spájame ľudí, ktorí menia svet
Náboženstvo | PUBLICISTIKA
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Dialógy lásky
22.9.2009 | Juraj Bohyník |

Vzťah, láska, sexualita – to sú skutočnosti, ktoré sú v dnešnej dobe a v našej spoločnosti veľmi diskutovanými témami. Niet inej oblasti v našom živote, ktorá prešla v posledných rokoch a desaťročiach takými podstatnými zmenami ako práve oblasť vzťahu, chápanie lásky a sexuality.


Pre našich starých rodičov bol rozvod niečím nemysliteľným a mnohí sa v manželstvách do slova a do písmena „obetovali“,  zmierili sa s ťažkými neľudskými uponižujúcimi vzťahmi, pretože to od nich spoločnosť a cirkev vyžadovali, aby bol zachovaný navonok intaktný obraz rodiny a manželstva. Oni sú v našej dobe svedkami toho, že ich dcéra oznámi po 15 rokoch manželstva rozvod, ich vnučka nepovažuje za potrebné zosobášiť sa v kostole alebo ani civilne a ich vnuk oznámi, že žije v homosexuálnom vzťahu. V žiadnej oblasti  nášho života sa chápanie a vývoj neposunul tak markantne ako v chápaní lásky a sexuality. To vedie k napätiam a kontraverziám, ktoré veľmi ťažko nesú rodičia i deti.

Prečo je to tak? Je dnešný človek  nemorálnejší ako človek včerajší? Chýba nám schopnosť obetovať sa? Zlyháva výchova našich rodičov?

Vo vzťahu k druhému človeku, ktorý prerastie do lásky a nachádza svoj výraz v žitej sexualite, objavuje človek seba samého, svoje určenie a svoje naplnenie. V žiadnej oblasti nerozvíja človek tak svoju subjektivitu a individualitu ako práve v láske a sexualite. Tu sa stáva tým,  kým skutočne je: sexuálna bytosť schopná vzťahu.

A práve v tejto oblasti, v ktorej ide o bytie a nebytie, o zmysel a cieľ v živote, vyžaduje človek autonómiu,  chce rozhodnúť sám, s kým a ako dosiahne naplnenie vo vzťahu a v láske. Chce byť slobodný od všetkých predpisov a požiadaviek spoločnosti.

Pretože spoločnosť je postavená a môže existovať iba na dobrých vzťahoch, snaží sa postaviť určité normy a hranice a zasahuje takto do výsostnej oblasti slobody indivídua, čo ono zasa vehementne odmieta a bráni sa proti tomu.
Má človek právo na svoju individualitu a intimitu? Má! Má spoločnosť právo požadovať od indivídua, aby jej odstúpilo časť svojej slobody? Samozrejme, že má. Veď každý z nás môže rozvíjať  svoju osobnosť iba v spoločnosti. Človek sa iba medzi ľuďmi stáva človekom. Konsenzus medzi spoločnosťou a jednotlivcom sa dá dosiahnuť iba dialógom. V našej spoločnosti mi chýba zodpovedný dialóg.  Vzájomné zatracovanie sa, plakanie nad stratou mravov, odsudzovanie a napätia nevyriešia situáciu. V konečnom dôsledku oslabujú život spoločnosti a znemožňujú zdravý rozvoj indivídua.

Zodpovedný dialóg vo všetkých oblastiach v školách,  v rodinách, v cirkvách, v štáte i v spoločnosti. Vytváranie nových predlôh a možností, v ktorých môže človek v rámci spoločnosti slobodne rozvíjať svoj vzťah,  žiť svoju intimitu tak, aby dosiahol svoje naplnenie a spätne rozvíjal a utužoval spoločnosť. Myslím, že v tejto oblasti nie sme ešte ani na začiatku. Máme pred sebou dlhú cestu. Ako kresťan som presvedčený, že keď sa rozhodneme ísť touto cestou, Boh pôjde s nami.


Úvahu uverejnili aj MY Žilinské noviny.

» Vaše reakcie (0)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme


Súvisiace témy
Ľudia, Rodina, Náboženstvo[12265]
REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS