodičku na lokálnej úrovni. Ak by sa ochranári k tomu pridali, tak by na Slovensku do 4-roch rokoch by bola vodná revolúci, lenže to niekomu vadilo, tak použil niektrorých ochranárov na rozbitie ochranárskeho hnutia. A ešte sa vrátim k Tatrám a k Vodnému lesu, ktorý tak leží v žalúdku niektorým ochranárom. Minule som bol v Indii a čuduj sa svete tam obnovujú les presne tak ako sme my to robili vo vodnom lese. Najsamprv zadržať vodu a potom ho obnovovať. Možno by bolo zaujímavé stretnut s apriamo vo Vodnom lese a tam trusku načrieť o čom to vlastne je. V Indii, robia aj Modru alternatívu, a reformu celej poľnohospodárskej krajiny aby zadržiavali dažďovú vodu v poškodených struktúrach krajiny , lesy obnovuju a výsledkom je rozvoj lokálnej ekonomiky, zvýšovaná produkcia potravína zvýšujúca sa zásoba vôd v podzemí -http://kravcik.blog.sme.sk/c/321953/Ako-revitalizuju-poskodenu-krajinu-v-Indii-II.html. Za 10 rokov sa im podarilo zrevializovať viac ako 900.000 ha (www.wotr.org). Indovia mali výhodu v tom, že to naštartoval švajčiarský misionár, ktorý za túto prácu dostal najvyššie štátne vyznamenanie v Indii.
Nadácia pre podporu občianskych aktivít urobila prieskum o skúsenostiach starostov a ten bol zverejnený na pokračovanie v Obecných novinách a je dostupný v 8-častiach na web. portáli www.npoa.sk.
Mimochodom sme vydali publikáciu zo skusenisti realizácie projektov revitalizácie ako námet pre inšpiráciu "Po nás púšť a potopa?. Neviem o tom, žeby ochranárske hnutie a vodohospodári mali na Slovensku o ňu záujem. Viem však že Norsky štátny vodohospodársky a energetický direktoriát si objednal 100 ks ako vianočný darček pre svojích zamestancov.
Ad: O nekompetentných paralelných štruktúrach
5.4.2013 12:40 | Rudolf Pado

Napisal som do diskusie v Sme a trvam nadalej na tom:

Cela diskusia o protipovodnovej ochrane nie je vobec o nej samotnej, ale len a len o tom, ktora strana (vodohospodari kontra alternativci) si utrhnu vacsi balik fin. prostriedkov.

Nikto neriesi cely komplex pricin povodni a podiel jednotlivych subjektov. Svoje maslo na hlave maju polnohospodari, lesnici, vodohospodari, samospravy ...

To co niekedy vidim v krajine ma daleko od kodexu spravnej polnohospodarskej praxe, od Zakona o ochrane a vyuzivani polnohospodarskej pody, od Lesneho a vodneho zakona, od zakonnosti vydanych stavebnych povoleni ...

Na Slovensku sa opakuju povodne, aktivizuju zosuvy ... a jediny kto sa tym aktivne zaobera su poistovne, ktore si jasne zrataju co a koho budu v buducnosti poistovat. V obciach si z toho hlavu nikto nerobi. Nadalej sa vydavaju stavebne povolenia v inundacnych uzemiach, na brehoch tokov (casto s min. respejtovanim ochrannej zony vodneho toku), v sklonnych svahoch (minule som pozoroval vykope prace pre takyto dom vo svahu, kde zadna stena vykopu mala 2 metre) ... a vsetci tito "ucastnici" frasky budu chciet onedlo od statu saturaciu skod.

Tazko vsak vysvetlite priemernemu slovakovi, ze v mnohych obciach "rozvoj obce" uz nie je mozny, lebo je determinovany roznymi prirodnymi faktormi, ak sa on raz rozhodol ze just bude byvat prave v tejto dedine.

Tieto "investicie" vsak casom budu uplne nepredajne a nepoistitelne, budu balvanom na nohe chudobnejucim obcanom, ktori nebudu vediet celit realnym extremom pocasia v lokalnom meritku.

Mimochodom este nedavno sa ti isti ludia stazovali na extremne sucho, na skoro nulovu prietocnost v korytach potokov, hromadne uhyny ryb ...

Svet sa meni len cast ludi to nemieni akceptovat.
Ad: O nekompetentných paralelných štruktúrach
4.4.2013 14:26 | Zoro Orba

Mily Roman,

som rad ze mas v tomto ohlade podobny nazor ako ja a ze si ma podporil. Nesuhlasim iba s tvojimi homofobnymi a fasistickymi nazormi.

Je pravda ze v urcitom ohlade si konsekvetnejsi ako ja, pretoze dosledne pouzivas nick, ktory ti dali tvoji skodoradostni rodicia.

Na co som sa snazil poukazat bolo, urciti vyzirkovia uznavaju funkciu statu iba v ohlade vyberaca dani (dost nevyberaneho) a neuznavaju ho ohladom prerozdelovaca dani (dost zleho).
Ak niekto chce byt paralelna struktura, nech presvedci miestnych ludi a vybere si vlastne dane. Ale peniaze navyse, ziadne skryte casti ako 2 percenta a podobne. Ludia radi daju ked su presvedceni ze je to dobre.
Ale ked sa niekto namiesto toho snazi presvedcovat politikov, ze je to dobre a aby vybral stat viac dani a dal im, to je parazitovanie.
pél, Kravčík, lesožrúti a ostatní šarlatáni
4.4.2013 09:30 | Roman Kanala

Aha, pél. Je tu pél. Pél sa preslávil oštekávaním autorov článkov a diskutujúcich. Pél bol zablokovaný a potom menil ničky, teraz je to asi tretí: Zoro Orba ako parafráza Norberta Brázdu. Pél sa cíti byť Zoro. Ako fajn.
 
Kravčík, ako všetko, na čo siahne, dobabral a skompromitoval myšlienku decentralizovaných riešení. Problém je, že Kravčík je šarlatán, oportunista a miluje prachy. Kravčík intelektuálne nelieta veľmi vysoko a je za peniaze schopný všetkého. Je škoda, že mu Radičová sadla na lep, pretože kravčíkoviny sú len sociálne podniky určené na jedinú vec: rozchytkať peniaze. Kravčíkove priehradky sú nezmysel z mnohých hľadísk, i z vodohospodárskeho, i z ochranárskeho, i zo stavebného. Kravčíkove priehradky fungujú len do prvej veľkej vody, keď sa buď pretrhnú, alebo sa nepretrhnú, ale zanesú sedimentmi a stanú sa nefunkčnými. Potom treba buď priehradky vyčistiť, alebo postaviť nové inde. Sedimenty sa raz aj tak uvoľnia, keď drevo zhnije. Stane sa tak pri impulze, ktorým je veľká povodeň. Vtedy bude zle. Podobný problém je aj s podložím, buď je priepustné, alebo je nepriepustné a záťaž vody môže spôsobiť zosuvy pôdy a zničenie priehradky. Čo sa stane, keď príde veľká povodeň a zničia sa všetky priehradky, niektoré už plné sedimentov? Stane sa to, čo sa už Kravčíkovi stalo: že sa povodeň zhorší, brvná a kamene ako projektily narobia škody a skončia niekde v rieke.
 
Vybetónovať koryto a urobiť z neho rýchlo tečúcu mŕtvu stoku je riešenie zo socíku. Tzv. vodohospodári sú ešte iná trieda šarlatánov. Riešia len a len vodu a nie komplexný problém. Odviesť rýchlo vodu je niečo iné, ako regulovať odtok z povodia.
 
Skutočným problémom je totiž znižovanie retenčnej schopnosti lesa na veľkých plochách. Les robí to, čo robia Kravčíkove priehradky. Les zachytáva vlahu, ale lístie stromov to robí na omnoho väčšej ploche a zadarmo. Preto Kravčík podporuje holoruby. Čakám na deň, keď pôjdu sedieť lesníci za všeobecné ohrozenie holorubmi. Ale to by bolo treba vedecky jednoznačne preukázať kauzálny vzťah medzi dranco-devastačnou ťažbou a povodňami.
 
S klimatickou zmenou (ktorú Kravčík samozrejme popiera) prídu suché letá a tuhé dlhé zimy s množstvom zrážok. Teplotné i zrážkové extrémy narastú. Ani priehradky, ani betónové rýchlotečúce stoky tomu nezabránia. Zabráni tomu retenčná schopnosť vitálneho lesa. Ale tie sa vybudovať z grantov nedajú. Tie vybuduje príroda sama, ak sa do lesa zakáže vstup lesníkom.
Ad: O nekompetentných paralelných štruktúrach
3.4.2013 21:57 | Zoro Orba

Bla bla urobilo sa A neurobilo sa B. Bla bla naucit vztah k praci... Bla bla.

Tak si pozrime amaterske riesenia platene z dani slusne pracujucich Slovakov a Nemcov atd. a nie ziadnych paralelnych danovych prerozdelovacov (vela snaziacich sa ludi berie aj Ekopolis ako dominantnu strukturu a nie ako paralelnu):

Obec Brehy, "zadrziavanie vody v krajine", ale si nevsimli, ze je tam ilovita zemina na kamennom podlozi (teraz to starosta sam vytrubuje). Il vodu nevsiakne, tak teraz az tam je geolog, a maju pohybujuci sa svah "rychlosti sprintera".

Susedna obec - mali moznost vyuzit danove peniaze tak zrevitalizovali tajch, ktory sa pretrhol 1929 a odvtedy nesluzil. Zrevitalizovali za 90 tisic statnych penazi. 6 metrov vysoky tajch je plny, na odtok pouzili malu rurku. Moj odhad je ze ho zachvilku odstrelia.

Kravcik sa chvali, ze sa v ramci programu postavilo 100 tisic "hradzok", bude este zabava...

Amaterski krajinni ekologovia ktorym sa nepodarilo dostat do hlavnych struktur....
Ad: O nekompetentných paralelných štruktúrach
3.4.2013 21:27 | A.Mezei

p.Paulikova, trefne ste to vystihli. Nozik sa mi vo vrecku otvara, nielen ked pocujem o velkych priehradach, ale aj o regulacii tokov, najma z ust starostov.
Nazorny priklad bol v TV spravach aj vcera vecer, ked vychodisko vidia v napriameni a vybetonovani koryta cez obec. Chudaci ti pod nimi, alebo aj oni sami, ked sa im ta rychla voda vzprieci 100 m za poslednymi domami, kde uz samozrejme "dobru" regulaciu mat nebudu...
A co sa tyka Kravcikovych hradzok - povedalo a urobilo sa "A" (bohuzial, len male "a", pretoze existuju aj take revitalizane projekty, kde "projektant" vzal dokumentaciu z uplne ineho povodia a bez uprav na miestne podmienky ju podstrcil starostovi) a neurobilo sa B, C, D...
T.j. zapojenim do budovania prehradzok vytvorit v miestnych ludoch vztah k praci, vztah ku krajine a k svojmu zivotnemu prsotrediu, prostrednictvom dalsich prac v krajine a pri udrziavani hradzok v technicky dobrom stave mat pre tychto ludi aj dalsiu pracu...
Samozrejme, vodohospodari si radsej prihreju svoju polievocku, ved betonovat vedia a ked sa dobre napise projekt, tak su aj peniaze z EU. Co na tom, ze obcania pridu o kus prirodzeneho toku, o zelen v obci a velka voda im aj tak ostane ?
Ad: O nekompetentných paralelných štruktúrach
3.4.2013 17:45 | Zoro Orba

Kravcik pise, ze sme na cele sveta v revitalizacii, ty pises ze sme sa zasekli.
Pani Paulikova, chod po chotari a revitalizuj co mozes. Problem je, ze ty nechces stat, ale chces jeho peniaze. Chces to robit pomocou dotacii, fondov atd... Problem je, ze nie vsetci vidiecania maju odborne vzdelanie ako ty. (Minimalne titul mas.)

"Podnikas" v oblasti vyuzivania dotacii. Menej slusny clovek by to nazval parazitovanie. V ramci paralelnych struktur si sa chcela dostat do hlavnej struktury - NR.

Clovek musi byt konsekventny v svojom zivote, mat urcite moralne zasady a nazyvat veci pravym menom. Narodna rada nie je paralelna struktura, ani Kravcikov program "revitalizacie" nie je paralelna struktura.

Voda je zivel. Tam je potrebne dodrziavat stavebny zakon, aj ine zakony - ruku statu. Mame roznych starostov, aj negramotnych. Boh nas uchovaj aby zacali zasahy do tokov a protipovodnovych opatreni.
Ad: O nekompetentných paralelných štruktúrach
3.4.2013 13:11 | Adrian Bello

Pan Zoro Orba, pani Martina vie velmi,velmi dobre o com pise. Keby boli vsetci tak znali problematiky,ako ona. Tuto situaciu sledujem sice z poza hranic,ale myslim,ze mam dostatcne vedomosti o tom,ako sa chysta jeden z najväcsich tunelov pod zastierkou,ze oni chcu dobre a ludia su veci neznali.Preto je vynikajuce,ze mame takych ludi,ako je pani Martina a ludia okolo nej. Prajem jej a ludom okolo nej vela entuziazmu a trpezlivosti v tomto "boji" s niekoho pachltnostou na ukor prirody a nas vsetkych.
Ad: O nekompetentných paralelných štruktúrach
2.4.2013 22:00 | Martina Paulikova

Nekompetentnými paralelnými štruktúrami nazval pán Holčík (vodohospodár) v SME samosprávy obcí, ktoré sa zapojili do programu revitalizácie krajiny. Napísal to v tom duchu, že na čo sa vôbec niekto mieša do takejto odbornej témy, ak máme na Slovensku štátny podnik, ktorý tu funguje v podstate od Márie Terézie.
Ja nepíšem o tom, či sú prehrádzky dobré alebo zlé, či ide o tunel alebo nie. Píšem o tom, že kým v okolitých krajinách sa revitalizujú zregulované vodné toky, stavajú malé nádrže na vodu vo vysušenej poľnohospodárskej krajine, obnovujú rybníky, zadržiava sa voda v mestách, podporuje sa nemotorová doprava atď., na Slovensku sme sa zasekli v nenávistne debate o tom, kto má PRÁVO sa vôbec vyjadrovať k hospodáreniu s vodou a niečo robiť v krajine.
Ja tvrdím, že samosprávy obcí a občania sami sú miestnymi expertmi, ktorí majú nielen právo, ale aj POVINNOSŤ sa o svoj chotár starať. Štát im má k tomu vytvoriť podporu, pomoc, poradenstvo, financie, koordináciu, a kde to nejde, tak aj silou zjednať nápravu. Ale nie hovoriť, že ja štát sa o vás postarám, a vy len čakajte, kedy to bude. A ak obce nečakajú, tak ich potrestať.
Ad: O nekompetentných paralelných štruktúrach
2.4.2013 13:35 | Zoro Orba

Ake paralelne struktury? Vie vobec dama o com pise?
Riadene to bolo z Uradu vlady, Kravcik aj Kovac boli zamestnancami Uradu vlady.
To neboli paralelne struktury, ale primarny tunel. 1 000 000 000 Eur.
Ad: O nekompetentných paralelných štruktúrach
2.4.2013 11:23 | Branislav

Ono možno na tych hradzkach niečo naozaj je...

www.sme.sk/c/6753451/obce-chva...

www.sme.sk/c/6742782/o-hradzky...

treba pockat na vyhodnotenie predmetneho pilotneho projektu.
Ad: O nekompetentných paralelných štruktúrach
31.3.2013 09:58 | Martina Paulikova

Už pred 4 resp. 6 rokmi vydala Európska komisia dva dôležité materiály

www.minzp.sk/files/oblasti/ovz...

www.minzp.sk/files/oblasti/ovz...

Hrozne ma mrzí, že na Slovensku sa hovorí buď o prehrádzkach alebo o priehradách ... akoby medzi tým nič neexistovalo.
Kravčík je šarlatán
30.3.2013 07:41 | Roman Kanala

Povodne vznikajú kvôli globálnemu otepľovaniu a kvôli holorubom. Globálne otepľovanie pre Európu znamená dlhšiu zimu s množstvom zrážok a suché kontinentálne leto. Holoruby znamenajú zníženie veľkoplošnej retenčnej schopnosti lesa na zlomok pôvodnej hodnoty. Kombinácia oboch faktorov prináša ničivé povodne aj tam, kde predtým nebývali. Zvyšuje sa aj frekvencia, aj následky záplav.
 
Kravčíkove inzitné priehradky sú ako všetko, čoho sa chytí babrák Kravčík. Kvalitatívne a teoreticky to sedí, ale praktické prevedenie je šarlatánske, diletantké, neodborné, hlúpe. Stavbáč Kravčík je škodná. Kravčík sa tvári ako hydrológ, ale vode nerozumie. Kravčík rozpráva akože klimatológ, ale jeho klimatické teórie, ktoré sám považuje za alternatívu k "otepľovačom", sú ako od dieťaťa. Kravčík sa tvári akože ochranár, ale podporuje holoruby v Tatrách a všetci ochranári sa od neho dištancovali. Kravčík sa tvári ako klimatológ, ale jeho úsmevné inzitné teórie sú tak odborné, ako ekonomické teórie Milana Žitňáka. Kravčík je babrák a na čo len siahne, to domrví. Z akadémie ho vyhodili za jeho hlúpe fyzikálne teórie. Jeho priehradky vzala veľká voda a zväčšila tak prívalovú vlnu. Škody boli tým väčšie. Jeho nové priehradky sú už teraz plné sedimentov. Jediné jeho úspechy sú, že obalamútil dôverčivých ľudí, čo do problematiky nevidia. A jeho titul CSc, ktorý dostal, podržte sa dobre, za akési matematické metódy, keď on sám extrapoluje percentá za 100%...

Kravčík kolaboruje s nepriateľmi prírody:
www.sme.sk/c/1857747/vo-vybore...

Kravčík píše ochranárom, že vraj to oni devastujú Tatry:
aktualne.atlas.sk/ekolog-pise-...

» Vaše reakcie (13)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.smeKontakty:
Združenie Slatinka
Súvisiace témy
Samospráva, Ekonomika, Štátna správa, Životné prostredie, Voda[53149]
REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS